Épülettervek/Középület

Hotel és Pincefalu terve – Villány

1/30

Hotel és Pincefalu – Villány

telepítés

hotel fszt

hotel 1. emelet

hotel 2. emelet

hotel metszet

hotel homlokzat

hotel homlokzat

render

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

?>
Hotel és Pincefalu – Villány
?>
telepítés
?>
hotel fszt
?>
hotel 1. emelet
?>
hotel 2. emelet
?>
hotel metszet
?>
hotel homlokzat
?>
hotel homlokzat
?>
render
?>
Hotel és Pincefalu – Villány
?>
Hotel és Pincefalu – Villány
?>
Hotel és Pincefalu – Villány
?>
Hotel és Pincefalu – Villány
?>
Hotel és Pincefalu – Villány
?>
Hotel és Pincefalu – Villány
?>
Hotel és Pincefalu – Villány
?>
Hotel és Pincefalu – Villány
?>
Hotel és Pincefalu – Villány
?>
Hotel és Pincefalu – Villány
?>
Hotel és Pincefalu – Villány
?>
Hotel és Pincefalu – Villány
?>
Hotel és Pincefalu – Villány
?>
Hotel és Pincefalu – Villány
?>
Hotel és Pincefalu – Villány
?>
Hotel és Pincefalu – Villány
?>
Hotel és Pincefalu – Villány
?>
Hotel és Pincefalu – Villány
?>
Hotel és Pincefalu – Villány
?>
Hotel és Pincefalu – Villány
?>
Hotel és Pincefalu – Villány
1/30

Hotel és Pincefalu – Villány

telepítés

hotel fszt

hotel 1. emelet

hotel 2. emelet

hotel metszet

hotel homlokzat

hotel homlokzat

render

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu terve – Villány
Épülettervek/Középület

Hotel és Pincefalu terve – Villány

2008.07.09. 11:04
MÉD

Villány az ország egyik legdinamikusabban fejlődő borvidéke. Több tényező szerencsés együttállása folytán mára európai hírnévre tettek szert az itt dolgozó borászok és borászataik.tervező cég: nirmanafelelős építész tervező: Vékony Péter

A helyszín
Villány az ország egyik legdinamikusabban fejlődő borvidéke. Több tényező szerencsés együttállása folytán mára európai hírnévre tettek szert az itt dolgozó borászok és borászataik. A város csak részben volt képes követni a szédítő tempójú átalakulást. Az ügyes stratégia eredményeképpen, mely képes volt „betörni" a városmarketing és borvidék konkurenseit, a borturizmus soha nem látott méreteket öltött.

Az elszállásolás, vendéglátás az idényjelleg miatt nem éri el azt a színvonalat, ami elvárható lenne és ami egy stabilabb jövőkép megalkotásához vezethetne. Megfigyelhető a „Balaton-szindróma" néhány eleme, ami hosszú távon a borturizmus leépülését is okozhatja. Jelen pillanatban nincsenek kiaknázva azok a lehetőségek, melyeket a gyönyörű vidék nyújt. A turizmus fejlesztése megindult, de félő, hogy nem elég tudatosan használják fel a szellemi és anyagi eszközöket. A beruházási szándékok kilengése gyakran végletes, és néha az előkészítetlenség gyanúja is felmerül.

 

Hotel és Pincefalu – Villány
1/30
Hotel és Pincefalu – Villány

telepítés
2/30
telepítés

hotel fszt
3/30
hotel fszt

hotel 1. emelet
4/30
hotel 1. emelet

hotel 2. emelet
5/30
hotel 2. emelet

hotel metszet
6/30
hotel metszet

hotel homlokzat
7/30
hotel homlokzat

hotel homlokzat
8/30
hotel homlokzat

render
9/30
render

Hotel és Pincefalu – Villány
10/30
Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány
11/30
Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány
12/30
Hotel és Pincefalu – Villány

 

Az építési telek
Megbízónk Villány város belterületén vásárolta meg a három, különböző helyrajzi számon lévő, de egymással határos telket. Ezek építési telkek, a jelenleg érvényben lévő rendezési tervek szerint beépíthetők. A valaha kőbányaként (majd törmelék- /és szemét-/ lerakóként) használt terület érdekes geológiai vonulat része. A száz méteren belül lévő tanösvény-"megálló" és az építési telkek közötti szoros rokonság egyértelmű és tagadhatatlan.

A telkek erőszakos eltorzítását már az első pillanatban is elutasítottam. A beruházói és tervezői szándékok egyeztetése után egy olyan program elkészítésére került sor, amely a terület morfológiáját és a genius locit figyelembe veszi, és azokra természetes eleganciával reagál.

A program
A sokszor átbeszélt és valamennyi körülményt tisztázó program gondos előkészítés eredménye. Az elemzéseket az építtető és az általa delegált szakemberek bevonásával végeztük. Mivel az információáramlás bizonyos esetekben közvetett módon valósult meg, a megvalósulási tervek elkészülte után bizonyos részletek változhatnak.

A koncepcionális tervezés a bonyolult geometriai adottságok feltérképezését jelölte meg első és legfontosabb feladatként.

A beruházási szándék olyan turisztikai hangsúly megteremtésére vonatkozott, amely képes magas színvonalú szolgáltatást nyújtani az itt megforduló vendégek számára, ugyanakkor képes arra is, hogy lehetőségekben mutasson túl az idényjellegű és csak és kizárólag a borturizmust célként kitűző vendéglátáson. A pihenés, a több napos itt tartózkodás komplexebb kínálatot követel.

A természeti adottságok, a mediterrán klíma és más jelentős turisztikai célpontok közelsége teremt ugyan lehetőségeket, de tudomásul kell venni, hogy ez önmagában nem elegendő. A célcsoport erőltetett kijelölése sokszor csak a rövid távú megtérülést szolgálja és elég sok kockázatot rejt magában. Kétség kívül nehéz volt megfogalmazni azt a tömören és frappánsan leírható programot, és azt a hozzá rendelhető volument, ami fenntartható és méltóságteljes épületegyüttest eredményezhet.

 

Hotel és Pincefalu – Villány
13/30
Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány
14/30
Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány
15/30
Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány
16/30
Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány
17/30
Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány
18/30
Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány
19/30
Hotel és Pincefalu – Villány

 

Villány hagyományai, múltja komoly tőkét jelent a vendéglátást tekintve. A bor – és itt főleg a nagy élvezeti értékű borokra gondolok – a világ minden részén különleges miliőt hoz létre. Hamvas Bélát olvasva az ember pillanatok alatt ráérez arra, amit elmondani lehetetlen, mert ez a dolog – mióta az ember először rájött a titokra – ugyanolyan erővel és tartalommal bír. A vendéglátás már egy kicsit másképp jelenik meg. Aki járt már más borvidéken (lehetőleg biciklivel vagy gyalog), azonnal átéli saját vendég mivoltát. A bor élvezete és a bortermelő hely intimitása közt láthatatlan fal feszül. A Hamvas által közvetített „tartalom" szinte kitapintható, a jó vendég tiszteli a titkok tudóit, és amíg vendég, inkább kíváncsi, mint tolakodó.

Felmerül a kérdés, mi tarthatja itt a látogatót. Véleményem szerint a „szezon" szó sok tekintetben direkt módon utal arra, hogy valamiféle üresség lappang a háttérben.
A fentiek ellensúlyozására a tervezési program lényeges elemévé tettük az évszakok és változásainak bemutatását. Ennek eszközei:

  • egészségturizmus
  • gasztroturizmus és a bor élvezése
  • sport (kerékpár, lovaglás, játékok)
  • kikapcsolódás
  • a tranzitállomás jelleg hangsúlyozása a mediterranum felé
  • Villány környékének a megismerése
  • a helyi infrastruktúrába való beillesztés

Hogyan lehet ezt megvalósítani?
Mivel Villányban nincs hasonló kezdeményezés, kettős helyzet áll elő:
a) A konkurencia (aminek léte nem feltétlenül hátrány!) még nem hozakodott elő hasonló gondolattal.
b) Pionír szerepet kell felvállalni, ami több kockázatot jelent, ezért kiemelten magas színvonalú figyelmet követel.

 

Hotel és Pincefalu – Villány
20/30
Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány
21/30
Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány
22/30
Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány
23/30
Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány
24/30
Hotel és Pincefalu – Villány

 

Beépítési koncepció, telepítés
1. A három területi elem egységes egészként kell, hogy megjelenjék. Ez nem csak lehetőség, hanem kötelesség is.
2. A panzió a terület magas pontjára kell, hogy kerüljön; a központ jelleg erősítése.
3. A pincefalu változatos és a helyi építő hagyományok követője kell, hogy legyen.
4. A tengelyek kijelölése alkalmazkodjon a térbeli, geometriai adottságokhoz.
5. A tájba illeszkedés és a panoráma figyelembe vétele a jó tájolással együtt kell, hogy megvalósuljon.
6. Az alaprajzi rendszerek tiszták és logikusak legyenek, a környezettel való kapcsolat intenzitása a terv minden egyes eleménél kiemelt hangsúlyt kap.
7. Az anyagválasztás visszafogott és az építészeti megjelenést segítő, fenntartható, igényes.

Hotel alaprajz
Pince
Az épület csaknem teljesen alápincézett. A pinceszinten mindössze öt átlagos és egy szállítójármű elhelyezését biztosítjuk. Az étterem manipulációs tere és raktárai a garázsból nyílnak. A karbantartás és raktározás helyiségei az északkeleti oldalra kerültek. Az északi front alatt trezorokkal ellátott pince készül. A pince tere a konyhából kiszolgálható, vendégfogadásra, borbemutatók megtartására alkalmas. Kialakítása, mérete a ház egyik ékességévé teheti. A dél-nyugati front alatt egészségügyi helyiségeket és az ehhez kapcsolható rekreációs helyiségek kapnak helyet.

 

Hotel és Pincefalu – Villány
25/30
Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány
26/30
Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány
27/30
Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány
28/30
Hotel és Pincefalu – Villány

Hotel és Pincefalu – Villány
29/30
Hotel és Pincefalu – Villány

 

Földszint
A főbejárat a felszíni parkoló felől nyílik, és egyértelműen a város felől tárul fel. A recepció és a főlépcsőház közti kapcsolat látványos és intenzív. A főbejárattól jobbra egy elegáns étterem és egy kiállítóterem tárul fel a hozzá tartozó vizesblokkal együtt. Balra az igazgatás helyiségei, irodák és kikapcsolódás helyiségei nyílnak (squash, bár, bowling stb.). A konyha központi helyzeténél fogva valamennyi helyiség kiszolgálására alkalmas, felszereltsége folytán magas színvonalú szolgáltatások ellátását biztosítja. A szállodavendégek kikapcsolódását szolgáló helyiségek közvetlen „kertkapcsolattal" rendelkeznek (napozó, látványmedence).

Az emeleti szobák I.-II.
A szobák méretüknél és felszereltségüknél fogva a négycsillagos kivitel alapszabályainak megfelelően tervezettek. Tájolásuk és a panoráma felé történő pozícionálásuk indokolja elhelyezésüket. A szobaszám a helyi rendeleteknek megfelelően lett meghatározva.


tervező cég: nirmana
felelős építész tervező: Vékony Péter
építész munkatárs: Hága Tamás, Ziszidisz Petrosz, Sinóros Szabó Balázs, Muszély Katalin
statikus tervező: Kovács és Kovács
elektromos tervező: Hegyi Béla
gépész tervező: Lanterv Kft.
környezetrendezés: Fürstand Attila
közlekedés tervező: Wettstein Miklós

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Szenes-ház // Egy hely + Építészfórum

2023.08.30. 14:19
5:54

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Nézőpontok/Történet

A Margitsziget fái // Építészfórum + Egy hely

2023.08.20. 18:53
9:32

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk