Építészfesztivál 2023 Jegyek: tixa.hu/epiteszfesztival_2023 Építészfesztivál 2023 Jegyek: tixa.hu/epiteszfesztival_2023 Építészfesztivál 2023 Jegyek: tixa.hu/epiteszfesztival_2023 Építészfesztivál 2023 Jegyek: tixa.hu/epiteszfesztival_2023 Építészfesztivál 2023 Jegyek: tixa.hu/epiteszfesztival_2023 Építészfesztivál 2023 Jegyek: tixa.hu/epiteszfesztival_2023
Pályázatok

Király utca 40. – ötletpályázat

1/1

Hirdetés
?>
1/1

Király utca 40. – ötletpályázat
Pályázatok

Király utca 40. – ötletpályázat

2006.05.23. 08:19

„Erősen megrongált műemlék épület keresi felújításban gondolkodó építész tervezőjét" - beadási határidő: 2006. május 31. 

ÓVÁS! - OCTOGON építészeti ötletpályázat a Király utca 40. megmentésére
 
Az ÓVÁS! Egyesület és az OCTOGON architecture&design magazin nyílt építészeti ötletpályázatot hirdet a Király utca 40. szám alatti Hild József által tervezett épület új funkciójának elnyerésére és építészeti kialakítására a mellette lévő, immár sajnálatosan üres, Vasvári Pál utca 4. sz. telek fölhasználásával. A pályaművek postára adásának határideje: 2006. május 31.
 
„Erősen megrongált műemlék épület keresi felújításban gondolkodó építész tervezőjét"

1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

1.1 AZ ÖTLETPÁLYÁZAT KIÍRÓJA:
- ÓVÁS! Egyesület
e-mail: media.hu@chello.hu
- OCTOGON architecture&design magazin
  1024 Budapest, Rómer Flóris u. 22-24. T./F.: 316-35-46

1.2 AZ ÖTLETPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA:
OCTOGON architecture&design magazin
1024 Budapest, Rómer Flóris u. 22-24. T./F.: 316-35-46

1.3 AZ ÖTLEPÁLYÁZAT CÉLJA

Az ÓVÁS! Egyesület és az OCTOGON architecture&design magazin jelen pályázat lefolytatásával:
- szeretné visszaadnia a Király utca 40. szám alatti ház méltóságát, szeretné megtalálni új építészeti formáját és funkcióját
- fel kívánja hívni a figyelmet ezen a példán keresztül műemléki értékű épületeink megóvására, külső- és belső tartalmának kreatív újragondolására
- lehetőséget kíván nyújtani civilek és képzett szakemberek számára egyaránt, hogy a főváros veszélyeztetett részeit magukénak érezve érvényes ötleteket alkossanak, felelősen gondolkodva új értékeket teremtsenek, ezáltal kreatívan alakíthassák Budapestet

1.4 AZ ÖTLETPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA:

a) A pályázat jellege: NYÍLT
b) A pályázati eljárás formája: ÖTLETPÁLYÁZAT
c) A pályázat: NYILVÁNOS
d) A pályázat lebonyolítása: a jelen pályázati kiírás előírásai szerint történik.

1.5 AZ ÖTLETPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

1.5.1 Az ötletpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) lehet:
a) bármely természetes személy, vagy bármilyen közösség, csoport, minden foglalkozási, életkori, lakóhelyi vagy egyéb kötöttség nélkül.
b) A pályázó azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta.

1.5.2 A pályázat résztvevőjének (szerzőjének) társalkotója, munkatársa bárki lehet, akit a      pályázó ilyenként elfogad. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.
A pályázaton a pályázó több pályaművel is részt vehet.
1.5.3  A pályázatot két kategóriában írjuk ki. Külön bíráljuk az építészeti és külön a civil pályázatokat
1.5.4  A pályázaton való részvétel költségtérítéssel jár
A költségtérítés összege 5.000 Ft +ÁFÁ, melyet a Magyar Építészetért Alapítvány számlájára kell befizetni. Számlaszám: 10800014-80000006-10785085
          
1.6 AZ ÖTLETPÁLYÁZATBÓL VALÓ KIZÁRÁS

1.6.1. A Bíráló Bizottság
a) a pályázatból a csomag felbontása nélkül kizárja a beadási határidő után postára adott küldeményt,
b) kizárja a pályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő pályamunkát,
c) kizárja a titkosságot sértő pályaműveket
d) kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket,
e) kizárja a „részvételi feltételek"-et nem teljesítő pályázókat.

1.7. AZ ÖTLETPÁLYÁZAT LEBONYOLTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA
a) Az ötletpályázat meghirdetése: 2006. április 5.
b) A pályázati kiírás átvételének kezdete: 2006. április 12.
c) Kérdések leadásának határideje: 2006. április 25.
d) Kérdésekre adott válaszok határideje: 2006. április 30.
e) Pályaművek postára adásának vagy beadásának határideje: 2006. május 31.
f) Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2006. június 5.

1.8. A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

A pályázati kiírás:
előzetes bejelentés alapján térítésmentesen átvehető az OCTOGON architecture&design magazin 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 22-24. címén, munkanapokon 10.00 – 16.00-ig, illetve
e-mail (info@octogon.hu) küldése esetén térítésmentesen elkérhető

1.9. A KIÍRÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉS EZEKRE ADOTT VÁLASZOK,
       A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VÉGLEGESÍTÉSE

A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdésekkel 2006. április 25-ig az alábbi címre feladott ajánlott levélben, fax-on, e-mailben fordulhatnak a kiíróhoz:
OCTOGON architecture&design magazin 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 22-24.
E-mail: info@octogon.hu
Tel: 06-1- 336-0728
Fax: 06-1-316-3546

Válaszok
A határidőben feladott kérdéseket a kiíró, ill. a nevében eljáró Bíráló Bizottság 2006. április 30.-ig megválaszolja. E határidőn belül a beérkezett kérdést és az arra adott választ a kiíró kizárólag saját honlapján válaszolja meg.
A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat.

A dokumentáció véglegesítése
A kiíró legfeljebb április 30-ig a kiírást és a dokumentációt módosíthatja, kiegészítheti.

1.10. A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA

A pályaművek postai küldeményként, zárt csomagolásban nyújthatók be.
1.10.1. A pályaművek beadásának határideje: 2006. május 31.  24.00 h
1.10.2. A benyújtás időpontjának a feladási bélyegző keltét kell tekinteni.
A késve benyújtott pályaműveket a Bíráló Bizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.

Feladóként a „Király u. 40. – építészeti ötletpályázat" kifejezést kell beírni.

1.11. A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJAI:

A zsűri elnöke: Dévényi Tamás építész, a Magyar Építész Kamara delegáltja
A zsűri tagjai:
- Beke László, művészettörténész
- Graham Bell építész, a North of England Civic Trust igazgatója
- Didier Berthelot építész, Párizs IV. kerületének / „Marais"/ képviselője
- Bojár Iván András, az OCTOGON architecture & design magazin főszerkesztője
- Pierre Housieaux, a l’Association Paris Historique elnöke
- Korompay Katalin, a Budapest Világörökségéért Alapítvány főépítésze
- Lábass Endre író. festő, fotográfus
- Perczel Anna, építész, ÓVÁS!
- Váradi Júlia, újságíró

1.12. A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG MUNKÁJA

A Bíráló Bizottság az Elnök által előterjesztett és a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját.
A Bíráló Bizottság döntéseit többségi szavazással hozza, munkájáról az elnök által felkért jegyzőkönyvvezető folyamatos jegyzőkönyvet vezet.
A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános.
A Bíráló Bizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentésben teszi közzé, részletesen értékeli a két kategóriában díjazott pályaműveket.
A Bíráló Bizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

1.13. A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA

A pályaművek díjazására és megvételére jelenleg bruttó 600.000 - Ft áll rendelkezésre

A díj felső határa: 300.000 Ft

A megvétel alsó határa: 50.000 Ft

A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között állapítja meg a díjak összegét
A díjak adótartalmát, a kapcsolódó adókötelezettségeket a hatályos magyar jogszabályok rendezik.
A Bíráló Bizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja.
A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra, vagy (és) megvételre fordított összeget, ha a pályázatot a hasznosíthatóság, vagy minőség szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

Az itt feltüntetett díjak mellett a Bíráló Bizottság fenntartja a jogot, hogy különdíjakat osszon ki és lehetőség szerint a díjak összegét is növelje a várható felajánlásoknak megfelelően.

1.14. AZ ÖTLETPÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE ÉS NYILVÁNOS ISMERTETÉSE

A Bíráló Bizottság döntése alapján a kiíró 2006. június 5-ig a pályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat a díjazott művek szerzőinek (vagy azok meghatalmazottjainak) legkésőbb az eredményhirdetést követő 8 banki napon belül kifizeti.

A díjazásban részesült pályamunkák szerzőit – a pályázathoz csatolt címeken – a kiíró az eredményhirdetés idejéről és helyéről levélben értesíti.

A pályázat eredményhirdetése nyilvános.

Kiírók a pályázat eredményét közzé teszi az OCTOGON architecture&design magazin honlapján. (www.octogon.hu)

A díjazott pályázó a pályázat beadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a kiíró a pályaműveket kiállíthassa, bemutathassa, illetve egyéb módon nyilvánosságra hozhassa, minden egyéb feltétel nélkül.

Az OCTOGON architecture&design magazin a beérkezett pályaműveket honlapján (www.octogon.hu) és offline kiadványában egyaránt jogosult bemutatni.

1.15. A PÁLYAMŰVEK ÉS A PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSA

A pályamunkák nem kerülnek a kiíró tulajdonába. A kiíró kizárólag a díjazásban, illetve megvételben részesült pályaművek bemutatásának jogát szerzi meg, amihez a pályázók a pályázat beadásával hozzájárulnak. A díjazásban nem részesült pályázatok bemutatása a műleírásban tett erre vonatkozó nyilatkozatuk függvénye.

2. RÉSZLETES PROGRAM

2.1. A FELADAT

2.1.1 Előzmények, háttéranyag:
A pályázat kiírásának előzményei, a Király utca 40. története, az eredeti, Hild József által készített tervek, az épület bontás előtti fotói, valamint az M=1:1000-s helyszínrajz 2006. április 12-től tekinthető meg és tölthető le az OCTOGON honlapján.

2.1.2 A tervezési program:
A Király utca 40. számú épületben és a mellette álló üres telken sokféle jó funkció képzelhető el. A kiírók célja az, hogy bemutatható legyen mennyiféle módon, milyen hasznosan és milyen jól lehet egy műemlék jellegű épületet Budapest egyik legértékesebb negyedében ma használni, és az, hogyan lehet műemléki épületek közé úgy modern, korszerű épületet építeni, hogy az illeszkedjen és mégis újat hozzon. A kiírás célkitűzése, hogy a pályázók által javasolt funkció(k) életszerűek és megvalósíthatók legyenek a Király utcában. A sarokház boltíves pincéjét, földszinti térsorát, vagy az árkádos udvart olyan célra használják föl, ami által ez többet nyújt, mint amit egy ma épülő új ház általában nyújtani tud. A pályázók a Vasvári utca felőli üres telek beépítése esetében kerüljék az archaizálást és vigyázzanak a fákra.

2.2. A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEI, FORMAI KÖVETELMÉNYEK

Ha építészeti terv készül, azt M = 1: 200 léptékben kell benyújtani. A fontosnak ítélt szintek alaprajzát, minimum 1db, a két telken áthaladó metszetet és a két utcai homlokzatot kell ábrázolni.
A nem építészeti tervek kötöttség nélkül készíthetőek el.
A tervek, rajzos ötletek max. A3 lap(ok)ra készülhetnek, a szöveges rész egy A3 lap, vagy max. két db. A4-s lap lehet.
A pályaműveket titkosan kell benyújtani. Azokon a szerzőkre vonatkozó semmilyen utalás nem lehet. A titkosságot sértő pályaműveket a Bíráló Bizottság bírálat nélkül kizárja.

A pályázatnak tartalmaznia kell egy A6-os, fehér, lezárt borítékban, egy külön adatlapot, amely tartalmazza a pályázó(k) nevét, postai és email címét, telefonszámát, és egyéb elérhetőségeit.

Minden lapra rá kell írni „Király u. 40. – Építészeti Ötletpályázat 2006." feliratot.

A pályaművet magyar nyelven kell elkészíteni.

A műleírás végén minden pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy terve, ötlete nyilvános közléséhez hozzájárul-e.

Azon díjazásban nem részesült pályázatok lezárt borítékait, amelyeknél a szerző/k a közléstől elzárkóztak a Bíráló Bizottság nem nyitja fel.

2.3. ELVÁRÁSOK, BÍRÁLATI SZEMPONTOK

A benyújtott pályamű mennyiben felel meg az 1.2 pontban megfogalmazott céloknak, mennyiben tud innovatív, építészetileg értékes alkotást bemutatni és megvalósítható új funkciót adni az épületnek. A tervek készítésénél figyelembe kell venni, hogy műemléki védelem alatt álló területről, utcáról van szó.

3. A KIÍRÓ NYILATKOZATA


A pályázat tárgyát képező két ingatlan nincs a kiírók tulajdonában. A kiírást nem egyeztettük a tulajdonossal, mivel a szabad ötletpályázat eredménye nem jár semmilyen további kötelezettséggel. Olyan ötletpályázatról van szó, ahol a tulajdonos eddigi szándéka, jelenlegi terve meghiúsult a Király utca 40. törvénytelenül elkezdett bontásának törvényes leállításával. A kiírók szándéka az, hogy olyan alternatív gondolatok szülessenek, melyek által az eddigi gyakorlattal ellentétben bemutatható, hogy bontás helyett milyen jól és milyen sokféleképen lehet ma használni egy műemléki értékű klasszicista épületet. Épp ezért a pályázat nyertesei részére semmiféle továbbtervezési lehetőséget nem tudunk garantálni. Ugyanakkor bízunk abban, hogy egy sikeres ötletpályázat hatással lehet akár a tulajdonosokra is, de mindenképpen példaértékűvé válhat az ebben a városrészben gyakran előforduló hasonló helyzetű  műemléki értékű épületek esetében.

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

GANZ-MÁVAG KOLÓNIA// Egy hely + Építészfórum

2023.05.23. 15:51
9

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

Nézőpontok/Történet

TORNALJA // Rejtett Kincsek

2023.05.04. 17:21
9

A felvidéki magyar emlékekkel foglalkozó izgalmas sorozat ezúttal a Gömör síkvidéki részén elterülő település református templomát mutatja be. Bár az épület klasszicista tornyával tűnik ki először, hamar megmutatkoznak középkori múltjára utaló karakterei is, de a reformáció és ellenreformáció történelmi eseményeit átélt belsőtér is feltárja évszázadokig visszanyúló múltját. A Rejtett Kincsek következő részének helyszíne: Tornalja.

A felvidéki magyar emlékekkel foglalkozó izgalmas sorozat ezúttal a Gömör síkvidéki részén elterülő település református templomát mutatja be. Bár az épület klasszicista tornyával tűnik ki először, hamar megmutatkoznak középkori múltjára utaló karakterei is, de a reformáció és ellenreformáció történelmi eseményeit átélt belsőtér is feltárja évszázadokig visszanyúló múltját. A Rejtett Kincsek következő részének helyszíne: Tornalja.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk