Épülettervek/Hallgatói terv

Madármerengő - Korhán Marcell diplomaterve

1/23

Zsombolya a 18. században

zsombolyai bányatavak

zsombolyai bányatavak

tó körüli gyerekjátékok

madárvándorlás

zsombolyai bányatavak

helyszínen készített installáció

helyszínen készített installáció

helyszínrajz

beépítési koncepció

épület megközelítése

átmeneti tér

földszinti alaprajz

bútorsziget axonometira

teázó bútorsziget

multifunkcionális csoporszoba

homlokzat -tó felől

terepmetszet

merengősáv axonometira

szerkezeti részlet

stég

merengő

tömeg axonometria

?>
Zsombolya a 18. században
?>
zsombolyai bányatavak
?>
zsombolyai bányatavak
?>
tó körüli gyerekjátékok
?>
madárvándorlás
?>
zsombolyai bányatavak
?>
helyszínen készített installáció
?>
helyszínen készített installáció
?>
helyszínrajz
?>
beépítési koncepció
?>
épület megközelítése
?>
átmeneti tér
?>
földszinti alaprajz
?>
bútorsziget axonometira
?>
teázó bútorsziget
?>
multifunkcionális csoporszoba
?>
homlokzat -tó felől
?>
terepmetszet
?>
merengősáv axonometira
?>
szerkezeti részlet
?>
stég
?>
merengő
?>
tömeg axonometria
1/23

Zsombolya a 18. században

zsombolyai bányatavak

zsombolyai bányatavak

tó körüli gyerekjátékok

madárvándorlás

zsombolyai bányatavak

helyszínen készített installáció

helyszínen készített installáció

helyszínrajz

beépítési koncepció

épület megközelítése

átmeneti tér

földszinti alaprajz

bútorsziget axonometira

teázó bútorsziget

multifunkcionális csoporszoba

homlokzat -tó felől

terepmetszet

merengősáv axonometira

szerkezeti részlet

stég

merengő

tömeg axonometria

Madármerengő - Korhán Marcell diplomaterve
Épülettervek/Hallgatói terv

Madármerengő - Korhán Marcell diplomaterve

2022.07.19. 13:57

Projektinfó

Földrajzi hely:
Zsombolya, Magyarország

Építészek, alkotók:
Korhán Marcell

Cég, szervezet:
Debreceni Egyetem

Címkék:
diploma

Madármerengő

Tervezés éve:
2022

Stáblista

Intézmény:
Debreceni Egyetem

Tervező:
Korhán Marcell

Konzulens:
Zombor Gábor

Korhán Marcell, a Debreceni Egyetem hallgatója diplomamunkáját Zsombolyára tervezte. A Madármerengő koncepciójával a helyszín atmoszférájára és az általa kiváltott, belső folyamatokra fókuszál.

Zsombolya a Bánát térségében található település, melynek ma is érzékelhető településszervezési karakterjegyeit a 18. században alapozták meg. A Habsburg birodalom felfedezte a területben rejlő gazdag erőforrásokat, így a térségben radikális emberi beavatkozás vette kezdetét. A termelés kiszolgálása végett, a már meglévő természeti dimenzióba egy várost telepítettek, melynek négyzethálós strukturális utcarendszere egyértelműen emberi minőség. Az idő múlásával a bányászati és településfejlődési tevékenységek által az emberi dimenzió egyre jobban terjeszkedett, majd később történelmi és gazdasági okok miatt visszább szorult.

Zsombolya a 18. században
1/23
Zsombolya a 18. században

Az elhagyatott bányák medrét tavak töltötték fel, a tavak körül dús nádas nőtt, a fák ágain madarak énekelnek. Az egykoron ipari tevékenységet ellátó épületek alkotóelemeit elhordták, a valaha emberi beavatkozások emlékét sejtető maradványok, mint tájat kiegészítő – azzal kontrasztban álló – emberi lenyomatokká váltak. Ezen maradványokat később benőtte a növényzet, magába fogadta a tó vize, körül ölelte a fák sokasága.

Az idő múlásával a természeti közeg teresedéseiben az emberi dimenzió újra tetten érhető: A fák hűvöseiben falócák pihennek, mellettük gyermekek kalandoznak a mászókákon, a téglákkal kirakott tűzhelyekben pattog a parázs. A természet és ember kapcsolatának ciklikus váltakozása örök.

zsombolyai bányatavak
3/23
zsombolyai bányatavak

Meditáció során az érzékeink felerősödnek, a szervezet lelassul, a lélek megnyugszik. Minden környező elemet képesek vagyunk külön-külön egyesével érzékelni ugyan azon momentumban. Nem csak önnön magunk, de az ember és idő viszonya is változik. Időérzékünket elvesztjük, az idő megtorpan. Minden, ami eddig statikusnak tűnt megmozdul, minden, ami dinamikusnak, megáll. A madarak csoportos repülésének áramló mozgása, mintha pont ezt az állapotot írná le. Sok apró élet hol összesűrűsödik egy pontba, hol kitágul az égbolt egészére. Hol lelassul, hol megelevenedik. A folyamat hatására megállunk és elménk merengése kényszerül.

madárvándorlás
5/23
madárvándorlás

A választott helyszín a tó-komplexumon belül az északi kiterjedésű tálcaszerű tó, melynek különlegessége, hogy északi és déli oldala merőben más dimenzióval rendelkezik. A déli oldal a városhoz közeli, emberi léptékű, mely a tavak centrumhelyzetében helyezkedik el, míg az északi rész sokkal inkább természeti léptékű, a centrumtól távoli. A tó tálcaszerű hatalmas hosszanti elhelyezkedése kvázi „színpadszerű" karakterrel rendelkezik, melynek hatalmas kimerevített egésze zavartalan szemlélődést nyújt a megfigyelő számára. Habár a részletekre nem vagyunk képesek fókuszálni, a tág horizont miatt a táji élővilág finom mozdulatai mégis meghatározók. A centrumhoz képest átellenes oldal hatalmas távolsága, a tó sekély vize, és az ember által szinte teljesen érintetlenül hagyott környezet mind elősegítik a gazdag madárpopuláció fennmaradását és a kétoldali táji dimenziók békés együttélését.

zsombolyai bányatavak
6/23
zsombolyai bányatavak

A táj feldolgozása installáció alapú. A felfejtés az átélt tapasztalatok és ösztönös észrevételekre alapozott metódus. A helyszínen átélt benyomások és a környezet matériájával elvégzett kísérletek megismertették a választott tó valódi karakterjegyeit és jellemvonásait, melyek az asztalon aztán építészeti megfigyeléseket és döntéseket szültek. A keresztirányú sávozódás, a hosszirányú hullámzás, a végelláthatatlan lépték mind-mind olyan attribútumok, melyek gyakorlati megismerés segítségével váltak felfedezhetővé.

helyszínen készített installáció
8/23
helyszínen készített installáció

Az épület a tó déli, forgalmasabb oldalán van elhelyezve. Az itt található magas partfal tetején alakult ki az épület fogadó tere, melyet a mellette húzódó főútról közelíthetünk meg. A megérkező tér a természetes és az épített közötti átmenet, melynek pálcás szerkezete a vele szemben található fasor mesterséfes mása, kiegészítése.

A partfal tetején elhelyezett épületrészben kiszolgáló funkciók találhatóak, melyek rendeltetésükből adódóan a lehető legszabadabb téri helyzeteket igénylik, így a téri minőségeket bútorszigetek választják el egymástól, melyek minden funkciót magukba foglalnak. Az egyes tereket a helyi növényzettel megtöltött, meditációt segítő kertek kötik össze. Olyan zártabb terek, melyek a bennük rejlő buja növényzet által, az ember-természet-elmerülés új kapcsolati minőségét hozzák létre.

épület megközelítése
11/23
épület megközelítése

A gyors aszály miatt, a hirtelen meredek partfal és a víz között létrejött hiány egy sávot rajzol ki, melyet nádas borít. Ennek sűrű szálszerű jellege kiváló leshely a természetet megfigyelni kívánók számára. Itt található az épületegyüttes legfontosabb funkciója a merengősáv. Pozíciója és léptéke szándékos, a színpadszerű tó „kifeszített nézőtéri" eleme.

homlokzat -tó felől
17/23
homlokzat -tó felől

Szerkezeti és tömeg kialakítása a nádas rengetegéből kibúvó madárles asszociációjára épül. A nádas felett finoman „ellebegtetett" szálszerű vertikális szerkezet idomul a nádas jellegéhez, míg a benne sejlő zártabb világ, mint a sűrűből kibújó megfigyelő helyezkedik el. A sávban található zártabb merengő és a nyitottabb, stégszerű téri minőség egymást váltva sorakoznak. A zárt merengődobozok az elmélyülést segítő, a táj egyes részeit kiemelő, koncentrált terek, - míg a nyitott stég, a természethez közelebbi, azt jobban tapintható, érezhető világ.

merengő
22/23
merengő

Az épület tömegének összessége madártávlatból szándékosan egyetlen mozdulat, mely reagál a környezetben hagyott emberi lenyomatokra, emlékekre.  Azokra a tájban hagyott építményekre, melyek a terület jellegzetességeivé és fragmentumaivá váltak. Egy olyan felvállalt mozzanat, mely folytatja az emberi és természeti dimenziók körforgását, illetve a terület egyedi és furcsa történetét.

tömeg axonometria
23/23
tömeg axonometria

Szeretném megköszönni a sok éves munkát, a rengeteg értékes gondolatot, az összes lerajzolt vonalat és persze a folyamatos bíztatást és hitet konzulensemnek, Zombor Gábornak!

Korhán Marcell

A diplomaterv a Triplex Confinium Erasmus+ partnerség keretében tervezett és kidolgozott módszertan és oktatási tevékenységek felhasználásával készült.

Szerk.: Bendicskó Laura

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.