Épülettervek/Középület

NKE Sportközpont, Nagy Csaba és munkatársainak megvételt nyert terve

1/12

Helyszínrajz

Földszinti alaprajz

Emeleti alaprajz

Metszet

Légifotó

Előcsarnok

Látványterv

Látványterv

Látványterv

Látványterv

Látványterv

Látványterv

?>
Helyszínrajz
?>
Földszinti alaprajz
?>
Emeleti alaprajz
?>
Metszet
?>
Légifotó
?>
Előcsarnok
?>
Látványterv
?>
Látványterv
?>
Látványterv
?>
Látványterv
?>
Látványterv
?>
Látványterv
1/12

Helyszínrajz

Földszinti alaprajz

Emeleti alaprajz

Metszet

Légifotó

Előcsarnok

Látványterv

Látványterv

Látványterv

Látványterv

Látványterv

Látványterv

NKE Sportközpont, Nagy Csaba és munkatársainak megvételt nyert terve
Épülettervek/Középület

NKE Sportközpont, Nagy Csaba és munkatársainak megvételt nyert terve

2012.12.21. 11:00

Projektinfó

NKE Sportközpont tervpályázat, megvételt nyert pályamű

URL:
Archikon Kft.

Tervezés éve:
2012

Stáblista

tájépítészet: Leitner Enikő
uszodatechnológia: Zékány Márta
sporttechnológia: Kalmár Attila

Dosszié:

Letölthető dokumentumok:

Az NKE Sportközpontjára kiírt tervpályázaton megvételt nyert Nagy Csaba, Pólus Károly, Déri Dániel, Kováts Judit, Tőrös Ágnes és Várhidi Bence építészek által készített koncepció, amely a kapuként viselkedő épületet egy tömbként fogalmazza meg, nagyvonalú és racionális szerkesztéssel.

Koncepció

Telepítés – a kapu

A Ludovika Akadémia történeti és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemi Campus tervezett új épületei a környező utcák felől védik és zárják körül az Orczy kertet. A park az épületeken keresztül, és azok között tárul fel. A sportközpont számára kijelölt terület is e koncepcióba illesztett. Az utcák felől járda, parkoló, majd az épülettömeg és belül a park. A külső megközelítés elsősorban az utcák felől, az egyetemi belső inkább a park felől. Egyértelmű a képlet - rendezvénybejárat és előtér az utcai, míg a sportbejárat a park oldalon. Az épület egy kapu, mely a két oldalt elválasztja és összeköti. Kapu - az előcsarnok az épületen belül, kapu – a rendezvényi előtér, mint köztér és a park között. Az épület fő gesztusa minden irányból érkezők felé a KAPU.

Helyszínrajz
1/12
Helyszínrajz

Elrendezés - kettő az egyben

Az előcsarnok, mint épületen belüli passzázs köti össze az Orczy parkot – az épület sportolói előterét és bejáratát, valamint az utcai oldal rendezvényi előterét és főbejáratát. Az uszoda és a sportcsarnok is erről a belső központi elosztótérről nyílik. Az egybefüggőség és elválaszthatóság által a sokféle, egymással ellentétes igényeket is támasztó használati módnak egyaránt megfelel az épület. Kora reggel lakossági igényeket elégít ki az uszoda, majd a tanmedencében gyerek-úszásoktatás folyik, napközben a sportterületeken egyetemi oktatás zajlik, majd este a pályákra osztott csarnokokban baráti társaságok kosármeccsei zajlanak fizetett turnusokban, hétvégén sok látogatót vonzó sportmeccset, vagy rendezvényt tartanak, miközben a sport- és uszoda részleg egész nap zavartalanul üzemel. A megoldáshoz átgondolt közlekedőrendszerre, a lépcsőházak és beléptetési pontok helyének jó megválasztására van szükség, úgy, hogy ugyanakkor az egész épület a használó számára könnyen átlátható maradhasson.

Egyszerűség és racionalitás - költői hatás

A szokatlan forma mögött puritán racionalizmus rejlik. Racionális a funkciók elrendezése; a parkot és az utcát átkötő előcsarnok, mint megformált köztes tér. Racionális az egyes egységek elrendezése, az uszoda és a sportcsarnok két szigorúan szerkesztett tömbje. Racionális a különböző belmagassági igényekből keletkező tetőforma. Racionálisak a bejáratok előtetői, visszaugratott tömegei. Az épület a racionalitásból artikulálódik. A tervezői szándék elsősorban a súlypontok megfogására irányul – nemcsak funkcionális, hanem építészeti-formai és szerkezeti értelemben is. A környező terek felé a rendezvénytér kapuja, az észak-déli tengelyre fordított uszodatömeg, a kétoldali bejárat, az épület belsejében a kétszintes előcsarnok, a nagyvonalú csarnokterek, az átláthatóság, áttekinthetőség érzete a lényeg. A falak egyszerű felületei mellett a kiemelt helyeken hangsúlyos gesztusok, formatervezett elemek jelennek meg, az előcsarnok lépcsőháza, a galériák, a természetes fény jelenléte, az átlátások, a térkapcsolatok. A külső felületeket oldja és szerethetővé teszi a kerámiaburkolat ornamentikájából adódó játékosság, míg a bejáratokat jól karbantartható síkfelületek jelölik ki. A belső anyaghasználatot is a funkcióból következő egyszerűség és célszerűség jellemzi. Az épület külső homlokzati színe meleg középtónusú, vizuálisan csökkentve az épület méreteit, míg az épületbelsőt a fényt jól hasznosító világos felületek jellemzik.
A következetességből, a racionalitásból és a mértékletes arányosságból eredő gesztusok, szempontok, arányok új esztétikát hoznak, titokzatosan becsempészve a költőiséget.

Előcsarnok
6/12
Előcsarnok

Telepítés - megközelítések

- rendezvénytermi bejárat

A külső sportcsarnok bejárat a nagyobb létszámú rendezvények előtt gyülekező helyet, illetve az esemény befejeződését követően a torlódásmentes távozást biztosító köztérről nyílik. A parkolóból érkezők a Diószeghy Sámuel utca felől, a tömegközlekedéssel jövők a Nagyvárad tér, Orczy út irányából érkeznek. A tömb sarka felől – a távlati beépítést is figyelembe véve – fontosnak éreztük ezt a feltáró útvonalat, mind a látvány, mind a tömegközlekedéssel érkező gyalogos forgalom számára. Az Orczy kert a Diószeghy Sámuel utca mentén javasolt funkció és a városszerkezet miatt egyéb helyeken kevésbé átjárható, így jelentősen felértékelődik a fenti parkbejárat. A rendezvényi előtér közparkként kialakított, a fő gyalogos megközelítés irányából az épület kapumotívuma fogad, majd az uszoda kissé kibillentett tömege öleli körül, majd a sportcsarnok tömege mentén sétánnyá alakulva gyűjti össze a parkolóból érkezők forgalmát.

- sportolói bejárat

A sportolói forgalom és a sporteseményeket látogatók forgalma, szétválasztásra került, de oly módon, hogy kapcsolódni és szétválasztódni is tudjon. A mindennapokban az aula mindkét bejárata nyitott az uszodába és a sportközpontba érkező sportolók előtt. Rendezvény esetén azonban a két forgalom szétválasztható. Az utcai oldalon marad a rendezvénybejárat, míg a park felől a sportolók (az uszodába igyekvők is ) zavartalanul érkezhetnek. A sportolói bejárat elhelyezését az egyetemi Campus belső útvonala az Orczy kerti főgyalogos út felőli könnyű és zavartalan elérhetőség indokolja.

- gazdasági bejárat

A parkoló felől a sportcsarnok gazdasági részéhez kapcsolódóan került elhelyezésre, biztosítva a mindennapi használaton túl a rendezvényi kiszolgálást is.

Előcsarnok
6/12
Előcsarnok

Parkolás

A parkoló elhelyezésénél fő szempont, hogy a gépkocsik a gyalogosok forgalmát ne keresztezzék, ezért a telken belül kijelölten, a Diószeghy Sámuel utca mentén helyeztük el. A szabályozási javaslat a tervezési területen kívül az új beépítések mentén is ezt javasolja, tehát a közvetlen környezetben is ehhez kívántunk igazodni. A parkolórendszer lehetővé teszi, hogy gyalogosan az épület melletti sétányon, előtéren át juthatunk a bejáratokhoz. Ezt erősíti, hogy az utca felőli részen merőleges beállást, míg a belső oldalon párhuzamos beállást terveztünk, így a buszokról (6db parkolóhely) közvetlenül a sétány oldalán lehet kiszállni. A kiírásnak megfelelő 100 db szgk. parkolót helyeztünk el. A TV közvetítő kocsik részére 50 m2-es területet alakítottunk ki a gazdasági bejárat közvetlen közelében. A rendőrségi gépjárművek, illetve a mentőbejárat részére az előcsarnok főbejárat közelében biztosítottunk területet. A kerékpárok tárolása egyrészt a sportolói bejárat melletti fedett-nyitott előtéren, másrészt a motorkerékpár tárolóval együtt a rendezvényi előtér parkolósáv mellett történik (összesen 150 db).

Építészeti kialakítás - Hagyományok és újszerűség

A Ludovika Akadémia évszázados hagyományai, a Pollack Mihály által tervezett főépület által kijelölt mértékletesség, arányosság és helyénvalóság a mai kor építészeti eszközeivel is különös hangsúlyt kell hogy kapjanak. A tervezett új sportépületnek tükröznie kell a rendeltetését, beágyazva az egyedi környezetbe, városképileg illeszkedve a környezet beépítéséhez. A nagyközönség számára megbízhatóságot, tartós értékrendet, hatékonyságot, átláthatóságot kell közvetítsen, építészetileg olyan sajátságos elemeket kell tartalmazzon, melytől felismerhetővé, jellegzetessé válik.

A fenti követelményeknek megfelelve nem egy könnyed könnyűszerkezetes, gyorsan amortizálódó épületben kell gondolkodnunk, hanem a hagyományokból építkező, a tartósságot megjelenítő épületet javasolunk, mely a legfontosabb városképi kapcsolódási pontokra, érzékenyen, egyedien kifejező módon reagál. Az épület vasbeton tartószerkezeti rendszere, anyaghasználata (hosszabb felújítási ciklusú anyagok) is ezt a tartósságot, megbízhatóságot hangsúlyozza.

Látványterv
8/12
Látványterv

A homlokzati anyagok kiválasztásánál a minőség és a tartósság a fő követelmények. A kerámiaburkolat a minőség mellett a hagyományos építészeti kultúrára való támaszkodás, és a tartósság érzetét is sugallja. A látszóbeton felületek a tartósságot, a szilárdságot szimbolizálják.
Az ingatlan beépítetlen részének kertészeti kialakítása, térburkolata, utcabútorai, térvilágítása is az épület jellegének megfelelő igényességgel kezeltek.

Építészeti kialakítás - Fenntarthatóság

- átgondolt térstruktúra

Az épület gazdaságos üzemeltetésének alapfeltétele, hogy jól átgondolt térstruktúrával, kevés felesleges, nem jól kihasznált területtel rendelkezzenek. Ennek megfelelően tervünkben törekedtünk az optimális térszervezés mellett a terek többcélú hasznosítására is.

- termikus burok

További gazdaságos üzemeltetési szempont az épület termikus burokkal való védelme, a jó hőszigetelő falszerkezetek alkalmazása, a csak a szükséges helyeken való megnyitás, az üvegszerkezetek természetes árnyékolása. Az energiafelhasználást csökkenti, ha minél több területet látunk el természetes fénnyel, így e két szempontot kellett ötvözni, optimális mennyiségű természetes megvilágítással ellátva a huzamos tartózkodásra tervezett helyiségeket.

- energiahatékony épületgépészeti és elektromos megoldások

Az épületek üzemeltetésének legfontosabb tényezője az energiafelhasználás racionalizálása. A fűtési energiaigények meghatározásánál az épület magas szintű hőszigetelését és a legnagyobb hatásfokú hővisszanyerő rendszereket alkalmaztuk, mind a légtechnikában, mind az elfolyó vizekben.

Építészeti kialakítás - Funkciók

- közlekedő rendszer

Az épület közlekedő rendszerének kialakításakor a sportolói és sportot látogató közönség szétválasztását – az egységesen működő épület mellett – alapvetésként kezeltük. Az épület teljes körűen akadálymentesített.

- előcsarnok (nézők részére)

Az előcsarnok a két fő funkció (uszoda és sportcsarnok) és a Diószeghy Sámuel utca, illetve az Orczy kert között a súlypontban elhelyezett. A főbejárata az utca felőli előtérről közelíthető meg, míg a park felé a sportolói előcsarnokkal kapcsolódik. Ez az elhelyezés teszi lehetővé, hogy egyrészt a mindennapokban az uszoda és a sportlétesítmények mindkét irányból jól megközelíthetőek legyenek, az előcsarnok ne váljon használaton kívüli területté. Az elrendezés másik előnye, hogy rendezvényekkor - igény esetén - teljesen szeparálható. A Diószeghy Sámuel utca felől működik a közönségforgalmi rendezvényi bejárat úgy, hogy az Orczy kert felől a sportolói bejárat zavartalanul üzemel.

Az előcsarnok jól látható részein találhatók a pénztár és az információs, beléptetési helyek, míg a büfé leülő területét az átmenő fogalomtól mentes zónában alakítottuk ki. A közönség-kiszolgáló funkciók (ruhatár és wc) szintben megosztottak, egy részük a galériaszinti lelátókhoz, másik részük a földszinten illetve a pinceszinten elhelyezett, mindegyik az előcsarnokból közvetlenül elérhetően. A földszinti előcsarnok és a vele egybenyitható csarnoktér egyéb rendezvények helyszínéül is szolgálhat (kiállítás, sportvásár stb.) Az előcsarnokhoz a galérián olyan multifunkcionális terület is kapcsolódik, ahol igény esetén catering, kiállítás, de akár további ruhatár is kialakítható.

Látványterv
10/12
Látványterv

- látogató közönség forgalma

Az előcsarnokból induló lépcsőn (illetve lifteken) érhető el a galéria elosztó szint, ahonnan kétoldalt külön is megközelíthetők a lelátók. A lelátók ürítése elsősorban az előcsarnokon át, de menekülési szempontból az emeleti oldalsó teraszokon és külső lépcsőkön át is történik (a szurkolótáborok elválasztása a külső útvonalon történhet). Az uszodai lelátói forgalom az uszodai forgalomtól elkülönített útvonalon, az előcsarnokból közvetlenül történik.

- sportolói előcsarnok

Az egyetem felől az Orczy kert oldaláról helyeztük el a sportolói előcsarnokot. Innen nyílik az uszodabejárat, mely mind az egyetemi, mind a külső forgalmat kiszolgálja (gyakorlatilag a leghosszabb nyitvatartási idővel rendelkezik). A sportolók az előtérből jutnak - ellenőrzött módon – az öltözőkhöz. Az elhelyezés előnye, hogy közvetlenül kapcsolódik az előcsarnokhoz (büfé stb.), de attól igény esetén jól szeparálható.

- sportoló közönség forgalma

A földszinti előcsarnokhoz kapcsolt parkoldali sportolói bejáratból - ellenőrzött módon közvetlenül érhető el az öltözői folyosó, majd az öltözőn keresztül közelíthetők meg a sportterületek. A tervezésnél a tiszta és utcai cipős forgalom szétválasztását alapfeltételnek tekintettük. Az öltözői rendszer mind a belső, mind a külső sportterületeket kereszteződés-mentesen kiszolgálja. Az öltözőket elhagyva a küzdőtér középen és a széleken érhető el, míg a gyakorlótermek, a labdajáték és fitness helyiségek szintén a belső sportfolyosóról közelíthetők meg.


A Bíráló Bizottság értékelése

4. sz. pályamű

Telepítés: az épületet egy egységes tömbként fogalmazza meg. Az uszoda tömbjének tengelyét szögben elfordítja a sportcsarnok tengelyétől. Ezáltal a tömbön átfutó előcsarnoka a park felé szűkül, logikusan szélesebb bejáratot engedve az utcáról érkező közönségnek, mint a kert felől jövő sportolóknak. Az uszoda az Orczy út felőli oldalon van. A tervező a szögelfordítás miatt egy kapuépítmény ragaszt a sarokhoz, így a sarok és az előcsarnoki bejárat között egy háromszög alakú tér keletkezik, helyet adva a közönségnek az épület és az utcán felsorakoztatott gépkocsik között.

Funkció: az uszoda öltözői a medenceszinten vannak, a lelátó az utca felőli túloldalra kerül + 1,60 m magasságban. A vízgépészet a pinceszintre kerül, csak lépcsőházból érhető el. Az előcsarnokhoz tartozó ruhatár és WC a pinceszinten van. A sportcsarnok két oldali lelátója az előcsarnok galériájáról érhető el. Az előcsarnokból a galériára egy lépcső vezet fel. A menekülésre mindkét oldalon külső lépcső lejáró is készül. A sportcsarnokot az edzőteremtől mászó fal választja el. Az edzőterem hossztengelye a sportcsarnokéra merőleges. A kültéri sportpályák felé külön kijárót ad.

Építészet: az egy tömbbe szerkesztett épület a csarnokok szögelfordítását kihasználva megtöri a tömb egyhangúságát. Lehetőséget teremt arra, hogy az üvegfalak felett árnyékoló előtetők jelenjenek meg. A sarokhoz ragasztott kapuépítmény jól jelöli ki az előcsarnok előtti kis háromszög alakú teret, ugyanakkor a megoldása nem kellően átgondolt. Az egész épület egységesen kerámia burkolatot kap. Csak a szükséges helyeken tagolja a homlokzatot nyílászáró. A nagyméretű tömör felületek kerámia burkolata és a választott plasztikus burkoló elemek megjelenése nem szerencsés.  Az üvegfal-mezők megjelenése a homlokzatokon, valamint a tömegek aránya jó. A szerkesztés nagyvonalú. Az előcsarnok galéria szintje terjengős közlekedőkből áll, nem átgondolt. Erénye, hogy az uszodába is lelátni. A földszinti előcsarnok, WC és ruhatár kiszolgáló helyiségeinek pincébe telepítése helytelen gondolat.

Technikai megoldások: szerkezeti rendszere megfelelő.

Sporttechnológia: a medence és a 2 db csarnok sporttechnológiailag jól ábrázolt. A többcélú egyidejű felhasználást jól reprezentálja. A ruhatár és a WC-blokk pinceszinti elhelyezése nem szerencsés. A csarnokterek megvilágítása nem megfelelő. A medence és a csarnok sporttechnológiai leírása példamutatóan részletes és korrekt.

Tartószerkezet: a tartószerkezeti megoldások reálisak

Költségek: a költségek szintje a kerámia burkolatot leszámítva közepes

A tervezési programtól való eltérés 5 % alatt van (500 m2).

A pályaművet a Bíráló Bizottság a sportközpont racionális kialakításáért és a felmutatott építészeti értékeiért megvételben részesíti.


Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Egy hely – A Corvin Áruház

2023.11.22. 10:03
8:45

A Corvin Áruház közel 100 évvel ezelőtt, 1926-ban, a legelőkelőbb magyar divatáruházként nyílt meg, vendéglővel, kávéházzal, jegyirodával, gyorsfényképészettel, de otthont adott divatbemutatóknak és kiállításoknak is. Az alumínium csomagolásból kibontott eklektikus épület homlokzatait már restaurálták, a felső terei azonban csak 2025-re készülnek el végleg. Az Egy hely csapata ezekre, a még átalakulás alatt álló szintekre is betekintést nyújt.

A Corvin Áruház közel 100 évvel ezelőtt, 1926-ban, a legelőkelőbb magyar divatáruházként nyílt meg, vendéglővel, kávéházzal, jegyirodával, gyorsfényképészettel, de otthont adott divatbemutatóknak és kiállításoknak is. Az alumínium csomagolásból kibontott eklektikus épület homlokzatait már restaurálták, a felső terei azonban csak 2025-re készülnek el végleg. Az Egy hely csapata ezekre, a még átalakulás alatt álló szintekre is betekintést nyújt.

Nézőpontok/Történet

A ráckevei hajómalom // Építészfórum & Egy Hely

2023.11.01. 12:12
7:21

A középkortól a 19. századig egészen más képet festettek folyóink. Motorcsónakok és turistahajók helyett – a nagy vízsodrást kereső – úszómalmok vándoroltak a folyón. Ráckevén ma is megtekinthető egy hajómalom replika, melyet már villanymotor hajt és egyes részei időtálló afrikai fából készültek.

A középkortól a 19. századig egészen más képet festettek folyóink. Motorcsónakok és turistahajók helyett – a nagy vízsodrást kereső – úszómalmok vándoroltak a folyón. Ráckevén ma is megtekinthető egy hajómalom replika, melyet már villanymotor hajt és egyes részei időtálló afrikai fából készültek.