Nézőpontok/Vélemény

Áttörés a vasbetonban − 63 éve hunyt el Medgyaszay István

1/33

Darányi Ignác kezdeményezésére, Baár János és Madas Károly adományából 1907-ben református leányiskola jött létre. Már Medgyaszay 1928-ban készült első tervei is a keleti építészet iránti érdeklődéséről tanúskodnak. 1932-ben indiai tanulmányútra indul.

?>
Darányi Ignác kezdeményezésére, Baár János és Madas Károly adományából 1907-ben református leányiskola  jött létre. Már Medgyaszay 1928-ban készült első tervei is a keleti építészet iránti érdeklődéséről tanúskodnak. 1932-ben indiai tanulmányútra indul.
?>
Az építkezés befejeztével Körmendy Nándor építész pert indított Medgyaszay ellen. Azzal vádolta, hogy az ő terveit használta fel a zártkörű tervpályázaton. A keresetet a Medgyaszay által bemutatott, bizonyító erejű dokumentumokra alapozva elutasították.
?>
A Márton Ferenc tervei alapján készült sgraffito a II. világháborúban nagymértékben megrongálódott, el kellett távolítani. A didaktikus falképet, mely “A nő a magyar történelemben” címet viseli, korabeli fotók alapján rekonstruálták 2000-ben.
?>
A Dologház utcai tűzoltólaktanya bővítését Medgyaszay 1939-ben kezdte megtervezni. Eredetileg a Kun utcai szárny egy hatszintes, jelentősebb tömegű épület lett volna.
?>
1944-ben bombatalálatot kapott az új szárny. Megsemmisült a budapesti tűzoltók múzeumi gyűjteménye is. A helyreállítás 1950-re készült el, a tűzoltók alapos és elkötelezett önkéntes munkájának köszönhetően az építész eredeti koncepciójához híven.
?>
Kőrfy Rudolf földbirtokos végrendeletében kikötötte, hogy hagyatékából Rárósmulyadra templom terveztessék, mely méltó nyughelyet biztosít neki és családjának. Nem tudhatta, hogy a Magyar Királyság első vasbeton szerkezetű templomára ad megbízást.
?>
Az épület műtárgyai megsínylették a nem megfelelő bánásmódot. A bejárati sgraffito feltehetően a Lotz-tanítvány, Stein János allegorikus alkotása. Vass Viktor eredetileg monokróm, fehér márványból készült domborművét az oltár felett mára átfestették.
?>
Az építész a belső tér kialakításánál is ügyelt a stiláris egységre: az oltárt, a szószéket, a gyóntatófülkéket, a padokat, de még a szenteltvíztartót is egyedileg tervezte meg. A torony alatti nagy fülkében a pécsi Angster gyár orgonája áll.
?>
A harangház vasbeton boltozata a jobb hanghatást szolgálja. A harangokon a mesterek nevén kívül a következő feliratok olvashatók: Isten dicsőségére. Kőrfy Rudolf emlékére 1910; valamint: Szent Erzsébet, hintsd elő rózsáidat a szegényeknek.
?>
A kupola jellegzetes díszei a zárt testtartású, komor arcú angyalok, melyek Sidló Ferenc munkái. A művész egy levelében így ír róluk: ...nézzétek meg az angyalokat [a kiállításon]. A halálról beszélek abban, s mégis azt mondom – milyen szép az élet.
?>
A Fadrusz utca és az Eszék utca sarkán álló háztömb tervezésére 1927-ben adott megbízást az építésznek a Centrum Házépítő- és Ingatlanvállalat. A homlokzaton Márton Ferenc népi életképeket ábrázoló sgraffitói láthatók.
?>
A csúcsíves záródású loggiák jellegzetesek Medgyaszay bérházain. Az Eszék utcai, déli homlokzat erkélyei a körbeépítést megelőzően rengeteg fényt kaptak, de a tömb előkertes megoldásának köszönhetően ma is kellemes, levegős életteret biztosít.
?>
A vidéki postaépítészet fellendítése érdekében jött létre a Magyar Királyi Postaházak Építési Felügyelősége 1911-ben, Bierbauer István kezdeményezésére. A szerv 1925-ben adta ki a bajai posta tervezési feladatait Medgyaszaynak.
?>
A homlokzaton szintén Márton Ferenc műve látható, mely a magyar posta történetét feldolgozó jeleneteket ábrázol. A történeti kontextusra a hírvivők  viseletei utalnak, melyek a honfoglalás és a kuruc kor idejére datálhatók.
?>
A jellegzetes áttört korlátok nem csupán az épületek homlokzatán jelennek meg. A vörösmárványt a fehérre festett falak és nyílászárók kontrasztja emeli ki. Figyelemreméltó a mennyezet kazettás kialakítása.
?>
Nagykanizsa életében (határmenti város lévén) nagy szerepet játszanak a katonai létesítmények. A Gábor Áron Tüzérlaktanya kivitelezésekor (1928-1931) elvárás volt, hogy a részmunkák elvégzésére helyi mesterek kapják a megbízást.
?>
A sgraffitók alkotója Kacziány Aladár festőművész. A falképek kartonjai szerepeltek a Műcsarnok kiállításán. Noll József kritikájában így fogalmaz: Nyilazó ősmagyarok sorakoznak egymás mellett, egyszerű lendületes vonalakban, archaikus egyszerűségben.
?>
A főbejárat feletti sgraffitón címert tartó angyalok voltak láthatók, ezt mára leverték. A laktanya épületéből csupán néhány maradt fenn, ma ipari létesítményként működik.
?>
Az építész országszerte több bányakapitánysági épületet is tervezett. A miskolci és salgótarjáni kapitányságokkal szemben a pécsi épületnek két homlokzata is utcafronti hangsúlyú.
?>
A bejáratok fölötti ívzugokban egykor sgraffitók voltak láthatók, ezeket valamelyik átalakítás során eltávolíthatták. A vasbeton korlátok, az eresz kiképzése, valamint a csúcsíves záródású kapufülkék őrzik ma az építész stílusát.
?>
A bányakapitányságokat nem csupán hivatali épületeknek szánta. A felső emeleteken két tágas, öt szobás lakás is kialakításra került a tisztviselők számára. A tervek között kertészeti rajzok is találhatók a telepítendő növények pontos megnevezéseivel.
?>
Az 1926-ban épült nagykanizsai “színház és mozgó” tömegével egy sátrat formáz. Az ideiglenes épületek ezen típusára Medgyaszay gyakran visszautal megvalósult és papíron maradt tervein.
?>
Raksányi Dezső sgraffitói, melyeket Beszédes Ottó kivitelezett, a Bánk bán és a Falu rossza színdarabok jeleneteit dolgozzák fel. Az épület 2007-es felújítását Zalaváry Lajos vezette.
?>
Medgyaszay szívesen alkalmazta a több rétegben elhelyezett, fűrészelt deszkákból álló keretet, különféle mintákkal variálva. A fának az enteriőrökben is fontos szerep jutott, az épület a rekonstrukció során visszakapta változatos faragású díszeit is.
?>
A színházat az 1980-as években átalakították. Szendrő Péter korábban részletesen bemutatta a színház történetének ezen mozzanatát, az Egy ismeretlen nézőpont a múltból... című cikkben az Építészfórumon.
?>
A Hunor és Magor legendáját ábrázoló, Nagy Sándor által tervezett sgraffito ma kevésbé hangsúlyos helyen van, az épülethez hozzátoldott kiszolgáló egység fölött. Az eredeti elrendezés visszaállítása a napjainkban esedékes felújítás egyik fő célja.
?>
A Szent István jubileum alkalmából Somlói Nagybizottság egy kilátó megtervezésével bízta meg Medgyaszayt. A hegy bazaltköveiből épült kilátót 1938. július 31-én avatta fel Teleki Pál kultuszminiszter.
?>
Medgyaszay a berendezés terveit is elkészítette, azonban sem ezek, sem az épület rajzai nem maradtak fenn a hagyatékban.
?>
A Balaton-part látogatottságának robbanásszerű növekedésével Balatonalmádiban a ‘20-as évek végére új katolikus templom építése vált szükségessé. Dr. Óvári Ferenc veszprémi mecénás kezdeményezésére végül közadakozásból épült meg 1930-ban.
?>
A balatoni vörös kőből készült templom érdekessége, hogy ide “költöztették át” a budai várból a Szent Jobb-kápolna Róth Miksa által tervezett mozaikdíszes belső terét. A templom mellett található Györgyi Dénes építész sírja.
?>
Az Elek utcai épület első tervein villaként szerepel Breyer Ferencné megrendelésére. Később Molnár Gyula építőmester vette meg a telket, és bár az eredeti lapostetős, kétszintes forma megmaradt, szintenként kisebb lakásokra osztották az alaprajzot.
?>
A világháborús sérüléseket helyreállították, de a főhomlokzat vasbeton erkélykönyöklői eltűntek, s a sgraffitók helyreállítására ez esetben sem kerülhetett sor.
?>
A belső terekben megmaradtak a vasbeton korlátok, a rózsaablakok és a kapuk kovácsoltvas rácsai.
1/33

Darányi Ignác kezdeményezésére, Baár János és Madas Károly adományából 1907-ben református leányiskola jött létre. Már Medgyaszay 1928-ban készült első tervei is a keleti építészet iránti érdeklődéséről tanúskodnak. 1932-ben indiai tanulmányútra indul.