Épületek/Középület

New York kávéház és palota — műemléki helyreállítás, 2006.

1/22

?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
a budapesti New York palota
?>
?>
?>
1/22

New York kávéház és palota — műemléki helyreállítás, 2006.
Épületek/Középület

New York kávéház és palota — műemléki helyreállítás, 2006.

2006.05.31. 10:00

Május 5-én megnyílt a felújított New York Palace, a patinás kávéház és az egykori irodaházban kialakított luxus szálloda. Építész: M. Kaló Judit, Hild Csorba Bernadett (ÁMRK), művészettörténész: Vadas Ferenc, vezető restaurátor: Herling Zsuzsa

A Boscolo Group 2001-ben vásárolta meg a palotát azzal a céllal, hogy luxus szállodát alakítson ki benne. A munkák koordinálására, a beruházások bonyolítására létrehozták a New York Palace Kft.-t, Giancarlo Munari építész vezetésével. A New York Palace Kft. az Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központot (ÁMRK) bízta meg a műemléki tervek (kávéház, előcsarnok, vesztibül, lépcsőház, palotahomlokzat kutatás, helyreállítás-tervezés) elkészítésével. Az épületkomplexum másik részén, az egykori Atheneum Nyomda telkein kialakítandó új szárny engedélyezési terveire előbb Németh Tamás építész, majd 2004-től Benyó László építész kapott megbízást. Benyó László az utóbbi hónapokban többször is a Fővárosi Tervtanács elé vitte elfogadásra a Rákóczi úti-Osvát utcai épületre szóló terveket, az engedélyeztetési eljáráshoz kapcsolódva.

A szálloda belsőépítészeti terveit Maurizio Papiri, a kávéház bútorait és a szivarbárt Adam Tihany, a modern lámpákat Ingo Maurer tervezte, bár utóbbi nem készült el. A palota tervezett 110 éves évfordulója helyett csak 2006-ban készült el a New York palota felújítása. Május 5-én megnyílt Budapest legújabb, egyben az első olasz érdekeltségű ötcsillagos szállodája, a Boscolo csoporthoz tartozó New York Palace Budapest. Az egykori New York Kávéház épületében helyet kapó luxusszállodában 107 szoba, egy nagy és három kis konferenciaterem kapott helyet – a szokásos szállodai szolgáltatások mellett. 

Részletek a műemléki tervezők leírásából

A munka kezdetekor egyértelmű volt, hogy a kávéházat művészettörténeti, irodalmi, vendéglátás történeti értékei miatt meg kell őrizni eredeti funkciójában és megjelenésében is. Művészettörténeti és restaurátori kutatások eredményeit is felhasználva tisztázni kellett, mi az eredeti, ill. melyek a későbbi hozzátételek, s ezek színvonalától, értékétől függően melyek a megtartandó vagy melyek a rekonstruálandó elemek.
 

Funkcióját tekintve a legendás New York – egy időben Hungária – kávéház és étterem kombinációja volt, ezek aránya időközben változott. A biliárdterem visszaállítása helyett a tulajdonos az éttermi funkciót tartja meg, s csak jelzésszerűen jelenik meg egy biliárd asztal a bár lejárata előtti térben. A hölgyterem helyén csomagolt édességeket árusító butik nyílik. A tervezéshez Vadas Ferenc (Hild-Ybl Alapítvány) művészettörténeti tanulmányát, az ÁMRK restaurátori kutatási dokumentációját használtuk fel.
 
Hauszmann Alajos, Korb Flóris és Giergl Kálmán építészek koruk legjobb képző és iparművészeit foglalkoztatták a palotán, de a kivitelező iparos gárda mesterségbeli tudása is európai színvonalon állt. Senyei Károly készítette a palota figurális munkáit Köllő Miklóssal, az ornamentális díszítés Szabó Antal munkája. Az általuk készült szobrok egy része 1956-ban elpusztult. A Takarékosság és a Gazdagság, Amerika és Hungária allegorikus szobrait 1957-ben újra faragta Boldogfai Farkas Sándor, Metky Ödön és Sóváry János. A négy kort szimbolizáló atlaszok közül csak két eredeti Senyei munka maradt meg, kettő a ma láthatóak közül újrafaragott. Az ekkor készült szobrok inkább tükrözik a szocialista realista felfogást, mint Senyei Károly virtuóz tehetségét, művészi stílusjegyeit. Javasoltuk a szobrok átfaragását, a különbség különösen a négy atlasz esetén disszonáns, de erre már nem állt rendelkezésre anyagi fedezet. Célunk az volt, hogy minél többet megőrizzünk és visszahozzunk a kávéház nyitáskori állapotából, s ahol ez lehetséges volt, ott rekonstrukcióval pótoltuk a hiányzó elemeket, ugyanakkor meghagytuk a színvonalas hozzátételeket, például a Forgó-féle átalakításokat.

A sarkon lévő kávéházi bejárat visszakapta eredeti funkcióját, ez volt ugyanis a kávéház főbejárata. A leírások és archív fotók szerint az átvételi állapot sematikus „doboz-szerű" belső oldali kialakítása helyett a jellegzetes csavartoszlopos hármas kapuzathoz hasonló elemet rekonstruáltunk. A bejárattal, szemben állt egy falikút, amelynek bronz szobordísze a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum kapualját díszítette befalazott állapotban. A kút visszaállítását fontosnak tartottuk, hiszen az épület megnyitásakor a belépő szeme elé táruló első attrakció volt. Medencéjét és hátlapját trieszti márványból terveztük.

Helyreállítottuk a mélyvíz és a bár közti eredeti lépcsőt, melynek egyik karja viszonylag épen előkerült a feltárás során, másik oldali párját a meglévő minta alapján készítettük el. A körúti oldalon a hajdani „hölgyterem" helyén kialakított előtér, ruhatár belsőépítészete nívótlan volt, így elbontottuk. Az 1950-es években készült szintmegosztást megszüntettük, az eredeti térarányt állítottuk helyre, amely az empire stílus jegyeit idézi. Ide a terv szerint egy „boutique" kerül, amely a kávéházi résszel szomszédos hármas kapuzaton át belülről is megközelíthető, s körúti megközelítéssel is rendelkezik.

A „mélyvíz" mellékhajóját szerettük volna eredeti formában helyreállítani, de erre a sávra konyhatechnológiailag szükség volt.
A „Lotz terem" és a „különterem" ma nem eredeti állapotban látható, hiszen ezek külön zárt terek voltak, de jelenlegi kialakításuk megtartását művészettörténeti és építészeti szempontok indokolták. A Hauszmann-féle gépészet helyreállítása nem volt célunk, de mint technikatörténeti érdekességet dokumentáltuk. Bizonyos elemeit felhasználtuk, hiszen a kávéházban el kellett rejteni korunk gépészetét is. A világításnál Hauszmann koncepciójának lényeges eleme volt, hogy a világítótestek a térbe ne lógjanak be, ne bontsák meg annak egységét. Ezért az eredeti csillárok, falikarok, kandeláberek rekonstrukcióját terveztük, amelynek gyönyörű darabjai archív fotók és analógiák alapján Mohos Károly műhelyében újjászülettek. A kávéház utcai világítása is igen impozáns volt hajdanán. Ördögök tartották a lámpásokat, amelyek először itt létesültek Budapesten ívfény-világítással. Ma már a homlokzatvilágítással összehangolt világítótesteket rejtenek. A teljes homlokzatvilágítást Gianni Ronchetti tervei szerint a Lisys Kft. valósította meg.


A lefedett udvar a szálloda halljaként funkcionál, összenyitva a kávéház galériájával. Az udvar lefedése a zárópárkány magasságában lehetőséget adott az utólagosan lezárt loggiák kibontására, az udvar itáliai reneszánsz palotaudvarként való igényes kialakítása így visszanyerte eredeti pompáját. Az udvaron csupán a Senyei Károly által készített bronz szökőkút maradt ránk, Walther Gida karzaton lévő üvegablakai a háború idején elpusztultak. A szigetelési munkák kivitelezése közben a márványterem helyén lévő szobák eltérő stílusú ólmozott üvegablakai azonban előkerültek, így érzékelni lehet majd az eredeti hangulatát. Ugyancsak a szigetelési munkák közben került elő a kávéházi írókat, művészeket karikatúra formában ábrázoló Pólya falkép, amit a restaurátorok leválasztottak, s falra helyezett kép formában a kávéház területén mutatnánk be. A karzaton lenne a helyük a korábban itt található arcképeknek is.


A kávéház eddig látható kávébarna alap színe helyett a kutatások során megismert eredeti színvilág jelenik meg ismét, ahol a mennyezeti pannók freskószerűen megfestett friss, halvány és élénk színűek, a stukkók kőszínűek, a háttér halvány rózsaszínes, zöldes, gazdagon metálozva. A megnyitáskor a kévéházat Buchwald-féle bútorokkal rendezték be, ahol az alkalmazott anyag a bronz és a fehér márvány volt, s a bútorokra az áttörtség a jellemző. A berendezést minden tulajdonosváltásnál cserélték, megjelent itt színvonalas kortárs belsőépítészet, pl. a Kozma féle bútorokkal. A Boscolo Group Adam Tihany belsőépítészt kérte fel az enteriőr mobíliáinak megtervezésére.


A homlokzatok helyreállításának tervezésénél fő célunk volt a korábbi felújítások során eltűnt elemek visszaállítása. Fényképek alapján sor került több épületszobor, valamint a pán lámpatartó konzolok világítótesteinek rekonstrukciójára is. A kávéházi bejárat felett a timpanon visszakapta reklám szerepét, az épület nevét hirdeti ismét. 

Műemléket sokféleképpen lehet helyreállítani, van amikor az épület újabbnak látszik, mint épülésének idején, van amikor meglátszik rajta a kora, s „csupán" egy jó állapotban lévő régi palotának hat. Mi az utóbbi utat választottuk.

M. Kaló Judit, Hild Csorba Bernadett
Fotó: M. Kaló Judit

 

Budapest, New York palota és kávéház
Budapest VII., Erzsébet körút 9–11.

Műemléki helyreállítás
Tervező, kutató: Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ (ÁMRK)

Kutatás, tervezés 2001.

Építész vezető tervező: M. Kaló Judit
Építész tervező: Hild Csorba Bernadett
Művészettörténész: Vadas Ferenc (Hild-Ybl Alapítvány)
Festőrestaurátor kutató: Méreyné Bán Bea, M. Nagy Éva, Novák Judit, Takácsné Szabó Marianne
Díszítőszobrász: Takács Zoltán
Kőrestaurátor kutató: Rákos Péter, Jakab Magdolna
Fémrestaurátor: Séd Gábor
Diagnosztika: Dr. Horváth Zoltán, Szilágyi Gáborné
Felmérés: Mata-Dór Kft.

Megvalósítás: 2001–2006.

Festőrestaurátor (pannók): Maracskó Izabella és munkatársai
Festőrestaurátor (falképek): Herling Zsuzsa és munkatársai
Festőrestaurátor (Lotz kép): Répási Viktor
Kőszobrász restaurátor: Zahora András, Paszt György
Kovácsművész: Lehoczky János, Lehotzky Tivadar
Lámpák rekonstrukciója: Mohos Károly – Fémművészeti Kft.
Ötvös iparművész: Küzdi András – Aurea Sectio Kft.
Üvegművész: Balogh Eleonóra
Faszobrász restaurátor: Somos Tamás
Horganymunkák: Sajó Ákos, Hernády Zsolt – Horex Kft.
Szobor rekonstrukció: Illyés Antal, Szűcs László
Díszítőfestés, díszítőszobrászat, műmárványozás: Boltív Kft.
Kőmunkák: Reneszánsz Rt.
Portálok: Stylfa Kft., Vetlanda Kft.
Famunkák: Stylfa Kft.
Előtetők: Bende Stáb Kft
Homlokzat díszvilágítás: Marco Bisenzi Cipriani; Farkas László (Lisys Kft.) 

Generáltervező: New York Palace Kft. Giancarlo Munari

Beruházó: Boscolo Group 

Területi felügyelő: Sajti Zsuzsanna

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

GANZ-MÁVAG KOLÓNIA// Egy hely + Építészfórum

2023.05.23. 15:51
9

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

Nézőpontok/Történet

TORNALJA // Rejtett Kincsek

2023.05.04. 17:21
9

A felvidéki magyar emlékekkel foglalkozó izgalmas sorozat ezúttal a Gömör síkvidéki részén elterülő település református templomát mutatja be. Bár az épület klasszicista tornyával tűnik ki először, hamar megmutatkoznak középkori múltjára utaló karakterei is, de a reformáció és ellenreformáció történelmi eseményeit átélt belsőtér is feltárja évszázadokig visszanyúló múltját. A Rejtett Kincsek következő részének helyszíne: Tornalja.

A felvidéki magyar emlékekkel foglalkozó izgalmas sorozat ezúttal a Gömör síkvidéki részén elterülő település református templomát mutatja be. Bár az épület klasszicista tornyával tűnik ki először, hamar megmutatkoznak középkori múltjára utaló karakterei is, de a reformáció és ellenreformáció történelmi eseményeit átélt belsőtér is feltárja évszázadokig visszanyúló múltját. A Rejtett Kincsek következő részének helyszíne: Tornalja.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk