/ AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024
Pályázatok/Magyar

A „SZÉLL KÁLMÁN TÉR REKONSTRUKCIÓJA 2012. Városépítészeti és Építészeti Tervpályázat” - nyílt tervpályázati eljárás

1/0
Hirdetés
1/0
Pályázatok/Magyar

A „SZÉLL KÁLMÁN TÉR REKONSTRUKCIÓJA 2012. Városépítészeti és Építészeti Tervpályázat” - nyílt tervpályázati eljárás

2012.09.24. 10:53

A Budapest, II. kerület Széll Kálmán tér rekonstrukciójának megtervezésére az Ajánlatkérő jelen tervpályázat keretében városépítészeti, építészeti javaslatokat vár a pályázóktól Buda egyik legfontosabb terének megújítása érdekében. A Tervpályázat tárgya a Széll Kálmán tér rekonstrukciójára, átépítésére vonatkozó városépítészeti és építészeti tervjavaslatok kidolgozása. Beadási határidő: 2012. november 13. 24:00 óra.

I.1. Ajánlatkérő: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. ( 1024 Budapest, Lövőház utca 37.)
Kapcsolattartó: Schulek János műszaki igazgató
e mail: musz.ig.titkarsagfkukac]fomterv.hu
telefon: +36 1 3459500, Fax:+36 1 3459550

I.2. Rövid meghatározás:

A Budapest, II. kerület Széll Kálmán tér rekonstrukciójának megtervezésére az Ajánlatkérő jelen tervpályázat keretében városépítészeti, építészeti javaslatokat vár a pályázóktól Buda egyik legfontosabb terének megújítása érdekében.

A Tervpályázat tárgya a Széll Kálmán tér rekonstrukciójára, átépítésére vonatkozó városépítészeti és építészeti tervjavaslatok kidolgozása.

Az Ajánlatkérő által támasztott tervezési követelményeket a Tervpályázati dokumentáció tartalmazza.

A tervezési terület pontos lehatárolása a Tervpályázati dokumentációban került rögzítésre.

A Széll Kálmán tér és környezetének városépítészeti eszközökkel történő rendezése érdekében a jelen Pályázati Kiírásban megfogalmazott tervezési program megvalósítására az Ajánlatkérő pályázati formában keresi, illetve választja ki a legjobb tervjavaslatot és a feladat elvégzésére alkalmas tervezőt.

Cél, hogy a Széll Kálmán tér Budapest közlekedési rendszerében betöltött kiemelt szerepéhez és a városszerkezetben elfoglalt helyéhez méltó módon, előnyös adottságait kihasználva újjászülethessen.

A tér-rekonstrukció megvalósíthatósága érdekében funkcionálisan jól működő és reálisan megvalósítható építészeti javaslatokat várunk, melyek alapján a tér megújítása a mai kor elvárásainak megfelelő, magas építészeti színvonalon megtörténhet.

I.3. Kérdések

A pályázók a tervpályázati kiírással és dokumentációval összefüggésben kérdéseket tehetnek fel 2012. szeptember 29-ig az I.1) pontban meghatározott cím(ek)re küldött telefax üzenetben vagy elektronikus levélben. A válaszokat az ajánlatkérő 2012. október 3-ig adja meg.

I.4. Beadás

A pályamű(vek) beadásának helye és ideje: a pályaművek kizárólag postai (tértivevényes ajánlott)  küldeményként adhatók fel, 2012. november 13. napján 24:00 óráig. A Bíráló Bizottság a határidő után benyújtott, valamint a 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint a titkosságot megsértő pályaművet a tervpályázatból bírálat nélkül kizárja. A benyújtás időpontjának az ajánlatkérő a postai feladás igazolt dátumát tekinti.

I.5. Eredményhirdetés

A tervpályázati eljárás eredményének kihirdetése: 2012. december 11., 10:00 órai kezdettel Ajánlatkérő székhelyén (1024 Budapest, Lövőház utca 37.).

I.6. Díjazás

A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 22.000.000,- Ft (azaz Huszonkét-millió forint) áll rendelkezésre.

A díj legnagyobb összege: bruttó 8.000.000,- Ft (azaz Nyolc-millió forint)

A megvétel legkisebb összege: bruttó 600.000,- Ft (azaz Hatszáz-ezer forint) lehet.

A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatoknak a bírálati szempontok szerinti egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét, továbbá a díjazásban részesülő pályaművek számát.

I.7. A tervpályázati eljárást követő szerződések

A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg.

További informácó a csatolt dokumentumokban.

Vélemények (31)
városjáró
2012.09.28.
22:49

Pákozdi Imre 9. kérdésére íme egy kétéves válasz - egy városjáró outsidertől: http://varosjaro.blog.hu/2010/10/04/narancsvidek_bizonyithat_1

Yan Gable
2012.09.25.
13:33

Kedves "Fenyvesi, 2012, szeptember 25 - 08:50" Ismereteim szerint a Széll Kálmán (volt Moszkva) téren sohasem volt uszoda... még akkor sem, ha a tér fogalmát a teljes területre kiterjesztve értelmezzük, nemcsak a Dékán utca - Csaba utca vonaltól a Szilágyi Erzsébet fasor felé (az ezen belüli "rész" - ahol a villamosok fordulnak - részben Várfok utca, részben Margit körút, részben Vérmező utca, illetve Krisztina körút)...

FenyvesiHK
2012.09.25.
16:55

@Yan Gable: Némi malíciával írtam az uszodát,ami magyarán bányatavat jelent. Feltételezve és megengedve, hogy csak a békák tempóztak benne. "A várdomb északi nyúlványáról fejtették le az agyagot, ekképpen egy 9–10 méter mélységű hatalmas gödör keletkezett, amelynek agyagos talaján megmaradt a víz, így a mai Moszkva tér helyén a XIX. század második felében egy szabályos bányatavat kell elképzelnünk." Rostás Péter helytörténeti írása a Budai Polgár c. lapban jelent meg.

RM
2012.09.25.
20:27

@FenyvesiHK: Télen bizony korcsolyapályaként működött! Én még emlékszem rá, gyerekkoromból!

FenyvesiHK
2012.09.26.
07:26

@RM: Mégsem csak a békák tempóztak: "1897-ben az ezredévi kiállítás Sörkóstoló pavilonját átszállíttatták a térre, és átalakították a sporttelep első klubházává. A favázas sportház mellé 900 négyzetméteres úszómedencét építettek." (fovarosi.blog.hu) egy kedves kép a tenisz múltból: http://www.fortepan.hu/_photo/download/fortepan_15166.jpg mielőtt végső döntés születik ezt tessenek elolvasni: http://www.c3.hu/~eklektik/moszkvater/bacher.html meggyőződésem, hogy egy tér évtizedekre szóló átépítése nem csak közlekedéstechnikai feladat

Pákozdi Imre
2012.09.27.
05:32

@FenyvesiHK: Az uszoda előásásáért gratulálok, nagyon drukkoltam magának :-). Bächer Iván írása hangulatteli, ám nem hiszem, hogy bármiben is ellentmondásban van a FŐMTERV / Finta / Gartenstúdió tervével. Utóbbi ui. nem tér ki a Retek utcai kocsmák számára - bár, lehet, hogy azt a szerintem fölösleges áttörést (ld. az alábbi anyag 12. old. 11. sz. oblektumát) éppen a poharazók jobb és gyorsabb elérése céljából vágnák a SZK tér és a Retek utca közé: http://www.bkk.hu/wp-content/uploads/2011/09/szell_kalman_kozertheto_0901_mod.pdf

zapata
2012.09.25.
10:45

Elszomorító, hogy már a pályázat meghirdetésében is újfent visszaköszön a "békebeli" kicsinyesség. Mert hogy konkrétan mi is a feladat, az valójában csak a tervpályázati kiírás szövegéből szokott kiderülni. Azt viszont a kiíró nem teszi közzé az interneten, mint jobb helyen szokás. Hogyisne, vedd ki a kiírást hatvanért, aztán majd megtudod, hogy érdemes volt-e kivenned a kiírást! Ha a "pályázati eljárás" ebben a szellemben folytatódik, az nem sok jót ígér.

FenyvesiHK
2012.09.26.
13:32

@zapata: "A Népszabadság úgy értesült, hogy a korábbi műszaki terveket készítő FŐMTERV ÁLL NYERÉSRE *. Így ő hirdetheti meg a területre vonatkozó építészeti pályázatot is. Mint ismeretes, a koncepciótervre vonatkozó előző pályázaton a Finta Stúdióval dolgoztak együtt. Az építészeti tervpályázatot egyébként a szerződéskötést követő 15 napon belül kell elindítania a nyertesnek. A A feltételeket a majdani bírálóbizottság határozza meg, de már most tudható, hogy a kiírás jelentős mértékben támaszkodik a Főmterv és a Finta Stúdió korábbi koncepciótervére."(2012. június 30.) *(kiemelés tőlem) Az újságírói szöveg már önmagában is tanulságos fordulatokat hordoz (pl. hogy mit takarhatnak a korábbi "műszaki" tervek, meg mi a csuda az az "építészeti pályázat" amit meg kell hirdetni, vajon egy pályázat utáni pályázat?, most akkor a korábbi műszakiban nem vala építészet? de akkor mit keresett ott a FStúdió? és hol van az a 15 nap, melyik időszámítás szerint és a legszebb fordulat: A f e l t é t e l e k e t (melyeket is?)a majdani bírálóbizottság határozza meg,(!!!!!!)) foglaljuk össze: mindenki nyugodtan dobja el a ceruzát, a pályázat lefutott, nyertes: Főmterv-Finta Stúdió és bár a BKK előírta a 3(!)kerület illetékességi területét érintő beruházáshoz az írásbéli előzetes hozzájárulást, a torkok átharapása folyamatban van. (No és a terület rendezéséhez a Fővárosnak meg persze a BKK-nak is egyetértő szerelemben hozzá kell járulnia.) Ha nem lenne az a jó kis Jújniós pénz az ablakban, bizony árulhatnánk azt a két dolgos kezünket most már mi építészek is az óra alatt még húsz évig, ahogy az eddig is szokásban volt más szakmákban. Ime a nyerésre álló tervelmény: http://ingatlanmagazin.com/ingatlanpiac/ilyen-lesz-az-uj-szell-kalman-ter-futurisztikus-latvanytervek-az-egykori-moszkva-terrol/

városjáró
2012.09.28.
23:05

@FenyvesiHK: Kb ugyanezt mondtam magam is már tavaly ilyenkor is az Urbanista Blogban zajló polemizáláskor: http://urbanista.blog.hu/2011/10/20/megsem_lesz_lyukacsos_ursajt_a_szell_kalman_teren_szolidabb_megoldas_valosul_meg_a_tervezok_valaszol/fullcommentlist/1#c14753587

mestska
2012.09.29.
07:11

@FenyvesiHK: elolvastam a hozzászólásokat, és nem értem, mert a BKK honlapján egészen más olvasok: http://bkk.hu/fejleszteseink/szell-kalman-ter-atalakitasa/ Ez alapján a Főmtervnek érvényes szerződése van a közlekedéstervezésre, és ők írták ki a mostani tervpályázatot is,

Pákozdi Imre
2012.09.25.
07:52

Nagyon drukkolok, hogy használható eredmény szülessen. Ha megkérdeznének, alapvetéseim a következők lennének: 1. A villamosok (vég)állomásait gázolásveszély-mentesítsék (4., 6., 59., 61.). 2. A vári buszok állomásai legyenek kényelmesebben megközelíthetők. 3. Legyenek jól hozzáférhető taxiállomások a Fény utcai piac és a Mammutok körül. 4. A Szilágyi Erzsébet fasori autóbusz-sáv - a Demszky-korszak nagyon kevés vívmányának egyike - legyen zavarmentesen átvezetve a Széll Kálmán téri végállomásokig. 5. Épüljön hatalmas, 1000-1300 autót befogadó parkoló a tér közvetlen közelében. Ott hullámzik a Vérmező utca a Vár lábánál, ott meredezik a régi Postapalota a mellette lévő dombocskával; ha valahol, hát itt célszerű megállítani az agglomerációból és a gazdag budai negyedekből beáramló autóforgalmat. 6. Javaslom a teret megtisztítani az aluminium "gombáktól", a régi forgalmi épülettől (ma: Gyros-csárda), a metróállomás épületét pedig az ÖSSZES járulékos elemtől. No presszó, no söröző, no kisbolt, újságos, könyvesbolt: hadd áramoljon a nép. Az állomásépület akár maradjon is, nem csúnya és megszoktuk. 7. A tér centruma viszont idejétmúlt, felesleges, trehány, a valaha volt 58-as és 56-os villamosok vágányai csak útban vannak. Maradjon meg az óra, oszt' semmi más. 8. Nem kell építészeti csoda a térre. A Széll Kálmán tér legfőbb jellegzetessége a katlanszerűsége. Egy katlant pedig nem az abból kikandikáló épületek tesznek széppé, hanem a természetesen adódó konkáv struktúra rendezett kiteljesítése. Az ízléssel vezetett, jól irányított, célszerű forgalmi rend maga volna a siker, a haditett, a bravúr. 9. Kiváncsian várom a további, hasonlóan "földközeli" hozzászólásokat.

nagylaszlo71
2012.09.25.
07:56

@Pákozdi Imre: Amit én eddig láttam a tervekben és elképzelésekben, az mind-mind a zöldfelület növelésével és/vagy némi öncélú építészeti bravúr beszuszakolásával próbált meg valami eredetit alkotni a téren, kissé figyelmen kívül hagyva, hogy a város talán legforgalmasabb (közösségi) közlekedési teréről van szó. A jelenlegi állapotok szerint az egész tér egyetlen hatalmas BKV telephely, buszpihenővel, villamos végállomásokkal, használaton kívüli hurokvágánnyal. Hab a tortán a hömpölygő gépkocsiforgalom. Amit szerintem alapvetően tisztázni kéne: 1. A tér hány százalékát használja/használhatja a BKV? Hány villamosvonalnak van/lesz itt végállomása, hány villamosvonal halad át a téren? A fonódó villamosok és a tervekben szereplő fogaskerekű végállomás hogyan befolyásolja/rontja ezt a helyzetet? 2. Továbbá: hány autóbuszjáratnak van/lesz a téren végállomása, hogyan lehetne az általuk használt teret (és levegőt) ésszerű keretek között tartani? 3. Mit csináljunk az átmenőforgalommal? A Szilágyi Erzsébet fasor - Krisztina körút - Margit körút forgalmának elterelése/lassítása nem igazán képzelhető el, felüljáróban manapság senki nem gondolkodik, térszint alá bármit beszuszakolni szintén kicsit necces. Akkor pedig mi legyen?

FenyvesiHK
2012.09.25.
08:31

@Pákozdi Imre: Most akkor mi van ? Már éppn rágyújtottam volna jól megérdemelt esti szivaromra kényelmes fotelomban, amikor ez a hír ért, pedig abban a jó hiszemben dőltem hátra, hogy Kalef ügyben minden sínen van http://index.hu/belfold/budapest/2011/09/04/mi_valtozik_a_szell_kalman_teren és akkor tessék Emberek ! a Széll Kálmán tér átépítésének tervét a Fővárosi Közgyűlés 2011 szeptemberében ELFOGADTA “Felújításának pályázatát a Főmterv Zrt. nyerte el, s a megvalósítás 2012-re várható” én meg ülök itten a fotelban és azt képzelem, hogy még ebben az évben lesz nekem új Kalefom Én már semmit sem értek…

nagylaszlo71
2012.09.25.
08:42

@FenyvesiHK: Annyi terv volt már az átépítésről, hogy ember legyen a talpán aki tudja, hogy most épp van-e aktuálisan érvényes. Az mindenesetre kínos, hogy ezek szerint a Főmterv sem igazán tudja, hogy van ilyen, és hogy azt annak idején ők nyerték. Vagy csak a jogot nyerték, hogy valamiféle elképzelések sorvezetője alapján valódi terveket pályáztassanak? Öntsön valaki tiszta vizet a pohárba, mert tényleg furcsa...

FenyvesiHK
2012.09.25.
08:51

@nagylaszlo71: asszem ez itten a tiszta ?! víz: http://www.bkk.hu/wp-content/uploads/2011/09/szell_kalman_kozertheto_0901_mod.pdf

nagylaszlo71
2012.09.25.
09:14

@FenyvesiHK: Idáig érthető, de ehhez nem inkább kivitelezési tervek kellenek? Ehhez képest: "A Tervpályázat tárgya a Széll Kálmán tér rekonstrukciójára, átépítésére vonatkozó városépítészeti és építészeti tervjavaslatok kidolgozása."

Hartmann György Sándor
2012.09.25.
10:05

@nagylaszlo71: Jobb helyeken ez úgy történik, hogy a megvalósíthatósági, környezetvédelmi, stb., stb. tanulmányok elvégzése után - és az ahhoz szükséges és kívánt cél elérése érdekében ehhez idomítják a szabályozási terveket (amelyek időszükséglete cca. 2,5 év, még akkor is, ha minden gyorsítási lehetőséget kihasználnak) - ezekhez meghatározzák azt a TERVEZÉSI PROGRAMOT, amely az építészetei tervezés alapja. És mindez végig futtatják a Nagy Nemzeti Konzultáción, hogy ne érje szó a ház táját. Ryhe Ui. Én nem láttam, a tervezési programot, de az a tény, hogy az elbírálás szempontjait így adták meg: IV.3) A pályázatok (pályaművek) elbírálási szempontjai: 1. Széll Kálmán tér rekonstrukciójának építészeti, térépítészeti es közlekedéstervezési szempontrendszere - funkcionális igények kielégítése - Térépítészeti, építészeti minőség - Környezetbe illeszkedés - Zöldfelületi tervezés minősége - A térszervezés es a közlekedési útvonalak összhangja - A Széll Kálmán tér városépítészeti, infrastrukturális kapcsolata a szűkebb es tágabb környezettel 1. Megvalósíthatósági szempontrendszer -I . ütem azonnali megvalósíthatósága - Továbbfejlesztés több lépcsőben megvalósítható legyen 1. Gazdasági szempontok (rekonstrukció tervezett költségeinek betarthatósága). - Rekonstrukció tervezett költségeinek megalapozottsága 1. Környezettudatos szemlelet megjelenése a tervekben, építésben, üzemeltetésben. 5. A tervek áttekinthetősége, érthetősége es Tervpályázati Kiírásban szereplő előírások megítélhetősége. (a számozási hibákért, vagy annak az értelmezésért kérem a kiíróhoz fordulni!) Csak azt jelenthet, hogy olyan szempontokat értékelnek, ami valójában a megfelelés kritériuma (ahogy nálunk mondanák, ha nem tartod be kiváglak, mint a macskát …), valójában megint a zsűri lehet elkalapálható a tervpályázat eredményességért, illetve eredménytelenségért!, mert a kiírónak fogalma sincs arról, hogy ezen pályázat keretében mit is vár.

FenyvesiHK
2012.09.25.
13:12

@Pákozdi Imre: Kedves Imre! Már aki megszokta...,hogy alulról nézve egy rakétakilövő állomás alól szemlélje szegény Kalef reményteljesnek nem mondható jövőjét, felülről meg talán az ufók gondolhatják úgy, hogy leesett a legyezőjük a legutóbbi bevetésnél, amikor elhintették azokat az agybaépített mikrochipeket, amitől az emberek örök háborút hirdettek Széll kontra Moszkva ügyben a becsületsüllyesztés legmélyebb árkáig. A viccet félretéve a - városi legendák szerint engedély nélkül épült - legyező elavult, rengeteg pénzt lehetne elkölteni a rendbetételére, a presszó terasza enyhén szólva morbid, mert milyen panorámában gyönyörködhet a szmogba ágyazott delikvens, a legyező iránya az építésekor is egy hamis "tengely" irányába szórta szét a metrón kitódulókat, akik az egyre lejjebb merülő téri élményekbe botlottak egyenesen. (én pl. nem emlékszem olyan délutáni időpontra, hogy valaki valakit ne ütlegelt volna szóval avagy tettel...) szóval hadd ne szokjuk meg terhes örökségünket

Pákozdi Imre
2012.09.25.
16:36

@FenyvesiHK: Én egy mindentől lecsupaszított, tehát a szárnyépületeitől megfosztott, szikáran beton "legyező" mellett érveltem. De igaza van. Minek megkötni a mai tervezők kezét? Annyira nem jó az a jelenlegi felszíni épület. A tető égbeszökellésének gesztusa pedig kifejezetten időszerűtlen. Megépítésének pillanatától kezdve...

FenyvesiHK
2012.09.25.
16:45

@FenyvesiHK: A felújítási tervek kálváriáját sokan megírták, nem ismétlem őket. Meglátásom szerint egyszerűen összefoglalva: A Kalef egy téglagyári gödör volt, majd uszoda (pardon bányató) aztán koripálya-teniszpálya majd egyre durvuló közlekedési csomópont lett Sajnos nem én találtam ki, de a legszimpatikusabb megoldás: legyezőt ledózerolni földet rányomni az egész térre közlekedést a föld alá üde parkot a tetejére minden más megoldásnál vastüdő, porálarc, oxigénpalack ingyenes kihelyezésével kicsit javítva marad tovább a jelenlegi szmogáramlatok így-úgy-amúgy való át-megtervezésével a SzéllKalefi -Moszkva téri turáni átok és lehet tovább anyázni egyéb weblapokon,hogy akkor most Széll Kálmán korának Bokros Lajosa volt-é és a mai fiatalok szívébe hogy ette be magát Moszkva Anyácska

Pákozdi Imre
2012.09.25.
19:00

@Hartmann György Sándor: Igen, a fenti szöveg pontosan erről tanúskodik. Buta szabványrizsa.

Pákozdi Imre
2012.09.25.
19:21

@FenyvesiHK: Hevenyészve elolvastam az első 10 oldalt a Fenyvesi által fentebb beküldött linken (http://www.bkk.hu/wp-content/uploads/2011/09/szell_kalman_kozertheto_0901_mod.pdf), és nekem tetszik. A tetszés azonban nem az Építészfórumra való érzület, ezért most kinyomtatom és ízekre szedem :-).

Pákozdi Imre
2012.09.26.
05:39

@Pákozdi Imre: Elolvastam és gratulálok a tervhez. Gondolom, akik ezt alkották - a FŐMTERV, a Finta Stúdió és a Gartenstúdió szakemberei - naponta vagy hetenként járnak arra. Egy biztos: nagyon pontosan ismerik a Kalef - Moszkva tér - Széll Kálmán tér helyzetét. A terv megoldja a forgalmi kérdéseket, bár nem értem, hogy a Szilágyi Erzsébet fasor felőli buszokat hogyan fordítja vissza. Ez azonban lehet az én tervolvasási hibám. Nagyon tetszik, hogy az 5-ös buszt reális távolságra hozzák a metróhoz és hogy rendet teremtenek a hűvösvölgyi és a budakeszi buszok végállomásait illetően. Tetszik, hogy az építészeti rész kifejezetten szerény; nem álmodik megastruktúrákat a szerencsétlen közlekedők feje fölé, hanem minden eszközzel segíti céljuk elérését, az áramlásukat. Elvetélt gondolatnak tartom a Fogaskerekű Széll Kálmán térre történő bevezetését. Ez nem is a terv alkotóinak ötlete, de sajnos figyelembe veszik és számot vetnek vele. Nem tartom indokoltnak a Retek utcai gyalogos átvágást sem; ide és innen nem várható számottevő gyalogos forgalom. Kiváló gondolat viszont az Ignotus utcához vezető, a térfalat meg nem bontó, földszinti átjáró, ami a közeli hegyvidékről érkező biciklisták kedvenc begurulási útvonala lehet. Egyáltalán: elismerésem a kerékpáros társadalom érdekeinek gondos és szakszerű figyelembe vételéért. Nem értek egyet a mélygarázs gondolatának a "magánszféra" érdekkörébe utalásával. Az általam javasolt, ezres befogadóképességű garázs pont ott várná a Nagyérdeműt, ahol már halálra frusztrálta magát a Telkiből, Pátyról, a II/a kerületből, a Hűvösvölgyből, a Kuruclesi útról, a Hadik András utcából való araszolgatásban és semmi kedve tovább gyűrődni az Attila úton vagy a Margit körút-Nagykörút karéján. Higgyék el, behajtanának, behajtanánk... Összességében elismerésem és szeretném, ha a Széll Kálmán tér - a szüleim legalább az 1960-as évekig így hívták - ennek a tervnek a kibontásával épülne újjá.

bardóczi
2012.09.26.
07:03

@Pákozdi Imre: Szerintem - egy másik filozófia mentén - még nem frusztrálódott eléggé halálra a Telki-Páty-Solymár-Budakeszi autóstársadalom annyira, hogy a buszt, az egomi vonatot és a villamost válassza az autója helyett. Ezt a forgalmat kiszolgálni egy Moszka téri mélygarázzsal azért vétek, mert akkor lehet hogy a belváros egy picit tehermentesül, de a Hűvösvölgy ugyanolyan 'Szmogvölgy' marad. Nem nagyon szabadna így tenni: akinek egyszer már segge alatt az autó, az nehezen száll ki. (P+R-t nem a pesti és budai belváros határára kell tervezni - mindenki oda szeretne -hanem az agglomerációba!) Ez már csak azért is probléma, mert a Hűvösvölgyön keresztül érkezne be az uralkodó szélirány felől és a lejtőszél jelenség segítségével a pesti belvárosba az elvileg friss levegő, hogy átmossa a belvárost, ami innentől kezdve csak szmoggal lesz átmosva. Jelesül ezért is nem akkora nagy hülyeség pl. a fogas behúzása a Moszkvára, mert az is egy újabb tömegközlekedési kapcsolat átszállás nélkül a Normafa felé...üdv. b.s.

FenyvesiHK
2012.09.26.
07:46

@bardóczi: Úgy bizony. Ráadásul a terv megtartja a gödör struktúrát (jól meg bír ülni benne a szmog) a Várfok sarok - látványosan trendi látványelemei ellenére - gondolkodásban erőteljesen retro hangulatú játékával. Nem igazán véve tudomásul a fenntartással járó lehetőségeket, ami kies hazánkban mindig a leggyengébb láncszemnek bizonyul. Nagy erénye a tervnek, hogy viszont nem akarja leirtani a tér környezetét, amit korábbi városvezetések korábbi várospolitikai lendületek jegyében gond nélkül megtettek volna. (Persze meglehet,hogy jelenleg is csak a financiális gátak állnak ellen.) Jó lenne, ha már újra a pályáztatás szintjénél tartunk, akkor valaki végiggondolná a domb megoldás ötletét is. Tudom, ennek nagy szépséghibája, hogy más (politikai)identitású városvezetők elképzelései között szerepelt anno. De jó lenne már végre helyükön kezelni a dolgokat !

Pákozdi Imre
2012.09.26.
10:12

@bardóczi: A Fogaskereku lassu es esetlen jarmu, ezért csak a hegyoldalra valo. Ami a parkoloházat illeti, szerintem nincs egyetlen udvozito megoldas. Kell P+R az agglomeracio csomopontjaiba, de kell a Moszkva térre, az Ors vezer terre stb., tehat a Varos nagy, a Belvaros fele vezeto csomopontjaiba is. Sot, a Belvarosba is, kulonben az kimeletlenul kiurul es elszlamosodik... Azt, hogy az autosok mikor melyik parkolot hasznaljak, az aktualis autohasznalati cel, a megkozelites nehezsege es a parkolasi dijak szabalyozhatnak.

bardóczi
2012.09.26.
16:53

@Pákozdi Imre: Meglehet hogy lassú, de tudja a 15 km/h-t, sőt többet is, ez ugyanis az átlagsebesség ma csúcsidőben a Szilágyi Erzsébet Fasoron a 'gyors' autóval. :-)

városjáró
2012.09.28.
22:47

@Pákozdi Imre: .

mestska
2012.09.29.
07:16

@Pákozdi Imre: a fogaskerekű tud gyors és kényelmes jármű is lenni, csak fejleszteni kell ehhez. Tökéletesen el tudna menni a mi fogaskerekűnk a villamospályán is, akár a Moszkva térig is.

Pákozdi Imre
2012.09.29.
08:15

@mestska: De minek? "Minek a lélek balga fényűzése? Másra kell ideg s velő" Sőt, hogy Tóth Árpád tárgykörbeni aktualitása teljes legyen, folytatom: "Józan dolgokra, vad tülekedésre" ("és rossz robotos a későn kelő").

gesu
2012.09.24.
12:42

Ismét itt egy városépítészetileg IS fontos pályázat, környezetmodell, és abba a pályázók által készített tervezési modell nélkül. No comment! Csizmazia Géza

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.