Épülettervek/Középület

Antitézis - Hódmezővásárhelyi könyvtár és tudásközpont

1/13

Helyszínrajz - építész: Rosta S. Csaba, Szabó Renáta

?>
Helyszínrajz - építész: Rosta S. Csaba, Szabó Renáta
?>
-1. emeleti alaprajz - építész: Rosta S. Csaba, Szabó Renáta
?>
Földszinti alaprajz - építész: Rosta S. Csaba, Szabó Renáta
?>
1. emeleti alaprajz - építész: Rosta S. Csaba, Szabó Renáta
?>
2. emeleti alaprajz - építész: Rosta S. Csaba, Szabó Renáta
?>
Látványterv - építész: Rosta S. Csaba, Szabó Renáta
?>
Látványterv - építész: Rosta S. Csaba, Szabó Renáta
?>
Látványterv - építész: Rosta S. Csaba, Szabó Renáta
?>
Látványterv - építész: Rosta S. Csaba, Szabó Renáta
?>
Látványterv - építész: Rosta S. Csaba, Szabó Renáta
?>
Látványterv - építész: Rosta S. Csaba, Szabó Renáta
?>
Látványterv - építész: Rosta S. Csaba, Szabó Renáta
?>
Látványterv - építész: Rosta S. Csaba, Szabó Renáta
1/13

Helyszínrajz - építész: Rosta S. Csaba, Szabó Renáta

Antitézis - Hódmezővásárhelyi könyvtár és tudásközpont
Épülettervek/Középület

Antitézis - Hódmezővásárhelyi könyvtár és tudásközpont

2018.06.18. 13:58

Projektinfó

Földrajzi hely:
Hódmezővásárhely

Építészek, alkotók:
Rosta S. Csaba, Szabó Renáta

Hódmezővásárhelyi könyvtár és tudásközpont

Tervezés éve:
2018

Stáblista

vezető tervező: Rosta S. Csaba, Szabó Renáta

Rosta S. Csaba és Szabó Renáta pályaművének koncepciója a kialakuló építészeti diskurzus alátámasztására, vitaindító szándékkal büszkén vállalja az extrém, de kis épületet, a folyamatosan a tér felé néző belső tereket, a vertikális könyvtár szokatlan funkció és térszövetét.

Bevezetés

A Hódmezővásárhelyi Könyvtár és tudásközpont építészeti megfogalmazására kiírt pályázatán induló alkotókként, a díjazott és publikált tervek ismeretében, illetve Szemerey Márta, Kiss Lajos és Nagy ImreHány oldala van egy térnek?" című cikkéhez kapcsolódva mutatjuk be tervünket. A helyszíni urbanisztikai anomáliákra adott megannyi megoldás között saját megközelítésünket a kiírók, vagy a zsűri szándékától nagyon távolinak találjuk. A nyertes koncepciók nagy, zárt tömeg TÉZISE ellentéteként a templom auráját kiszabadító, a Kossuth tér elsődleges vizuális és környezetformáló értékét az előtérbe helyező szándékkal formáltunk három könyv analógiára választ kereső tömeget. A belső tereiből is nyitott, a park feltáruló látványára komponált ANTITÉZIS koncepciónkat a dialógus teljességének szándékával mutatjuk be.

 

Helyszínrajz - építész: Rosta S. Csaba, Szabó Renáta
1/13
Helyszínrajz - építész: Rosta S. Csaba, Szabó Renáta

 

Helyszíni tanulmány

Hódmezőváros központjában, a Kossuth tér, dr. Rapcsák u. és az Andrássy utcák által meghatározott tömbben helyezkedik el a könyvtár építésére kijelölt telek. A város egyik szakrális erőterében, az 1721-23 között épült, majd többször átépített Ótemplomi Református vallási épület és annak korábbi magtára közvetlen szomszédságában alakul ki egy jó közlekedési adottságokkal bíró saroktelek. Megfigyelhető, hogy a Cseresnyés Kollégium, a templom és a Városháza között lévő dr. Rapcsák András utca majd 40 m szélességű, téraránya igazi mezővárosi hangulatot áraszt. Széles utcákkal, zöldfelületekkel és az abban úszó kis épülettel, a magtárral. Itt szűkül be az utca 10 m körüli szélességre, a polgármesteri hivatal és a templom közötti részen újra 30 m körüli, majd a Kossuth teret elérve 100-140 m–re nyílik a térfalak között kialakuló távolság. A településképben tehát a merev térfalak helyett egy, a köztereket, utcákat határoló épületek által meghatározott, ritmusos, pulzáló térfalsor tárul fel, mely Hódmezővásárhely jellegzetessége, a mezővárosból a polgárosodás felé tartó város szimbolikus központja.

A saroképület Andrássy utca felé eső homlokzatán, az erős gesztusokkal formált, kiugró vízszintes tagozatokkal operáló építészet mellett folyatódik a XIX. századi mezővárosi klasszicista polgárházak által meghatározott utcakép. Az Andrássy utca túloldalán teljesen megszakad ez a milliő, a saroképületnél finomabb, de tagolt „hosszú-ház" formájában erős lehatárolást ad a 2-4-6. számú társasház.

A környezetbe illesztés sajátos módja lehet a könyvtár esetében, ha ezt a kemény, urbánus épületsort folytatva a Kossuth teret egy karakteres lezárással szegélyezzük a sarkon, innét viszont a már kialakult ritmust folytatva pulzáló térfalakat és előtereket tervezünk, mintegy dinamikus térfalat adva a tervezett könyvtárnak és közösségi térnek.

A helyszínrajzi vázlat mutatja, hogy az analízis által kijelölt kontúr egyrészt az Andrássy utca elegáns befejezését is lehetővé teszi, de a dr. Rapcsák utca felőli feltárulásban egyszerre operál a vertikális tömeg kemény urbánus eszközével, de annak magasságát az alacsony tagolt tömegekkel a Kossuth tér felé lebontja.

Különösen fontos a templom épületéhez való illeszkedést vizsgálni. A telken álló lakóépület nemcsak zavaró monotonitással fordul a kiemelten fontos Fő tér felé, de túlzott közelségével a templom hajójának, tornyának fontosságát is megkérdőjelezi. Sok szempont mellett ezért döntöttünk annak bontásáról, és a tervezett épület kontúrjának meghatározásakor figyeltünk, hogy a templom „aurája" kiszabaduljon ebből a feszült állapotból.


Látványterv - építész: Rosta S. Csaba, Szabó Renáta
6/13
Látványterv - építész: Rosta S. Csaba, Szabó Renáta

 

Magassági analízis

A fszt. + 4 szint magas Cseresnyés Kollégium épület az utcától kicsit hátrahúzva szegélyezi a dr. Rapcsák András utcát, magassága kb 18-19 m, a volt magtár épület bütühomlokzata kb. 7-8 m, míg a templom tornya a 42-45 m magasságot is elérheti. A meglévő-bontandó épület magassága a kiadott tervek alapján 16,23 m, fszt. + 4 szint + tetőtér szinteket foglal magába, gerincmagassága 19,10 m.

Az Andrássy utca sarkán lévő OTP ház egy szinttel alacsonyabb, bár a tetőtér beépítés kiemeléseivel hasonló magasságot sugall. A homlokzatsorban tehát olyan épületet szerettünk volna megjeleníteni, hogy az Ótemplom keskeny tornyának vertikalitását ellenpontként a könyvtár tömegeként idézzük vissza. Ezt a hangsúlyt az Andrássy utca sarkára helyeznénk, lezárva ezzel az urbánus házsort. A közösségi tér-levéltár tömegeket a templomhajó és a magtár magasságára visszarendeznénk, aláhúzva azt a szándékot, hogy az ikonikus épület és a Kossuth tér – a tervezett könyvtár előtti városi térrel együtt - nemcsak térfalaiban, de magassági értelemben is a helyi adottságok reflexiója legyen. Minden lehetséges eszközzel megtartottuk az épület déli oldalát a Cseresnyés Kollégium vonalában, a dr. Rapcsák utca finom szögtörésének lehetőségével takartuk a sarokházat a tér déli oldala felől, és a kettő között fogalmaztunk meg olyan tömegszerkesztést, mely térfalat ad, előteret keretez, de transzparens módon a tér felől a benne zajló kulturális tevékenységet „nyitott könyvként" mutatja.


Látványterv - építész: Rosta S. Csaba, Szabó Renáta
7/13
Látványterv - építész: Rosta S. Csaba, Szabó Renáta

 

Épülettömegek kompozíciója, ikonépítés, könyv mint a tudás szimbóluma

Az előbb levezetett gondolatmenet behatárolt egy három tömbből álló kompozíciót, mely több szempontból előnyösnek tűnik. Amennyiben a könyvtár olvasótermeinek építészeti környezetét a városi élet nyüzsgésétől, zajától el akarjuk tartani, akkor erre alkalmas megoldás a vertikális elrendezés. A felsőbb szinteken nyugodt, csendes olvasási környezetet tudunk biztosítani, egyben a kilátás a térre és a nyugati, be- és felülvilágított olvasóteremsor kedvező könyvtári környezetet hoz létre. A templom tornyával való építészeti azonosságkeresés nem csak formai, hiszen a könyvtár, a „tudás katedrálisa" évszázadokon keresztül a szakralitást tükröző magas, nagy léptékű terek építészeti képletét mutatja mind a történeti, mind a kortárs építészetben. Szándékunk tehát nem más, mint az Ótemplom szakrális tengelyét egy „tudás-tengellyel" megkettőzni, keretezni a tér keleti oldalát.

Ez a lapjaival az ég felé forduló könyv analógia egyszerre képes a lapjai között megbúvó olvasótermek számára természetes fényt, kilátást és „elefántcsont torony" biztonságot sugallni. Ikonszerű megjelenésével, a zárt borítóra, azaz a nagy déli és északi homlokzataira „írott" építészeti ornamentikával, a mindenkori írásjegyek absztrakt jelzéseivel nemcsak építészeti karaktert, urbánus tömböt fogalmaz meg, de ad egy különleges színt az esti városképnek is. Belülről nézve a legelzártabb sarkokban is biztosítja a természetes fényt, a keskeny tömeg ellenére barátságos, bizonyos értelemben a profán funkcióktól elemelkedett, kis léptékű „csend kápolna" kíván lenni. A szoborszerű megfogalmazás különlegességét erősíti a két egymásra döntött könyvtömeg is, mely a közösségi terek és a levéltár tömbjét foglalja magába, ami minden lapjával, üvegfelületével a Kossuth tér és az Ótemplom előtti tér felé nyílik. Nappal és este is mutatja a benne zajló közösségi eseményeket, mintegy önmaga reklámja, egyértelmű építészeti eszköz arra, hogy a járókelő számára a tervezett épületben lévő funkciók ismertek legyenek.

A három könyv mint az ikonépítés eszköze tehát egy zárt, kódexszerű borítóval védett, meditatív teret rejt, a két vízszintes könyv lapjai között kialakuló tér pedig a teljes átláthatóság, átjárhatóság tereit tartalmazza. Belépéskor azonnal feltárul a két lépcső, a közösségi lift, a galériázott, felülvilágított terek azonnal megismerhetőek. Az épület belső térszerkezete átlátható, olvasható. Olyan, mint egy „nyitott könyv".


Látványterv - építész: Rosta S. Csaba, Szabó Renáta
8/13
Látványterv - építész: Rosta S. Csaba, Szabó Renáta

 

Városszerkezeti beillesztés, sétálóutca, zöldfelületek, városi tér, mélykert, szobor elhelyezése

Szándékunk szerint az erős utalás, a három könyv kódex nagyságú tömege, a Gutenberg-féle mozgatható betűelemekkel való nyomtatás absztrakt képének megjelenítése a homlokzaton nem fedi el az urbanisztikai szándékot. Törekedtünk arra, hogy a megfogalmazott épület a tér sarkára hangsúlyt adjon, az Ótemplom felé aurát biztosítson, a Kossuth tér folytatásaként, főleg a tram-train sajátos vonalvezetése okán a sínek mindkét oldalán városi teret fogalmazzon meg. Elegánsan zárja le a templom és az Andrássy utca közötti zóna felől az eklektikus középületekkel szegélyezett Kossuth tér keleti oldalát.

Miután a sétálóutca kiépül, a tram-train megállója is a tervezett könyvtár közelében lesz, a városi tér jellegéből adódóan a dr. Rapcsák András utcával párhuzamosan lesz domináns a gyalogos áramlás. Ebbe kell beleállítani a megállító, vertikális tömeget és terelni a bejárat felé a közönséget kertépítészeti eszközökkel. Tanulmányoztuk a korábban kiadott pályázatok javaslatait és egyetértünk azzal, hogy a tervezett épület minél kisebb alapterületen helyezkedjen el, lehetőséget adva egy modern városi tér kialakításának, leülőkkel, zöldekkel, utcabútorokkal. A könyvtár előszobája tehát a mélygarázs feletti tér. Annak súlypontjában egy mélykertet fogalmaztunk meg. Megfigyeltük, hogy a téren elhelyezett zöld kitakarná a transzparens homlokzatot, filtrálva azt az erőteljes szándékot, hogy az épületben zajló események „olvashatóak" legyenek.

A mélykert eszközével nemcsak ezt a kitakarást tudjuk megakadályozni, de úgy adunk zöldfelületet, hogy a természetes szellőzést és a megvilágítást is egyszerre biztosítjuk. Ez a koordinátarendszerből kissé kifordított lépcsős tér nemcsak kertépítészeti eszköz, de megadja, kijelöli azt a helyet, ahova a Szántó Kovács János szobor kerülhet. Viták kereszttüzében állt az 1894-ben lezajlott Fő téri tüntetés mezítlábas vezérének szobra. Az alkotás méltó helye lehet ennek a mélykertnek a közepében elhelyezett elegáns posztamens, olyan magasságban, hogy az utcaképben hagyományos módon jelenjen meg, közelebb érve azonban a köztéri szobrokkal ellentétben egy mélykert közepén álló, minden oldalról megvilágított szoborként áll majd a könyvtár „kültéri előcsarnokában".


Látványterv - építész: Rosta S. Csaba, Szabó Renáta
9/13
Látványterv - építész: Rosta S. Csaba, Szabó Renáta

 

Főbejárat, közösségi tér

A Kossuth tér keleti térfalát meghatározó könyvtár tömb főbejáratára az előtte megfogalmazott városi tér vezeti rá a forgalmat. Egyértelmű zöld sávokkal, utcabútorozással is kijelöltük a közintézmény ellenőrzött bejárati zónáját. A kiugratott erőteljes konzol, melyben a konferenciatermek kaptak helyet előtetőként védi, árnyékolja a nyugati üvegfalakkal határolt, több szint magas teret. Ezzel az erőteljes gesztussal nemcsak kijelöljük a bejáratot, de egy olyan átmeneti teret is fedünk, mely védett, elegáns előteret biztosít.


Látványterv - építész: Rosta S. Csaba, Szabó Renáta
10/13
Látványterv - építész: Rosta S. Csaba, Szabó Renáta

 

Könyvtár tér, vertikális nagyterű olvasóterem, íves záródású kis termek

A könyvtár egy vertikális csend kápolna, nagyterű, galériázott, áttekinthető, légies tér. A benne tárolt könyvek látványa nem nyomasztó, szintenként válogathatóak szét a könyvek, különböző témakörönként. A galérián ablakokkal megvilágított, nyitott polcos rendszerből válogathatnak az olvasók, a helyi olvasásra kijelölt zóna felülről és oldalról is természetes fénnyel megvilágított. A lépcső mögötti íves záródású, intenzív megvilágítású tér a földszinten gyermekfoglalkoztatóként egészítheti ki a gyermek- és tinédzser olvasó tereit. A gyermekeket, akik jellemzően osztályonként csoportokban és tanári felügyelettel érkeznek a recepcióhoz, illetve a bejárathoz legközelebb helyeztük el. A II. emelet a felnőtt olvasó galéria mellett egy számítógépes kistermet is rejt az íves térben. Humánus munkakörülményeket biztosítunk azzal, hogy a két épület között kialakuló fás területre végigfutó ablaksávokat nyitunk, nemcsak természetes fényt, de a kilátást is biztosítjuk. Ezen a szinten rögzített székes előadók kaptak helyet, jó közlekedési területekkel, letekintéssel az előcsarnokra és aulára. Előírás szerint biztosítunk egy közös erkélyt, ahol a dohányosok számára fedett-nyitott, árnyékolt köztes tér alakul ki.

A Németh László emlékszoba is ezen a szinten kapott helyet, a közös tér előcsarnokából nyílik, ezáltal részt vesz a közös épület mindennapi életében. Az előadások szüneteiben a nagyobb létszámú közönség löketszerű fogadására egy nagy tetőteraszt terveztünk a levéltár tetején, itt akár szabadtéri felolvasóesteket, kamara koncerteket is tudnak rendezni. A +10,8 m szinten azaz a III. emeleten a felnőtt olvasó galériát is kiegészítjük egy tetőkerttel, mely alkalmas lehet szabadtéri olvasásra, illetve kisebb programok lebonyolítására. A Kossuth tér látványa költői, inspiráló lehet innen. E szinten oldottuk meg a digitalizáló műhelyt, és a klubhelyiséget is.

A legfelső szint az igazgatás szintje, innen áttekinthető a könyvtár olvasó kápolnája, rálátás nyílik az egyes galériákra is. A feldolgozói munkaszobák, irodák, recepció az északi oldalon, a tárgyaló az íves keleti oldali homlokzaton, míg az igazgatói iroda a kettő között kapott helyet. A legfelső szint intenzív felülvilágítást kap.


Látványterv - építész: Rosta S. Csaba, Szabó Renáta
11/13
Látványterv - építész: Rosta S. Csaba, Szabó Renáta

 

Levéltári terek, irodák

A tervezett épület három alkotóeleméből a levéltári rész az első emeleten kapott helyet. A kutatóterem és a tárgyaló a Kossuth térre, a kisebb irodák a templom felé kaptak kilátást, a levéltárosi szobák a csendesebb hátsó kertek felé néznek. A fotós műhely és a digitalizáló a lépcsőház és a lift mellett helyezkedik el, hogy a pincetérbe tervezett raktárakkal közvetlen kapcsolatot biztosíthassuk.


Látványterv - építész: Rosta S. Csaba, Szabó Renáta
12/13
Látványterv - építész: Rosta S. Csaba, Szabó Renáta

 

Föld alatti kiszolgáló terek, mélygarázs, mélykert

A városszerkezeti tanulmány alapján döntöttünk úgy, hogy az épület L alakban öleli körül az előteret és hátat fordít az Andrássy utcának. Az Andrássy utca nyüzsgő városi forgataga és a tram-train megálló gerjesztette zaj nem illik a könyvtár hangulatába, így azt elsősorban a csendes Kossuth tér irányába tájoltuk. A gyalogos közlekedés szempontjából ez ideális megoldásnak tűnik. A keleti oldali rámpáról körbevezetett két-, illetve egyoldali parkolással oldottuk meg a szabad szellőzésű és természetes fénnyel ellátott mélygarázst. Fontos szempont volt, hogy a kocsival érkezők a könyvtárba már a -1. szinten is bejuthassanak, a főlépcső és a lift segítségével közvetlenül a recepció elé vezetjük a forgalmat. A terv egyik városépítészeti különlegessége a mélykert, ami a korábban ide tervezett környezetrendezési terv elemeit gondolja tovább. A medence helyett olyan mélykertet terveztünk, ami egyrészt fényt visz le a mélygarázsba, másrészt egy olyan intenzív zöld felületet, környezetet ad, amiben egy posztamensen álló szobor elhelyezése is méltó lehet. Ide javasoljuk tehát Szántó Kovács János szobrát, ami Somogyi József Kossuth-díjas szobrászművész alkotása.

Rosta S. Csaba, Szabó Renáta

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk