Fenntarthatóság

Passzívházak, energiahatékony épületek és felújítások Magyarországon

1/0
Hirdetés
1/0
Fenntarthatóság

Passzívházak, energiahatékony épületek és felújítások Magyarországon

2010.11.10. 10:50

"A passzívházak olyan energiatakarékos épületek, melyek üzemeltetéséhez a mai építési szabályzat előírásaihoz képest kb. 70-90% -kal kevesebb primerenergia szükséges. Építésük sok esetben már a mai energiaárak mellett gazdaságos lehet, ennek lehetősége elsősorban a tervezés és a kivitelezés minőségétől függ. Szakszerű kialakításukhoz mélyreható, több szakmát átfogó szakmai ismeret szükséges." - Szekér László írása.

Passzívházak minőségbiztosításával kapcsolatos javaslataink:

A passzívházak olyan energiatakarékos épületek, melyek üzemeltetéséhez a mai építési szabályzat előírásaihoz képest kb. 70-90% -kal kevesebb primerenergia szükséges. Építésük sok esetben már a mai energiaárak mellett gazdaságos lehet, ennek lehetősége elsősorban a tervezés és a kivitelezés minőségétől függ. Szakszerű kialakításukhoz mélyreható, több szakmát átfogó szakmai ismeret szükséges.

Passzívházaknak azokat az épületeket nevezzük, melyek a németországi Passivhaus Institut által kifejlesztett PHPP (Passzívház Tervező Csomag) számítási eljárással felállított energiamérleg a következő határértékeket betartja:

 • Fűtési hőenergiaigény: 15 kWh/m²év
 • Primerenergiaigény: 120 kWh/m²év fűtéssel, hűtéssel, melegvízellátással, háztartási árammal
 • n50-légtömörségvizsgálat eredménye: max 0,6 h-1

A PHPP egy magyar nyelven hozzáférhető, tudományosan ellenőrzött és európai szabványokra épülő energiamérleg számítási eljárás, mely ebben az alacsony alkalmazási tartományban is megbízhatóan pontos eredményeket ad.

A megépült passzívházak száma Európában, sőt már ezen kívül is rohamosan nő, számuk már meghaladta a 20.000-et. Egyre több nyugat-európai város önkormányzata hozott már határozatot a passzívház követelményrendszer alkalmazásáról középületek esetén. Megvalósításuk lehetővé teszi az EU 2020-as direktívájának elérését (a zéró-CO2 közeli épületeket illetően), mivel energiaigényük olyan alacsony, hogy a megújuló forrásokkal történő előállítása az alacsony szükséges teljesítmény miatt gazdaságosan megvalósítható.

Mivel a passzívházak tervezéséhez és kivitelezéséhez az összes egyéb épületenergetikai standardhoz képest a legtöbb tudományosan kifejlesztett, ellenőrzött és rendszerezett tudás könnyen elérhető és átadható módon rendelkezésre áll, javasoljuk ennek adaptálását a magyar épületenergetikai szabályozásba és támogatási rendszerbe. A cél az, hogy a már eddig megvalósult mintaépületeknyomán megfelelő tájékoztatási és oktatási rendszer szülessen meg, és a magyar tervezők elsajátíthatnák azt szaktudást, mely az EU 2020-as direktívájának eléréséhez elendhetetlenül szükséges. Fontos szempont, hogy ezen építési szabvány egyre nagyobb méretekben és különböző épülettípusok esetén is elterjedhessen Magyarországon.

A direktíva eléréséhez továbbá egy többlépcsős szigorításra van szükség az épületenergetikai követelményekben, melyek idővel megközelítenék és elérnék a passzívház követelményrendszert.

Az eddig előterjesztett javaslatok között a komplex támogatási rendszert illetően különböző anomáliákat észleltünk, melyek véleményünk szerint nem hogy közelítenek, de egyenesen távolítanak a megnevezett céloktól.

 • Megengedhetetlen, hogy nem tisztázott feltételekkel, hozzá nem értő személyek és szervezetek minősítsenek jogosultsággal rendelkező tervezőket, építtetőket és más szereplőket. A szakmai körökben ismeretlen magánvállalkozások által történő építési termékek, tervezők és kivitelezők minősítése elfogadhatatlan, mert a tervezési jogosultság minősítését és nyilvántartását, az esélyegyenlőséget és a versenysemlegességet sérti. Széles szakmai konszenzuson alapuló szakmai, fenntarthatósági stratégiát, jövőképet kell kialakítani, az összes, az ügyben elkötelezett, hiteles személy és szervezet bevonásával.

Ehelyett javasoljuk a következő minősítési rendszer kialakítását:

JAVASLATOK:

 1. Semleges, termék- és védjegyérdektől független szakemberek általi pályázatelbírálás szükséges.
 2. A pályázatelbírálás kitér a beépítendő anyagok alkalmasságának elbírálására is.
 3. A szakemberek minősítése a szakmai kamarákban történik, beleértve a érdeksemlegesség vizsgálatát is. Az érdeksemlegesség megsértését szankcionálni kell.
 4. Passzívházak esetén javasoljuk a Passivhaus Institut által akkreditált Minősített Passzívház Tervezőket a pályázatok elbírálásánál szakértői véleményezésre. Az érdeksemlegességnek ebben az esetben is érvényesülni kell, melyet a szakmai kamarák ellenőriznek.
 5. Amennyiben az épület tervezője nem rendelkezik ilyen végzettséggel, vagy nem érdeksemleges, elegendő, ha a terveket és az energetikai számításokat egy érdeksemleges Minősített Passzívház Tervező ellenőrzi és aláírásával jóváhagyja.
 6. Azon projektek, melyek megszerzik a nemzetközileg elismert passzívház minősítést (a darmstadti Passivhaus Institut-tól, vagy általa akkreditált minősítőtől) kapjanak állami támogatást. Ugyanez legyen érvényes egy olyan passzívházra, melyet egy a Passivhaus Instiut által akkreditált termékérdekektől független Minősített Passzívház Tervező tervezett vagy jóváhagyott, arra a Passzívház Tervező Csomaggal (PHPP) egy energetikai számítást végzett, vagy ellenőrzött és aláírásával a tervek és a számítások alapján történt kivitelezést igazolja.
 7. Ezt későbbiekben szúrópróbaszerűen ellenőrzik, és eltérés esetén szankcionálják.
 8. A Minősített Passzívház Tervezők képzése az Európai Unió támogatásával és jóváhagyásával készült nemzetközi tananyagra épül, a tervezők továbbképzését és vizsgáztatását a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara felügyelik.
 9. A Passzívházak mindenkori minőségi követelményei összhangban vannak a Passivhaus Insitut által meghatározott és nyilvánosságra hozott követelményekkel.

Ezen kívül javasoljuk:

Hazai, szakmai konszenzuson alapuló értékelést kell kialakítani új kategóriákra, fogalmakra (alacsony energiás ház, öko-ház, autonóm ház stb.), erre megfelelő időt kell biztosítani a jogharmonizációval és az EU direktívákkal összhangban. Szükséges lenne az EU 2020-as direktívájához igazodni, és előre közzétenni a nemzeti célkitűzéseket, illetve a 2011-es év során tervet állítani fel a többlépcsős, fokozatokban szigorítandó épüleletenergetikai követelményrendszer megalkotására, hogy erre időben fel lehessen készülniük az érintetteknek.

Budapest, 2010. november 8.

Szekér László
Építészet a Fenntartható Jövőért II. Régió programigazgató, Építészek Nemzetközi Szövetsége (UIA); Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ) „Megújuló Források" munkacsoport vezető; Passzívházépítők Országos Szövetsége (PAOSZ) alelnök; Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) alapító elnökségi tag;

Vélemények (7)
petrusferenc
2010.11.11.
11:20

Összefolalva:

Javasoljuk, hogy mindenki, minden féle formában adjon pénzt (jó sokat) nekünk. Fontos, hogy ez előírás legyen, mert mi találtuk fel a spanyolviaszt, és a loobizáson kívül máshoz különben sem értünk.  

PH
2010.11.11.
14:20

@petrusferenc: Tisztelt Petrus úr, az idei évben is csatlakoznak a nemzetközi nyílt naphoz a hazai passzívházak és tulajdonosaik, tervezőik. Megnyitják a nagyközönség előtt az épületeiket. Országszerte több minősített, minősítés alatt álló, és ha nem is minősített, de ellenőrzött épület kerül bemutatásra. A minősítéseket a Darmstadti Passzívház Intézet nevében eljáró akkreditált minősítő állította ki azok után, hogy szigorú vizsgálatnak vetette alá a tervdokumentációkat. Ennek külön módszertana van, további információk a minősítő oldaláról tölthetők le magyar nyelven. http://www.passivhaus-info.eu/02_Magyar/01_passivhaus/anforderungen/anforderungen.htm

Az kivitelezés alatt álló épületek már túljutottak az első akadályon, a minősítő által elkészített jegyzőkönyvek alapján az ellenőrzött tervdokumentációból passzívház építhető.A hétvégén a PAOSZ szervezésében látogatható épületekről az érdeklődők a www.passzivhazak.info.hu honlapon tájékozódhatnak. A PAOSZ a tervezők és kivitelezők azon csoportját fogja össze, akik elkötelezetten vallják a passzívházak létjogosultságát, szándékuk szerint a darmstadti Passzívház Intézet útmutatásainak megfelelően végzik tevékenységüket a megrendelők és építtetők érdekében. Az épületlátogatások során a tervezésben és kivitelezésben közreműködő szakemberek állnak az érdeklődők rendelkezésére, akik minden kérdésre kimerítő válasszal tudnak szolgálni. A tavalyi év mérlegeként elmondható, a látogatók 70-80 %-a szakmabeli volt, többnyire építész. Nagyon jó arány,azonban mégis kívánatos lenne, ha az építtetők nagyobb számban vennének részt a látogatásokon, hiszen a nyílt nap valódi célja az építtetők közvetlen tájékoztatása, információkkal való ellátása. Napsütötte szép napot kívánunk az épületek látogatóinak remélve, hogy hamarosan ők is a passzívház tulajdonosok boldog és népes táborához (20.000) tartoznak majd.

ortibor
2010.11.11.
14:41

@petrusferenc: Érdekes, nekem is ez jött le.

Sajnos, egy műszakilag érdekes és előremutató megoldást teljesen hiteltelenít az  erősen anyagi természetű nyomulás.

Szeretem a passzívházat! Utálom a passzívház minősítést! 

PH
2010.11.11.
17:34

@ortibor: Valószínűleg nem olvasta el figyelmesen az írást.  "A cél az, hogy a már eddig megvalósult mintaépületek nyomán megfelelő tájékoztatási és oktatási rendszer szülessen meg, és a magyar tervezők elsajátíthatnák azt szaktudást, mely az EU 2020-as direktívájának eléréséhez elendhetetlenül szükséges. Fontos szempont, hogy ezen építési szabvány egyre nagyobb méretekben és különböző épülettípusok esetén is elterjedhessen Magyarországon." Továbbá éppen hogy egy "nyomulós" előterjesztést bírálva íródott ez a cikk. A minősítést lehet nem szeretni, mégis ez a garanciája az építtetőnek, és a tervezőnek is jó, ha tudja, az amit tervezett, működik, tehát hitelesek legyenek.

ortibor
2010.11.16.
18:04

@PH: Nem ebből a cikkből vontam le a következtetésemet, hanem mindabból az információból, amit a tárgykörben eddig olvastam. Mert ha Darmstadtban - ahol , bár komoly műszaki megfontolások alapján, de mégis alapvetően önkényesen kitalálták a szabványt - akkreditálják azokat, akik akkreditálhatják azokat akik akkreditálhatnak..., és mindez (némi) pénzbe kerül, akkor én egy piramist látok.

A minősítésekkel (és nem csak a passzívház minősítéssel) szemben egyébként két elvi jellegű kifogásom van:

1. A minősítések költsége könnyen meghaladhatja a kockázati értéket. (Mert ha áttételesen is, mindezt a végfelhasználó fizeti ki.)

2. A 100 %-os biztonság illúzióját nyújtja. És ami a nagyobb baj, nem csak műszakilag, de egzisztenciálisan is! És ez innentől világnézeti kérdés.

PH
2010.11.18.
10:49

@ortibor: Kedves ortibor, ha jól értelmezem szavait, akkor önt egy anyagi természetű nyomulás zavarja, melyet az interneten tájékozódva érzékel: "előremutató megoldást teljesen hiteltelenít az  erősen anyagi természetű nyomulás". Ha jól értem a felvetését, akkor erről kellene beszélnünk, mert ez másokat (többek között engem is) nagyon zavar. Tudna esetleg idézni, hol találkozott olyan megnyilvánulásokkal, amik ezt a sommás ítéletét kiváltották? Ha lehet konkrét példákat hozzon, ezeket kellene elemezni.

Passzívház minősítő
2010.11.18.
14:13

@ortibor: Kedves Uram!

Ön téved, ha bármi piramist vél látni, ilyen nincs. A Passivhaus Insitut kijelöl minősítőket – ha jelentkeznek és elég kompetensek ehhez. Ezek pedig saját vállalkozásuk keretében kínálják tanácsadó munkájukat azoknak, akik erre igényt tartanak. El nem tudja képzelni, mennyi hiba lehetséges a tervezés közben, ami nem csak a passzívház standard elérését akadályozná meg, de egyenesen kárt is okozhat. Szoktam ilyenekkel találkozni a munkám során. Ha ezt is beszámítjuk, akkor a minősítés kifejezetten olcsó is lehet.

Ennek ellenére nem látjuk szükségesnek azt, hogy bármi minősítést rá kellene erőltetni bárkire, a passzívház standard és annak minőségellenőrzése egy önkéntes rendszer. Némi kivétel akkor áll fenn, ha egy pályázó állami támogatást szándékozik igénybe venni. Ekkor szükséges valami minimális kontroll. Ennek kialakítására tettünk javaslatot a cikkben. Azért lett ezen a fórumon nyilvánosságra hozva, hogy bárki hozzá tudjon járulni a javaslataival, ne csak egy szűk lobbi kör magánvállalkozása legyen. A jelenleg a döntéshozók asztalán lévő javaslat ugyanis pont ilyen. Lsd. ehhez Ertsey Attila cikkét:

 http://www.epiteszforum.hu/node/17229

A témához ezt a cikket is javaslom: http://www.epiteszforum.hu/node/17228

Üdvözlettel

 Sariri-Baffia Enikő

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Egy hely – A Corvin Áruház

2023.11.22. 10:03
8:45

A Corvin Áruház közel 100 évvel ezelőtt, 1926-ban, a legelőkelőbb magyar divatáruházként nyílt meg, vendéglővel, kávéházzal, jegyirodával, gyorsfényképészettel, de otthont adott divatbemutatóknak és kiállításoknak is. Az alumínium csomagolásból kibontott eklektikus épület homlokzatait már restaurálták, a felső terei azonban csak 2025-re készülnek el végleg. Az Egy hely csapata ezekre, a még átalakulás alatt álló szintekre is betekintést nyújt.

A Corvin Áruház közel 100 évvel ezelőtt, 1926-ban, a legelőkelőbb magyar divatáruházként nyílt meg, vendéglővel, kávéházzal, jegyirodával, gyorsfényképészettel, de otthont adott divatbemutatóknak és kiállításoknak is. Az alumínium csomagolásból kibontott eklektikus épület homlokzatait már restaurálták, a felső terei azonban csak 2025-re készülnek el végleg. Az Egy hely csapata ezekre, a még átalakulás alatt álló szintekre is betekintést nyújt.

Nézőpontok/Történet

A ráckevei hajómalom // Építészfórum & Egy Hely

2023.11.01. 12:12
7:21

A középkortól a 19. századig egészen más képet festettek folyóink. Motorcsónakok és turistahajók helyett – a nagy vízsodrást kereső – úszómalmok vándoroltak a folyón. Ráckevén ma is megtekinthető egy hajómalom replika, melyet már villanymotor hajt és egyes részei időtálló afrikai fából készültek.

A középkortól a 19. századig egészen más képet festettek folyóink. Motorcsónakok és turistahajók helyett – a nagy vízsodrást kereső – úszómalmok vándoroltak a folyón. Ráckevén ma is megtekinthető egy hajómalom replika, melyet már villanymotor hajt és egyes részei időtálló afrikai fából készültek.