| CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY
Nézőpontok/Kritika

Fény derült az etruszkok üzenetére

1/21

Cerveteri, Banditaccia, etruszk nekropolisz, Kr.e. 9.sz. fotó: Attilos, 2006.

etruszk és székely-magyar írás, Kiss József

a RITUS-hoz felirat elemzése, Kiss József

a Mars szarkofág felirat elemzése, Kiss József

Acta szarkofág felirat értelmezése, Kiss József

Parthunus szarkofág felirat fordítása, Kiss József

az ún. Duenos feliratok fordításai Kiss József

az ún. Duenos feliratok fordításai Kiss József

az ún. Duenos feliratok fordításai Kiss József

Arringatore szobor felirat fordításai, Kiss József

Perugia, Hypogeum szarkofág felirat fordítás Kiss József

Praenestei fibula szöveg fordítása Kiss József

Perugia, Hypogeum szarkofág felirat fordítás, székely - magyar analógiák Kiss József

Az etruszk írás a korábbi székely-magyar írás elemiből napjainkig, rajz Kiss József

Mytológia és történelem a szobor szövegelemzéshez Kiss József

?>
Cerveteri, Banditaccia, etruszk nekropolisz, Kr.e. 9.sz. fotó: Attilos, 2006.
?>
etruszk és székely-magyar írás, Kiss József
?>
a RITUS-hoz felirat elemzése, Kiss József
?>
a Mars szarkofág felirat elemzése, Kiss József
?>
Acta szarkofág felirat értelmezése, Kiss József
?>
Parthunus szarkofág felirat fordítása, Kiss József
?>
az ún. Duenos feliratok fordításai Kiss József
?>
az ún. Duenos feliratok fordításai Kiss József
?>
az ún. Duenos feliratok fordításai Kiss József
?>
Arringatore szobor felirat fordításai, Kiss József
?>
Perugia, Hypogeum szarkofág felirat fordítás Kiss József
?>
Praenestei fibula szöveg fordítása Kiss József
?>
Perugia, Hypogeum szarkofág felirat fordítás, székely - magyar analógiák Kiss József
?>
Az etruszk írás a korábbi székely-magyar írás elemiből napjainkig, rajz Kiss József
?>
?>
Mytológia és történelem a szobor szövegelemzéshez Kiss József
?>
?>
?>
?>
?>
1/21

Cerveteri, Banditaccia, etruszk nekropolisz, Kr.e. 9.sz. fotó: Attilos, 2006.

etruszk és székely-magyar írás, Kiss József

a RITUS-hoz felirat elemzése, Kiss József

a Mars szarkofág felirat elemzése, Kiss József

Acta szarkofág felirat értelmezése, Kiss József

Parthunus szarkofág felirat fordítása, Kiss József

az ún. Duenos feliratok fordításai Kiss József

az ún. Duenos feliratok fordításai Kiss József

az ún. Duenos feliratok fordításai Kiss József

Arringatore szobor felirat fordításai, Kiss József

Perugia, Hypogeum szarkofág felirat fordítás Kiss József

Praenestei fibula szöveg fordítása Kiss József

Perugia, Hypogeum szarkofág felirat fordítás, székely - magyar analógiák Kiss József

Az etruszk írás a korábbi székely-magyar írás elemiből napjainkig, rajz Kiss József

Mytológia és történelem a szobor szövegelemzéshez Kiss József

Fény derült az etruszkok üzenetére
Nézőpontok/Kritika

Fény derült az etruszkok üzenetére

2016.02.25. 14:00

Cikkinfó

Szerzők:
Kiss József

Földrajzi hely:
Európa

Vélemények:
2

Kiss József táj - és kertépítész a Kárpát-medencei magyar honalapítás kapcsán folytatott kutatásai során szenzációs eredményre jutott. A székely-magyar rovásírás segítségével sikerült megfejtenie a több ezer éves etruszk szövegeket. 

A Magyar Honalapítás a Kárpát - medencében egyik kutatási eredménye;

A Latin írás kezdetei, a 2500 éves etruszk írások fordításai

In memoriam Varga Csaba filmrendező, íráskutató

A kutatásai egyre inkább elfogadottá váltak, miszerint az írás alapjai Európában jöttek létre mintegy 35 000 éve, Kárpát-medence székely-magyar írásával kimutatott azonosságokkal.

Az ókori Itáliában, egy magas kultúrájú népnek az etruszkoknak eredtéről is több elmélet szól pillanatnyilag. Itáliában a Villanova kultúra ( Kr.e. 9. sz. ) az egyik legkorábbi etruszk civilizáció.

Cerveteri, Banditaccia, etruszk nekropolisz, Kr.e. 9.sz. fotó: Attilos, 2006.
1/21
Cerveteri, Banditaccia, etruszk nekropolisz, Kr.e. 9.sz. fotó: Attilos, 2006.

Az legkorábbi latin nyelvemlékek is az etruszkokhoz kötődnek. Több különleges lelet őrzi írásukat, amelyeket ez idáig konszenzuson alapuló elfogadás szerint értelmeznek. Az etruszk írás párhuzamosságot mutat a Kárpát-medence magyar "rovás" írásával, amit már több kutató is részletesen vizsgált. A Magyar Honalapítás korai időszakának vizsgálata során kerültem a feltételezések szerinti közös múltunk hagyatékának, az etruszk írás tanulmányozásához. Olyan közös szálakat fedeztem fel, amelyek segítségével a fennmaradt nyelvemlékek jelentős összefüggő szövegeit tudtam olvasási lehetőséggel értelmezni.

Az emlékek sorában a szarkofágok feliratait tanulmányoztam és végül a legnehezebb próbatételt is vállalva a "Duenos" edény feliratait is. Ez a lelet Heinrich Dressel német régész kutatásai során került felszínre, Rómában 1880-ban. Az összehasonlító vizsgálat megállapítása szerint Kr.e. 6.sz.-ban készült. A másik hosszabb, összefüggő korai etruszk szöveg a Kr.e. 1. sz.-ra datált "Aule Metele" életnagyságú szobron látható. Ennek a szövegnek az értelmezése után a legkorábbinak tartott nyelvemléket őrző, Kr. e . 7. sz.- i "Praenestei fibula" szövegét is sikerült elolvasni.

az ún. Duenos feliratok fordításai Kiss József
8/21
az ún. Duenos feliratok fordításai Kiss JózsefA Kárpát-medencei, nemzetségi közös tartózkodásunk további bizonyítékait keresve jutottam ezekre az eredményekre. Az eredmények az ősi magyar és etruszk írásbeliségünk korai időszakának magas kultúrájú világába vezetnek. Fontosnak tartom, hogy a legújabb ismereteket mielőbb nyilvánosságra hozzam, bár nem íráskutatóként vagy nyelvészként, de valószínűleg éppen annak az egészen más irányú megközelítésnek köszönhetően, amely ezáltal láthatóbbá teszi kapcsolataink ősi lenyomatait.

Az etruszk írások olvasásának első lehetősége különleges érzéseket és élményeket ad. A feliratok egy része szarkofágokon található, ezeket a "rítusba" került hozzátartozó hiányának fájdalma járja át. Következtethetünk földi létük jellemzőségeire és szeretettel igyekeznek biztosítani útjukra az istenek, félistenek, hősök pártoló segítségei.

Praenestei fibula szöveg fordítása Kiss József
12/21
Praenestei fibula szöveg fordítása Kiss József

A feliratok másik része a történelmi múlt sajátos eseményeihez kötődik, mint például a törvény elé került ősi családi sarj esete vagy a diktátor áldozatául esett híresen megbecsült nagyság, vagy éppen egy jókívánságokkal, védő sorokkal írt fibula, valószínűsíthetően a Kr.e. 7. sz.- ból. Mitológiai hősök, olimposzi istenek, a trójai háború, az ókori görög drámák és tragédiák szereplői elevenednek szemünk előtt. 

Önmagában nem nagy eredmény mindenféle bonyodalom nélkül, áttételeken keresztül, kétséges értelmezéssel levezetett szövegeket látni, hanem az első etruszk, korai latin, legkorábbi nyelvemlékeinket először elolvasni, méghozzá az egyetlen módon ahogy lehetséges: a székely - magyar, azonos hangértékű írásjelekkel együtt. Ez már sejteti, hogyan is kerül ez a téma a honalapításunk településtörténeti vizsgálatához, építészettörténeti vonatkozásokhoz.

A bemutató-sajtótájékoztató előadás menetét a következőkben, részben követhetjük.

etruszk és székely-magyar írás, Kiss József
2/21
etruszk és székely-magyar írás, Kiss József

A 2-14 képek a legkorábbi etruszk nyelvemlékek fordításait, rövid mitológiai vonatkozásait ismertetik. Az ún. Duenos feliratokkal és az ún. Metele szobor feliratok sikeres lefordításaival nagy valószínűséggel kijelenthetjük, hogy a szobor alanyát is sikerült azonosítani, aminek elemzéseit szintén a képeken követhetjük nyomon. A Perugia közelében található Ponte San Giovani Hypogeumában található szarkofág feliratok közül kettőt is sikerült lefordítani. A 14. képen látható színes díszítések székely-magyar művészeti analógiáira röviden, előzetesen teszek utalást.

A 15. képen egy egyszerű ábra mutat rá arra a nyilvánvaló tényre, hogy a Kr.e.7. sz. és Kr.e.1. sz közötti etruszk feliratokban, az új betűk mellett még használt írásjelek teljes alaki és hangtani azonosságot mutatnak a székely-magyar írás jeleivel, amelyek így, ha azonos korúnak vennénk akkor is a Kr. e. 7. századig mennének vissza, de logikusan könnyen beláthatjuk, hogy ennél korábbiak, mert az etruszkok ekkor már a latin írásra váltottak, ezáltal írásuk átmenetet képez. Ha írás hang és jel teljes azonosságokról beszélünk, akkor nyilvánvaló a közvetlen kapcsolat, vagy legalábbis az egymás mellett élés az etruszkokkal és a Kárpát-medence székelységének és magyarságának egységességével.

Az etruszk írás a korábbi székely-magyar írás elemiből napjainkig, rajz Kiss József
14/21
Az etruszk írás a korábbi székely-magyar írás elemiből napjainkig, rajz Kiss JózsefA magyar írásunk Erdélyben és a Duna mentén, a Kárpát-medencében folyamatosan azonosságot mutat, olvashatóan a Kr.e. 7. sz.-tól napjainkig, tehát az eddigiekkel szemben a magyar írásbeliségünk legalább 3000 éves. Sajnos az "újonnan" alakult latin írásunk, amikor újra "találkozott" a régi magyar-székely írással már nem ismert rá, pedig betűi abból alakultak. Az írások fordításából adódó további vizsgálataim ismertetését egy következő tanulmány keretei között folytatom.

Köszönet a Metropolitan Művészeti Múzeumnak, a British Museumnak, a Louvre-nak és a többi jól azonosítható műtárgybemutató honlapnak.

Kiss József
Kós Károly díjas táj- és kertépítész

Vélemények (2)
Zöldi Anna
2016.03.11.
14:55

csatlakozom. ez nagyon gáz. és már nem az első. az elsőnél még azt gondoltam hamar vége lesz, de úgy látszik a szerző (volt tájépítész kolléga) felbátorodva a sikeren az egézs életművét a nagyközönség elé tárja. nem itt kéne!

jézus krisztus pedig magyar volt- mit kell ezen csodálkozni? továbbá borneó és celebesz...

Kovács Bence
2016.03.11.
04:33

Most tényleg csak egészen cérnahangon kérdezném a szerkesztőktől, hogy egészen pontosan mit keres ez a cikk az ÉF-en? Mert az épitészethez sok köze nincs, és szerintem a józan észhez sem, a tudományhoz meg főleg. És lesz ezentúl majd UFO-s cikk is, meg "Jézus Krisztus magyar volt"?

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Gül Baba utca // Egy hely + Építészfórum

2024.01.30. 16:22
8:55

A Frankel Leó útról nyíló meredek, macskaköves gyalogutat sokszínű építészeti térfalai és ebből fakadó zegzugossága teszi Budapest egyik legromantikusabb utcájává. A hangulatos ösvényen keresztül lehet felzarándokolni a közel fél évezreddel ezelőtt épült Gül Baba türbéjéhez, az iszlám világ legészakibb szenthelyéhez.

A Frankel Leó útról nyíló meredek, macskaköves gyalogutat sokszínű építészeti térfalai és ebből fakadó zegzugossága teszi Budapest egyik legromantikusabb utcájává. A hangulatos ösvényen keresztül lehet felzarándokolni a közel fél évezreddel ezelőtt épült Gül Baba türbéjéhez, az iszlám világ legészakibb szenthelyéhez.

Nézőpontok/Történet

Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény // Egy hely + Építészfórum

2024.01.16. 11:41
9:03

Róth Miksa üvegműves, üvegfestő és mozaikművész volt. Művei megtalálhatóak az Országházban, a Zeneakadémiában, a Gresham-palotában és a Magyar Nemzeti Bankban, míg családja – a rendszerváltás előtt – hagyatékát Erzsébetvárosnak adományozta. Az Egy hely stábja a pesti "Chicagóba", a Nefelejcs utcai Róth Miksa Emlékházhoz látogat el.

Róth Miksa üvegműves, üvegfestő és mozaikművész volt. Művei megtalálhatóak az Országházban, a Zeneakadémiában, a Gresham-palotában és a Magyar Nemzeti Bankban, míg családja – a rendszerváltás előtt – hagyatékát Erzsébetvárosnak adományozta. Az Egy hely stábja a pesti "Chicagóba", a Nefelejcs utcai Róth Miksa Emlékházhoz látogat el.