építészet : környezet : innováció

A Pro Architectura díjak és a Palóczi Antal-díjak átadása

Ünnepség Az Építészet Világnapja alkalmából az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium dísztermében.
Pro Architectura díjas Hajnal Zsolt, Mórocz Tamás, Páll Anikó, Zoboki Gábor, Golda János és Szenderffy Gábor.
Palóczi Antal-díjas Kismarty-Lechner Gyula és Körner Zsuzsa

Díjátadás Az Építészet Világnapján az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium dísztermében

Dr. Lamperth Mónika, a Magyar Köztársaság önkormányzati és területfejlesztési minisztere, Az Építészet Világnapja alkalmából kiemelkedő építészeti alkotó tevékenységük elismeréséül

Pro Architectura díjat adományozott

Hajnal Zsolt
Hajnal Zsolt építésznek a budai Kapás utcai lakó-együttes tervezéséért
Az építész kiváló például szolgál arra, hogyan lehet egy nagyon értékes, de kedvezőtlen adottságú területen városképi és funkcionális szempontból egyaránt magas színvonalú lakóépületeket alkotni, hogyan lehet az ingatlanfejlesztési érdekeket és az építészeti igényességet összehangolni, egyensúlyba hozni.


Mórocz Tamás
Mórocz Tamás építésznek a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium tornatermének tervezéséért / tervezőtársa Földes László
A városszerkezeti és történeti szempontból kiemelkedő jelentőségű, de építészeti szempontból heterogén környezetben az építész meggyőző magabiztosságával, kellő alázattal, megtalálta azokat az
eszközöket, amelyek együttesen biztosítják az illeszkedést, az új épület egyéni, eredeti jellegét, mind pedig használati értékét.
Földes László 2004-ben már részesült a díjban, mely csak 5 évenként adható.


Páll Anikó
Páll Anikó építésznek a mosonmagyaróvári műemlék-rekonstrukció és a hozzákapcsolódó lakóház együttes tervezéséért
Az óvári városközpontban álló műemlék-épület teljes újjáépítésével és mellette egy új hétlakásos társasház tervezésével az építész egyedülállóan szép és érdekes együttest hozott létre. Ezzel a régi értékek megmentésében, az új értékek létrehozásában, és ezek összhangjában példás művet alkotott.


Zoboki Gábor átveszi a díjat Újhelyi István államtitkártól
Zoboki Gábor építésznek a budapesti Művészetek Palotája tervezéséért.

A tervező a kedvezőtlen környezeti adottságok és a folyamatosan változó beruházói igények mellett, kiemelkedő szakmai tudással és felelősséggel oldotta meg a hazánkban hosszú idő óta legbonyolultabb és legnagyobb építészeti feladatot, amely révén nem csak a főváros, de az egész ország egy elismerten világszínvonalú művészeti intézmény-komplexummal gazdagodott.

(tervezőtársak: Turi Zoltán vezető tervező; Vezető építész, belsőépítész tervezők: Erőss János, Silvester Csaba; Építész, belsőépítész tervezők: Bordás Péter, Borzák Richárd, Császár Imre, Demeter Nóra, Simon Móni, Szatmári Gábor, Valkai Csaba, V. Szabó Gyula; Építész, belsőépítész munkatársak: Benke Róbert, Dobos András, Dobos Botond, Fekete Ferenc, Kakas László, Országh István, Torda-Molnár Tamás, Varsányi Gyula. Belsőépítész terv: Nemzeti Koncertterem, Fesztivál Színház és közönségforgalmi terek: Zoboki, Demeter és Társaik Építésziroda; Közönségforgalmi és üzemi területek: Rex-Kiss Béla, Szűts Zsuzsa, Tóth Róbert, Vörös Ferenc Attila - Technoart Kft.
Ludwig Múzeum: Gergely László, Zobor László - Studio)


balról Szenderffy Gábor és Golda János
Golda János és Szenderffy Gábor építésznek a Debreceni Egyetem Élettudományi Épülete és Könyvtára tervezéséért. Munkatárs: Mészáros Erzsébet, képzőművész: Megyik János
A tervezők a debreceni egyetemi város évtizedek során kialakult környezetébe jól illeszkedő, az összetett funkcionális igényeknek jól megfelelő, átgondolt, következetes rendszerben, korszerű és példaértékű épületegyüttest alkottak.


Palóczi Antal-díj átadására első ízben került sor. Az új díj alapításának igénye, gondolata szakmai körökben már korábban felmerült. Dr. Lamperth Mónika kiemelte: egy ország arculatát a természeti és táji adottságok mellett döntően az ember alkotta, épített környezet határozza meg. A díj alapításával, ezzel a hagyományteremtőnek szánt aktussal kívánjuk jelezni – mondta – a településrendezés fontosságát.

Dr. Lamperth Mónika, a Magyar Köztársaság önkormányzati és területfejlesztési minisztere, a településrendezés területén legalább 10 éven át végzett kimagasló tervezői, oktatói, kutatói főépítészi tevékenysége elismeréséül

Palóczi Antal-díjat adományozott

Kismarty-Lechner Gyula és neje a díjátadáson
Kismarty-Lechner Gyula okleveles építészmérnöknek
A településtervezés területén tervezőként, oktatóként, területi főépítészként kifejtett kiemelkedő és sokoldalú tevékenységéért, több mint ötven éves munkássága során Budapest és az ország fejlesztését meghatározó városrendezési tervek készítéséért, "mesterként" több építész generáció felelősen gondolkodó településtervezővé neveléséért, valamint a szakmai szervezetek alapításában, munkájában megnyilvánuló önzetlen szerepvállalásáért.

Körner Zsuzsa átveszi a Palóczi Antal-díjat Dr. Lamperth Mónikától
Körner Zsuzsa okleveles építészmérnöknek
Kimagasló színvonalú, a felnövekvő építész generáció tágabb összefüggésű, városléptékű szemléletmódjának kialakulását elősegítő oktatói tevékenysége, előre mutató gondolatiságú városrendezési tervek készítésében való részvétele és az elmúlt évtizedek magyar építészeti-városrendezési értékeinek felkutatását, összegzését, értékelését bemutató műveinek elismeréséül.


Palóczi Antal-díj

Kolber István, az előző kormányciklusban a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter 31/2005. (X. 21.) TNM rendeletében az építésügy körében eddig adományozható három díj (Ybl Miklós-díj, Pro Architectura-díj, Kós Károly-díj) megtartása mellett két új miniszteri díjat alapított. Az építésügyi igazgatásban legalább tíz éve dolgozó köztisztviselők kimagasló szakmai tevékenységének elismerésére alapított Lechner Lajos-díjat és a Palóczi Antal-díjat.

A Palóczi Antal-díjat először 2006-ban, az Építészeti Világnap alkalmából adja át az építésügyért felelős miniszter a településrendezés területén legalább 10 éven át végzett kimagasló – tervezői, oktatói, kutatói, főépítészi – tevékenység elismeréséül. A díjjal emlékérem, az adományozást igazoló oklevél és jutalom jár. Évente két díj adományozható személynek, illetve olyan tervezőcsoport tagjainak, akik a településrendezés területén tartósan, illetve több esetben együtt dolgoznak.

Palóczi Antal nevével az építészek közül is csak kevesen találkoztak, a tervezett díj elnevezése hallatán sokan feltették a kérdést: miért nem választunk ismertebb névadót, és egyáltalán ki az a Palóczi Antal. Az, hogy maguk az építészek sem tudnak szinte semmit a megelőző korok mégoly sokrétű tevékenységet folytató várostervezőiről, talán a településrendezés lényegével is magyarázható. A települések területfelhasználásának és infrastruktúra hálózatának kialakítására, az építés helyi rendjének szabályozására, a tágabb és szűkebb közérdek és a jogos magánérdek összhangjának megteremtésére irányuló, a környezet természeti, táji és épített értékeinek fejlesztését és védelmét szem előtt tartó tevékenység eredménye általában csak hosszú idő után és akkor sem kézzel fogható formában jelenik meg. A településrendezés az átlagost meghaladó problémamegoldó képességet és a közjó iránti alázatot igényel.

Palóczi Antal (1849-1927) Bécsben és Budapesten tanult, építészmérnöki diplomáját a budai József Műegyetemen szerezte, ahol 1871 és 76 között tanársegédként működött, és ezzel egy időben Steindl Imre tanár irodájában mint vezető tervező dolgozott. 1877-től önállóan működött, több bérházat épített, sikeres építésznek számított. Kortársa volt többek között Ybl Miklós, Lechner Lajos, Lechner Ödön és Hauszmann Alajos, aki több ízben említi naplójában.

Már 1876-ban, tehát 28 éves korában elnyerte a „Pro Litteris et Artibus” díjat (a művészetért és tudományért aranyérem). 1879-ben a brassói vármegyeház pályázatán nyert díjat. Részt vett az Országház nemzetközi tervpályázatán is. Érdeklődése azonban a várostervezés irányába fordult, e téren kezdeményező és úttörő szerepet vitt. Számos vidéki városnak készítette el a szabályozási tervét, vagy tanácsadó volt a szabályozások megalkotásában (Arad, Brassó, Nagyszeben, Nyíregyháza, Pancsova, Pozsony, Újvidék, Sopron, Besztercebánya, Zólyom stb.). Budapesten egy jelentős terve valósult meg: 1897-ben a Közmunkatanács megbízására elkészítette a Szabadság tér szabályozási tervét.

A díj első átadása alkalmából annak névadójáról, Palóczi Antalról színes füzet jelent meg Krakler Judit, az ÖTM Településrendezési Főosztály munkatársa szerkesztésében.

vélemény írásához jelentkezzen be »