Helyek

Mit kezd(jen) Budapest az utolsó városon belüli Duna-parti fövennyel?

1/11

?>
?>
Római-part 1656,5 fkm-nél dél felé nézve (2010. november)<br />
?>
Római-part tervezett rendezés utáni elvi metszete <br />(forrás: Főpolgármester válasza Hanzély Ákos képviselő interpellációjára a „Római-parti mobilgát projekt” tárgyában 2010. dec. 29.)
?>
Római-part jellemző metszetei a jelzett folyamkilométereknél
?>
Római-part jellemző metszetei a jelzett folyamkilométereknél
?>
Mobilgát.
?>
Természetközeli, kis esésű fövenypartok a Duna fő ágában Budapest határain belül<br />A Római-part az egyetlen közvetlen lakóterületi kapcsolattal rendelkező természetközelinek mondható fövenyes partszakasz.
?>
Javasolt fő funkciók: vízi (verseny- és szabadidő-) sportok + szárazföldi  szabadidő sportok
?>
Javasolt fő funkciók: vízi (verseny- és szabadidő-) sportok + szárazföldi  szabadidő sportok
?>
Javasolt kiegészítő funkciók: vendéglátás, szállás, (wellness-, fitness-)szolgáltatások
?>
Gyalogos főirányok a Duna mentén <br />(forrás: A Margitsziget stratégiai terve 2008, FŐKERT - BFVT - Zöldfa Stúdió)
1/11

Mit kezd(jen) Budapest az utolsó városon belüli Duna-parti fövennyel?
Helyek

Mit kezd(jen) Budapest az utolsó városon belüli Duna-parti fövennyel?

2011.01.27. 12:28

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Csontos Csenge (1978-2013)

Dosszié:

A főváros utolsó, természetközeli állapotában megmaradt területe a Római-part, amelynek fejlesztési elképzeléseiről, közlekedési kapcsolatainak javításáról, a helyhez illeszkedő funkciók megtalálásáról, valamint az árvízvédelem megoldásának lehetőségeiről szól Csontos Csenge írása.

Hogyan használjuk Budapesten a Duna-parti területeket? Megfelel-e a jelenlegi folyó menti térstruktúra a városlakók használati és vizuális-esztétikai igényeinek? Számtalan településfejlesztéssel, településrendezéssel, városépítészettel, de akár szociológiával, kultúrával, egészségüggyel foglalkozó dokumentum keletkezett az elmúlt 10 évben (is), amely ilyen vagy olyan nézőpontból tárgyalja ezt a témát.

Az átfogó koncepciókat megfogalmazó dokumentumok jellemzően Budapest egészére nézve felértékelik a Duna és a város kapcsolatának fontosságát. Felismerik és középpontba állítják a tényt, hogy a város határain belül szinte mindenhol hiányzik a közvetlen kapcsolat ember és víz között. Javaslataikban valamilyen megfogalmazásban szerepel a közvetlen kapcsolat megteremtésének igénye, akár nem kis anyagi ráfordítással létrehozható közlekedési-, infrastrukturális- és városszerkezeti beavatkozásokat vizionálva.

A konkrét cselekvési tervek (építészeti, városépítészeti, közlekedés-, ill. közmű fejlesztési tervek), amelyek a Duna-partokat érintik, már kevésbé koncentrálnak az ember - folyó kapcsolatra. Meglehetősen nehéz is aprópénzre váltani a nagyvonalú elképzeléseket, vágyakat, amik az általános, hosszútávú tervekben megjelennek. Hiszen a folyót a városon belül körülbástyázó létesítmények 100-150 évesek, annak idején hallatlan gondossággal, a városi infrastruktúra minden elemét figyelembe véve, hosszú távra épültek, és ezért bármilyen változtatás szinte beláthatatlan horderejű, az egész város működőképességére kihat.

 

Római-part 1656,5 fkm-nél dél felé nézve (2010. november)<br />
2/11
Római-part 1656,5 fkm-nél dél felé nézve (2010. november)

 

 

Milyen értéket képvisel ebben a helyzetben egy városon belüli - természetközeli állapotában mindezidáig meghagyott - partszakasz, ahol a folyó-város kapcsolat valóban folyó-ember kapcsolatot is jelent? Olvasva a nemzetközi és országos stratégiákat, amelyek az ideális civilizáció és természet kapcsolat főbb ismérveit leírják, és ilyen állapot létrehozására buzdítanak – egy ilyen területnek óriási értéke van. Mit kezd vele a város?

A természetközeliség egészségessége és romantikája mellett számos nehézséggel, lepusztultsággal, funkciózavarral, környezeti és vizuális szennyeződésekkel és településszerkezeti zavarokkal is terhelt Római-part esetében a kérdést komplikálja az a tény, hogy a szóban forgó partszakaszon hiányzik a város közeli lakóövezeteit árvíz esetén védő szabályos védmű. A Római-part keskeny (25-40 m), ám hosszú (kb. 3 km) közterületi sávjának területfelhasználását így alapvetően meghatározza az elengedhetetlenül szükséges árvízi védekezés megoldása.

Mit kezd tehát Budapest a Római-parttal?

Árvízvédelem és területhasználat  -  városvezetői álláspont és alternatív javaslat

Budapest utolsó, lakóterületekről is közvetlenül elérhető fövenyes Duna-partja a Római-part. A név nemcsak a 3 km hosszú és 25-40 m széles, közvetlen parti közterületet jelöli, hanem a mögöttes, mintegy 200 m széles sávban elhelyezkedő, magántulajdonú telkekből álló üdülőterületet is. A Római-part árvíztől nem védett terület, a Duna hullámteréhez tartozik. A magántulajdonú telkek egyre nagyobb hányadán épülnek lakáscélú épületek, jobbára társasházak. Ez a tendencia a területen hagyományosan jellemző vízisport és szabadidős területhasználatot - amely korábban a magántelkeket és a közterületet egyaránt jellemezte, és működésük harmóniáját biztosította - jelentős mértékben visszaszorította. Ugyanakkor a telkek befektetői és növekvő számú lakói egyre sürgetőbben követelik a terület árvízmentesítését a Fővárostól.

Az ezen a Duna-szakaszon hiányzó szabályos árvízi védőművet - amely Rómaifürdő és Csillaghegy városrészeket védené - az 1954-ben épített, majd 1965-ben megerősített Nánási út-Királyok útja Duna felőli oldalán húzódó ún. nyúlgát1 pótolja. Ennek sem magassága, sem keresztmetszeti méretei nem felelnek meg a biztonsági követelményeknek. Ezért évtizedek óta egyre erősödő igényként merül föl a Rómaifürdő és Csillaghegy városrészek lakóövezeteit védő, teljes értékű védvonal hiányzó szakaszának megépítése.

2005-ben Budapest Főváros Önkormányzata és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata közösen készíttetett egy tanulmányt, amely a Római-part árvízvédelmének lehetséges megoldásait vizsgálta2. 14 változatot elemeztek a tanulmány készítői, vizsgálva mind a Nánási út- Királyok útja nyomvonalat, mind a part menti elhelyezést. Műszakilag mindkét nyomvonalon megoldható a lakóövezetek ármentesítése. A kezdettől előnyben részesített mobilgátas változatoknál a megfelelő magasságú (MÁSZ +1,30 m) gát a Nánási út-Királyok útja mentén való elhelyezésnél kb. 1,5 méteres (2 méternél alacsonyabb), a parton való kialakításnál kb. 3 méteres magasságú időszakosan elhelyezendő felmenő szerkezetet, és ehhez méretezett alépítményt jelent.  

A jelenleg a Főváros által támogatott változat szerint csökkentett magasságú mobilgát épülne közvetlenül a parti közterületen, ún. nyári gátként3 a fővédműként megmaradó  Nánási út - Királyok útja menti nyúlgát előtt. A parti közterület néhány jellemző jelenlegi metszetét a 2. ábrasor, tervezett kialakításának elvi metszetét a 3. ábra mutatja.

 

Római-part tervezett rendezés utáni elvi metszete <br />(forrás: Főpolgármester válasza Hanzély Ákos képviselő interpellációjára a „Római-parti mobilgát projekt” tárgyában 2010. dec. 29.)
3/11
Római-part tervezett rendezés utáni elvi metszete
(forrás: Főpolgármester válasza Hanzély Ákos képviselő interpellációjára a „Római-parti mobilgát projekt” tárgyában 2010. dec. 29.)

Római-part jellemző metszetei a jelzett folyamkilométereknél
4/11
Római-part jellemző metszetei a jelzett folyamkilométereknél

Római-part jellemző metszetei a jelzett folyamkilométereknél
5/11
Római-part jellemző metszetei a jelzett folyamkilométereknél

Mobilgát.
6/11
Mobilgát.

 

 

A parti közterület a hatályos kerületi szabályozás szerint közpark (Z-KP) be-sorolású. Ha ez a keskeny terület kénytelen befogadni a védművet és annak kiegészítő létesítményeit (pl. 6 m széles szervízút), akkor a közpark lényegében vízgazdálkodási területté alakul. A part morfológiája gyökeresen átalakul és természetes(nek ható) növényállománya eltűnik. Ezzel egyidejűleg a Nánási út – Királyok útja mentén elhelyezkedő magántelkek, amelyek jelenleg üdülőövezeti besorolásúak, mentessé válnak az elöntésektől, és ezzel forgalmi értékük jelentősen megnő. Így tehát a nem egészen 10 hektáros parti közterület - önálló használati funkció nélkül - szolgálja a csatlakozó, cca. 63 ha-os terület biztonságát. Pusztán a négyzetmétereket nézve ez racionális és kedvező döntésnek tűnik.

Érdemes viszont megnézni és mérlegre tenni a területegységek egyéb minősítő tulajdonságait és  azok változását is az árvízvédelemmel összefüggésben! A 3 km hosszú (valóban víz)parti sétány kialakítására alkalmas természetközeli partszakasz még jelen állapotában, lepusztultságában is egyedi értéke Budapestnek. A „Római" még most is olyan fogalom  -  a hozzá kapcsolódó történeti, kulturális emlékek, a meglévő sport és rekreációs lehetőségek, a Duna közvetlen jelenléte, a vízpartiság semmivel nem helyettesíthető hangulata révén - amely a szomszédos Rómaifürdő és Csillaghegy városrészeknek közvetlenül különleges hozzáadott értéket jelent.

 

Természetközeli, kis esésű fövenypartok a Duna fő ágában Budapest határain belül<br />A Római-part az egyetlen közvetlen lakóterületi kapcsolattal rendelkező természetközelinek mondható fövenyes partszakasz.
7/11
Természetközeli, kis esésű fövenypartok a Duna fő ágában Budapest határain belül
A Római-part az egyetlen közvetlen lakóterületi kapcsolattal rendelkező természetközelinek mondható fövenyes partszakasz.

 

 

A Római-part maga a fő attribútum, ami ezeket a lakóterületeket megkülönbözteti más városi lakóterületektől, ami egyedivé és ezáltal versenyképessé teszi ezeket. A Római-part alatt értve a teljes hullámteret, a 10 hektáros közterületet és 63 hektárnyi speciális funkcióval működtethető magántelkeket. És itt a hangsúly a speciális funkción van: egyrészt, hogy a funkciók alkalmazkodnak a speciális környzethez, másrészt, hogy különlegességükben felbecsülhetetlen érték rejlik.

A közterület és a magántelkek területfejlesztése úgy kapcsolható össze, hogy azzal mindkét terület kölcsönösen egymás értékét is növeli, ráadásul együttesen a szomszédos, mintegy 300 hektáros lakóterületet is felértékelik. Természetesen az árvízi mentesítés megoldása ennek alapvető feltétele – olyan megoldással, amely egyidejűleg nyújt maximális biztonságot (tehát pl. MÁSZ +1,30 m magas védmű) a lakóterületeknek, és ugyanakkor nem csökkenti, sőt egyfajta kényszerítő erővel elősegíti a parti zónában a különleges és ezáltal értékes funkciók megmaradását és megtelepedését.  Ez azt jelenti, hogy a hullámteret nem  lenne szabad bevédeni (és intenzíven beépíteni), hanem az új, az eddiginél nagyobb biztonságot nyújtó, és biztonságosan üzemeltethető védvonalat a jelenlegi védvonallal azonos nyomvonalon lenne ésszerű megépíteni.

Az így közparki funkciójában megmaradó parti közterület fejlesztése – bár nem választható el a kapcsolódó magántelkek funkciójának és használati jellegének alakulásától – önmagában is tervezhető folyamat. A városszerkezetben elfoglalt helyének, városi és városrészi gyalogos-, kerékpáros-, gépjármű- és vízi forgalmi kapcsolatainak feltérképezése és ezek alakítása, fejlesztése ugyanúgy része a stratégia kidolgozásának, mint a jelenlegi és potenciális használók, a meglévő, helyhez illeszkedő funkciók és a sikeresen, hosszútávon megtelepedő ill. megtelepíthető új funkciók számbavétele. Mindezeknek városrészi és városi kihatásait is szükséges vizsgálni, illetve valószínűsíthető, hogy bizonyos fejlesztéseknek más beavatkozási területeken kell lezajlani a Római-part fejleszthetősége érdekében.  

Funkció–stratégia

A fejlesztési koncepció a Római-part különlegességében rejlő értékek megőrzésén kell, hogy alapuljon. Szükséges, hogy a stratégia figyelembe vegye a vízparti környezet természeti és épített örökségét, értékeit, és az építészeti-környezeti megújulás ezekből merítve, és ezeket tiszteletben tartva történjen. Az építészeti-környezeti megújulás alapja a funkcionális megújulás (helyben) és a terület kapcsolatainak fejlesztése, elérhetőségének javítása, egy a működéshez megfelelő mértékű használati forgalom érdekében (városi, városrészi fejlesztés). A fejlesztésnek meg kell találni azt a funkció-kínálatot és az ezáltal vonzott használói kört, amely a terület adottságaihoz a legjobban illeszkedik. A megcélzott használói kör meghatározza, hogy milyen járulékos igények merülnek föl pl. közlekedési kapcsolatok fejlesztésében, kiszolgáló létesítmények vagy akár fenntartási stratégia tervezésében.

 

Javasolt fő funkciók: vízi (verseny- és szabadidő-) sportok + szárazföldi  szabadidő sportok
8/11
Javasolt fő funkciók: vízi (verseny- és szabadidő-) sportok + szárazföldi szabadidő sportok

 

 

A tágabb használói kör nagyobb kihasználtságot, egyes profit-termelő funkciók esetén nagyobb bevételt, ezáltal jobb fenntartási hátteret jelenthet. Ugyanakkor nagyobb a közlekedési és egyéb infrastrukturális igény (pl. parkolóhely!), nagyobb az ellenőrizhetetlenség, a vandalizmus veszélye. Tág használói kör a specialitásnak ellentmond, általános trend jellegű, tömegeket vonzó funkciókat feltételez. Szűkebb használói körnek kisebb az infrastruktúra igénye (pl. nem kell parkoló: a közelben lakó gyalog vagy kerékpáron jön, a terület különlegességének számító vízisport iránt elkötelezett ember sporthajóval, vagy szintén gyalog, kerékpáron érkezik). Kevesebb használó kevesebb profitot termel, ami a fenntartás költségvetésének tervezését nehezítheti. Ugyanakkor kisebb terhelést jelent a környezetre és kisebb a vandalizmus veszélye is. Természetesen ez nem jelenti, hogy a kialakításnak exkluzívnak, a látogatói kört tekintve elitistának kell lenni. Ellenkezőleg, a cél éppen az, hogy egyszerűen kialakítható, minimális infrastruktúra igényű, vagy a területen korábban már meglévő, újjáélesztett funkciók a jelenleginél több embert vonzzanak, és ezek közül egyre nagyobb legyen a rendszeresen idelátogatók aránya.

 

Javasolt fő funkciók: vízi (verseny- és szabadidő-) sportok + szárazföldi  szabadidő sportok
9/11
Javasolt fő funkciók: vízi (verseny- és szabadidő-) sportok + szárazföldi  szabadidő sportok

 

 

A Római-parton - folyóparti helyzete, egyedisége és természeti-ökológiai valamint városképi szempontból való fokozott érzékenysége miatt - a sikeres stratégia a hely specialitását kihasználó és ugyanakkor megőrző, a környezethez maximálisan illeszkedő, fenntarthatóan kialakítható funkciók elhelyezése lehet. Ezek meghatározhatnak és megszilárdíthatnak egy olyan helyi karaktert, amely nem csak arra képes, hogy a Római-part környezete és a benne elérhető funkciók iránt eleve elkötelezett embereket vonzzon, hanem felkeltheti az érdeklődését új látogatóknak is. Az erős identitás abban is segíthet, hogy az új látogatók meghatározó része is rendszeres, és a hely iránt felelősséget érző használóvá váljon.

Fentiek alapján a javasolt fő (arculati) funkciócsoport: vízi sportok (nem motorizált verseny- és szabadidősport, pl. evezés, kajak-kenu)

A fejlesztések részben a magántelkek területén kell, hogy történjenek: csónaktárolás, öltözők, kiegészítő edzések létesítményei, stb. Ehhez nem szükséges, hogy minden magántelek erre a funkcióra alakuljon át, viszont a közvetlen (pl. építési szabályzatok) és közvetett (pl. hullámtér státusz fenntartása, terület feltöltés tiltása) szabályozókat úgy kell kialakítani, hogy a telkeken elsősorban ilyen használatot legyen érdemes megvalósítani.

Kiegészítő arculati funkciók: szárazföldi egyéni szabadidős (fitness) sportok (pl. futás, jogging, kerékpározás, görkorcsolya, tai-chi, jóga, stb.)

Kevés infrastruktúrát, inkább rendezett, természetközeli állapotban fenntartott környezetet igénylő használatok, amelyek azonban sok embert vonzhatnak, és fontos szerepük lehet a terület, és ezzel a fő arculati funkció népszerűsítésében, ami a terület identitásának és működőképességének megerősödését segítheti.

Általános kiegészítő funkciók: vendéglátás, szállás, szolgáltatások (pl. sport, fitness, wellness)

Szintén részben a magántelkek területén valósulhatnak meg, a vízparti környezethez és a fő funkciókat használók körének igényeihez alkalmazkodva.

 

Javasolt kiegészítő funkciók: vendéglátás, szállás, (wellness-, fitness-)szolgáltatások
10/11
Javasolt kiegészítő funkciók: vendéglátás, szállás, (wellness-, fitness-)szolgáltatások

 

 

Közlekedési kapcsolatok  -  a vérkeringés felpezsdítése

A Római-part működőképességének elengedhetetlen feltétele a közlekedési kapcsolatok fejlesztése. A javasolt meghatározó funkciók és azok feltételezett igénybe vevőire való tekintettel előtérbe kell helyezni a gyalogos és kerékpáros kapcsolatok erősítését. A terület jelenleg a városon, de még a kerületen belül is meglehetősen elszigetelt, szárazföldi megközelítése szinte minden közlekedési eszközzel nehézkes. A parti közterület gépjármű forgalom elől elzárt övezet, csak engedéllyel szabad behajtani. (A forgalom elől való elzártság mindenképpen kedvező és maximálisan fenntartandó állapot!) Autóval vagy tömegközlekedési eszközzel (busz) a Nánási út-Királyok útján érkezhet a látogató (és itt találhat kiépített vagy kiépítetlen parkolóhelyeket). Innen viszont - a nagy méretű telkek miatt - kevés a partra levezető, Dunára merőleges közterület. Ezen egyes telekrészek közhasználatra való átengedésével javítani lehetne. A Római-part gyalogos és kerékpáros kapcsolatainak erősítése kulcsfontosságú eleme a fejlesztési koncepciónak, egyrészt az egyszerű odajutás segítése, a Római-part belső városrészekből való elérhetőségének megkönnyítése és ezáltal a köztudatba való beépítése érdekében. Másrészt a helyszín fő funkciói közül a futás, jogging, kerékpározás, görkorcsolya és más, haladással, távolság leküzdésével járó sportok űzésére sokkal vonzóbbá tehető, ha ez a 3 km-es egyenes „vonal" bekapcsolódhat egy hosszabb, kisebb-nagyobb kör-ök megtételére alkalmas útvonalba.    

A gyalogos és kerékpáros kapcsolat fejlesztése leginkább a Duna mentén kívánatos. Amennyiben ez a terület össze tudna kapcsolódni a részben hasonló sport-rekreációs funkciókat (is) ellátó, ám belső városi pozíciójából sokkal intenzívebben igénybe vett Margitszigettel, úgy egyszerre valósulhatna meg a teljesítőképessége határán járó Margitsziget tehermentesítése és a Római-part élettel való megtöltése. A Margitsziget Stratégiai Terve című, 2008-ban a Főváros megbízásából, a Főkert – BFVT – Zöldfa Stúdió együttműködésével készült dokumentum már tartalmaz ennek megoldására vonatkozó javaslatokat.

 

Gyalogos főirányok a Duna mentén <br />(forrás: A Margitsziget stratégiai terve 2008, FŐKERT - BFVT - Zöldfa Stúdió)
11/11
Gyalogos főirányok a Duna mentén
(forrás: A Margitsziget stratégiai terve 2008, FŐKERT - BFVT - Zöldfa Stúdió)

 

 

A Margitszigettel való gyalogos és kerékpáros kapcsolat kétféleképpen  valósulhatna meg:

  1. az Árpád hídon át a budai oldalra, majd a budai Duna-parton végig a Római-partig vezető útvonalon, vagy
  2. az Árpád hídról egy új szárnyhíddal a Hajógyári-szigetre, majd onnan a meglévő K hídon, vagy egy a sziget északi végénél létesítendő új gyalogos hídon át Budára, és onnan a Római-partra.

(A Margitsziget Stratégiai Terve nem tartalmazza az Árpád híd és a K-híd közötti budai parti szakaszt, pedig ennek megvalósítási lehetőségét is érdemes lenne vizsgálni. Nem nevesíti továbbá a bemutatott ábra, de a Margitsziget – Római-part viszonylatban az ábrázolt kapcsolatokat gyalogos és kerékpáros forgalomra is érdemes megvalósítani.)

Csontos Csenge


JEGYZETEK

1: Ideiglenes jellegű, földből vagy földből és földes zsákból, valamint földből és pallókból rövid idő alatt létesíthető, kis méretű (50-60 cm koronaszélességű) gát, melyet a töltés koronáját meghaladó magasságú árvíz esetén – töltésmeghágás ellen – építenek. (Vízügyi Lexikon, http://www.kdtvizig.hu)

2: „Budapest, III. Római-parti gát döntés-előkészítő tanulmányterve" (Thesis Kft és Konstruktőr Kft 2005)

3: Mivel bizonyos műszaki okok ill. költséghatárok miatt a mobilgátat csökkentett magasságra, csupán a mértékadó árvízszint (MÁSZ)  magasságára tervezik, nem felel meg az I. rendű fővédvonal követelményeinek, amelynek MÁSZ + 1,30 m magasságúnak kell lennie.

KÉPEK, ÁBRÁK JEGYZÉKE

1. Római-part 1656,5 fkm-nél dél felé nézve (2010. november)

2. Római-part tervezett rendezés utáni elvi metszete

(forrás: Főpolgármester válasza Hanzély Ákos képviselő interpellációjára a „Római-parti mobilgát projekt" tárgyában 2010. dec. 29.)

3. Római-part jellemző metszetei a jelzett folyamkilométereknél

4. Természetközeli, kis esésű fövenypartok a Duna fő ágában Budapest határain belül

A Római-part az egyetlen közvetlen lakóterületi kapcsolattal rendelkező természetközelinek mondható fövenyes partszakasz.

5. Javasolt fő funkciók: vízi (verseny- és szabadidő-) sportok + szárazföldi  szabadidő sportok

6. Javasolt fő funkciók: vízi (verseny- és szabadidő-) sportok + szárazföldi  szabadidő sportok

7. Javasolt kiegészítő funkciók: vendéglátás, szállás, (wellness-, fitness-)szolgáltatások

8. Gyalogos főirányok a Duna mentén

(forrás: A Margitsziget stratégiai terve 2008, FŐKERT - BFVT - Zöldfa Stúdió)

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A SZENTENDREI SKANZEN // Egy hely + Építészfórum

2023.06.07. 10:51
9

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Nézőpontok/Történet

GANZ-MÁVAG KOLÓNIA// Egy hely + Építészfórum

2023.05.23. 15:51
9

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk