| CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY
Pályázatok/Magyar

Szentendre - Kultúrpart 2019: nyílt építészeti ötletpályázat

1/1

Hirdetés
?>
1/1

Szentendre - Kultúrpart 2019: nyílt építészeti ötletpályázat
Pályázatok/Magyar

Szentendre - Kultúrpart 2019: nyílt építészeti ötletpályázat

2019.09.26. 08:43

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Szentendre

Cég, szervezet:
MMA

Az MMA Építőművészeti Tagozata „Szentendre – Kultúrpart 2019. Kulturális és szabadidőközpont a Duna-korzón" címmel hirdet nyílt, titkos építészeti tematikájú ötletpályázatot, 40 év alatti építészek számára.

Az ötletpályázat célja olyan iniciatívák megfogalmazása, mely a Dunaparti Művelődési Ház, mint HELY kulturális kisugárzását kiterjeszti a városi közösség és a látogatók számára. Cél olyan vizuális, építészeti, tájépítészeti, akció üzenet megfogalmazása, mely a terület kiterjesztésével, a helyhez illő mértékű, ahhoz kapcsolódó modorban közvetíti a várost átszövő, lépten-nyomon jelenlévő élő kultúrát. A tervezési helyszín és a beavatkozás jellege kettős: a szárazföldi terület történeti, részben védett épületállománya és a Duna folyam szabad térsége. Előbbi területen az adottságokkal, az épített környezeti kultúra sebészi pontosságú, de az eltérő minőségű épületállományt és udvart/utcát differenciált használatú „kultúrtérré" emelő beavatkozásra, míg a folyón a városhoz illeszkedő, de kötetlenebb gesztus megfogalmazására nyílik lehetőség.

Tartalmi, építészeti-tájépítészeti eszközökkel megfogalmazott javaslattétel Szentendre történeti belvárosában egy unikális Kulturális és Szabadidő Centrum létrehozására a Dunaparti Művelődési Ház és a Vajda Studió épületegyüttesének bevonásával és rehabilitációjával, a belső udvar újraálmodásával és a Duna-korzó sétányrendszerébe integrálásával – egészen a Duna vízfelületéig kitágítva és megkomponálva a térsort. A tervpályázat ötleteket adhat a Kiírónak a terület építészeti, funkcionális, térrendezési megújítására, egy műemléki épületegyüttes újjászületésének első lépéseként.

A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata, valamint a tervezési szakmai programot és annak helyszínét kijelölő Szentendre Város Önkormányzata nem kapcsolja a jelen felhívást bármely kivitelezés vagy közvetlen megvalósítás céljához.

Díjazás

A pályázók és a pályaműveik „díjban", „elismerésben", ill. „kiemelt elismerésben" részesülhetnek.

A pályázati felhívás alapján minden pályázó csak egyetlen pályázatot nyújthat be, amelyre legalább bruttó 250.000.-Ft, legfeljebb bruttó 1.500.000.-Ft összegű díjazás állapítható meg.

Pályázók

Pályázatot nyújthatnak be a pályázat benyújtásának időpontjában 40. életévet be nem töltött, építőművész, építészmérnök, építész, belsőépítész végzettséggel rendelkező személyek.

Beadandó munkarészek

Minden önálló tervlapon fel kell tüntetni a következő feliratot:
„SZENTENDRE – KULTÚRPART 2019" kulturális és szabadidőközpont a Duna-korzón

A tervlapokon semmilyen azonosító jelzés nem utalhat a szerző (k) kilétére.

A pályázatokat egy példányban max. 2 db 70×100 cm-es álló helyzetű kemény habkartonra kasírozott tervlapon kell beadni. A tervlapokon minden olyan (rajzos, és szöveges) információt fel kell tüntetni, amelyet a megértés szempontjából fontosnak ítél a pályázó. A tervlapokon és a maketten kívül egyéb információ (műleírás, ábrák stb.) nem nyújtható be.

A rajzokat és a modellt tetszőleges technikával, a megértést legjobban segítő megoldásokkal kell elkészíteni.

A tervlapokon bemutatandó:

- Szerkesztési elveket, városi összefüggéseket, tengelyeket és inspirációkat, variálhatóságot bemutató vázlatok ortogonális vagy térbeli ábrázolással.

- A relevánsnak ítélt környezetet bemutató átnézeti helyszínrajz min. M=1:500 (lehet 1:250, ill. 1:200 léptékű is), a két tervezési objektum és azok kapcsolatainak bemutatásával.

A rajzokon be kell mutatni továbbá a tervezett épület települési szövetbe való illesztését, a fő megközelítési irányokat, szükség esetén az elhelyezéshez szükséges térépítészeti megoldásokat, szükség szerint a mobil építményeket, térburkolatokat, javasolt utcabútorokat, vízi építményeket.

Benyújtandók továbbá:

Alaprajzok – a szükséges számban és részletezettséggel

Metszetek és belső udvari homlokzatok – a szükséges számban és részletezettséggel

Homlokzatok – utcakép (Esetleg a Duna partvonaláról is)

Látványtervek

Makett – M=1:500 (Kb. 30×20 cm-es alaplapra dolgozva) – egyszerű anyagok felhasználásával

A rajzok ajánlott léptéke M 1:200, amelytől a koncepció és a legjobb megértést segítő szándék függvényében el lehet térni. A makett léptéke M=1:500

A pályázat ütemezése és benyújtása

A pályázat meghirdetése: 2019. szeptember 19.

A pályázati helyszín bejárása: 2019. október 2. 10:00-kor, és október 3. 10:00-kor.

Pályázattal kapcsolatok kérdések elküldése: 2019. október 6.

Pályázattal kapcsolatos kérdésekre adott válaszok megküldése: 2019. október 11.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. november 15. (péntek)

Eredményhirdetés: előreláthatóan 2020. január 22.

Bírálóbizottság

A Bírálóbizottság elnöke: Gyürk Dorottya, Szentendre Város alpolgármestere

A Bírálóbizottság társelnöke: Turányi Gábor Ybl-díjas építész, az MMA rendes tagja

A Bírálóbizottság titkára: Aba Lehel Szentendre Város főépítésze

A Bírálóbizottság tagjai:

Dénes György Pro Architectura díjas építész, az MMA Köztestületének tagja

Golda János Ybl-díjas építész, az MMA rendes tagja

Istvánfi Gyula Széchenyi-, és Ybl-díjas építész, az MMA rendes tagja

Jánosi János Ybl-díjas építész, az MMA Köztestületének tagja

Vadász Bence Ybl-díjas építész, az MMA Köztestületének tagja

Szakértők:

Solymosi Heléna, a Szentendrei Kulturális Központ vezetője

Ferencz István, a Nemzet Művésze, Kossuth- és Ybl-díjas építész, az MMA rendes tagja

Turi Attila Ybl-díjas építész, az MMA rendes tagja, az Építőművészeti Tagozat vezetője


További részletek elérhetőek az MMA honlapján.

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Gül Baba utca // Egy hely + Építészfórum

2024.01.30. 16:22
8:55

A Frankel Leó útról nyíló meredek, macskaköves gyalogutat sokszínű építészeti térfalai és ebből fakadó zegzugossága teszi Budapest egyik legromantikusabb utcájává. A hangulatos ösvényen keresztül lehet felzarándokolni a közel fél évezreddel ezelőtt épült Gül Baba türbéjéhez, az iszlám világ legészakibb szenthelyéhez.

A Frankel Leó útról nyíló meredek, macskaköves gyalogutat sokszínű építészeti térfalai és ebből fakadó zegzugossága teszi Budapest egyik legromantikusabb utcájává. A hangulatos ösvényen keresztül lehet felzarándokolni a közel fél évezreddel ezelőtt épült Gül Baba türbéjéhez, az iszlám világ legészakibb szenthelyéhez.

Nézőpontok/Történet

Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény // Egy hely + Építészfórum

2024.01.16. 11:41
9:03

Róth Miksa üvegműves, üvegfestő és mozaikművész volt. Művei megtalálhatóak az Országházban, a Zeneakadémiában, a Gresham-palotában és a Magyar Nemzeti Bankban, míg családja – a rendszerváltás előtt – hagyatékát Erzsébetvárosnak adományozta. Az Egy hely stábja a pesti "Chicagóba", a Nefelejcs utcai Róth Miksa Emlékházhoz látogat el.

Róth Miksa üvegműves, üvegfestő és mozaikművész volt. Művei megtalálhatóak az Országházban, a Zeneakadémiában, a Gresham-palotában és a Magyar Nemzeti Bankban, míg családja – a rendszerváltás előtt – hagyatékát Erzsébetvárosnak adományozta. Az Egy hely stábja a pesti "Chicagóba", a Nefelejcs utcai Róth Miksa Emlékházhoz látogat el.