Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. /
Egyéb cikkek

Várfürdő, Gyula

1/18

Várfürdő, Gyula

?>
Várfürdő, Gyula
?>
Várfürdő, Gyula
?>
Várfürdő, Gyula
?>
Várfürdő, Gyula
?>
Várfürdő, Gyula
?>
Várfürdő, Gyula
?>
Várfürdő, Gyula
?>
Várfürdő, Gyula
?>
Várfürdő, Gyula
?>
Várfürdő, Gyula
?>
Várfürdő, Gyula
?>
Várfürdő, Gyula
?>
Várfürdő, Gyula
?>
Várfürdő, Gyula
?>
Várfürdő, Gyula
?>
Várfürdő, Gyula
?>
Várfürdő, Gyula
?>
1/18

Várfürdő, Gyula

Várfürdő, Gyula
Egyéb cikkek

Várfürdő, Gyula

2009.10.19. 11:23

Díjazásban nem részesült 5. sz. pályamű; építészek: Győrffy Zoltán, Hoffman Tamás, Kállay Ferenc

Díjazásban nem részesült 5. sz. pályamű
építészek: Győrffy Zoltán, Hoffman Tamás, Kállay Ferenc

 

Várfürdő, Gyula
1/18
Várfürdő, Gyula

Várfürdő, Gyula
2/18
Várfürdő, Gyula

Várfürdő, Gyula
3/18
Várfürdő, Gyula

Várfürdő, Gyula
4/18
Várfürdő, Gyula

Várfürdő, Gyula
5/18
Várfürdő, Gyula

Várfürdő, Gyula
6/18
Várfürdő, Gyula

Várfürdő, Gyula
7/18
Várfürdő, Gyula

Várfürdő, Gyula
8/18
Várfürdő, Gyula

Várfürdő, Gyula
9/18
Várfürdő, Gyula

Várfürdő, Gyula
10/18
Várfürdő, Gyula

Várfürdő, Gyula
11/18
Várfürdő, Gyula

 

 


A tervezési terület jelenlegi helyzetének értékelése
A Várfürdő fejlesztésének területe több szempontból problémás. A fürdő arculatát ad hoc módon történt fejlesztések jellemzik, melyek következménye az épületállomány kaotikus funkcionális rendszere, alárendelt építészeti karaktere.

A szomszédos épületek arányai egyenlőtlen helyzetet teremtenek. A fürdő megközelítése nehézkes. A hely jelentőségéhez képest a jelenlegi épületek a fejlesztéseket nem teszik lehetővé, illetve a nemrég elkészült épületek is egyfajta építészeti zsákutcát jelentenek. Átalakításuk arányosan kedvezőtlenebb egy korszerű épület létrehozásához képest. A Vár köré szervezett rendezvények, programok a helyszín egyedi adottságaira építenek. Ez a fajta szerveződés reménykedésre ad okot.

 

 

Várfürdő, Gyula
12/18
Várfürdő, Gyula

 

A tervezési terület jövőképe
A fentiek miatt jövőkép nélkül a tervezési feladathoz ezen a helyen nem érdemes nekifogni. A folyamatosan fejlődő város és a Vár adta lehetőségek reményeink szerint a fürdő jövőjére is hatással lesznek. Az új fejlesztés lehetőséget adhat egy átgondolt, egységes jövőképnek, mely további értékes elemekkel gazdagítják a területet. Az adottságai mindenképp megvannak egy tágabb közönség várfürdőhöz való csábításának. De látnunk kell, hogy a fejlesztési lehetőségek ezen a helyen korlátozottak, egy túlvállalt projekt a fürdő végét is jelentheti, ha a folyamatos fejlesztéseknek nem adunk teret.

A fürdő a Kossuth utcából induló alléról közelíthető meg, mely két részre vágja a területet. Északra a Vár, délre a fürdő területe. Mindkét terület sajátságos elrendezéssel bír, mely a tervünk fő konceptuális elemévé vált. A Vár történeti helyzete egy szigetszerű várerőd képét jelenti. Ugyanilyen szigetszerű a fürdő területe, melyet délről a élővízcsatorna határol. Előképekből kitűnt, hogy a vár egykor szigeterődként települt. Minden irányból víz határolta. Ezt a különleges helyzetet meg lehet idézni úgy, hogy az eredeti védműn kívül élővizet hozunk létre. Az allétól északra természetes vizet, délre a fürdő területén mesterséges vizeket terveztünk.

 

Várfürdő, Gyula
13/18
Várfürdő, Gyula

Várfürdő, Gyula
14/18
Várfürdő, Gyula

Várfürdő, Gyula
15/18
Várfürdő, Gyula

 

 

A Kossuth utcáról érkező út végleges eleme, s az így létrejövő teresedés a fürdő bejáratát készíti elő. Ezen a találkozási ponton egyszerre megidézhető a várárok vízfelülete és az új fürdő bejárata.

Az allé mentén tervezett gépkocsi parkolókat nem javasoljuk megépíteni, mert szükségtelen terhet jelent a sétány mentén. Bár a pályázati kiírás erre nem kér választ, mégis a fejlesztés sarkalatos pontja, ezért egy későbbi bővítés lehetőségével számolva a gyógyászati épület előtti park alá süllyesztve tudjuk azt elképzelni.

A tervezett épület státusza, feltételezhető látogatói köre
Az új fürdőkomplexum a város új látványossága lehet. Látogatói távolról jönnek leginkább, sok buszos csoport is várható. A városból tömegközlekedéssel és kerékpárral is megközelíthető kell legyen. Reményeink szerint a fürdő látogatói létszáma folyamatosan bővülni fog.

Alapvetéseink

  • Szigeterőd jelleg visszahozása
  • A bejárati tengely legyen az allé végpontja
  • Az új épület a szigeterőd koncepció része legyen, úgy hogy a Lovarda épületét ne nyomja el, azt egészítse ki
  • A meglévő gyógyászati épület bevonása az új fürdőépület tömegébe
  • Az épület, és annak lényeges funkciói minél szebb rálátást biztosítsanak a Várra
  • A pihenni és a gyógyulni vágyók elkülönítése, a használat (papucs-cipő), és az üzemeltetés (téli-nyári) rendszerezése
  • A tervezett épület a későbbi fejlesztés lehetőségét is hordozza
  • A ház legyen költségérzékenyen környezettudatos. Az energia ésszerű hasznosítása
  • A tervezési program szerinti helyiségméreteket a kiírás lehetőségeit (+-10%) és a rendelkezésre álló (kevés) pénzt figyelembe véve a kisebb értékre állítottuk be
  • A kupolás wellness-központ épületének egy későbbi fejlesztési ütemben történő elbontása, annak szabadtéri központként történő hasznosítása.

A ház funkcionális leírása
A fürdő látogatói két irányból érkezhetnek. Olyan térstruktúrát terveztünk, amelyre mindkét - ellentétes - irányból érkező látogató tévedési lehetőség nélkül rátalál. A Kossuth utca felől gyalogosan, autóval, tömegközlekedéssel érkezők nyílegyenes allén jutnak el a házig. A személygépkocsik a gyógyászat előtti terület alatt parkolhatnak. Az utcaszinten is létesül néhány hagyományos parkolóhely, köztük mozgássérülteknek tervezett is.

 

 

Várfürdő, Gyula
16/18
Várfürdő, Gyula

 

A látogatók másik része az Erkel Hotelből érkezik. A már meglévő kapcsolatot átszerveztük egy egységesebb, jobban használható rendszert hozva létre. A gyógyászati épületen keresztül vitt közlekedési útvonalon a továbbiakban is megtalálhatóak a felfűzött egységek, végpontján a lovarda wellness-központtal. Ezt a rendszert kiegészítettük az utcáról érkező vendégek fogadására alkalmas előtérrel, és egy új közlekedési tengellyel, mely a gyógyászati épület öltözőblokkját, illetve az üzemeltetést szervezi. A földszintre konyhát, éttermet, tornatermet, öltözőket, boltokat tettünk. Az üzemeltetést a gyógyászati épület emeletére raktuk, ahonnan kitűnő kilátás nyílik a Várra.

A fürdő látogatói fő irányból a várfal és a vízfelület közötti süllyesztett téren keresztül érkezhetnek. Ezt az érkezési pontot úgy alakítottuk ki, hogy alkalmas legyen mind nyári, mind a téli üzemeltetés kiszolgálásra. Ebből az elosztó térből a fürdő és az élménypark látogatói egyaránt a pinceszinten található öltözőegységbe juthatnak. Ezen a szinten alakítottuk ki a szaunateret is, illetve a komplexumot kiszolgáló gépészeti helyiségeket, melyeket a folyamatos fejlesztéseket szem előtt tartva túlméreteztünk.

Az élményközpont legfőbb érdekessége a Várat körbeölelő víz egységes megjelenítése a földszinten. A vízfelületen úszó épület tömege különleges hangulatot teremt mind a bent, mind a kint tartózkodók számára. Ezt a teret jól áttekinthetővé teszi a felette kialakított galéria, mely a csúszdák indulópontja is. Itt helyeztük el a büfét, illetve a két épületrész közötti nyaktagba a játszótér került.

Tömegképzés
Az épület, mely vizuálisan nem különíthető el a lovardától és a szomszédos épületektől, azt könnyeden körbeöleli, teret engedve számára, a lepényépülettel egységet hozva létre. A lovarda magassága, helyzete döntően befolyásolja az új tömeg kezelését. A lovardára tapadó épület elvetésének lehetősége a fentiek miatt evidencia volt számunkra. Mindenképp egy könnyed, sejtelmesen átlátható épülettömegben gondolkodtunk, melynek marginális része a vízfelület. Ezt a könnyed épülettömeget belülről átszövi az élménypark növényzete.

 

Várfürdő, Gyula
17/18
Várfürdő, Gyula

 

 

A gyógyászati épület új felületet kapott, amire az új élménypark tömege ráharap, azért hogy ezzel szerves egységet képezzen. Tereit, nyílásait az új igényekhez igazítottuk.
Semmiképp nem szeretnénk jel-szerű épületet létrehozni, inkább egy jól üzemeltethető és alkalmazkodó épület tervezésére törekedtünk, mely magában hordozza a mobilitás, flexibilitás lehetőségét!

Homlokzatképzés
Arra törekedtünk, hogy egyszerű és kompakt szerkezetek jelenjenek meg a külső és belső homlokzatokon. A gyógyászati épületre faburkolat jellegű homlokzatot terveztünk, melyhez könnyen kapcsolódhat az élménypark sejtelmesen áttetsző felülete. A fokozottan hőszigetelő (0,9) üvegezett felületek nagy szelektivitású (szuper neutral) bevonatosak lesznek a fokozott napvédelem érdekében. Az árnyékolásban a homlokzati burkolat belső tartóváza is besegít.

Környezetrendezés
A fürdő parkjának, pavilonjainak felújítása, kialakítása önálló tervpályázatot érdemel. A fürdő kellő zöldfelülettel rendelkezik, nyári kihelyezésű mediterrán növényzet javasolt (leanderek, rozmaringok). A bejáratnál lévő juharfákat megmentenénk, ezért a tervezett vízfelületet az épület felé húztuk. Az épület körül, mivel nem lesz gyalogosforgalom, szinte burkolat nélküli zöldfelület alakítható ki. Nagy, egybefüggő kiültetéseket javaslunk (levendula, vadmandula). A lapostetők nem napkollektorral borított felületei passzív zöldtetőt kapnak.

Bővíthetőség
Az épület igény szerint bővíthető keleti és nyugati irányban. Az alaprajzi rendszer ennek a figyelembevételével készült. A gyógyászati épület előtti parkban egy későbbi ütemben parkolóházat lehetne kialakítani.

Fenntarthatóság
A hely jellegéből adódó energiaforrásokat több lépcsőben hasznosítanánk. A fürdő téli és nyári kapacitása jól elkülöníthető. A fürdő hasznosításánál akár attól eltérő rendezvényeknek is helyet lehetne adni, ami jól kiegészítheti a jelenlegi funkciókat. Olyan önállóan is működni tudó szolgáltatás helyet kaphat, ami kiegészíti a fürdő üzemeltetését.

Fontosnak tartjuk a fürdő épületenergetikai- és ivóvíz-ellátás, épületgépészeti rendszer, valamint szenny- és hulladékanyag-kezelés szempontjából környezettudatos és fenntartható kialakítását. Ennek értelmében:

- ivóvíz -
A fogadóépület büféje és mosdója számára szükséges ivóvizet az esővíz begyűjtésével és megtisztításával javasoljuk biztosítani. Az esővizet a gyógyászati és az élménymedencék épületének tetejéről gyűjtik össze, majd egy mészhomokkő burkolatú medencében tárolják. Az így összegyűjtött esővizet kavics- és zúzalékágyon keresztül többszörösen átszűrik, majd vegyi tisztítás eredményeként válik iható vízzé.

- elektromos energia -
Az épület elektromos áram felvételét a gyógyászati épület tetejére telepített
napkollektorokból nyerhetjük, mely jól kiegészíti a hagyományos áramellátást.

- csapadékvíz -
Használható az épületek vizes helyiségeinek kiszolgálására, a wc-k öblítésére, ahol nem igény az ivóvíz felhasználása. Az előbb ismertetett módon.

- termál víz -
Kézenfekvő lehetőség, hogy a rendelkezésre álló vízből energiát termeljünk. Használható lehet az épület hűtésére, illetve fűtésére hőcserélő útján.

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk