Nézőpontok/Vélemény

Új irodaház-együttes a Terézvárosban

1/9

Bajcsy-Zsilinszky utcai homlokzat

?>
Bajcsy-Zsilinszky utcai homlokzat
?>
Jókai utcai homlokzat
?>
földszint alaprajz
?>
emelet alaprajz
?>
metszet
?>
Irodaház-együttes a Terézvárosban
?>
Irodaház-együttes a Terézvárosban
?>
Irodaház-együttes a Terézvárosban
?>
1/9

Bajcsy-Zsilinszky utcai homlokzat

Új irodaház-együttes a Terézvárosban
Nézőpontok/Vélemény

Új irodaház-együttes a Terézvárosban

2008.08.14. 09:35

Cikkinfó

Szerzők:
Haba Péter

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Basa Péter (1964–2009), Fernezelyi Gergely

Vélemények:
1

Letölthető dokumentumok:

Magyarországon ritkán mernek az építészek bátor, a régi értékeket megőrizve átlényegítő megoldásokat alkalmazni a műemléképületek átépítése kapcsán. Basa Péter és Fernezely Gergely építészek olyan tervet mutattak be a Központi Építészeti – Műszaki Tervtanács és a Fővárosi Tervtanács előtt július 24-én, amely e kivételes szakmai vállalkozások közé tartozik.

Magyarországon ritkán mernek az építészek bátor, a régi értékeket megőrizve átlényegítő megoldásokat alkalmazni a műemléképületek átépítése kapcsán. Basa Péter és Fernezely Gergely építészek olyan tervet mutattak be a Központi Építészeti–Műszaki Tervtanács és a Fővárosi Tervtanács előtt július 24-én, amely e kivételes szakmai vállalkozások közé tartozik. A Bajcsy-Zsilinszky út 57. számú 19. századi ház átalakítása azonban csak kisebbik – bár kétségtelenül egyik legizgalmasabb – részét képezi annak a nagyszabású irodaház-együttesnek, mely a ház mögötti területen induló, s egészen a Jókai utca 34. számig húzódó átmenőtelken valósul meg.

Basa Péter a terv bemutatása során elmondta, hogy bár a beruházó igényeinek megfelelően a terv szintterületi mutatója kis híján a lehetséges maximumon van, munkatársaival együtt mindent elkövetett, hogy az épületegyüttes térarányai kellemesek legyenek. A határai mentén húzódó irodatömbökhöz keresztszárnyak csatlakoznak három – egy középső nagyobb és két szélső kisebb – udvart képezve. A Bajcsy-Zsilinszky úton álló, 19. század végi, eklektikus stílusú bérház műemléki védelmet élvez, bár a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal az épület belső szárnyainak és lépcsőházának bontásához, illetve a megmaradó utcai traktus belső térstruktúrájának megváltoztatásához hozzájárult.

 

Bajcsy-Zsilinszky utcai homlokzat
1/9
Bajcsy-Zsilinszky utcai homlokzat

Jókai utcai homlokzat
2/9
Jókai utcai homlokzat

földszint alaprajz
3/9
földszint alaprajz

emelet alaprajz
4/9
emelet alaprajz

metszet
5/9
metszet

 

A házak a tömbbelső felé egyre magasodnak, követve a tűzfalak emelkedését: a Jókai utcára néző szárny nyolcszintes (a legfelső emelet homlokzati síkja visszalép), a Bajcsy-Zsilinszky úti régi épületre egy visszahúzott tetőemelet kerül (így hatszintes lesz), a belső szárnyak nyolc, illetve kilenc szintesek. Három parkolószint helyezkedik el a komplexum alatt; az irodaszintek a tűzfalakhoz csatlakozó szárnyakban oldal-, a többi épületrészben középfolyosósak. Az épületegyüttesen fedett passzázs húzódik végig, a belső szárnyak homlokzatait sávablakok nyitják meg.

Basa Péter rámutatott, hogy nevetséges lenne, ha ilyen volumenű ingatlanberuházás a Bajcsy-Zsilinszky úti épület mögé bújna – úgy gondolja, hogy valamilyen kortárs építészeti gesztussal jelezni kell a tömbbelsőben lévő létesítményeket. Az eklektikus homlokzat elé rozsdamentes acélhálóból készülő, panelekből konstruált kompozíció kerülne, az épületszárny fölé szintén fémhálóval bevont, előtető-szerű elem magasodna (alatta az új, visszahúzott tetőemelettel).

Fernezely Gergely hozzátette, hogy a homlokzatok esztétikai értelemben felnagyított kapuként funkcionálnak: az előrenyúló előtetők az épületegyüttes méretéhez képest igen kis méretű homlokzatokat nagyvonalúvá, hangsúlyossá teszik. A Jókai utcai homlokzat üvegfalai előtt is megjelenik a fémháló-panelek „vonalkód" kompozíciója. Az alsó részen a kőburkolatos kerettel övezett magas kapuzat és a garázslejáró tűnik fel.

A műemlék épülettel kapcsolatban megtudtuk, hogy bár a földszint térstruktúrája a kapualjjal együtt megmaradna, az emeleti alaprajzok gyökeresen átalakulnának (olyannyira, hogy az eredetileg három szint helyébe négy+1 kerül).

Kőnig Tamás opponenciájában elmondta, hogy „az egyes tömegelemek a környéken is jellemző, jó arányú nyitott tereket hoznak létre (...) A ház belső elrendezése jól szervezett." A Bajcsy-Zsilinszky úti homlokzattal kapcsolatban megemlítette, hogy „jól egészíti ki a bővítés korát megjelölő áttört fémtextúra. A Bajcsy-Zsilinszky út ezen részének a pesti átlagnál is erősebben tagozott architekturája megmarad, és részletezettségét az alkalmazott fémháló – akár a kissé túlfogalmazott tető nélkül is – tovább finomítja. (…) A Jókai utcai homlokzat eltérő, kőburkolatos-üvegfalas megfogalmazásának színvonala megfelel az utca hangulatának, a kapuzat a mellette lévő felület finom törésével megjelöli a passzázst a Nyugati tér felől." Szerinte az utcai homlokzatokat felülről lezáró előtetők szükségtelenül hangsúlyosak, a Bajcsy-Zsilinszky úton megjelölt felirat túlzó. „A ház környezetét a meglévőnél jobban nem terheli, az erre járóknak a térszínen új belvárosi területeket és üzleteket hoz létre."

 

Irodaház-együttes a Terézvárosban
6/9
Irodaház-együttes a Terézvárosban

Irodaház-együttes a Terézvárosban
7/9
Irodaház-együttes a Terézvárosban

Irodaház-együttes a Terézvárosban
8/9
Irodaház-együttes a Terézvárosban

 

A vita során szinte minden megszólaló csak a két homlokzatot vitatta. Reimholz Péter szerint az előtetők eltúlzottak. A maga részéről nagyobb hangsúlyt adna a régi ház értékeinek: nem tud egyetérteni azzal a szemlélettel, mely egy ház karakterét a „styling" által átformálhatónak tartja. Bár a fémháló-applikációk a rajz szintjén érdekesek, a valóságban erőtlen dekorációknak tűnhetnek, melyek „lehámlanak" a homlokzatról. A klasszikus homlokzatosztás és a vonalkód-rendszer között nem jön létre interferencia, csak zavarosság. Hozzátette, hogy nagyon iskolás megoldás a két utcai homlokzat azonossága: erre egyfelől nincsenek a városban analógiák, másfelől a két homlokzat nagyon távol van egymástól. Inkább a különbséget kellene hangsúlyozni.

Baliga Kornél e kérdésben kevésbé volt elutasító: szerinte a fémháló-ötlet nem rossz, de léptékeiben durva, kidolgozatlan. Ugyanezt gondolja az előtetők kapcsán is: tagoltabb, változatosabb formákra van szükség. Kiemelte, hogy először lát olyan garázslejhajtót, melynek megformálása igényes és méltóságot ad funkciójának.

Elutasította a fémháló-koncepciót Roth János is, aki szerint az előtető elég a kortárs belső részek jelzésére. A Jókai utcai homlokzaton a magas kapuzat és az alacsony, fekvő formátumú garázslejáró durva kontrasztot képez. Ugyanakkor az együttes térrendszerét igen jónak tartja.

Okrutay Miklós szerint is jó a beépítési struktúra és a funkcionális rendszer, s izgalmas a Jókai utcai homlokzat, mert több egyszerű divatkövetésnél. A régi épület kapcsán felvetette, hogy talán jó lenne ha a belső térszerkezet is megmaradna, s valamilyen reprezentatív funkciót látna le. Érdekes megoldás a nagy előtető és régi magastető elhagyása, mert különleges, olaszos hangulatot teremt. Többet szeretne látni a házból Tahi Tóth Nándorné, a kerület műemléki felügyelője is: megemlíti, hogy szerinte a régi magastető is része a háznak.

Dicsérte az alaprajzi diszpozíciót Schwarzuk Ágnes is: a tervezők nem csak arra fordítottak gondot, hogy az udvarok jó arányúak legyenek, de a környező szűk zárványtereket is megnyitották, vagy kibővítették.

Balázs Mihály szerint a két előtető nem lehet egyforma, mert a két homlokzat markánsan eltérő (az egyik történeti, a másik kortárs). Véleménye szerint ma már kezd „ciki" lenni a vonalkódos homlokzat – míg a Jókai utcai homlokzaton még éppen elmegy ez a megoldás, az eklektikus homlokzaton rátétként már elviselhetetlen. Azonban a tervet összességében igen jónak találta.

A tervtanács az elhangzott kifogások átgondolása után a tervet engedélyezésre javasolta.

Haba Péter


Részletek a tervtanácsi Állásfoglalásból

A tervtanács az alábbi állásfoglalást alakította ki:
1. Az opponens véleményével egyetértve a terv nagy értéke a tömbbelső hagyományos beépítési strukturájának jó követése, a tűzfalak takarásával és a jó arányú nyitott terek létrehozásával történő beépítés. Az épületegyüttes megfogalmazása alapvetően megfelelő. A ház belső elrendezése jól szervezett. Az irodaszintek elrendezése a flexibilis használatot segíti.
2. A Jókai utcai homlokzat kőburkolatos-üvegfalas megfogalmazásának színvonala megfelel az utca hangulatának, a kapuzat a mellette lévő felület finom törésével megjelöli a passzázst a Nyugati tér felől. A garázs- és a magas passzázsbejárat is méltó megfogalmazást nyert. A passzázs közcélú használata a későbbi hasznosítástól függ, ezért a tervtanács felhívja az önkormányzat figyelmét a tömb átjárhatóságának segítésére.
3. A Bajcsy Zsilinszky úti homlokzatot lezáró hangsúlyos előtető szükségtelen. A közterületbe nyúló homlokzati kiállást a szabályzat sem engedi. A homlokzaton alkalmazott vonalkódos fémhálós elemek és a hagyományos architektúra viszonya ellentmondásos. Az egész homlokzat előtt megjelenő háló esetében, az absztrahálást természetesebbnek lehetne venni. A tervtanács javasolja a Bajcsy-Zsilinszky úti homlokzatnál a meglévő értékek jobb hangsúlyozását. Szükségtelen a két utcai homlokzat közti analógia megteremtése, ezt az utcák közötti alapvető rangbéli különbség sem indokolja.
4. Az udvari homlokzatok sávablakos kialakítása jó megoldás. Megfontolandó a tömbbelsőben a hagyományos magastető megjelenítése.
5. Javasolt a Bajcsy-Zsilinszky úti traktus teljes megtartása. Az utcai szárny részleges bontása ütközhet a KÖH műemléki védelemre való javaslatával is, a szakhatósági hozzájárulás csak a tömbbelső bontásával számol.

Összefoglalva
A tervtanács az épületegyüttes beépítésével alapvetően egyetért. A terv nagy értéke a városszövethez alkalmazkodó beépítési struktúra. A tervezők jó érzékkel formálták a belső tereket és jól működő, kellemes arányú irodaépületet hoztak létre. A tömb fontos eleme az átjárhatósága. A tervtanács a Bajcsy-Zsilinszky úti homlokzat meglévő értékeinek jobb érvényre juttatásával ért egyet, az előtetőt és a homlokzati rátét elemek tervét ezen a homlokzaton nem támogatja.
A tervtanács az opponens és a tervtanács javaslatainak figyelembevételével a bemutatott tervet engedélyezésre ajánlja.
Budapest, 2008. július 30.

 

Vélemények (1)
kemtam
2008.08.14.
12:30

A terv fontos eleme az átjárhatóság? Hmmm... Hát az eddig is megvolt. A homlokzatok viszont frappánsan rusnyák. A BIF tudott ennél azért eggyel jobbat is a Flórián Udvar esetében. Érdemes volna visszatérni azokhoz az alapokhoz.

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk