építészet : környezet : innováció

A 2. sz. pályamű részletes értékelése

300.000,-Ft-os megvételben részesült: 2. sz. pályamű, szerzője: Plaza Építész Műterem Győr, Czuczor G. u. 13.

Szerzői: Sándor János, Fábián Edit, Pósa Viktor, Simon Tamás, Tóth Péter, Kormos Szabolcs, Vermes Gábor, Holy Ákos, Gelsei Balázs, Petrikó László, Sleiner György, Horváth István, Kacsó Andrea

 

A terv a terület teljes átalakítását irányozza elő, beleértve az árvízvédelem vonalának új kialakítását is. Az épület - és szabadtéri medence - együttest szimmetrikus formában képzeli el, ezzel a terület természetközeli, nőtt jellegét alapvetően megváltoztatja, anélkül, hogy új környezeti minőséget hozna létre.
A tervezett épületegyüttes a bejárat felől szinte falként zárja a strandterület és a Püspökvár látványát. Az élményfürdő és a termálfürdő kapcsolata a szabad térrel, a természettel és a gyönyörű környezettel teljesen elvész, azok önmagukba zárt egységként akár egy zártsorú városi telken is megépülhetnének.

Az alaprajzi elrendezés tisztasága - különösen a kórház, szállodaszárny környékén - több helyen áldozatul esik a formai megoldásoknak. Maguk az együttes képét meghatározó formák és építészeti elemek igen sokfélék.
A sokhelyütt kritikátlanul alkalmazott divatos megoldások - sávozott kőhomlokzatok, körablakok, ferde pillérek és tetők, íves üvegfalak, franciaerkélyek - kavalkádja tovább erősíti a tömegképzés hiányosságainak negatív hatását.
Az együttes képe a Püspökvár, vagy akár csak a víz felől is zavaros képet mutat, melyre rátelepszik a két fedett medence hatalmas tömege.

Az épületek jelentős része viszonylag kis fesztávú, így a sík vasbeton födémek célszerű és gazdaságos megoldást eredményeznek.
Az uszoda terek nagy-fesztávolságú (~60x35 m-es) zárófödémeként betervezett sík vasbeton lemez olyan szerkezeti vastagságot igényel, amely az alátámasztó oszlopok terhelése szempontjából, valamint a várható alakváltozások miatt rendkívül kedvezőtlen megoldás.

A fürdő teljes új felépítésével számol minden régi létesítmény elbontásával. A terv dokumentáció az üzemeltetés, a funkciók korrekt megítéléséhez igen kevés információt tartalmaz.
Javasolt medencék hidraulikailag kezelhetetlenek.
A teljes árvízvédelmi mentesítésre vonatkozó javaslat, valamint a javasolt új építményi rendszer aránytalanul gazdaságtalan az elérhető funkcionális működtetési előnyökkel szemben.
A tervezett vízfelület 5.630 m2, elegendő.

A pályamű komplex megközelítést tartalmaz a fürdőszolgáltatások változatossága tekintetében. A kivitelezhetőséget azonban jelen költségvetési kereteink nem támasztják alá.
A gyógy- fittnessturizmus városi fejlesztését összeköti a viziturizmussal és kihasználja a csónakházak nyújtotta lehetőséget. A közönség nyugalmát, pihenését, kikapcsolódását nagy közösségi terek és mikroterek szolgálják.
A vendéglátás turistabarát, kiterjed információs iroda telepítésére is.
Mindent egybevetve, különös tekintettel a gazdaságos kivitelezhetőségre a pályázat nem kiemelkedő.

A főbejáratot északabbra a Töltésszer utca nyugati oldalára áthelyezi, az együttest hídon át közelíti meg, így a bejárat a zártsorú beépítésbe olvad. A nyári bejáratot megtartja, épület nélkül, amely így csak kijáratként működhet. A püspökvári alsó sétányról átvezető gyaloghíd városszerkezeti szempontból a nagyméretű épületegyüttes környezetében idegen, rátelepszik a Sziget városrészre és a strand zöld területére is. A termálkutat és a gáztalanítót az épületegyütteshez foglalja.

Alapvetően épületen belül oldja meg a parkolási igényeket a javasolt végső kiépítés esetén 282 fedett parkolóállással, és 32 szintbeni parkolóhellyel.
A parkolási mérleg számításánál számol a Főiskola és a Bercsényi ligetnél elhelyezhető parkolók használatával is, azonban a strandfürdő 3000 főnél nagyobbra tervezett befogadóképessége miatt parkolóhiány keletkezik.
A külső gyalogos forgalmat megoldja, fejlesztési javaslata a Püspökvár-uszoda között létesítendő új gyalogos híd.
A kerékpáros forgalom megoldásával nem foglalkozik.
A külső úthálózat forgalmi rendjével, forgalomtechnikájával nem foglalkozik.

A meglévő árvízvédelmi rendszert teljes mértékben átalakítja, 380 fm-t elbont és a folyók mentén (Mosoni-Duna, Rába) új árvízvédelmi vonalat épít. Az új védvonal összes hossza: 490 fm, amely részben "hagyományos", részben "különleges" szerkezetű. Ennek lényege: mobil elemekből egészül ki a védmű.
A teljes tervezési terület levédésre kerül. Az új töltés a III. ütemben épül. A javasolt megoldás megfelelő, a beavatkozás mértéke e pályaműnél a legnagyobb.

 

vélemény írásához jelentkezzen be »