Nézőpontok/Kritika

Az istvánmezei pályázatról, a Puskás Ferenc stadionról - még egyszer

1/1

?>
1/1

Az istvánmezei pályázatról, a Puskás Ferenc stadionról - még egyszer
Nézőpontok/Kritika

Az istvánmezei pályázatról, a Puskás Ferenc stadionról - még egyszer

2012.09.13. 11:51

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Komjáthy Attila dr.

Vélemények:
7

Dosszié:

Komjáthy Attila az üggyel kapcsolatos korábbi cikkek és vélemények idézésével kiemeli, hogy nem csak a pályázatból kizártak, hanem valamennyi résztvevő megsértette a titkosságot a pályázat során a kiírást követő változtatások miatt. Így a pályázat törvénysértő, a kizárások jogtalanok, a kizártakat erkölcsi és anyagi kártérítés illetné meg. Mindezeken túl  véleménye szerint a Kamarának is karakteresebb álláspontot kellene képviselnie.

Mint az egyik kizárt pályamű társszerzője, szomorúan vettem tudomásul azt, hogy a pályázók, a nyertes pályázók nagy része és kamaránk visszafogott távolságtartással kezeli ezt az ügyet, ahelyett, hogy saját méltóságát is növelve felszólaljon a kizártak mellett, a jó kiírás mellett, és a szakszerűtlen módosítás ellen.

A kiírás jó volt, s ha az elektronikus adathordozót a kiírásnak megfelelőn zárt borítékban tartja a zsűri, akkor a titkosság betartható. Betartható lett volna úgy is, ha maga a zsűri titkosítja a CD-ket. Mert azt kell megértsétek, hogy itt mindenki hibázott, a zsűri  kényszerhelyzetbe hozta a pályázókat, hiszen minden adathordozónak azonosítható száma van, s azzal, hogy a feltöltést időpontszerűen regisztrálja a program, az is egyszerű azonosítást hoz létre, tehát minden pályázó megsértette – a zsűri és a kiíró hibájából – a titoktartást.

A „Korunk „Circus Maximusa" - gondolatok az új Puskás Ferenc Stadionról egy pályázó csapat szemével" c. cikk indított a mai hozzászólásra, és szeretném ehhez azt a hozzászólást kiemelni, amely egy kollégánktól származik, de a komment lényegében megválaszolja azt, amelyet Ti a cikketekkel elkerültetek: azaz ismételten kiemelem azt, hogy minden pályázó megsértette – így Ti is – a titokvédelmet.

„Tisztelt Kollégák!

Írásotok szakmai részével nem kívánok vitatkozni, sok mindenben egyet is értek vele.

A kizárásokkal kapcsolatos bekezdés azonban teljes tévedés. Mint ahogy korábbi írásomban már kifejtettem, a Kiíró és a Bíráló Bizottság súlyos törvénysértést követett el, hogy a kérdés-válaszok során a CD-ket kivetette a borítékból. Ezáltal minden pályázó - nem csak a kizártak, hanem a nyertesek is - megsértette a titkosságot.

Az általatok beadott CD egyedi azonosító jelei többek között az alábbiak:

a CD sorszáma: 418F-F672

a látványtablótokat utolsó elemként 2012. 06. 18. 20:11 perckor tettétek fel a CD-re

Mint ahogy Bardóczi Sándor ezzel kapcsolatos hozzászólásában írta, semmi különbség nincs a kizártak által fönt hagyott USER, vagy DELL, vagy RENDSZERGAZDA, illetve a CD sorszám és a 20:11 perc között.

Ezek alapján bármelyik nyertes tervet ki lehetett volna zárni."

A cikkben felvetett egyéb, a pályázatra vonatkozó gondolatok helytállóak, nagy részével magam is egyetértek, és bízom abban, hogy a kizártak megfelelő, elsősorban erkölcsi, másodsorban anyagi kártérítést kapnak, s ezt követően lehetne egy nyílt, alkotó szakmai vitát tartani a „hogyan tovább"-ról.

Fontosnak tartom azt is, hogy a „Zikkert Zoltán gondolatai az Istvánmező városépítészeti ötletpályázat kapcsán" c. cikk kapcsán ismételten kiemeljem az építész szakmán belüli szolidaritás szükségességét. Annak érdekében, hogy álláspontom még egyértelműbbé váljon, az erre a cikkre írt kommentemet szeretném ismételten közölni:

„Kedves Fiatal Barátom!

Kedves Zoltán!

Általában egyetértek a cikkben foglaltakkal, de sajnos a „Másik gondolatom" kezdetű bekezdés teljes tévedés. A pályázat titkosságát ugyanis nemcsak a 8 kizárt pályázó sértette meg, hanem az összes nyertes, akik nem tették be a borítékba a CD-t. Így köztük Te is, Ti is.

Nem kell tényleges számítógépes gurunak lenni ahhoz, hogy a nyilvánosságra hozott anyagból megállapíthassam:

a Ti CD-tek azonosítója: BFD9-E16D

a Ti CD-tek feldolgozásának befejezése: 2012.VI.18, 19 óra 02 perc.

Ez a két adat egyenként is elegendő a titkosság megsértéséhez, mert egyedi azonosító jelek. Az csak hab a tortán, hogy Te felelős tervezőként vettél részt a pályázaton, kamarai jogosultság nélkül.

(Ez a gondolatom félreérthető volt, félreérthetően fogalmaztam. Természetesen bárki részt vehet, így Te is bármelyik pályázaton – kívánom, hogy ez mindig sikeres legyen -, de talán azt hiányoltam, és e mondat ennek szólt, hogy az alkotók közül csak Te szólaltál meg. Ezért a félreérthetőségért elnézésedet kérem.)

Tehát ez mind nyilvános adat, semmi nem titkos. Ennél a pályázatnál nemcsak Ti, nemcsak a nyolc kizárt sértette meg a titkosságot, hanem összesen 20 pályamű. A titkosság megsértéséért természetesen nem a pályázók, hanem alapvetően a kiíró és a bíráló bizottság a felelős, mert döntésükkel, azaz azzal, hogy a borítékon kívülre kell helyezni a CD-t számtalan azonosító jelet, jegyet hozott létre.

Magam mindenkor nagyon tiszteltem azt, ha valaki az igazáért, a vélt igazáért szól, kiáll. Ezt a Te hozzászólásodban is becsülöm. Azonban az zavar, hogy Te, illetve Ti, mint nyertesek, ekkora toleranciával viseltettek a kiírók, illetve a zsűri titoksértő magatartásával szemben és nem vagytok szolidárisak a kizártakkal, pedig ez a Ti nagyságotokat nem csökkentené.

Építészeti vitát és kritikát azért nem folytattunk, mert egyrészt tiszteljük építész társaink munkáját, másrészt nagyon nehéz azt a gondolatot elfogadni, hogy az „Olimpiai bajnoki döntőt" úgy nyeri meg egy személy vagy csapat, hogy a versenyzők nagy részét mondvacsinált okokra hivatkozva kizárják. Megítélésem szerint Te és Ti nem kívánhattok így nyerni.

Bízom benne, hogy a közbeszerzési döntőbizottság, a zsűri, az országos és a budapesti kamara, az építőművész szövetség kiáll amellett, hogy ez a pályázat e formájában nem felelt meg a kiírásnak, a zsűri hibát követett el azzal, hogy a CD-t kivetette a borítékból és azzal, hogy ha már kivetette, nem titkosította és így a zsűri eleve lehetetlenné tette a titkosság betartását.

Ha ezek az illetlen kérdések rendeződnek a nyertesek és elbíráltak között, valamint szakmai szervezeteink kiállnak a kizártak mellett, a kizártak valamilyen kártérítésben részesülnek, akkor következhet be az a korszak, mely a nyertes és nem nyertes tervek összességének elemzésére építhet. Addig szíves türelmeteket és türelmedet kérjük! Hidd el, városépítészeti-építészeti véleményünk adott, azzal együtt, hogy nagyfokú empátiával viseltetünk versenytársaink megoldásai iránt.

2012. július 30.

Komjáthy Attila
építész „

Annak érdekében, hogy a történet kerek legyen és bezáródjon, szeretném közölni a Magyar Építész Kamara elnökének levelét, amelyet a protestáló felvetésünkre írt:

„Tisztelt Építész Kollégák,

a MÉK Elnöksége az Önök nyílt levelének beérkezése előtt felkérte a Tervpályázati Munkabizottság elnökét a tervpályázattal kapcsolatos vizsgálat lefolytatására. Az elkészült vizsgálati jelentést a MÉK Elnöksége elfogadta, amelyet mellékelten Önöknek megküldünk, illetve nyílt levélként közzéteszünk.

Csontos Csaba elnökségi tag különvéleményt képviselt, amit az Építészfórum honlapján nyilvánosságra is hozott.

A vizsgálatból levonva a tanulságokat a MÉK elnökség felkéri a Tervpályázati Munkabizottságot, hogy a delegált zsűritagokon keresztül zéró toleranciát képviseljen a hatályos rendeletektől történő eltérések esetében. Magyarul szigorúan követeljék meg az elektronikus adathordozók 305/2011 Korm. rendelet 5.§. szerinti kezelését.

A MÉK Elnöksége felkéri a Tervpályázati Munkabizottság elnökét, minden esetben ellenőrizze, hogy a TPMB által kidolgozott zsüror felkérő levelet a delegált zsüror kézhez kapja. Továbbá a jelölt zsűritagok megfelelő felkészítését végezzék el, és csak az előzetes felkészítésen részt vett delegált vehessen részt a Bírálóbizottság munkájában.

A MÉK Elnöksége sajnálatát fejezi ki az értelmetlen, formai hibák miatt történő kizárásokért, amellyel rengeteg értékes munka veszett kárba.

Szívélyes üdvözlettel:

Noll Tamás
a MÉK elnöke"

A fenti válaszra adott hozzászólásom:

„Tisztelt Elnök Úr!

Kedves Tamás!

Köszönettel megkaptam az általad jegyzett, az istvánmezei pályázat kapcsán írt válaszodat, és a hozzá csatolt vizsgálati jelentést, valamint kiegészítő nyilatkozatokat. Természetesen az ember csodát nem vár – pedig néha jó lenne a csodákban bízni - , hiszen az élet arra tanította, hogy reálisan ítélje meg szakmája, kisebb csoportja, műterme, valamint saját helyzetét.

Én magam a teáltalad aláírt levelet „könnyűnek" tartom, azért, mert a Magyar Építész Kamara fő feladata az építész társadalom érdekeinek erőteljes képviselete, s így szerintem nem a sajnálatotokat kellett volna megfogalmazzátok, hanem azt, hogy ez a hiba elfogadhatatlan, jogilag és erkölcsileg kérdésessé teszi a pályázatot. Magam természetesen az eredményt nem kívánom, hogy megváltoztassa a Kiíró és a Zsűri, de azt elvárnám, hogy írásban ismerje el hibáját, és a jogtalanul kizártak erkölcsi és anyagi kártérítést kapjanak, hiszen a titkosságot mindenki megsértette – még az elbíráltak is – s ha már sportról van szó, azt külön érdemesnek tartom kiemelni, hogy menet közben elképzelhetetlen a szabályok megváltoztatása, többletmunka igénylése, valamint betarthatatlan előírások követelése.

Beleznay Éva és Mónus János személyes nyilatkozatait megértem, de mindezeket szakmailag elfogadhatatlannak tartom.

Ismételten kérem, hogy a Kamaránk, illetve Te, mint a Kamara elnöke intézkedj a KBT és a Kiíró felé, hogy a pályázat jelen formájában törvénysértő, és a jogtalanul kizártakat részesítsék első sorban erkölcsi, másodsorban anyagi kártérítésben. Nagy tisztelettel arra kérlek Téged és az Elnökséget, hogy egy karakteresebb megfogalmazást, álláspontot képviseljetek, illetve adjatok közre.

Szívélyes üdvözlettel:

dr. Komjáthy Attila
építész"

A fenti kommentet hivatalos levélként is megküldtem kamaránk elnökének, és bizakodom, hogy hathatós fellépése ezt a szükségtelen ellentmondást és problémát képes lesz feloldani. Várom és várnám kollégáim, építész társaim, a minket képviselő kamarák támogató, az összefogást és együvé tartozást erősítő fellépését. Ennek hiánya szomorú bizonytalansággal vesz körül.

Figyelmeteket ezúton is köszönve,

Üdvözlettel:

dr. Komjáthy Attila
építész

 

Vélemények (7)
hetvenhetedik
2012.09.15.
17:16

Sok időt el lehet még ezzel a témával ütni, de addig, amíg az iparművészeti pályázat 2. helyezettjéről kiderül, hogy hosszú évek óta ugyanazzal a jól felismerhető (és visszakereshető) tipográfiájú logóval pályázik és nyer rendre, addig egy cd-n található rendszergazdától nincs értelme szívgörcsöt kapni. Szóval ha a mostani rendszerben menő főépítészeket dutyiba kívánja némely kommentelő, akkor az előző éra hamiskásaival is lehetne valamit kezdeni. De szerintem kár a gőzért.

Pákozdi Imre
2012.09.16.
05:52

@hetvenhetedik: Nem nyer rendre.

vbencus
2012.09.26.
17:00

@hetvenhetedik: Azt gondolom időtlen idők óta meg lehet ismerni a pályázókat apróbb vagy jelentősebb grafikai vonásokból, az építészek megismerik egymáséit, legalábbis a nagyobbak/ismertebbek akik sokat pályáznak. Én magam megismerek jónéhányat. Ettől még közös érdek a tervpályázati rendszer ügye - ami láthatóan teljesen enerválódik.

Pákozdi Imre
2012.09.27.
21:10

@vbencus: Igen, a névtelenség fikciója minden bizonnyal hamis, függetlenül attól, hogy megbújik-e a rajz sarkában az illető építésziroda logója. Viszont a tárgyszerűség, a szakmai elismerés, a kollegiális becsület szerintem működő erők; és az ezekkel átitatott szubjektív ítélet akkor is igazságos, ha háttérbe szorítja a beilleszkedni képtelen, dúvadként törtető, gátlástalan tehetségeket.

tumpek77
2012.09.28.
09:30

@Pákozdi Imre: Egyetértek, egyet szeretnék érteni Imrével... ez a téma nekem is vesszőparipám, mert dolgoztam én is olyan irodában, ahol lehetett tudni előre, hogy nyerni fog az iroda... és haveroktól ismertünk más irodákat is, ahol szintén tudták, hogy érdemes-e indulni. A költői kérdésem: ha létezik a fent említett "kollegiális becsület", mely "szakmai elismerésen" alapul, akkor miért is zártak ki a tisztelt kollégák annyi szellemi produktumot (pl egy Skardellit) ebből a pályázatból? Ezekben a munkákban szellemi erőfeszítés, idő, nem kevés pénz és jószándék volt. Ezeknek a felelőtlen "kollegiális" kizárása felér egy könyvégetéssel... A konkrét kommenthez pedig: más az, ha valaki egyéni nyelvezete felismerhető, és más az, ha valaki tudatosan megszeg egy az adott pályázati rendszerben rögzített játékszabályt.... annak a hallgatólagos tudomásulvétele, hogy valami sz.r, még nem változtatja meg a tudámásulvétel tárgyát...

másik
2012.09.13.
15:18

"és kamaránk visszafogott távolságtartással kezeli ezt az ügyet" - így igaz, s ebből azért emelném én is ki a kamarát külön, mert az ilyen vitás esetekben jellemzően sajnos a kamara szólal meg legutoljára [ha megszólal], a megszólalása sokszor inkább tartalmaz általánosságokat és önigazolást. nem a kamarának kellene-e először szót emelnie, vizsgálatot indítania [helyesebben a zsűri tagjaként az írmagját is eltüntetni az ilyen ordító jogsértéseknek]. születhetnek [szülessenek is] tiltakozások, levelek és hozzászólások, aláírásgyűjtések, de amíg a szakmai képviselet az események után kullogó kéztördelő magyarázkodás, addig nem fog semmi előre menni. a pályázatok létébe vetett általános bizalom pedig csökken, ahogy az építészek önbecsülése [persze a bevételei is], ezzel párhuzamosan a külső megbecsülése is... ...

Hartmann György Sándor
2012.09.13.
19:43

@másik: Már megint nem a kamara védelmében, de (azoknak, aki nem olvasnak jogszabályokat) A 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások szabályairól a tervpályázati eljárást új alapokra helyezte. Ezzel a szabályozással állítólag az Építész Kamara nem értett egyet, igaz ezt a véleményét agyon hallgatta. Viszont a lényeg, hogy 2012 január 1-től a kamarának semmi köze nincs a tervpályázatok technikai és tartalmi lebonyolításához, egyet kivéve: „(5) A bírálóbizottságban a tervpályázat tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara vagy Magyar Mérnöki Kamara) és a tervezési feladatban érdekelt helyi önkormányzat szakmai képviseletét minden esetben biztosítani kell.” Tehát a kamara csak egyet tehet, delegál egy szem zsűritagot! Mert: 6. § (1) A tervpályázat közreműködői: a) az ajánlatkérő, b) a bírálóbizottság, c) a pályázó. A tervpályáznál minden felelősség – és mivel, a korábbi rendeletben biztosított, a tervpályázat előzetes kamarai egyeztetési kötelezettség sem terheli a kiírót – az ajánlatkérőt (a nevében eljáró kiírót), valamint a bírálóbizottságot terheli! Lásd: (3) Az ajánlatkérő felelős a tervpályázat kiírásának és lebonyolításának szakszerűségéért és jogszerűségéért. A zsűrior egyet tehet, nem vesz részt a bírálóbizottság munkájában, mert nem tudja vállalni a tervpályázatban megfogalmazottakat (cél, díj, elbírálás szempontjai, stb., stb.), és nem adja aláírását, jóváhagyó hozzájárulását. Az ide vonatkozó rendeleti szöveg: 9. § (1) A bírálóbizottság az ajánlatkérővel kötött megállapodás szerint végzi munkáját, megbízása a felkéréstől a zárójelentés aláírásáig tart. (10) A tervpályázat meghirdetése előtt a dokumentációt a bírálóbizottság valamennyi szavazásra jogosult tagjának és jogi szakértőjének egyetértő aláírásával kell ellátni. Amennyiben a bírálóbizottság tagja a dokumentációban foglaltakkal nem ért egyet, a bírálóbizottság munkájában való részvételről lemondhat a tervpályázat meghirdetése előtt. Szükség esetén az ajánlatkérő újabb tagot kérhet fel. Ekkor a kamara egyet tehet, új tagot javasol. Az a szöveg, pedig: (2) A pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadja. magyarul azt is jelenti, hogy a pénztártól való távozás után reklamációnak helye nincs! Ryhe Ui. egyet nem tudunk (és talán sohasem fogunk megtudni), hogy az elmúlt évi végi rendeletgyártási hajrában hogyan viselkedtek a következő szervezetek, a volt Országos Építésügyi Fórum tagok, nevezetesen: o a Magyar Építész Kamara, o a Magyar Mérnöki Kamara, o az Építésügyi Igazgatási Szakmai Kollégium, o az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, o a Magyar Építőanyagipari Szövetség, o az építésüggyel összefüggő építész és mérnökképzéssel érintett felsőoktatási intézmények építésüggyel kapcsolatos karai, -(képviselte általában a BME Építészmérnöki Karának dékánja) o a Magyar Urbanisztikai Társaság, o az Országos Főépítészi Kollégium, o a Magyar Építőművészek Szövetsége, o a Megyei Jogú Városok Főépítészi Kollégiuma és o az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület. o Magyar Ipar és Kereskedelmi Kamara (pl. A BKIK II. Építőipar, Építőipari kutatás, Tervezés, Építőipari Szolgáltatás Osztály osztályelnökségi tagja Dr. Komjáthy Attila) Mert egy kormány előterjesztéshez az egyeztetésről szóló beszámolónak azt is tartalmazni kellene - de ez már annyira bizalmas, hogy 30év múlva sem biztos, hogy egy halandó hozzájuthat -, hogy az egyezetésben bevontak miben nem értettek egyet a rendelet tervezetből. De gondolom, mint ahogy rendesen, ebben a kérdésben maga a szakma sem tudott egyetértésre jutni, és ezután az alkotó azt csinált, amit akart.

Új hozzászólás
Helyek/Köztér

SÁRKÁNYOK ÉS DELFINEK PESTEN ÉS BUDÁN // Egy hely + Építészfórum

2021.02.24. 16:10
00:06:00

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő részében a budapesti sárkányok és delfinek nyomába eredünk, amelyeket természetesen nem az állatkertben fogunk megtalálni, ám talán nem is kell olyan messzire mennünk a rejtély első megoldásáért. Három sárkány és nyolc delfin bújik Pesten és Budán, amik mellett nap mint nap sétálhatunk el anélkül, hogy ismernénk múltjukat, pedig 150 éves vándorlásuk során az egész város történetét elmesélik nekünk.

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő részében a budapesti sárkányok és delfinek nyomába eredünk, amelyeket természetesen nem az állatkertben fogunk megtalálni, ám talán nem is kell olyan messzire mennünk a rejtély első megoldásáért. Három sárkány és nyolc delfin bújik Pesten és Budán, amik mellett nap mint nap sétálhatunk el anélkül, hogy ismernénk múltjukat, pedig 150 éves vándorlásuk során az egész város történetét elmesélik nekünk.

Épületek/Középület

SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM // Egy hely + Építészfórum

2021.01.06. 17:41
00:08:06

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő része a budapesti Szépművészeti Múzeum 114 éves épületét mutatja be. Kiváló alkalom, hogy a pandémia miatt zárva tartó múzeum tereit virtuálisan is megcsodálhassuk. Így mikor következőnek ott járunk, olyan részletekre is rácsodálkozhatunk, melyek ezidáig elkerülhették figyelmünket.

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő része a budapesti Szépművészeti Múzeum 114 éves épületét mutatja be. Kiváló alkalom, hogy a pandémia miatt zárva tartó múzeum tereit virtuálisan is megcsodálhassuk. Így mikor következőnek ott járunk, olyan részletekre is rácsodálkozhatunk, melyek ezidáig elkerülhették figyelmünket.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk