Épülettervek/Középület

Összekapcsol és elválaszt - BCE kollégium és professzori vendéglakások

1/30

Alaprajz - építész: Dobai János DLA

?>
Alaprajz - építész: Dobai János DLA
?>
10. emelet alaprajz - építész: Dobai János DLA
?>
1-1 metszet - építész: Dobai János DLA
?>
1. emelet alaprajz - építész: Dobai János DLA
?>
Pinceszint alaprajz - építész: Dobai János DLA
?>
2-2 metszet - építész: Dobai János DLA
?>
2. emelet alaprajz - építész: Dobai János DLA
?>
Pinceszint alaprajz - építész: Dobai János DLA
?>
3-3 metszet - építész: Dobai János DLA
?>
3. emelet alaprajz - építész: Dobai János DLA
?>
Pinceszint alaprajz - építész: Dobai János DLA
?>
4-4 metszet - építész: Dobai János DLA
?>
9. emelet alaprajz - építész: Dobai János DLA
?>
Földszint alaprajz - építész: Dobai János DLA
?>
Helyszínrajz - építész: Dobai János DLA
?>
Számtech - építész: Dobai János DLA
?>
Társalgó - építész: Dobai János DLA
?>
Társalgó - építész: Dobai János DLA
?>
Tető - építész: Dobai János DLA
?>
Tető felülnézet - építész: Dobai János DLA
?>
Udvar - építész: Dobai János DLA
?>
Udvar - építész: Dobai János DLA
?>
Udvar - építész: Dobai János DLA
?>
Udvar - építész: Dobai János DLA
?>
Udvar - építész: Dobai János DLA
?>
Udvar - építész: Dobai János DLA
?>
Udvari homlokzat - építész: Dobai János DLA
?>
Utcai homlokzat - építész: Dobai János DLA
?>
Utcai homlokzat - építész: Dobai János DLA
?>
Utcai homlokzat - építész: Dobai János DLA
1/30

Alaprajz - építész: Dobai János DLA

Összekapcsol és elválaszt - BCE kollégium és professzori vendéglakások
Épülettervek/Középület

Összekapcsol és elválaszt - BCE kollégium és professzori vendéglakások

2017.11.21. 12:13

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest

Építészek, alkotók:
Dobai János

Budapesti Corvinus Egyetem kollégium és professzori vendéglakások

Tervezés éve:
2017

Stáblista

építész tervező: Dobai János DLA, Dobai Építésziroda Kft.

építész munkatárs: Lamm Péter 

épületgépész: Garancsy András, Projekt Stúdió Kft.

tűzvédelem: Dr. Takács Lajos Gábor, Takács-Teta Kft.

Dobai János DLA terve megtartja a szomszédos udvarok közötti, a telken álló épület lebontásával kialakult helyzetet. A tervezett és a meglévő épületek udvarai közös légteret alkotnak. A tervezett megoldás, a kollégium udvarának féltranszparens, légáteresztő bezárása, biztosítja az összekapcsolás kedvezőtlen hatásainak távoltartását, egyúttal egységesen kezelt belső képet eredményez. A pályamű rangsorolás nélküli III. díjban részesült.

Tömör és ritka

A tervezési program fő elemeinek szétválasztása lehetővé tette, hogy egyes elemei a szokottnál tömörebbek, más funkcionális részei pedig a szokottnál levegősebbek lehessenek. Tömör lett a kollégiumi szobák középfolyosóra szerkesztett, jószerével fix bútorozású cellákat tartalmazó tömbje. Ellentéteként a közösségi funkciók (társalgó, teakonyha, tanuló) flexibilisen használható terei kifejezetten levegősek, teresek. Ugyanígy a közlekedők hídjai, a főlépcsőház tere, a tanulóhelyiség előtti függőfolyosó is eszközei az udvar felé nyíló területek „levegősítésének". A földszinti közösségi terek (melyek a lehetőségek függvényében nagyobb légterűek) és az udvarhoz kapcsolódnak, hasonlóan szerkesztettek.

 

Intim tér és kommunikációs tér

A kollégiumi szobák tömbje intim tereket tartalmaz. A szobaegységek szobáinak, a 4 fős szobaegységeknek nyilvánossága értelemszerűen kötött. Ezzel szemben a „levegős" szerkesztésű terek intenzív kommunikációt, széles skálájú interakciót tesznek lehetővé. A terek kialakítása egyértelműen jelzi a kétféle szituációt.


Számtech - építész: Dobai János DLA
16/30
Számtech - építész: Dobai János DLAHelyszín

Budapest. IX. Czuczor u. 3. Jellegzetes ferencvárosi lakóövezet telektömbje, melyben a századforduló körüli gyors változások (melyek az építési szabályozást, a beruházási viszonyokat az építési technológiát és a stiláris kérdéseket is jelentik) hagytak nyomot. A telektömbben így megtalálhatók a közvetlenül a századforduló környékén épült (hagyományos rendszerű) lakóházak és a spekulációs célú, a sok lakáshoz szükséges homlokzathossz biztosítása érdekében nyitott belső „utcára" szerkesztett lakóépületek is. A közvetlen szomszédok szintszáma és homlokzatmagassága jelentősen eltér, a telektömbben a magasabb épület karaktere az uralkodó. Az utca túlsó oldalán az új világ: ahol az új egyetemi részleg hatalmas programját szellemes megoldásokkal sikerült elfogadhatóvá tenni.

 

A program

A program mondhatni jól illeszkedik a környezet szelleméhez. A viszonylagosan szűk telekre jelentős bruttó területű (és így persze nagy volumenű) program elhelyezése a feladat. A program fő eleme a nagyszámú kollégiumi szobaegység, melyet közösségi terek és a professzori vendéglakások egészítenek ki. A terepszint alatt jelentős számú gépkocsi elhelyezését kell megoldani.


Társalgó - építész: Dobai János DLA
17/30
Társalgó - építész: Dobai János DLA

 

Beépítés

A lehetséges beépítések tanulmányozása után alakult ki tervjavaslatunk:

  1. A lehető legkeskenyebb középfolyosós épülettömeg tartalmazza a teljes komfortot nyújtó szobaegységeket. (ezzel kevésbé korlátozza a szomszédos telkekkel való közös légtér és bevilágítási lehetőség létrejöttét. A teljes udvari homlokzati hossz a szobaegységek elhelyezésére szolgál, lehetőség nyílik flexibilis berendezhetőségű szobaegységek kialakítására is.
  2. Az udvari tűzfalak elé egy-egy, összesen kettő „pavilon" került. Azaz a tűzfalak eltakarásra kerültek. A jobboldali tűzfal menti a tanulószobát, a szemközti tűzfal előtti a teakonyhákat és a közösségi tereket tartalmazza. Ezek változatos tereket képeznek, jelentősen mások, mint a feszes szobaegységek terei. A közösségi terek flexibilitása előny: közös főzés, étkezés kisebb csoportok rendezvényei legyenek megtarthatók.
  3. Ilyen módon az épületrészek egy felül nyitott „átrium" köré szerveződnek.
  4. A tűzfalak takarásával az egész együttes egységes, belső homlokzati felületekkel rendelkezik, takaratlan tűzfalak nem lesznek.
  5. A pavilonokat „hidak" kapcsolják be a közlekedési rendszerbe, úgy hogy az egész együttes körüljárható lesz. (ezzel az alternatív utak menekülési utak igénye is biztosíthatóm az épület biztonságosabb lesz).
  6. A „hidak" külső terek=függőfolyosók. A ritka acélháló határolás áttörtsége lehetővé teszi, hogy a szomszédos és a saját udvar közösen jusson fényhez és levegőhöz. Azaz a szomszédos udvarok közös légteret alkotnak.

 

Társalgó - építész: Dobai János DLA
18/30
Társalgó - építész: Dobai János DLA

 

Kollégiumi program és működés

A kollégiumok élete az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult. A népesség és a társadalom változása „begyűrűzött" kollégiumok életébe is. A hallgatók érettebbek, önállóbak lettek. A korábban kollégiumon belül biztosított szolgáltatásokra nincs szükség (könyvtár, asztali gépes hagyományos számítástechnika stb). A városi környezet is reagál a változásokra. A nagyszámú kollégistát szolgáltatások széles kínálata várja akár a közvetlen környezetben is. Közben új igények is keletkeznek. A hagyományos nappali munka és aktivitás a nap minden órájában jellemzővé vált. A kommunikáció teljesen mobillá változott. Mindez, és a jövőben ma még elképzelhetetlen változások a kollégiumi élet területére is kihatnak.

A kollégium lakói széles körből érkeznek: „vidékiek", pesti beköltözők, külföldi hallgatók. A jelenleg állami támogatás mellett a kollégiumi férőhely sokkal olcsóbb, mint a piaci szálláshelyek. Mindez korlátokkal és bónuszokkal is jár. A gazdaságos (szűkös) területek miatt a személyes tér kiterjedése önállósága, intimitása korlátozott. Az emberi kapcsolatok sok súrlódással járnak. Ezzel szemben a kollégiumi élet „sűrűsége" intenzitása sokféle kapcsolatot, tapasztalatot eredményez, személyiségépítő hatású. Új kollégium építése során figyelembe kell venni ezeket a változásokat. A megoldásnak kellően flexibilisnek, sokrétűnek, gazdagnak kell lenni ahhoz, hogy ezeket a változásokat, jövőbeni igényeket is ki tudja szolgálni.

Fontos tervezési szempont az intimitások zónáinak kezelése (E. T. Hall nyomán). A személyes tér, intim terület nyilvánvalóan a fürdőszoba.
A következő réteg az a szűk terület melyet a szobatársakkal kell megosztani. azaz a szobaegység. A „társas használat többrétegű: az emeleti közösség, a két szint (a társalgók közös terében keveredő, de még szűkebb közösség) valamint a kollégium teljes közössége. Mindezt átszövi a különféle stúdiumok, évfolyamok eltérő közösségi hálózata. Az épületünk felépítése és tagolása szinkronban van ezekkel a viszonyokkal.


Tető - építész: Dobai János DLA
19/30
Tető - építész: Dobai János DLA


Az épület elrendezése

Az épület zártsorú elrendezésben az előírt beépítési vonalra, az utcai telekhatárra kerül. A szintek számának meghatározásakor két kötöttség jelentkezett. Az egyik a zsúfolt program (a sok szobaegység, illetve a közösségi és kiszolgáló funkciók térbeli igénye), a másik az építménymagassági korlát (25,20 m). A megoldás az egységesen 2,80 m (tudjuk, hogy nem sok) emeletmagassággal megoldott ±0,00 szint felett elhelyezkedő 9. szint. Igyekeztünk a lehetséges helyeken szintáttöréseket alkalmazva a szűk belmagasság hatását feloldani. Így a szintek száma: 3 pinceszint, földszint, 8 emeletszint, 1 visszahúzott kisebb alapterületű szint, rajta tetőterasz és tetőfelépítmény. Összesen tehát 14 szint. Az épület középmagas besorolású, a legfelső használati szint padlószintje sem éri el a 30 métert.


Az épületszintek leírása


Földszint
A földszinten a viszonylag kis területen sokféle funkció helyezkedik el. Ezek az érkezéshez és a közösségi szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. Az előcsarnok részben kétszintes légtere az udvarhoz is kapcsolódik, kinyílik, levegős látványt biztosítva. A szélfogó mellett helyezkedik el a porta, mögötte a gyengeáramú kapcsoló, és csak kívülről megközelíthetően, a gázfogadó. WC csoport szolgálja az előcsarnok funkcióit. Az előcsarnokhoz kapcsolódik az 50 fős, szintén dupla belmagasságú előadó-terem, mely akár össze is nyitható. A háttérszolgáltatást (ruhatár, büfé) a szomszédos kiszolgáló területen elhelyezkedő konténer-szerűen kialakított, mobil berendezések biztosítják. Ezek akár az udvarra is kitolhatók, vagy ha nincs rájuk szükség szorosan egymás mellé mozgathatók.

A kiszolgáló területen áthaladva kapcsolódik a sport tér. Az öltözőket két konténerszerűen kialakított helyiségcsoportba szerveztük. Ezek adott esetben az előadóterem háttér öltözőiként is funkcionálhatnak. A sport tér a parkolószint félszint eltolásából adódó geometriai lehetőséget kihasználva másfél szintnyi belmagasságú, fél szinttel süllyesztett tér. Az előtér galériásan csatlakozik. Ide került a szaunát és a merülőmedencét tartalmazó szintén konténerszerűen kialakított szauna egység is. A konténer a lehetőségeket kihasználva a tetején megnyitva másodlagos természetes világítással rendelkezik. A sport tér szintben a szintén fél szinttel lesüllyesztett udvar részhez csatlakozik. A csatlakozó udvarban és a belsőben is egy-egy falmászó felületet helyeztünk el. A süllyesztett udvar természetesen lépcsővel kapcsolódik a normál udvari szinthez.


Udvar - építész: Dobai János DLA
21/30
Udvar - építész: Dobai János DLA

 

1. emelet
Az első emelet a kollégium üzemvitelének helye. Itt helyezkedik el a kollégium vezetése és adminisztrációja. A földszintről vagy a pinceszintről ide szorult a karbantartás (műhely, raktár, öltözők, tartózkodó) helyiségcsoportja is. A Itt kapott helyet az orvosi szoba és a hozzátartozó váró és betegszoba is. Az udvari „tanulószárny" alatt van a számítástechnika. Véleményünk szerint ez a funkció mára átalakult, valószínű, hogy itt egyfajta szolgáltató központ alakul majd ki: műszerész, rendszergazda, másolási szolgáltatások. A belső vezetékes hálózat szervere is az első emeletre kerül.

Szobaegységek
A lakószinteken (2-8. emelet) helyezkednek el a kollégiumi lakóegységek. Az utcai oldalon 6 db 2+2 fős, közös fürdőszobás lakóegységek, az udvari oldalon 6 db 2 fős önálló fürdőszobás lakóegység kerül kialakításra. Így szintenként 18 szoba, azaz 36 férőhely létesül. Az utcai szobák kötött bútorozásúak, az udvariak átrendezhetők, így kettős ágy is elhelyezető. A hét szinten 7x36=252 kollégista elhelyezésére van lehetőség. A 2. és 3. emeleteken a lépcsőházhoz közel elhelyezkedő 1-1 fős mozgáskorlátozott elhelyezését szolgáló lakóegység 250-re csökkenti a kapacitást. A kollégiumi szobák berendezése a feszes alaprajz és a nagy számok miatt kevésszámú, egységesített elemből áll. Ágy, falvédő ágyoldal, polc, tanulóasztal, egységes méretű ruhaszekrény. Hűtőgép asztal és hűtő (a hűtő az előtérben kap helyet a zajossága miatt). A berendezést ergonómiailag megfelelő tanulószékek egészítik ki.

A szobaegységek alapvető része a fürdőszoba blokk. Minden szobaegységhez egy zuhanyozóval, mosdóval és WC-vel felszerelt fürdőszoba tartozik. A központi WC blokkhoz képest a komfortosabb megoldás választását több szempont támasztja alá: a követelmények között megfogalmazott komfort paraméterek (lényegében klímatizálás) szállodai szintet céloz. Ez ellentmondásban van a központ WC blokk „fapados" megoldásával. A közös WC használata hanyagságra ösztönöz, mely több takarítást, karbantartást igényel. Így a közösségi helyek kiszolgálása is minimumra csökken. Szobaegységekben elhelyezett WC nem jelent lényegesen több alapterületi igényt, a közműellátás (víz, csatorna, szellőzés) a fürdőszobákban eleve biztosítva van. A fürdőszobák könnyen szerelhető, jól karbantartható egységes kialakítású műanyag térelemek. Kollégiumok esetében nagyon jelentős probléma a közös vizes helyiségek sérülékenysége és jó karban tartásának feladat-együttese. A műanyag térelemek biztosítják a legkritikusabb részt, a vízszigetelés megfelelő tartós megoldását. A szaniterek és szerelvények nem részei a térelemeknek, ezek könnyen kicserélhetők.


Udvar - építész: Dobai János DLA
24/30
Udvar - építész: Dobai János DLA

 

Közösségi és egyéb helyiségek
A közösségi helyiségek kikerültek a szobaegységeket tartalmazó középfolyosós épülettömbből. Ezzel ott hasznos homlokzathosszat sikerült felszabadítani. Ez a megoldás egyfajta szeparáltságot is eredményez, mely biztosan kedvező a nyugalomra vágyó kollégisták számára. A „kihelyezés" a közösségi tereknek az eddig megszokottól eltérő használatát is eredményezi.
A tűzfalak előtt álló épületrészek tartalmazzák a közösségi tereket. Az udvari lakóegységekkel szemben helyezkedik el a teakonyha-társalgó együttese. A társalgó két szint magas légterű, a teakonyhák minden szinten megtalálhatók és el is különíthetők. A páros szintek „hídja" a társalgó terében galériaként folytatódik, onnan csigalépcsővel le lehet jutni a páros szintre. A társalgóhoz egy kis terasz is kapcsolódik. A saroklevágás az udvar légterét bővíti. A jobb oldali tűzfal mellett helyezkedik el minden szinten a tanuló helyiség. Ez is, mint a társalgó, külső megközelítésű.

A „hidak"
A hidak lényegében függőfolyosók. A „pavilonszerű" épületrészek megközelítésén túl feladatuk az az összekapcsolódó „udvarfolyam" tagolása úgy, hogy az összekapcsolás kedvező hatása megmaradjon. Ezért a hidak határolása a lehető leglevegősebb eszközzel, sodronyháló felülettel valósul meg. A háló a meteorológiai hatásokat is moderálja. A fény és levegő azonban szabadon áramolhat. Fontos adottsága a hálófelületnek az udvar képének egységes megjelenésének a biztosítása.

Vendégszobák
A 9. emeletre kerültek a vendég apartmanok. A nyitott függőfolyosós megközelítés biztosítja az egymástól való elkülönülést is. A 3 egyforma és egy nagyobb lakóegység teljes lakásfunkciót tartalmaz: nappali tartózkodás+munkahely, alvás (két fő részére külön ágyas illetve franciaágyas megoldással is) ételkészítés és fogyasztás, tisztálkodás (a fürdőszobák káddal felszereltek). A szobák előtt a városi kilátás felé széles terasz helyezkedik el. Minden egység átszellőztethető (a konyha a függőfolyosóra néző, de belátást akadályozó ablakkal rendelkezik). A visszahúzott 9. és 10. emelet tetőfelépítményként van formálva, fémlemez burkolatot kap, mely a meteorológiai hatásoknak is megfelelően ellenáll.

 

Udvar - építész: Dobai János DLA
25/30
Udvar - építész: Dobai János DLA

 

Tetőteraszok
A 9. emelet visszahúzása (melyre az előírt építménymagasság teljesítés miatt van szükség) lehetőséget biztosít a vendégszobás épületrész körül tetőterasz kialakítására. Ennek a tetőterasz szintnek a felülete tagolt, a részek a megfelelő apartman tartozékai. A vendég apartman szint tetejének teljes felületén tetőterasz létesül. A kialakítás olyan, hogy a járófelületről ne lehessen lelátni az alatta lévő vendég-teraszokra. A növényréteg mindkét esetben 21-40 cm vastagságú talajban gyökerezik (25%). A teraszokon fix bútorzat létesül, mely lehetőséget biztosít a pihenésre, tanulásra egyaránt. Kis tetőterasz létesül a közösségi épületszárny tetején a 9. emelet magasságában. Ide a 8. emeletről lépcsővel lehet feljutni. Kialakítása megegyezik a nagy tetőterasszal.

Közlekedési rendszer
A függőleges személyközlekedést alapvetően két darab 8 fős, kerekes székes közlekedés számára is alkalmas felvonó biztosítja. A biztonságos kiürítést a felvonókkal közös légtérben lévő, túlnyomásos füstmentes lépcsőház biztosítja. A liftek és a lépcső minden szintet elérnek. A kollégiumi szintek a „pavilonok" között lévő „hidakon" körüljárhatók. A kétszintes társalgók belső közlekedését csigalépcső biztosítja. Hasonló lépcsővel lehet feljutni a „társalgó pavilon" tetején lévő kis tetőteraszra.


Udvar - építész: Dobai János DLA
26/30
Udvar - építész: Dobai János DLA

 

Udvar
A telek méretéből, a beépítés magasságából, a sűrű programból következően az udvar kútszerű hatású kellemetlen hely lenne. Javaslatunk e hatást többféle eszközzel oldja fel. A „pavilonok" az udvar szintjén „lábakon" állnak, szabadon hagyott alapterületük bővítik az udvar légterét. A becsatlakozó előcsarnok és az előadóterem dupla légterének látványa is belátszik. A lehetséges helyeken intenzív, több rétegű zöldfelület telepítettünk. A hidak és a hálók áttörtsége fényt és levegőt biztosít az udvar szintjén is. Az udvar felületét szintekre tagoltuk. A több szinttöbbféle aktivitásnak biztosít helyszint. A földszinti közösségi terek (előadóterem és a fél szinttel lejjebb elhelyezkedő sport tér) az udvar felé nagy felületen kinyithatók, összekapcsolva-kibővítve a használat lehetőségeit.

Parkolószintek
A helyi előírások (szobaszám/2 gk), az OTÉK előírásait (10fő/gk=26 gk) messze meghaladó számú gépkocsi elhelyezését rögzítik. A számítás eredménye 112/2 = 56 gk. A választott szerkesztés 57 gépkocsi elhelyezését teszi lehetővé. Az elrendezés D’Humy rámpás félszint eltolásos rendszer, mely a leghatékonyabb elrendezést biztosítja. A belső közlekedés, tekintve a forgalom egyenletes jellegét, jelzőlámpákkal biztosított egyirányú, rámpákon történik. Az utcai szinten megfelelő méretű helyet biztosítottunk a be- és kiléptetésre. 

 

Szerkezetek

Tartószerkezet
Az összetett funkció és a flexibilitás igénye vasbeton pillérvázas szerkesztéssel oldható meg. A váz hálózata a parkolószintekhez és a kollégiumi szintek alaprajzához igazodik. Jelentős távolságok áthidalására nincs igény. A síkfödémek és a függőleges szerkezetek is látszóbeton minőségűek. A födémek a beépített csőhálózatukkal az épület klímatizálását is szolgálják, a tömegfűtés és -hűtés hőleadói. Az épület merevítését a vasbeton tűzfalak és a felvonóblokk biztosítja. A háromszintes parkoló építése miatt a pince építése résfalak létesítése mellett valósul meg. A szomszédos épületek lényegesen sekélyebb alapozása alatt talajszilárdításra lesz szükség.


Udvar - építész: Dobai János DLA
22/30
Udvar - építész: Dobai János DLA


Épületszerkezetek
A lehetséges épületszerkezetek köréből a hatékony, kevés helyszíni élőmunkát igénylő szerkezeteteket választottuk. Így üzemben előregyártott és a helyszínen szerelt megoldásokat preferáltuk. A látszóbeton tartószerkezet utólagos burkolatot nem kap. A válaszfalazás alapvetően szerelt gipszkarton szerkezetekkel készül. Ezekkel az adott hely minőségi követelményei teljesíthetők: tűzállóság, akusztikus követelmények. A kevésszámú hagyományos szerkesztésű vizesblokk impregnált GK lemezekkel épül. Korábban rögzítettük az épületben elhelyezkedő nagyszámú fürdőszoba műanyag térelemek felhasználásával valósul meg. A padlórétegek kialakításánál is a szárazépítési technológiákat preferáljuk, ezzel hatékony és vékony szerkezetek alakíthatók ki úgy, hogy közben az akusztikai követelmények is teljesíthetők. A tetőkön és az udvar jelentős részén zöldtetőként kialakított zárófödém és járható terasztető lesz. A burkolat az udvari szinten nagyméretű betonlapokból készül, a tetőn pedig kezelt fa szerkezet. Az épületben a gépészeti és elektromos szerelés látszó kivitelű lesz. Ez alól kivétel a folyosók mennyezete, melynél a nagyszámú különféle hálózat elemeit álmennyezet takarja. A belső térben a funkciókhoz választott acéltokos fa ajtólapos nyílászárók a jellemzőek. 

A homlokzat összetett szerkezet: maga a térelhatárolás kb. fele felületű része tömör hőszigetelő panel, a nyílászárók háromrétegű üvegezésű alumínium szerkezetek. Az utcai és az udvari oldal hasonló, de eltérő kialakítású: az utcai oldalon erkélyajtók lesznek, az udvari oldalon toló üvegfalak. Az üvegfelületeket az utcai oldalon kihajtható „zsalugáterek", az udvari oldalon pedig a tolóajtók méretéhez igazodó toló panelek takarhatják. A fedőszerkezet ilyen módon, az utcán egyfajta mozgalmasságot, tagoltságot eredményez. Az udvari oldalon a belső légteret nem terhelő, síkban maradó megoldást választottunk. A hőszigetelő és az árnyékoló panelek külső burkolata eloxált alumínium vagy szálcement lap. A födémek elé keskeny vasbeton anyagú, vízszintes tűzgátként működő elem kerül. Az utcai oldal első emelete és földszintje hasonló megoldású. Itt függőleges vasbeton rátét-lizénák biztosítják a homlokzat szükséges tagoltságát.


Utcai homlokzat - építész: Dobai János DLA
28/30
Utcai homlokzat - építész: Dobai János DLA

 

Berendezés, belsőépítészet
A kollégiumi berendezések bútorok igen intenzív igénybevételnek vannak kitéve. Az épület belső karaktere egyfajta „sprőd" technicista karakter, őszinte szerkezetek, anyagok. A minőséget a tartósság és a visszafogott dizájn adja. Az otthonosságot sok helyen kontrasztként alkalmazott erősen színes elemek támogatják. A kollégiumi szintek lakóegységei egységes, szinte típus bútorozást kapnak. Anyaguk rétegelt lemez. A közösségi terek bútorzata is hasonló. Fontos szempont a többcélúság. Az előcsarnok konténerei (ruhatár, büfé-catering) és a „vándorló" fogyasztótér is ezt az elvet formálják meg. Hasonló megoldásúak az öltöző, a szauna konténerek, melyek ugyan helyhez kötöttek, de formálásukkal, térbe helyezésükkel igazodnak ehhez az elvhez. A szűkös térben mobil karakterük a tágasság érzetét kelti.

Dobai János DLA

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok

SZALÓC ÉS BORZOVA // Rejtett Kincsek

2023.03.31. 07:52
10

A gömöri bányavidék kapujában vagyunk: Szalóc és Borzova két magyar falu, két középkori eredetű temlommal. Szalócon egy 14. századi eredettel bíró kegyhely áll, melynek régi szentélye egy 19. század elején hozzáépült hajóval és zsindelyes hagymakupolával büszkélkedik. Borzova szintén középkori múltú temploma még várja régi freskóinak felfedezését, ám kutatása például már egy DNS vizsgálathoz is támpontott nyújtott.

A gömöri bányavidék kapujában vagyunk: Szalóc és Borzova két magyar falu, két középkori eredetű temlommal. Szalócon egy 14. századi eredettel bíró kegyhely áll, melynek régi szentélye egy 19. század elején hozzáépült hajóval és zsindelyes hagymakupolával büszkélkedik. Borzova szintén középkori múltú temploma még várja régi freskóinak felfedezését, ám kutatása például már egy DNS vizsgálathoz is támpontott nyújtott.

Nézőpontok

A SÉNYEI KEMENCE KÁPOLNA // Egy hely + Építészfórum

2023.03.24. 16:12
5

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk