/ MÉD Közönségszavazás / Épített környezet, Tervek, Épületek / MÉD Közönségszavazás / Épített környezet, Tervek, Épületek / MÉD Közönségszavazás / Épített környezet, Tervek, Épületek / MÉD Közönségszavazás / Épített környezet, Tervek, Épületek / MÉD Közönségszavazás / Épített környezet, Tervek, Épületek / MÉD Közönségszavazás / Épített környezet, Tervek, Épületek
Épülettervek/Tervpályázat

Művelt táj és épített hagyomány – Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása

1/10

Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, elemzés - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA

?>
Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, elemzés - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA
?>
Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, helyszínrajz - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA
?>
Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, alaprajz - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA
?>
Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, alaprajz - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA
?>
Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, alaprajz - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA
?>
Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, metszet és homlokzat - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA
?>
Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, metszet és homlokzat - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA
?>
Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, látványterv - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA
?>
Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, látványterv - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA
?>
Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, látványterv - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA
1/10

Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, elemzés - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA

Művelt táj és épített hagyomány – Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása
Épülettervek/Tervpályázat

Művelt táj és épített hagyomány – Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása

2020.05.08. 10:10

Projektinfó

Földrajzi hely:
Eger

Építészek, alkotók:
Fenes Tamás, Monory Rebeka, Perényi Flóra, Vörös Tamás

„Az egri vár új, attraktív emelő-berendezéssel történő megközelítése

Tervezés éve:
2019

Stáblista

Tervezők: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra, Vörös Tamás DLA

Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA a BME Urbanisztika Tanszékének DLA hallgatói és tanárai „Az egri vár új, attraktív emelő-berendezéssel történő megközelítése" c. pályázaton az épített és természeti elemek szövetének értelmezéséből indították gondolkodásukat. 

Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, elemzés - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA
1/10
Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, elemzés - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA

A hely egyediségét a várdomb és a település közötti határterület adja, amely a táji és épített környezetet egy egységben láttatja. A vár időközönkénti alakításai befolyásolták a település formálódását, így az épített környezet egyedi lenyomata alakulhatott ki: a városi szövet lassanként hozzánőtt a dombhoz, amelynek a lábába pincéket vájtak, miközben a lejtőkön megmaradtak a kertek. Egyes elemek, például a várat körülölelő zöld kert, vagy a teljes hegyet átszövő pinceágak alulhasznosítottak, nem szerves részei a városhasználatnak. A tervezett téralakításokkal és építményekkel a várdombot övező publikus terek és a turisztikai attrakciók közötti kapcsolat megteremtését, közösségi funkciók kialakítására alkalmas helyek létrejöttét kívánjuk elősegíteni.

A terv a már meglévő, összetett térsorhoz kapcsolódik, azon keresztül vezeti a látogatót; a pincéből nyíló sötét akna zártságát a megérkezésnél felnyíló panoráma ellensúlyozza. A pincerendszerek hozzárendelése a városi szövethez új térkapcsolatok lehetőségét is biztosítja. A Dobó István utca mentén kialakult és a tervben újraértelmezett tér a jelenlegi parkolóterület helyett városi köztérként funkcionálna.

Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, alaprajz - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA
5/10
Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, alaprajz - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA

tér vagy tömeg?

A várost és az alakított táji elemként megjelenő várdombot a közöttük húzódó házsor és a domb alatt tekergő pincerendszer kapcsolja össze. A település fejlődésének következményeként az egységes térfal több helyen hiányos, ilyen a Dobó-bástya alatti tervezési helyszín is. Az üres területek (időleges) hasznosítása és téri lehetőségei miatt a folyamatos térfal nem épült vissza.

Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, metszet és homlokzat - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA
6/10
Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, metszet és homlokzat - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA

Az általunk tervezett tér nyitást enged, és bevezető elemként is szolgál a várat körülölelő zöld sáv megközelítéséhez. A zárványként működő természeti terület a belváros közvetlen közelségében új lehetőséget kínál a várdomb használatára, tájépítészeti elemekkel gazdagítva azt. A javasolt kiegészítés követi a meglévő morfológiai sajátosságokat, folytatja a megkezdett vár-sétány koncepciót. A terv a Dobó István utca mentén létrejövő téren a bütü-helyzetekhez épületekkel csatlakozik, követve az évszázados beépítési hagyományt. A hiányzó térfalat nem építményekkel, hanem természetes, zöld tömeggel állítjuk vissza. Ez létrehoz egy sajátos mikroklímát, árnyékot ad, szabályozza a tér intimitását és helyzetbe hozza a vár-szoknyán való körbejárást.

Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, metszet és homlokzat - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA
7/10
Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, metszet és homlokzat - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA

(re)konstrukció

A fogadóközpont épülete a Dobó utca mögötti pincehálózat fő ágába köt bele egy nyaktaggal, követve a hagyományos térformálást: a pincéket a várdomb alatti területen jellemzően épületből vagy az épület udvaráról indítva vájták a hegybe. A ház mögötti, egy szinttel feljebb lévő udvar beköthető a déli várfal alatti út már kialakult sétányrendszerébe. Ezt a lehetőséget kihasználva, valamint a várfal és az épületsor közötti különleges helyzetre reagálva a tervezett kiegészítés egy-egy lépcsővel kapcsolódik az udvarhoz.

A meglévő barokk épület legnagyobb értékét képző belső térstruktúráját helyreállítjuk, a boltozatos terek a funkciókhoz kapcsolódóan kiemelt szerepet kapnak. A földszinten kiállítóterek, a kapuátjáróhoz kapcsolódó pénztár, az emeleten az étterem fogyasztóterei helyezkednek el. A kiszolgáló terek részben a meglévő alárendelt helyiségekben, részben az emelet boltozat nélküli helyiségeiben kerülnek kialakításra. A kiegészítés nem formai, hanem a ház eredeti állapotából előálló rendből adódik. A visszaállított barokk térarány és a mellérendelt új építés egyedi helyzetbe kerül; a két réteg képes egymással a működés és a visszafogott térformálás révén minőségi egységet képezni.

Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, látványterv - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA
9/10
Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, látványterv - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA

formaalakítás és anyaghasználat

A közvetlen környezet jellemzően vakolt homlokzatokat és égetett kerámia tetőket mutat. A település nőtt, organikus jellegéből adódóan az egymás mellé kerülő felületek nem kerülnek tökéletes fedésbe, láthatóvá válnak tűzfalak és oldalhomlokzati felületek is; ez a sokszínű térbeli struktúra az egész belvárost jellemzi. Ezt a terv különleges értékként kezeli: a Dobó István utca 30. épületétől kissé elhúzott új beépítés folytatja az utcában jellemző házak morfológiáját, míg az épületbütüről elmozdított folytatása láttatni engedi a meglévő épület oromzatát is. A tervezett kompozíció a már kialakult szerkesztési és komponálási elvek révén a meglévő utcaképbe illeszkedik, csak részletmegoldásai és anyaghasználata mutat kortárs építészeti karaktert. A fogadóépület mögötti, azzal egységet képző lépcsős tér a Dobó István utca 30. mögött kialakult udvart, ezáltal a várfal-sétányt köti össze az utcával.

Monory Rebeka, Perényi Flóra, Fenes Tamás DLA, Vörös Tamás DLA

Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, látványterv - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA
10/10
Az egri vár felvonójára kiírt pályázat III. díjas alkotása, látványterv - terv: Fenes Tamás DLA, Monory Rebeka, Perényi Flóra és Vörös Tamás DLA

 

Szerk: Somogyi Krisztina

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Épületek/Irodaépület

VISION TOWERS IRODAHÁZ // Egy hely + Építészfórum

2020.10.14. 15:17
00:03:53

A Váci úti irodafolyosó nyitányaként a Dózsa György út és Dráva utcák kereszteződésében 2015-óta egy új, karakteres épület áll. Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának új helyszíne a 3h Építésziroda által tervezett Vision Towers irodaház.

A Váci úti irodafolyosó nyitányaként a Dózsa György út és Dráva utcák kereszteződésében 2015-óta egy új, karakteres épület áll. Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának új helyszíne a 3h Építésziroda által tervezett Vision Towers irodaház.

Épületek/Ipari és kereskedelmi épület

TRANZIT ART CAFÉ // Egy hely + Építészfórum

2020.09.30. 19:04
00:06:46

Farkasfog? Lepkeszárny? Milyen alakja van a XI. kerületi Bukarest utcában lévő volt buszpályaudvar tetőrendszerének? Az Egy Hely következő állomása a Tranzit Art Café, amelynek eredeti épületét 1963-ban tervezte Félix Vilmos (Uvaterv).

A buszpályaudvart az éppen akkoriban lendületesen fejlődő budai városrész és az Érd környéki települések között ingázó emberek számára tervezték, és nagy forgalmat bonyolított. A világ változott: csuklós Ikaruszok már nem kanyarodnak arra, a pályaudvar bezárt, majd 2005-ben Borsay Attila építész vezetésével ez a hely is átalakult. A hajdani utasváró mára kultikus terében és a könnyed betontetők alatt egy nyári este italt kortyolgatva bárki maga is elmerenghet a nagy kérdésen: akkor tehát farkasfog vagy lepkeszárny?

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatában tehát egy kis budapesti várostörténettel és egy izgalmas épülettel ismerkedünk meg.

A videósorozat megvalósítást az NKA támogatja.

Farkasfog? Lepkeszárny? Milyen alakja van a XI. kerületi Bukarest utcában lévő volt buszpályaudvar tetőrendszerének? Az Egy Hely következő állomása a Tranzit Art Café, amelynek eredeti épületét 1963-ban tervezte Félix Vilmos (Uvaterv).

A buszpályaudvart az éppen akkoriban lendületesen fejlődő budai városrész és az Érd környéki települések között ingázó emberek számára tervezték, és nagy forgalmat bonyolított. A világ változott: csuklós Ikaruszok már nem kanyarodnak arra, a pályaudvar bezárt, majd 2005-ben Borsay Attila építész vezetésével ez a hely is átalakult. A hajdani utasváró mára kultikus terében és a könnyed betontetők alatt egy nyári este italt kortyolgatva bárki maga is elmerenghet a nagy kérdésen: akkor tehát farkasfog vagy lepkeszárny?

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatában tehát egy kis budapesti várostörténettel és egy izgalmas épülettel ismerkedünk meg.

A videósorozat megvalósítást az NKA támogatja.

Támogasd az Építészfórumot most, hogy legyen újabb húsz évünk!

Az Építészfórum minden tartalma ingyenes – és az is marad. De ahhoz, hogy eredeti, értékálló anyagokat hozzunk létre, Olvasóink támogatására is szükségünk van.

Támogatom

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk