Épülettervek/Hallgatói terv

Változások Háza - Interaktív tudományos központ és kiállítótér Győrben

1/22

Változások Háza, helyszín - Tánczos Tibor

?>
Változások Háza, helyszín - Tánczos Tibor
?>
Változások Háza, Várterasz - Tánczos Tibor
?>
Változások Háza, vizsgálat - Tánczos Tibor
?>
Változások Háza, boltozat - Tánczos Tibor
?>
Változások Háza, koncepció - Tánczos Tibor
?>
Változások Háza, szerkezet - Tánczos Tibor
?>
Változások Háza, boltozatok - Tánczos Tibor
?>
Változások Háza, szerkezet - Tánczos Tibor
?>
Változások Háza, struktúra - Tánczos Tibor
?>
Változások Háza, teherátadás - Tánczos Tibor
?>
Változások Háza, térviszonyok - Tánczos Tibor
?>
Változások Háza, vezérszint - Tánczos Tibor
?>
Változások Háza, tető - Tánczos Tibor
?>
Változások Háza - Tánczos Tibor
?>
Változások Háza - Tánczos Tibor
?>
Változások Háza - Tánczos Tibor
?>
Változások Háza - Tánczos Tibor
?>
Változások Háza - Tánczos Tibor
?>
Változások Háza - Tánczos Tibor
?>
Változások Háza - Tánczos Tibor
?>
Tánczos Tibor
?>
1/22

Változások Háza, helyszín - Tánczos Tibor

Változások Háza - Interaktív tudományos központ és kiállítótér Győrben
Épülettervek/Hallgatói terv

Változások Háza - Interaktív tudományos központ és kiállítótér Győrben

2010.04.01. 11:20

Funkció és forma koherenciája az egykori városfal helyén. Bemutatjuk Tánczos Tibor diplomatervét.

A funkció funkciója
Egy diplomamunka funkcióválasztása gyakran a diplomázó által leginkább időszerűnek tartott társadalmi vagy kulturális problémák prioritása melletti állásfoglalást jelzi, esetemben azonban a rendeltetés megválasztásához alapvető gondolkodásmódbeli preferenciáim is hozzájárultak.

A Változások Háza feladata a legújabb természettudományos felfedezések és innovatív technológiai alkalmazások bemutatása, valamint ezek alternatív társadalmi és kulturális hatásainak feltárása installációk, riportok és előadások segítségével. Számomra lényegesebb azonban, hogy ez az intézet segítsen tisztázni és népszerűsíteni azt a szemléletmódot, ami a mai tudományos (a továbbiakban értsd természettudományos) hozzáállás sajátja.

 

Változások Háza, helyszín - Tánczos Tibor
1/22
Változások Háza, helyszín - Tánczos Tibor

Változások Háza, Várterasz - Tánczos Tibor
2/22
Változások Háza, Várterasz - Tánczos Tibor

 

 

Tudományzavar
Egyesek szerint a tudományközpontú gondolkodás hozzájárult a Szép és a Jó értékei iránti fogékonyság elnyomásához, és ezzel együtt a nyugati kultúra orientáló jellegének elveszítéséhez. Talán az igazság illúzió, mindenesetre különböző formákat ölthet, amelyeknek csak néhány megnyilvánulását kutathatja a tudomány. A világ jelenségeire vonatkozóan nem is keres határozott és végleges választ, az erkölcsi értékek és metafizikai kérdések pedig alapvetően kívül állnak tartományán.

Ki mit tud
A tudomány értéke abban áll, hogy nyílt az új ismeretek felé, saját kijelentéseit állandóan kritikával illeti. A tudomány objektív. Persze nem mint absztrakt filozófiai erény, hanem mint kulturális norma. Ez nem abból adódik, hogy különlegesen racionális, vagy szükségképpen birtokában van az igazságnak, hanem azért van, mert az anyag természetével kapcsolatos kérdésekben tekintélyt szerzett magának részre nem hajlásával. A tudomány újjal szembeni bátorsága, nyitottsága és bizonytalansága, valamint ez utóbbiból is adódó önkritikája példát mutathat, szoros belső rendje és szerkesztő logikája mintául szolgálhat az ember számára az élet más területein is. A Változások Háza feladata ezért a tudománnyal járó potenciális veszélyek tudatosítása mellett a benne rejlő értékek közvetítése is a társadalom minél szélesebb rétegei felé.

 

Változások Háza, vizsgálat - Tánczos Tibor
3/22
Változások Háza, vizsgálat - Tánczos Tibor

Változások Háza, boltozat - Tánczos Tibor
4/22
Változások Háza, boltozat - Tánczos Tibor

 

 

A várfal csonka sorsa
A győri Káptalandombot körülölelő egykori városfal Bécsi kapu tér felőli szakaszának mai állapota több problémát is felvet. Győr középkori várfalát a XIX. században a Bécsi kaputól kezdve déli irányban fokozatosan lebontották. A boltozatos térsort rejtő falcsonk kiképzése a XX. század folyamán többször változott. A ’30-as években három árkádívvel megnyitott téglahomlokzattal várfalszerűen alakították ki az egykori fal tulajdonképpeni metszetét, de mai két félköríves nyílású lezárása is egy nemlétező múltbeli állapotot imitál. A belsőben működő étterem évek óta bezárt, a csehsüveg boltozatos tér új funkcióra vár. Ennél talán még súlyosabb probléma azonban, hogy a várfal-terasz ezen szakasza el van vágva a Vársétány közterületeitől, és szlömösödött zárványként áll a városszövetben.

 

Változások Háza, koncepció - Tánczos Tibor
5/22
Változások Háza, koncepció - Tánczos Tibor

Változások Háza, szerkezet - Tánczos Tibor
6/22
Változások Háza, szerkezet - Tánczos Tibor

Változások Háza, boltozatok - Tánczos Tibor
7/22
Változások Háza, boltozatok - Tánczos Tibor

Változások Háza, szerkezet - Tánczos Tibor
8/22
Változások Háza, szerkezet - Tánczos Tibor

Változások Háza, struktúra - Tánczos Tibor
9/22
Változások Háza, struktúra - Tánczos Tibor

Változások Háza, teherátadás - Tánczos Tibor
10/22
Változások Háza, teherátadás - Tánczos Tibor

Változások Háza, térviszonyok - Tánczos Tibor
11/22
Változások Háza, térviszonyok - Tánczos Tibor

Változások Háza, vezérszint - Tánczos Tibor
12/22
Változások Háza, vezérszint - Tánczos Tibor

Változások Háza, tető - Tánczos Tibor
13/22
Változások Háza, tető - Tánczos Tibor

 

 

Feltáró lezárás
A szomszédos középkori eredetű emeletes lakóház által megkezdett térfalat folytatva hangsúlyos lezárást akartam adni a bécsi kapu téri várfal-csonknak a korábbi bizonytalan és történelmietlen kiképzés helyett. Hogy visszakapcsoljam a Vársétányhoz a várterasz ezen részét, az alatta lévő térsort a vár belsejéből tártam fel. A boltozatos teret olyan funkcióval akartam megtölteni, ami nem igényli annak felosztását és hagyja azt szabadon érvényesülni. Az általam választott hasznosítási módnál, mivel a fogadószinti előcsarnok, vizesblokk és előadótér a csehsüveg  boltozatos tér fölé kerül, lehetővé válik, hogy a meglévő alsó szint teljes egészében kiállítótérként funkcionáljon.

Egy monolit könnyűszerkezet
A műemlék építményre való terhelés esete felvetheti a könnyűszerkezet, a meglévő épület organikus támasz-alaprajza pedig a monolit technológia alkalmazásának gondolatát. A gipszbeton melletti döntésemhez azonban ennek a kevéssé kipróbált “hajtogatott" szövetszerkezetnek a mélyebb megismerése iránt érzett kíváncsiság és a tervezésével járó kihívás vonzása is hozzájárult. A bent maradó nedvszívó gipsz-zsaluzat segítségével előállított vékony falú monolit vasbeton-héjszerkezet legfontosabb jellemzője az, hogy a folyékony konzisztenciájú betont a gipsz megdermeszti, a dermesztéssel megszűnik a bennmaradó zsaluzatra ható hidrosztatikai nyomás, s vibrovákumozott betonminőség jön létre. A tervezett  dobozszerkezetben a különböző igénybevételeket a vasbeton kéreg vastagsága követi le, a lemezek közötti üregek némelyike pedig épített légcsatornaként is szolgál.

 

Változások Háza - Tánczos Tibor
14/22
Változások Háza - Tánczos Tibor

Változások Háza - Tánczos Tibor
15/22
Változások Háza - Tánczos Tibor

Változások Háza - Tánczos Tibor
16/22
Változások Háza - Tánczos Tibor

Változások Háza - Tánczos Tibor
17/22
Változások Háza - Tánczos Tibor

Változások Háza - Tánczos Tibor
18/22
Változások Háza - Tánczos Tibor

Változások Háza - Tánczos Tibor
19/22
Változások Háza - Tánczos Tibor

Változások Háza - Tánczos Tibor
20/22
Változások Háza - Tánczos Tibor

 

 

Lyuk-struktúra
A teherátadás kényszere természetes módon igazította a ráépítés szerkezetét a meglévő támaszokhoz. Hogy a régi épületrész rendszerével való szerves kapcsolatot erősítsem, a boltozatok mező-közeit megmutató üvegfödémeket alkalmaztam, majd a földfeltöltéstől megszabadított csehsüvegek struktúráját vetítettem tovább az épület külső burkára is. A házamon elsőre leginkább szembetűnő nyílásrendszer jellegéhez azonban az alkalmazott technológia azon sajátossága is hozzájárult, hogy a gipsz zsaluzat csak kis betonvastagság esetén fejti ki dermesztő hatását. Ez okozza, hogy a szerkezet csak korlátozottan használható nagy fesztávok és konzolok esetén, vagyis nagy megnyitások helyett inkább lyukarchitektúrát enged meg. Mindez azt eredményezte, hogy az épület külső burkolatát adó epoxy gyantás homlokzati- és vízzáró rendszert a szomszédos épülettel rokon nyílásarányban szakítják meg a külső síkra helyezett látszó keret nélküli nyílászárók.

Tervezési metodika tudományosan
 A „Változások Háza" rendeltetése az volna, hogy nem hallgatva el a nyílt problémákat és tisztázatlanságokat, mutassa fel a tudomány értékeit, hogy mindenki a saját területén is hasznosíthassa annak tanulságait. Az építészet tekintetében számomra ez valami olyasmit jelent, hogy a problémák tudományosan elemezhető rétegeit vizsgáljuk részletekbe menően, megalkuvás nélkül és kritikusan, az ilyen módon nem kezelhető síkok irányába pedig tanúsítsunk nyitott és bátor hozzáállást.

Tánczos Tibor
21/22
Tánczos Tibor

Tánczos Tibor
BME Középülettervezési Tanszék


Változások Háza - interaktív tudományos központ és kiállítótér

tervező: Tánczos Tibor

konzulens: Klobusovszki Péter DLA
gipszbetonnal kapcsolatos konzultáció: Szirmay Zoltán, Szövényi Anna, Szövényi István
épületszerkezettan: dr. Czeglédi Ottó
gépészet: dr. Kontra Jenő
építéskivitelezés: dr. Gyulai Judit
tartószerkezettan: dr. Medek Ákos

Vélemények (1)
antjano
2010.04.03.
10:07

Érdekes volt végignézni a tervet, ötletet. Megoldást. Amely természetesen egyedi, ez  tetszett benne. S mint szemlélődő, s magába fogadó személyiség, egykét kérdés felmerül azért bennem, vagyis kérdés-észrevétel.

 1. Az új funkció... Győrre tekintve megalapozott? Milyen vizsgálatok, elemzések alapján jutottál ide? Győrnek pont erre van szükség?

Mert mint törzsgyökeres győri, nagyon szerettem az éttermet, Vaskakas Tavernát. Azért, mert bizonyos okok miatt,nem üzemeltethették tovább, miért nem olyan funkció illik a térhez?Ehhez a térhez, ahol elkezdődik a várkörüli séta, a vár tövében az ágyúk... Stb. Ez nem érzem megindokoltnak. S igaz, megnyitod a teraszt, de el is foglalód egy zárt térrel, nem hagyod lélegezni a régebbi épületet. Lehet, csak én érzem így.

 2. Az "annyira nem odaillő kapuzatok" elé egy lépcsőt húzni, amely elég rossz helyen találja el a régi félköríves nyílást, nem szerencsés... Hiába van eltakarva a tömör felülettel a tér felé, melyen a üvegfelületek, pont kikerülik a lépcső, hozzáteszem, szerintem nem szép helyeken.

3. A téren állva számomra a várfal, már nem a térhez tartozik. Sokkal feszítettebb, és talán barátságtalan záródása is lett a térfalnak a vízpart felé, a tömegek nyugodt lecsengése helyett. (Kérdés a régi Torony helyzete, sajnos nem tudtam még megvizsgálni, ha esszenciálisak akarunk lenni egy hellyel, akkor a régi struktúrával sem érzek teljes összhangot, sajnos nem találtam ábrát erről Nálad)

4. S ha mégis elfogadnám, hogy a térfal odáig tart, legyen kétszintes, akkor is a közútról a híd felé tartva, rossz látványt kapok, egy furcsa épület falazatot, amin csak ablakok vannak. Nem megnyugtató, hogy a Püspökvár sziluettjébe, beletakar. Nem elég könnyed. Kérdéses ez a mellette álló épülettel kapcsolatban is.

5. Az epoxigyantás burkolat, gondolom a tömegformálás velejárója, s "új a hangja", de amellett, hogy a várfallal való kapcsolódása (s nem épületszerkezettani dologról beszélek, hanem az anyagok kontinuitásáról) szervetlen, még egy olyan helyzet is előáll, hogy egy, a folyó mellől nézve még magasabb fallal nézünk szembe... Kicsit nyomasztó hatása van.

Előre is köszönöm gondolataidat ezekfelől.

Üdvözlettel:

Antalics János

 

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A PÁCINI MÁGOCSY-KASTÉLY // Egy hely + Építészfórum

2021.09.08. 16:03
00:06:34

A pácini várkastély hazánk késő-reneszánsz építészetének fontos alkotása, jellegzetes saroktornyaival, gyilokjárójával és cserépkályháival Észak-Magyarország egyik legszebb műemléke. Az Építészfórum és az Egy hely közös sorozatának mai részében ezt a XVI. századi épületet ismerhetjük meg.

A pácini várkastély hazánk késő-reneszánsz építészetének fontos alkotása, jellegzetes saroktornyaival, gyilokjárójával és cserépkályháival Észak-Magyarország egyik legszebb műemléke. Az Építészfórum és az Egy hely közös sorozatának mai részében ezt a XVI. századi épületet ismerhetjük meg.

Épületek/Középület

KILÁTÓ A GALYATETŐN // Egy hely + Építészfórum

2021.08.26. 18:23
00:05:34

Az eredeti kilátó andezit falazata és a kerek ablakokkal ellátott beton ráépítés közötti kontraszt adja a Galya-kilátó jellegzetes hangulatát, mely két gyakorlott túrázó építésznek, Kovács Csabának és Vass-Eysen Áronnak köszönhető. Az Egy hely mai részében a 2015-ben MÉD győztes kilátóval ismerkedhetünk meg.

Az eredeti kilátó andezit falazata és a kerek ablakokkal ellátott beton ráépítés közötti kontraszt adja a Galya-kilátó jellegzetes hangulatát, mely két gyakorlott túrázó építésznek, Kovács Csabának és Vass-Eysen Áronnak köszönhető. Az Egy hely mai részében a 2015-ben MÉD győztes kilátóval ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk