Épülettervek/Hallgatói terv

Uránvárosi Korzó, „hétemeletes” lakóépületek revitalizációja

1/18

Hétemeletes lakóépületek

?>
Hétemeletes lakóépületek
?>
Hétemeletes lakóépületek
?>
Esztergár Lajos utca a szolgáltatósorral az eredeti tervek szerint
?>
Beépítés
?>
Uránvárosi korzó
?>
Hétemeletes új arca
?>
Szolgáltató, vendéglátó egység
?>
Önkiszolgáló mosoda
?>
Szolgáltató, vendéglátó egység
?>
Szolgáltató egységek szerkezeti felépítése
?>
Tetőtér ráépítés
?>
Tetőtéri lakások terasza
?>
Tetőtéri lakás
?>
Makettfotó
?>
Makettfotó
?>
Makettfotó
?>
Alkalmazott köztéri bútorok
?>
1/18

Hétemeletes lakóépületek

Uránvárosi Korzó, „hétemeletes” lakóépületek revitalizációja
Épülettervek/Hallgatói terv

Uránvárosi Korzó, „hétemeletes” lakóépületek revitalizációja

2012.11.05. 13:58

Gyergyák Ákos, a Pécsi Tudományegyetem hallgatója diplomadíjas tervéhez lakóhelyén keresett témát: a Pécs-Uránváros központjában található „hétemeletes" tömbök értéknövelő felújítására dolgozott ki átfogó koncepciót. Az épületek identitását megőrző energetikai korszerűsítés és ráépítés mellett a terv új közösségi helyiségek és szolgáltatások elhelyezésére, valamint a környező zöldfelületek rendezésére is kiemelt figyelmet fordít.

Diplomamunkám helyszíneként a Pécs-Uránváros központjában található „hétemeletes" lakóépületeket és azok által meghatározott tömböt választottam. Jelenleg is Uránvárosban lakom és már korán felfigyeltem a városrész és ezen belül a „hétemeletes" lakóépületek magas építészeti értékeire. Ezzel szemben sajnálattal tapasztaltam a városrészre oly jellemző amortizációt, elhagyatottságot, a régi értékek elvesztésének lehetőségét, mely folyamatokat híven tükrözi a fenti lakóépületek sora.

 

Hétemeletes lakóépületek
1/18
Hétemeletes lakóépületek

Hétemeletes lakóépületek
2/18
Hétemeletes lakóépületek

 

 

Az épületek energetikai felújítása elkerülhetetlen, de félő, hogy a hazai gyakorlatnak megfelelően az épületek átgondolatlan felújítása, szokványos körbeszigetelése következtében elvesznének a ház igazi értékei. Ezeket az értékeket megőrizni és továbbadni fontos feladat, így aktuális a probléma, hogyan és milyen eszközökkel érhető el mindez. Célom egy igényes, korszerű felújítás-revitalizáció koncepciójának kidolgozása volt, amely szem előtt tartja a „hétemeletesek" karakterét, kellő alázattal nyúl az épületekhez és nem pusztán csak energetikai szempontból nyújt megoldást, hanem mintaértékű lehet.

Múlt_kitekintés

„Az eredeti tervek szerint az Ybl Miklós utca és az Esztergár Lajos út közös súlypontjában jöhetett volna létre a terület centruma, amely szinte egy hagyományos városközpont szerepét helyezte volna el a lakótelepen. Az eredeti tervek szerint a városrész rendelkezett volna minden alapfokú szolgáltatással – az orvosi ellátástól a színházon keresztül az iskolákig. A nagyszabású tervek valóra váltásának sajnos nem kedveztek a kor történelmi körülményei. Uránvárost is utolérte a magyar lakótelepek tipikus végzete, a „kapacitáshiány" miatt elmaradtak a kiegészítő beruházások. Az alapellátáshoz tartozó áruház csak 1969-re készült el. De soha nem valósult meg a mozi, a kulturális központ, az uszoda vagy a vásárcsarnok terve sem. Csak egyetlen egység épült meg a szolgáltatóházak közül is, melyeket az Esztergár Lajos út mellett sorakozó hétemeletesek között terveztek. Ha elkészülnek, a városrész főutcája jöhetett volna létre az Esztergár Lajos utcában." Bencze Zoltán: A pécsi nagylakótelepek helyzetéről [2009].

A régi tervek, elképzelések megerősítik, hogy a „hétemeletesek" tömbje Uránváros szempontjából kulcsfontosságú terület, a főutca egyik meghatározó súlypontja lett volna. Az elmaradt beruházások újragondolásával és a „hétemeletes" lakóépületek mintaszerű revitalizációjával az Esztergár Lajos utca visszakapná a városrészben betöltött eredeti szerepét és egy Uránvároshoz méltó, élettel teli, nyüzsgő főutcává, korzóvá léphetne elő.

 

Esztergár Lajos utca a szolgáltatósorral az eredeti tervek szerint
3/18
Esztergár Lajos utca a szolgáltatósorral az eredeti tervek szerint

Beépítés
4/18
Beépítés

 

 

Helyszín-analízis, problémák összefoglalása

- „Hétemeletesek" amortizációja

- Energetikai, hőtechnikai problémák

- Elavult szerkezetek, gépészet

- Rossz állapotú homlokzatburkolat

- Tetőtér silány állapota, kihasználatlansága

- Épített örökség elvesztésének lehetősége


- A terület városban betöltött eredeti szerepének hiánya

- Szolgáltatások hiánya

- Szolgáltatóház állapota, alacsony építészeti minősége


- Parkolás nem kellően megoldott, rossz állapotú parkolók

- Környezet, gyalogos felületek, parkok rendezetlensége

- Meglévő köztéri elemek elavultsága

- Közösségi felületek, új köztéri elemek hiánya

- Nincs közösségi összetartozás

- Közösségi helyiségek hiánya

Megoldás, program

A helyszínen fellelhető problémákra csak egy komplex - építészeti, urbanisztikai, szociális és gazdasági szempontokat is szem előtt tartó - átgondolt program nyújthat megoldást.

1. Bontás

A program eredményességéhez, megfelelő előkészítéséhez fontos bizonyos demoralizáló, a rendszerbe nem illő elemek bontása. Elsőként az egyedüli megépült szolgáltatóház alacsony építészeti minősége, rendezetlensége [indokolatlan, zavaros épülettoldások, kényszermegoldások], emeleti kihasználatlansága, a felújítás építészeti színvonala indokolja annak elbontását. Másodsorban a jelenlegi tetőtéri bérlakások funkcionális elavultsága, rossz állapota, alacsony - a „hétemeletes" épületektől elmaradó - építészeti színvonala gátolja az épületek megfelelő revitalizációját, korszerű tetőterasz kialakítását. Így ezek bontása is szükségszerű.

2. Revitalizáció

Energetikai felújítás

Célom volt a „hétemeletes" laképületek korszerű energetikai felújítási koncepciójának kidolgozása, a hőtechnikai problémák megoldása, az elavult szerkezetek, anyagok cseréje, a gépészet korszerűsítése - mindez új, kortárs, az eredeti karaktert, értékeket tiszteletben tartó építészeti eszközökkel, amely mintaértékű lehet a többi, felújításra váró lakóépület számára is.

 

Uránvárosi korzó
5/18
Uránvárosi korzó

Hétemeletes új arca
6/18
Hétemeletes új arca

Szolgáltató, vendéglátó egység
7/18
Szolgáltató, vendéglátó egység

 

 

Az energetikai korszerűsítés legfontosabb kérdésköre a hőszigetelés és a homlokzatburkolat megválasztása volt. Az értékes homlokzat megőrzése érdekében felmerült a belső hőszigetelés alkalmazása is, de annak számos hátránya miatt – alacsony hatékonyság, hőhidak kiküszöbölésének hiánya, falszerkezet védelmének hiánya, fagyásveszély, belső tér csökkenése – ezt a lehetőséget elvetettem.

Ezek alapján az épület a teljes déli, északi homlokzaton és a keleti, nyugati homlokzat egy részén - a leszerelt csempeburkolat helyén és a meglévő klinker téglaburkolatra - egy átszellőztetett, szerelt homlokzatburkolatot kap, 20 cm vastag hőszigeteléssel, 5 cm légréssel és 3 cm vastag látszóbeton táblás homlokzatburkolattal. Fontos szempont volt, hogy az új burkolat mind anyagában, mind felületében méltó utódja legyen elődjének. A leszerelt mészkőlap helyére 25 cm vastag ásványi gyapot hőszigetelés kerül fehér vakolattal.

Közösségi helyiségek

Mindegyik épületben a földszinten, az első lépcsőházban, az épület északi oldalán, két darab 1 és 2 szobás lakás összevonásával egy közösségi-fórumszobát alakítottam ki, saját tárolóval. Itt a lakók összegyűlhetnek, találkozhatnak egymással, lakógyűlést, fórumot, programokat tarthatnak. Megoszthatják egymással mindennapos gondjaikat, vagy ha pihenésre, kikapcsolódásra vágynak, ide betérhetnek. A szoba szabadon berendezhető, alakítható a lakók igényeinek megfelelően. Ezen kívül még három bérelhető tároló, valamint egy zárható kerékpár-, és babakocsi tároló kap helyet itt.

3. Szolgáltató egységek

Az eredeti terveknek, elképzeléseknek a jelenkori szituációba való áttranszformálása során egy olyan egységes szolgáltató sor létrehozására törekedtem, mely összeköti a „hétemeleteseket" és megteremti egy igazi, nyüzsgő főutca, korzó létrejöttét, továbbá ezzel párhuzamosan el is választja a forgalmasabb gyalogos zónát, az intimebb, védettebb, főleg lakók által használt belső parkoktól.

A „hétemeletesek" közé 4 [A, B, C, D jelű] szolgáltatóegységet terveztem. Az „A" jelű egy önkiszolgáló mosodát, szervizt, kisműhelyt és egy nagyobb üzlethelyiséget tartalmaz. A „B" és „D" jelű különböző méretű, kisebb és nagyobb üzlethelyiségeket foglal magában, a „C" jelű egységben pedig egy kisebb és egy nagyobb kávézót, vendéglőt találhatunk.

 

Önkiszolgáló mosoda
8/18
Önkiszolgáló mosoda

Szolgáltató, vendéglátó egység
9/18
Szolgáltató, vendéglátó egység

Szolgáltató egységek szerkezeti felépítése
10/18
Szolgáltató egységek szerkezeti felépítése

 

 

A szolgáltató egységeket pár méterrel visszahúztam a „hétemeletesek" északi homlokzatától, így egy kisebb teret, teresedést alakult ki az üzletek, szolgáltatók előtt, kellő nagyságú felületet biztosítva a korzózásra vagy a vendéglátó egységek előtti kiülésre. A főbejáratok erről az oldalról nyílnak, a személyzet és feltöltés számára a megközelítés hátulról, a déli oldalról történik, külön parkolóval.

Az önkiszolgáló mosoda a szerviz terén keresztül érhető el, itt kaphatunk információt, segítséget a mosáshoz, szárításhoz. Míg a mosási idő lejár, leheveredhetünk valamelyik fotelbe vagy székbe, újságot olvashatunk, internetezhetünk, pihenhetünk. A mosógépek hátulról, egy szerelőfolyosón keresztül közelíthetők meg, hiba esetén könnyen és gyorsan javíthatók. A szervizbe bárki lehozhatja elromlott háztartási gépét, bútorát vagy bármi olyat, ami javításra szorul. A szerviz dolgozóinak öltöző, mosdó, wc és egy raktár is a rendelkezésére áll.

Az üzlethelyiségek kiszolgáló egységei tartalmaznak egy személyzeti bejárót, előteret [áruátvevő] egy vagy két raktárhelyiséget - külön raktárbejárattal nagyobb üzletek esetében - és a személyzet számára öltözőt, mosdót és illemhelyet. A vendéglátóegység tartalmaz egy kisebb kávézót kb. 48 m2-es és egy nagyobb kávézó-vendéglőt kb. 70 m2-es vendégtérrel. Ezen kívül a vendégeknek lehetősége nyílik kint a téren is leülni és a fák hűs árnyékában elfogyasztani ételüket-italukat. A vendégek számára biztosított egy férfi-női vizesblokk, a személyzet számára öltöző, mosdó, wc, áruátvevő raktárral és egy megfelelő méretű előkészítő vagy melegítő konyha [mosogatóval, tálalóval].

A meglévő értékesebb fák megőrzésével és néhány helyen új fák telepítésével kisebb átjárók, teresedések, árnyékos pihenőfelületek jönnek létre a szolgáltatók között. A szolgáltató egységek tetején egy utófeszített vasbeton lemez fekszik, mely több célt is szolgál: vizuálisan összeköti a szolgáltatókat és egy egységes korzó, utca képét hozza létre, árnyékoló, esőbeálló szerepét tölti be és végül a meglévő vagy új fák lombkoronájának ad szabad utat födémáttöréseivel, az utca képét színesítve, változatosságot teremtve.

4. Tetőtér-ráépítés

A tetőtéren épületenként 6 (összesen 30 db) kétszintes, földszint + emelet kialakítású, kb. 125 m2-es exkluzív lakások kapnak helyet, tágas, járható tetőteraszokkal, erkélyekkel. A panoráma a „hétemeletesek" tetejéről egyedülálló, pazar kilátással a város felé. Az exkluzív lakások speciális elhelyezkedésükkel csábítóak lehetnek az újonnan letelepedő fiatalok számára.

 

Tetőtér ráépítés
11/18
Tetőtér ráépítés

Tetőtéri lakások terasza
12/18
Tetőtéri lakások terasza

Tetőtéri lakás
13/18
Tetőtéri lakás

 

 

A lakásokat az épület homlokzatától kb. 3-3 méterrel visszahúztam a megfelelő benapozás elérése, a tágasabb teraszok kialakítása és a meglévő épülettel szemben tanúsított alázat kifejezése érdekében. Egy lépcsőházból két lakás nyílik, itt található még egy közös tároló a régi liftakna helyén, valamint egy átjáró a kinti teraszra, amely tűzveszély esetén menekülési útvonalat nyújthat.

5. Korzó, park

Diplomatervemben rendeztem az épületek környezetét és a zöldfelületeket, a beépítésből eredő kényszerű fakivágásokat pótoltam, ahol pedig szükségessé vált, új fák telepítését ajánlottam a növényzet arányának megtartása érdekében. A gyalogos felületek és a korzó fagyálló, öntött beton térburkolatot kapott, alumínium dilatációs profilokkal ellátva. A szolgáltató egységek közti átjárók, teresedések számára bazaltkocka térburkolatot terveztem. Az itt található fák acél védőráccsal felszereltek.

A korzó kialakításánál fontos szempont volt az egységes, kortárs arculat megfogalmazása, igényes új köztéri bútorok, elemek elhelyezésével. A szolgáltató egységek előtt új, szabadon lehelyezett köztéri bútorok biztosítják a pihenést. Emellett megújulnak a padok, hulladéktárolók, kerékpártárolók, buszvárók. A sétányon végigfutó új kandeláber-sor biztosítja a megfelelő éjszakai világítást.

 

Makettfotó
14/18
Makettfotó

Makettfotó
15/18
Makettfotó

Makettfotó
16/18
Makettfotó

Alkalmazott köztéri bútorok
17/18
Alkalmazott köztéri bútorok

 

 

A belső parkok rendezésével egyidejűleg megújulnak a padok, játszótéri elemek. A parkolási rendszer megváltozik, merőleges parkolóhelyek alakulnak ki, elválasztó szegéllyel, megfordulási lehetősséggel. A parkolóhelyek között zöldfelületek hozhatók létre, új fák telepítésével. Így a gazdaságosabb kialakításnak megfelelően a jelenleginél több parkolóhely alakítható ki, reagálva a megnövekvő igényekre.

Gyergyák Ákos

A terv 2012-ben Építészet kategóriában MÉK-MÉSZ diplomadíjat kapott.


Uránvárosi Korzó, „hétemeletes" lakóépületek revitalizációja

konzulensek:

építészet: Dr. Getto Tamás
épületszerkezettan: Dr. Perényi László
opponens: Koller József

Vélemények (2)
Úz György
2012.11.08.
06:28

T.Gyergyák Ákos ! Mint laikus ember (építészethez is)- aki 1962-1973-ig, majd 2003-tól ismét azon a környéken éltem/élek,örömmel és érdeklődéssel olvastam a tervét. Annak is örültem, hogy írja, szintén Uránvárosban él. Amit kissé "kifogásoltam" az az, hogy pár olyan fotót is mellékelhetett volna ami a jelenlegi állapotokat mutatja. Nem reklám,- talán tudja - van a facebookon Pécs-Uránváros közösségi oldal,ott igen sok régi és új fotó,ill.hozzászólás található. Egyetértek sok mindennel (épületek felújítása)-pár dologban kissé szkeptikus vagyok ( szolgáltató ház) - mert ha a közelben valóban csak egy épült meg anno, azért Uránvárosban több is van ( pl. Kőrösi Cs.S. - Hajnóczy u. -és a Kerényi K. (volt Tarr I.) utcában,melyeknek forgalmáról ugyan nem sokat tudok, de vannak.( Bérlők gyakran cserélődnek.) Természetesen minden relatív !- szokásom mondani. A helyszín-analízisben (problémák) kissé "sarkosan fogalmaz," hogy mik nincsenek !- viszont a PEK 2010 alkalmából talán az egyik legjobb átalakítások ott történtek ! (Szilárd L.park- (játszótér)- Ércbányász-tér ( és annak K-o old.) stb.[ na, igen !- a kb. több mint negyedszázada (?) nem működő WC-kkel... (!) ] Más :esetleg én is ajánlok egy könyvet (utólag) - nem tudom,hogy napjainkban (könyvtárban ?) megtalálható-e ? Az épülő Pécs - városrendezési kérdései ( Az 1960.november 16-17-én Pécsett megtartott ankét anyaga / Pécs megyei Jogú Városi Tanács VB.kiadása/1961/ 334 old. /benne sok fotó is. A Múlt-kitekintés-nél írtakat jól kiegészítette volna. Ismétlem : mint laikus és "szépkorú ember" kívánom,hogy a tervekből valóság legyen !- ill. mint pécsi lakos bizonyára jól tudja, valahogy meg kell(ene) találni(a) a lehetőséget - még idejében,- hogy a lakosság/ lakók véleményét is megismerhessék. További minden jót kívánva ! ( magán és szakmai életében) Üdvözlettel : Ú.Gy. P.s. Kifelejtettem, ha ezek a tervek megtörténnének, esetleg arra is gondolni, hogy Dénesi Ödönnek emléktáblát vagy szobrot állítani.

gyakos
2012.11.12.
10:56

@Úz György: T. Úz György! Érdeklődését, jókívánságait nagyon köszönöm. A terv során készült helyszínanalízis és a jelenlegi állapotokat bemutató képanyag a hely szűke miatt nem került fel ide, talán az első pár kép sejtet ebből valamit. Valóban, az EKF 2010 alkalmából mintaértékű átalakítások történtek, a Szilárd Leó park új arcot kapott, és emellett számos civil törekvés indult el Uránváros identitásának javítása érdekében. Mint a facebook-os Uránváros közösségi oldal, mint pedig a 6x Uránváros programsorozat (ld. link: http://ekf.afal.hu/varosreszi_akciok/uranvaros) nagy segítséget nyújtott a helyszín és problémáinak alaposabb megismerésében. A Főtér - Szilárd Leó park pozitív példájából kiindulva, gondoltam, a jelenlegi kesze-kusza szolgáltatóházakat(Kőrösi Cs.S., Hajnóczy u., Kerényi K. u. stb..)válthatná fel és/vagy egészíthetné ki egy a városrész identitását is meghatározó korzó létesítése. Természetesen a városrész szempontjából ez csak egy lépés lenne, melyet egy globális, több síkra kiterjedő revitalizáció követne. Érdeklődését és a könyvajánlást mégegyszer köszönöm, Dénesi Ödön emléktáblája valóban jó gondolat, jelenleg kevesen ismerik érdemeit. Üdvözlettel: Gyergyák Ákos

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk