Pályázatok/Magyar

Itt az Év Tetője 2015 pályázat

1/6

Aranyceruza

Aranykályha

Aranykalapács

Aranykefe

Aranyszekerce

a 2014-es Év Tetője - Magastető szekció

?>
Aranyceruza
?>
Aranykályha
?>
Aranykalapács
?>
Aranykefe
?>
Aranyszekerce
?>
a 2014-es Év Tetője - Magastető szekció
1/6

Aranyceruza

Aranykályha

Aranykalapács

Aranykefe

Aranyszekerce

a 2014-es Év Tetője - Magastető szekció

Itt az Év Tetője 2015 pályázat
Pályázatok/Magyar

Itt az Év Tetője 2015 pályázat

2015.12.17. 11:56

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Magyarország

Cég, szervezet:
ÉMSZ

Letölthető dokumentumok:

Az ÉMSZ országos, nyilvános névaláírásos pályázatot hirdet több, mint egy évtizede négy kategóriában. A nívódíj elnyerésére meghirdetett négy szekció a magastetők, lapostetők, fémlemezfedések és energiatudatos épületburok kategória, melyekre minen évben számos pályázat érkezik. Jelen pályázatra 2016. január 25-éig várják a jelentkezőket. 

A pályázat célja a magas minőségben készített tetők népszerűsítése, a szakma elismertségének növelése, építészeti, funkcionális szempontok alapján bírált munkák széles körben való megismertetésén keresztül. Kiemelt szempont, hogy a tervezők mellett a kivitelezők is kapjanak elismerést, nyilvánosságot a munkákon keresztül a tetők minőségi, funkcionális és szakmai szempontból kifogástalan megvalósítása által. Külön fontosnak tartjuk, hogy az elismerés hangsúlyosan jelenjen meg a kivitelezők, mesteremberek számára, hiszen a tervek szakszerű megvalósításában kiemelkedő szerepük van.

A 2015-ben rendezték meg a Nemzetközi Tetőfedő Szövetség(IFD) pályázatát, amelyen az idei évben két pályaművel is megjelent az ÉMSZ. A magastetős kategóriában a nívódíjat is elnyert épülettel, a túrkevei Madarász panzió tetőfedési munkáival pályázott a magyar Szövetség támogatásával Kovács Sándor túrkevei tetőfedő mester, míg a fémlemezfedések kategóriában a Zeneakadémia példaértékű felújítási munkáival jelentkezett az ÉMSZ. A fémlemezfedés műemlékfelújítási munkáit a Puskás Művek, a Szolnok KAS és a HOREX közösen végezték el.

Az október utolsó hétvégéjén bonyolított nemzetközi konferencia kiemelkedő eseménye volt a díjkiosztó gálavacsora, ahol az IFD által meghirdetett négy kategória győzteseit is kihirdették: Magastetők kategóriában elnyerte a legmagasabb díjat a túrkevei vendégház, Fémlemezfedések kategóriában pedig a Zeneakadémia munkáit hirdették ki győztesnek.

Az ÉMSZ, az IFD nemzeti tagszervezete az idei évtől kezdve erre a sikerre építve támogatást ad, a nemzetközi pályázat beadásában segít mindazon pályázóknak, akik ebben partnerek lesznek és hozzájárulnak a nyertes pályázatok indításában a nemzetközi versenyen is.


Az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége (ÉMSZ)
pályázatot hirdet a " 2015 ÉV TETŐJE " nívódíj elnyerésére, Magastető, Lapostető Ácsszerkezetek és Bádogos munkák és Energiatudatos épületburok szekciókban.

1. Pályázati hirdetmény


A pályázat célja építészeti (funkcionális és esztétikai), műszaki és technológiai, valamint gazdaságossági szempontok összehangolásával tervezett és kivitelezett igényes tetők népszerűsítése.

A népszerűsítésen túlmenően a nívódíj célja, hogy az építészeti-, szerkezeti-, gazdaságossági szempontból megfelelően tervezett és megépített tetők tervezői, kivitelezői nyilvános elismerésben részesüljenek közös munkájukért.
Pályázni lehet minden olyan Magyarországon megépült lakó-, köz-, vagy ipari épület tetőfedésével illetve tetőszigetelésével és kiviteli terveivel, ahol az építés jogilag rendezett engedélyek alapján folyt és a tetőt 2014. január 1. és 2015. december 31. között adták át és teljesen elkészült. Energiatudatos épületburok és Zöldtetős pályamunka esetén korábban elkészült tetővel is lehet pályázni. A munka jellege új vagy felújítás (épületegyüttes vagy nagyobb beruházás esetén műszakilag és funkcionálisan külön bírálható tető illetve homlokzati egység) egyaránt lehet.

Az „Energiatudatos épületburok" szekcióban a nem szélsőséges, de előremutató energetikai követelmények (pl.: új építésnél a tető: < 0,15 W/m2K, a fal U < 0,20 W/m2K; felújítás esetén a tető: < 0,20 W/m2K, a fal U < 0,25 W/m2K) mellett a hőhidasság figyelembevételével megvalósított többrétegű épületszerkezetek példa értékű kivitelezése kerül elismerésre. Ezen belül kiemelt jelentőségű minden olyan részletképzés, mely az energetikai szempontból szakszerű kivitelezést (folyamatos hőszigetelés, hőhídmentesség, illetve a hőhídak elkerülését célzó intézkedések, a nyári hővédelem megoldása, a lég- és párazárás megvalósítása, a szélzárás kialakítása, megújuló energiaforrások használata, stb.) igazolja.

Az „Energiatudatos tetőtér-lehatárolás" különdíj bírálata során a rétegrendi felépítés, az alkalmazott anyagok, (pl.: fóliák) az átszellőztetés mértéke és szabályszerűsége, további értékelési szempont.

A pályázat jellege: országos, nyilvános, névaláírásos.

A pályázaton részt vehet minden olyan belföldi és külföldi természetes és jogi személy, aki a tető építtetője, tervezője (kivitelezővel közösen) vagy kivitelezője volt. A pályázónak jogi felelősséggel nyilatkoznia kell, hogy a tető megvalósításában részt vevő többi fél, valamint a megrendelő és az anyaggyártó (vagy forgalmazó) a pályázat benyújtása ellen nem emel kifogást és az üzemeltető a létesítmény nyilvános megjelenítését nem ellenzi.

Egy pályázó több tetővel is pályázhat, ezek azonban egymástól független pályaműveknek tekintendők.

Összeférhetetlenség áll fenn azzal szemben, aki a Bíráló Bizottság elnökének, tagjának vagy meghirdetett szakértőjének:
- hozzátartozója (PTK 685.P/6/ pontja);
- munkaviszony szerinti közvetlen felettese vagy megbízottja.
Kizáró ok, ha a pályázó cég alkalmazottja/tulajdonosa a bíráló bizottság felkért tagja.


2. A pályázat lebonyolítása


A pályázati kiírás és mellékletei 2015. december 1-től 15.000,- Ft + ÁFA nevezési díj egyidejű befizetése mellett az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége Titkárságán (1113 Budapest, Diószegi út 37., B ép. I.em. 102.) vehető át, illetve kérésre postán megküldjük (ÉMSZ bankszámlaszám: K & H Bank, 10201099-40265007).

Minden pályaműhöz külön pályázati kiírás kivétele szükséges.

A pályázatokat 2016. január 25-én 24.00 óráig az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége címére kell (1113 Budapest, Diószegi út 37.) postára adni.

A beküldés időpontjának a csomagon levő postabélyegzést kell tekinteni. Egy csomagban csak egy pályamű nyújtható be.

A bíráló bizottság a pályázatból bírálat nélkül kizárhatja a határidő után feladott, a nem postai úton beküldött, valamint az összeférhetőséget sértő pályaműveket.

A díjazott pályaművek a kiíró tulajdonába kerülnek, aki azokat összességében és részleteiben is külön ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja, a szerzői jogra vonatkozó jogszabályok betartásával.

A díjazott műveket vagy azok részleteit az ÉMSZ jogosult saját kiadványaiban, illetve a szaksajtóban megjelenő pályázati ismertetésben megjelentetni. A pályázónak – amennyiben reklám céljára a munkát nyilvánosan publikálni akarja és ebben az ÉMSZ-t is megemlíti – a reklám szövegét az ÉMSZ-szel egyeztetni kell.

A pályázó pályaműve benyújtásával aláveti magát a pályázati kiírás feltételeinek és a bíráló bizottság döntésének.

2.1 Pályaművek díjazása

100 000.- Ft-os fődíjak:

Magastető szekcióban (1 díjazott), Lapostető szekcióban (1 díjazott), Fémlemez fedések szekcióban (1 díjazott).

A díjazottak a két évente rendezett IFD (Nemzetközi Tetőfedő Szövetség) pályázaton a Szövetség támogatásával egyetértés esetében nevezésre kerülnek.

Kategóriadíjak:

Magastetők
(1 -1 díj)

 • agyagcseréppel fedett tetők
 • betoncseréppel fedett tetők
 • palával fedett tetők
 • bitumenes zsindellyel fedett tetők


Ácsszerkezetek
· hagyományos fa ácsszerkezetek

Tervezői díj

Lapostetők
(1-1 díj)

 • bitumenes lemez szigetelésű tetők
 • bevonat szigetelésű tetők
 • műanyag- és műkaucsuk lemez szigetelésű tetők


Energiatudatos épületburok

 • magastető
 • lapostető – egyenes rétegrendű
 • lapostető – fordított rétegrendű
 • homlokzat


BACHL Különdíj

Fémlemez fedések
(1-1 díj)
· titáncink lemezzel fedett tetők
· rézlemezzel fedett tetők
· bevonatos fémlemezzel fedett tetők
· cserepes lemezzel fedett tetők

Zöltdtetők

Vándordíjak

A vándordíjakat (Aranykalapács, Aranykefe, Aranykályha) az egyes szekciók nívódíjas pályázói vihetik haza egy évre. A díj talapzatán minden évben feltüntetésre kerül a nívódíjas pályázó neve. Amikor a plakett betelik, a vándordíjat az viheti végleg haza, akinek a legtöbbször szerepel a neve a plaketten. A vándordíj a 20 éves ÉMSZ születésnapja kapcsán lett megalapítva, a trófeák első alkalommal 2008-ban találtak gazdára.

A legkiválóbb ácsszerkezetek kivitelezője az Aranyszekerce, a legjobb tervezői oklevelet elnyerő tervező pedig az Aranyceruza vándordíjat viheti haza egy évre.

A bíráló bizottság munkájába szakértőket vonhat be, és a benyújtott munkarészek alapján előválogatást végezhet.

Eredményhirdetés és a díjazott pályaművek ismertetése, kiállítása a CONSTRUMA keretében rendezendő ÉMSZ Szakmai Nap alkalmával 2016. április 8-án, pénteken lesz.

A nyertes pályázatok bemutatása és a pályázók részére a díjak átadására ugyanitt kerül sor.

A díjazásra nem került pályamunkák az ÉMSZ titkárságán az eredményhirdetést követő egy hónapig átvehetők.

Aranykályha, Aranykefe, Aranykalapács, Aranyszekerce, Aranyceruza

Támogatóink:
BACHL, BRAMAC, CREATON, ÉMI, Fatrafol, Firestone Building Products, ICOPAL-Villas, LINDAB, PREFA, Ravatherm Hungary, Rheinzink, SIKA, Soprema Srl., TONDACH, TERRÁN, az ÉMSZ tagjai2.2 A Bíráló Bizottság


Elnöke: Dr. Matolcsy Károly (ÉMI Nonprofit Kft. – KFPI Igazgatóhelyettes)

Magastető szekció:
Csott Róbert (építészmérnök, szakértő)
Sándor Mátyás (Medgyaszay István Szakiskola - igazgató)
Kovács Sándor (vállalkozó – tetőfedések, IFD díjas . ÉMSZ nívódíjas tetőfedő)
Knittel Ferenc (vállalkozó – tetőfedések, ÉMSZ Nívódíjas tetőfedő mester)
Ignácz György (vállalkozó – tetőfedések)

Lapostető szekció:
Ganszky Miklós (ÉMI Nonprofit Kft., ÉMI szakértő)
Bagaméry Róbert (vállalkozó – épületszigetelő munkák)
Balogh Péter (vállalkozó – épületszigetelő munkák

Bádogos munkák szekció:
dr. Kakasy László (BME Épületszerkezettani Tanszék)
Majer Tibor (vállalkozó – fémlemez munkák – ÉMSZ Nívódíjas)
Kujbus Mihály (vállalkozó – fémlemez munkák – ÉMSZ elnök, ÉMSZ Nívódíjas bádogosmester)

Energiatudatos épületburok szekció
dr. Tóth Elek, DLA (BME, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék - szakértő)
Tóth Péter (ÉMI Nonprofit Kft.)
Sólyomi Péter (ÉMI Nonprofit Kft.)

Nemzetközi kapcsolatok:
Artur Wierschem (ZVDH – Német Tetőfedő Szövetség)
Ernst Weber (GH-S – Svájci Tetőfedő és Homlokzatburkoló Szövetség)

Előadók: Seidl Tibor – ügyvezető titkár (Tel.: 06-1/372-6556; fax: 06-1/372-6530, mobil: 06 20/934 24 29)
Lehoczky Árpád – project manager (Tel.: 06-1/372-6556; fax: 06-1/372-6530; mobil: 06-70/390-1681)


3. Benyújtandó munkarészek tartalmi és alaki követelményei


3.1 Magastetők, Ácsszerkezetek és Bádogos munkák szekció
3.11 Adatlap (1. számú melléklet)
3.12 A megvalósult tetőszerkezetre, illetve tetőfedésre vonatkozó dokumentáció:

• az épület legfelső szintjének alaprajza és a fedélidom terve (ha a pályázó csak a tetőfedés kivitelezését végezte);
• a tetőszerkezet terve (ha a pályázó ennek megvalósításában is közreműködött);
• tetőtérbeépítés esetén a rétegrend(ek), a rétegvastagságok, a beépített anyagok (termékek) és a beépítés módjának pontos megjelölésével (ha a pályázó ennek megvalósításában is közreműködött);
• fontosabb szerkezeti részletek (pl. az eresz szegélyezése, vízelvezető és vízlevezető szerkezetek kialakítása, gerinc-, élgerinc- és hajlatképzés, oromfal-csatlakozás, tetőablak beépítése, felépítmények és tetőáttörések szegélyezése, stb.);
• Ácsszerkezetek esetében a szerkezeti részletek rajzai, tervei, fotódokumentációja.
• felújítás esetén a megelőző állapotot tükröző szakértői vélemény, ill. leírás;
• műszaki leírás, amely a műszaki megoldások megválasztásának indoklását és a kivitelezési technológia leírását is tartalmazza;
• 1 sorozat fénykép (javasolt - 13×18 cm - színes) és digitális fotók (CD-n) az épületről, a tetőszerkezetről és annak részleteiről (megvalósult állapotról). A sorozatot kérjük A4-es lapokon digitális formában feltüntetni! Egy sorozat 30-60 db fotót tartalmaz!
• A pályázat benyújtásához a rendelkezésre álló terveken kívül ( fedélszékterv vagy emeleti alaprajz feltétlen fontos) a kivitelezésről valamint a takart, fedett, rejtett és nem ellenőrizhető részekről részletes fotódokumentáció szükséges. A fotódokumentáció elektronikus változatban is benyújtható (pl.: CD, DVD) minimálisan maximum 30 fotóval. A kapott pályázati anyag alapján választja ki a zsűri a személyesen is megtekintésre kerülő pályaműveket!
További fotódokumentáció a részletesebb megismeréshez külön mellékelhető.


3.13 A pályázat reális értékelése érdekében javasolt a következő dokumentumok benyújtása:

• digitális fotók (CD-n) és/vagy videofilm a tetőszerkezet, tetőfedés, készítéséről, illetve az építés (felújítás) előtti állapotról. A sorozatot kérjük A4-es lapokon digitális formában feltüntetni! A sorozat maximum 30 db fotót tartalmaz!
• komplett kivitelezési tervdokumentáció (utóbbi a elismerő oklevelek elbírálásához feltétlenül szükséges).

3.14 Lezárt boríték a pályázó(k) adataival és - ha a pályázatot több személy vagy szervezet nyújtja be - a díjmegosztási javaslattal (2. sz. melléklet).
3.15 A fentieken kívül a pályázat tartalmazhatja az építtetői (beruházói) véleményt a kivitelezésről és az elkészült tetőszerkezetről, illetve tetőfedésről.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bíráló bizottság értelemszerűen csak a megvalósult tetőszerkezetre, illetve tetőfedésre vonatkozó dokumentumokat tudja értékelni, ezért esetenként az eredeti tervektől való eltérés indoklására és dokumentálására (tervmódosítás, építési naplóbejegyzések, stb.) szükség lehet.

A titkárság a pályaműveket a díjátadást követően egy hónapig vehetők át, azokat nem küldi vissza a pályázóknak.

3.2 Lapostető szekció

3.21 Adatlap (1. számú melléklet)
3.22 A megvalósult tetőszigetelésre vonatkozó dokumentáció:

tetőalaprajz(ok);

 • a tetőfödém(ek) alatti helyiségek (helyiségfunkciók) felsorolása;
 • rétegrend(ek) a rétegvastagságok, a beépített anyagok (termékek), és a beépítési módja pontos megjelölésével;
 • fontosabb szerkezeti részletek (pl. attikafalak lefedése és szegélyezése, tetőösszefolyók beépítése (illetve külső vízelvezetésű tetőknél az eresz, illetve párkány szegélyezése), fal- és felépítmény-szegélyezések, dilatáció, felülvilágító szegélyezése, tetőáttörések, stb.);
 • felújítás esetén a megelőző állapotot tükröző szakértői vélemény, ill. leírás;
 • műszaki leírás, amely a műszaki megoldások megválasztásának indoklását és a kivitelezési technológia leírását is tartalmazza;
 • 1 sorozat fénykép ( Javasolt - 13´18 cm - színes) és digitális fotók (CD-n) az épületről, a tetőszerkezetről és annak részleteiről (megvalósult állapotról). A
 • sorozatot kérjük A4-es lapokon digitális formában feltüntetni! Egy sorozat maximum 30-60 db fotót tartalmaz!


3.23 A pályázat reális értékelése érdekében javasolt a következő dokumentumok benyújtása:

 • a tetőszerkezet hő- és nedvességtechnikai ellenőrző számításai;
 • 1 sorozat fénykép (javasolt - 13´18 cm - színes), digitális fotók (CD-n) és/vagy videófilm a tetőszigetelés készítéséről, illetve az építés (felújítás) előtti állapotról.
 • A sorozatot kérjük A4-es lapokon digitális formában feltüntetni! Egy sorozat maximum 30-60 db fotót tartalmaz!
 • komplett (építési vagy felújítási) kivitelezési tervdokumentáció (utóbbi elismerő oklevelek elbírálásához feltétlenül szükséges).
 • Eltakart szerkezetek esetén (terasztetők – zöldtetők) az egyes rétegek fektetését bemutató fényképek megléte és minősége jelentősen segítheti a bíráló bizottság munkáját!


3.24 Zöldtetős pályázat esetén a pályamunka akkor díjazható, ha a tetőszigetelési munka legalább elismerő oklevélbenrészesül.

3.25 Lezárt boríték a pályázó(k) adataival és - ha a pályázatot több személy vagy szervezet nyújtja be - a díjmegosztási javaslattal (2. sz. melléklet).

3.26 A fentieken kívül a pályázat tartalmazhatja az építtetői (beruházói) véleményt a kivitelezésről és az elkészült tetőszigetelésről.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bíráló bizottság értelemszerűen csak a megvalósult tetőszigetelésre vonatkozó dokumentumokat tudja értékelni, ezért esetenként az eredeti tervektől való eltérés indoklására és dokumentálására (tervmódosítás, építési naplóbejegyzések, stb.) szükség lehet.

3.3 Energiatudatos Épületburok szekció


3.31 Adatlap (1. számú melléklet)

3.32 A megvalósult tetőszerkezetre, tetőfedésre, tetőszigetelésre illetve az épület- és/vagy homlokzatszerkezetre vonatkozó dokumentáció:

 • tetőalaprajz(ok);
 • a tetőfödém(ek) alatti helyiségek (helyiségfunkciók) felsorolása;
 • rétegrend(ek) a rétegvastagságok, a beépített anyagok (termékek), és a beépítési módja pontos megjelölésével;
 • fontosabb szerkezeti részletek (pl. attikafalak lefedése és szegélyezése, tetőösszefolyók beépítése (illetve külső vízelvezetésű tetőknél az eresz, illetve párkány szegélyezése), fal- és felépítmény-szegélyezések, dilatáció, felülvilágító szegélyezése, tetőáttörések, stb.);
 • felújítás esetén a megelőző állapotot tükröző szakértői vélemény, ill. leírás;
 • műszaki leírás, amely a műszaki megoldások megválasztásának indoklását és a kivitelezési technológia leírását is tartalmazza;
 • 1 sorozat fénykép (javasolt - 13´18 cm - színes) és digitális fotók (CD-n) az épületről, a tetőszerkezetről és annak részleteiről (megvalósult állapotról). A sorozatot kérjük A4-es lapokon digitális formában feltüntetni! Egy sorozat maximum 60 db fotót tartalmaz!


3.33 A pályázat reális értékelése érdekében javasolt a következő dokumentumok benyújtása:

 • a tetőszerkezet hő- és nedvességtechnikai ellenőrző számításai;
 • 1 sorozat fénykép (javasolt - 13´18 cm - színes), digitális fotók (CD-n) és/vagy videófilm a tetőszigetelés készítéséről, illetve az építés (felújítás) előtti állapotról. A sorozatot kérjük A4-es lapokon digitális formában feltüntetni! Egy sorozat maximum 60 db fotót tartalmaz!
 • komplett (építési vagy felújítási) kivitelezési tervdokumentáció (utóbbi elismerő oklevelek elbírálásához feltétlenül szükséges). Eltakart szerkezetek esetén (terasztetők – zöldtetők) az egyes rétegek fektetését bemutató fényképek megléte és minősége jelentősen segítheti a bíráló bizottság munkáját!


3.34 Lezárt boríték a pályázó(k) adataival és - ha a pályázatot több személy vagy szervezet nyújtja be - a díjmegosztási javaslattal (2. sz. melléklet).

3.35 A fentieken kívül a pályázat tartalmazhatja az építtetői (beruházói) véleményt a kivitelezésről és az elkészült tetőszigetelésről.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bíráló bizottság értelemszerűen csak a megvalósult tetőszigetelésre vonatkozó dokumentumokat tudja értékelni, ezért esetenként az eredeti tervektől való eltérés indoklására és dokumentálására (tervmódosítás, építési naplóbejegyzések, stb.) szükség lehet.

3.4 Tervezői pályázat

Tervező csak kivitelezővel közösen adhat be pályázatot. A pályázatoknál a bíráló bizottság csak akomplett kiviteli tervdokumentációt tudja értékelni (Magastető és Bádogos munkák szekció: lásd 3.11 - 3.15; Lapostető szekció: lásd 3.21 - 3.25.). Elismerő oklevelet a tervezői munka akkor kaphat, ha a kivitelezői munka is legalább elismerő oklevélben részesül.

Az eredményes pályázat szükséges feltétele a tervek szerint megvalósult tető..
Kiemelt bírálati szempont: az értékelés az ÉMSZ által kiadott irányelvek és európai irányelvek figyelembevételével történik.

2015. november 30.

Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége
Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Hilton szálló // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:37
9:40

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Nézőpontok/Történet

A Tóth Árpád sétány // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:34
9:25

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.