Egyéb cikkek

„Budapest Szíve – Városháza Fórum” tervpályázat 2008

1/4

látványterv

?>
látványterv
?>
látványterv
?>
látványterv
?>
látványterv
1/4

látványterv

„Budapest Szíve – Városháza Fórum” tervpályázat 2008
Egyéb cikkek

„Budapest Szíve – Városháza Fórum” tervpályázat 2008

2008.11.26. 13:33

a bírálatból kizárt pályamű: M-Teampannon Építész és Mérnöki Kft. vezető tervező: Noll Tamás, Madzin Attila; munkatárs: Golda János, Alasztics Pál, Hidasnémeti Máté, Légár Ágnes, Szűcs Zsófia, Varga Bence, Mlakár Vivien, Sziráki Lili

a bírálatból kizárt pályamű:
M-Teampannon Építész és Mérnöki Kft.
vezető tervező: Noll Tamás, Madzin Attila;
szakági tervező:
Suhajda Péter szerkezetépítőmérnök;
Goda Róbert gépészmérnök;
Kucskár Mihály villamosmérnök;
Vastagh Gabi táj- és kertépítész,
Kontra Dániel táj- és kertépítész,
munkatárs: Golda János, Alasztics Pál, Hidasnémeti Máté, Légár Ágnes, Szűcs Zsófia, Varga Bence, Mlakár Vivien, Sziráki Lili; Selján Márk látványtervező, Kátai Gergő modell, Horváth Áron hallgató, Nemes Péter hallgató, Gyabronka Péter hallgató

 

látványterv
1/4
látványterv

látványterv
2/4
látványterv

látványterv
3/4
látványterv

látványterv
4/4
látványterv

 

Műleírás (részlet, képes változata a csatolt pdf-ben)

A VÁROSHÁZA ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE

  • 1692 Invalidusház alapítása (Széchényi György esztergomi érsek)
  • 1716 Hadirokkant katonák hadikórház (Fortunato de Prati hadmérnök terve)
  • 1727–1747 építkezés, Martinelli barokk főhomlokzata, Szent György templom főtengelyben. A római légiós tábornok rostélyos négyszögének mintájára
  • 1786 II. József laktanyává alakíttatja
  • 1894–1902 A város megvásárolta: Városháza (átalakítás Hegedűs Ármin tervei szerint)
  • Az új funkciónak megfelelő, áttekinthető közlekedési rendszer és alaprajz. Reprezentatív centrum a Városház utcai szárny
  • 1. emeletének – piano nobilénak – a két lépcsőház közrefogta szakasza. Az 1. emeleten volt a főpolgármesteri irodasor, a polgármesteri és alpolgármesteri hivatal. Az ügyosztályok, a hivatalnokok – fontosságuknak megfelelően – e kasztrumtól távolabb vagy közelebb kaptak helyet.
  • 1898; 1912; 1935: realizálás szempontjából sikertelen tervpályázatok
  • 2008 Budapest Szíve – Városháza Fórum projekt


A hasznosítás története
A 18. századi épületszárnyak teljes külső-belső felújítása, az emeleti szinteken a városházi irodai funkció elhelyezése; a Martinelli-szárny földszintjén a tengelyben az egykori templombejárat visszaállítása, kávéház, kiálítótér a kétkapuátjáró között.
A Kammermayer-Gerlóczy-szárny földszintjén éttermek, kávézók, galériák, kereskedelem;
a Bárczy-szárny földszintjén kulturális információs irodák, üzletek, szolgáltató egységek.
Az egykori Szent György templom alagsorában söröző az udvarról, földszinten Városháza étterem, az emeleten díszterem.
Kereszt-szárny (II. Világháborúban lebombázva) új tömeg és a tetőidom visszaállítása, Városháza új főbejárat kialakítása, ügyfélszolgálat, nyomda, választási iroda.
Belső udvarok: az 1970-es években épült szárnyak lebontásával tágas díszudvar-pár kialakítása, átjárása; Károly-kapu a Városház-tér felé.

Budapest Szíve program
Városháza-Fórum: (agóra) a régi és az új épület-szárnyak között. A városfal és sarokbástya bemutatása, falon kívül süllyesztett tér, falon belül vizesárok, főtér, vízjátékok, szabadtéri színpad

VÁROSHÁZA-FÓRUM KIALAKÍTÁSA
I. A MŰEMLÉKÉPÜLET REKONSTRUKCIÓJA
a) Súlypont-áthelyezés
Az épület Városház utca felőli súlypontját áthelyezzük a keresztszárnyba, ezzel biztosítva a Károly körút felőli fő megközelítési irányt és az új Fórum városépítészeti súlyát, dinamizmusát.
b) Átláthatóság, a térbeli rend folyamatossága
Az eredeti – Prati féle –barokk épület klasszikus római táborok mintáit követő világos, tiszta elrendezését visszaállítva áttekinthető kerengős-odalfolyosós alaprajzi rendszer jön létre a lépcsőházi vertikális közlekedőmagok arányos, jól használható eloszlásával. Az oldalfolyosós rendszer miatt kialakuló mély traktusokat az eredeti épületben is használt bevilágító udvarokkal tagoljuk, illetve világítjuk be.
c) A hasznosságnak megfelelő rend kialakítása
Földszint: A közcélú funkciók szintje.
A keresztszárny tengelyében új főbejárati előcsarnokot alakítunk ki, amelyhez észak felé az ügyfél-szolgálati helyiségcsoport, dél felé – a kapuátjárón túl – választási iroda, nyomda kapcsolódik.
A középső szárnyban nagykapacitású éttermet (a pincében sörözőt) terveztünk, amely egyrészt közvetlenül kapcsolódik az új előcsarnokhoz, másrészt az ismét megnyitandó Városház utcai középső bejárathoz. Ez utóbbi a két kapubejárat között publikus funkciókat kap (kávéház, kiállító galéria).
A Városház utcai szárnyban, a kapuátjárókon túl a főpolgármester alá tartozó ügyosztályok kaptak helyet, míg az oldalszárnyakban szolgáltatási, kereskedelmi és kulturális funkciókat terveztünk.
A Bárczy utcai szárny keleti végében kétszintes, reprezentatív éttermet, kávézót, a Gerlóczy utcában pedig egy Art Hotel előcsarnokát helyeztük el.
A keresztszárny új főbejárati előcsarnoka előtt kialakuló Főtér a déli oldali kapuátjárókon keresztül összekacsolódik a déli udvarral és a Városház utcával, illetve a Károly körúti új szárny átnyitásán keresztül a Madách-kapuval.
Első emelet (piano nobile): A politikusok, pártok, képviselők szintje.
A keresztszárnyban nagyelőadót, kiselőadókat helyeztünk el, amelyhez közvetlenül kapcsolódik a középső szárny díszterme, komplex konferencia-központot hozva létre.
Az oldalszárnyakban (Bárczy, Gerlóczy u.) helyeztük el a képviselőket, a pártirodákat.
A Városház utcai szárnyban a főpolgármester ügyosztályai kaptak helyet (ezek bővülhetnek a földszint felé).
Második emelet: A főpolgármesterség szintje.
A keresztszárnyban (a főbejárati előcsarnok és a konferenciaközpont fölött) helyeztük el a főpolgár-mesteri és alpolgármesteri irodákat, míg a körítő épületszárnyakban a hozzájuk tartozó ügyosztályokat.
Harmadik emelet: Főjegyzői szint.
A keresztszárnyban helyeztük el a főjegyző irodáit, míg a körítő szárnyakban a főjegyzőhöz tartozó ügyosztályok kaptak helyet.
Tetőtér: A főjegyzői szint bővítési területe.
Itt helyeztük el a Városháza könyvtárát és a közlönytárat, irattárat.

II. AZ ÚJ KÁROLY KÖRÚTI SZÁRNY
a) Új jelkép = Kapcsolat
A plasztikusan formált nagy tető összeköti, összekapcsolja a különböző térbeli és tárgyi minőségeket, új kontextust hoz létre.
b) A tervezett új Főtér – szervezi az életet
A városfal külső oldala a -1. szintre süllyesztve mutatja be a Zsigmond-kori erődítményfalat. A fal belső oldalán visszaállítjuk a vizesárkot. A főtér déli részén szabadtéri színpadot, az északi részén vízfelületet és órát, középső szakaszán a burkolatból föltörő vízjátékot terveztünk.
A tér alatt kialakított háromszintes mélygarázsból (~1.250 gépkocsi) a Városháza előcsarnokában, az Art Hotel mellett, az észak-keleti városi info központban és a Károly körúti sétányon terveztünk felvonós kijáratot.
A Károly körúti új épületszárnyon két nagyobb áttörést adtunk – egyrészt a Deák tér felőli gyalogos forgalomnak a nagyobbat, másrészt a Madách-kapuval szemközt a kisebbet.
c) A tervezett új Károly körúti épületszárny térbeli rendje
Kulturális tömb
Az együttes északi sarkán, a Deák téri evangélikus templom mellett helyeztük el a Városháza Fórum Kulturális Központot, amely a városi élet szervező centruma kíván lenni. A földszinten ennek megfelelően információs és kommunikációs központot terveztünk, amelyhez a -1. szinten fittness-központ és étterem-kávéház kapcsolódik.
A galériaszinten (félemelet) és az első emeleten többcélú kiállító galériákat alakítottunk ki.
A harmadik emeleten mozgatható padozatú multifunkcionális színház-előadóteremhez kapcsolódik a második emeleti színház-foyer és színészi öltözőcsoport. A harmadikon további előadótermek, a negyediken pedig panoráma kávézó-terasz egészíti ki az együttest.
Kereskedelmi – iroda tömb
A Károly körúti új szárny további szakaszán kereskedelmi egységeket (földszint, alagsor, galériaszint), fölötte pedig 5-6 emeletnyi bériroda-szintet alakítottunk ki a legoptimálisabb, öttraktusos alaprajzi elrendezésben.
Az irodaszintet vertikális közlekedőmagjai a Károly körútra nyíló földszinti előcsarnokból indulnak.

III. ÉPÍTÉSZETI ÜZENET
Régi és új egymást erősítő kapcsolata.
Átjárhatóság, nyitottság, rendezettség.
Ökologikus alapszemlélet = a lélegző ház.
Levegőtisztító növényházak, belső teraszok, kertek, kilátóteraszok tagolják a tömeget.
Az üveghártya helyenként nyitható, szabad levegőáramlást biztosítva.

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk