Épülettervek

A Széll Kálmán tér rekonstrukciója, az A1 Építésziroda V. díjas terve

1/10

Közlekedési térkép

?>
Közlekedési térkép
?>
Látványterv
?>
Látványterv
?>
Látványterv
?>
Látványterv
?>
Látványterv
?>
Látványterv
?>
Látványterv
?>
Látványterv
?>
Helyszínrajz I. ütem
1/10

Közlekedési térkép

A Széll Kálmán tér rekonstrukciója, az A1 Építésziroda V. díjas terve
Épülettervek

A Széll Kálmán tér rekonstrukciója, az A1 Építésziroda V. díjas terve

2013.01.07. 15:13

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Kürtösi Péter, Fazakas Bálint

Vélemények:
3

Széll Kálmán tér rekonstrukciója tervpályázat

URL:
A1 Építésziroda

Tervezés éve:
2012

Stáblista

építész munkatársak: Remport-Sas Csilla, Sámson Rita, Szabó Krisztina

Dosszié:

Letölthető dokumentumok:

A Széll Kálmán tér rekonstrukciójára kiírt pályázaton V. díjban részesült Fazakas Bálint és Kürtösi Péter koncepciója, amely az átlátható közlekedés jegyében a főbb áramlási irányokat hangsúlyozó, dilatált betonburkolatot vázol fel a területre, valamint a metrókijárat legyező-épületének átalakításával és a Várfok utcai rézsűre tervezett új szolgáltató épülettel biztosítja az igényelt funkciókat.

Részletek a műleírásból

Koncepció

A Széll Kálmán tér Budapest egyik fő közlekedési csomópontja, a gyalogosforgalom és a tömegközlekedés találkozási területe. A terv alapkoncepciója az átlátható közlekedés, mind gyalogos, mind tömegközlekedési és kerékpáros formában.

Közlekedési térkép
1/10
Közlekedési térkép

Gyalogos átvezetések

A főbb közlekedési irányok kiadják azokat a csomópontokat, ahol koncentráltan kell megoldani a síneken való szintbeli átjutást. Ezeken a helyeken különböző, a forgalmi igény szerinti szélességben fut át a burkolat. Az irányok bejelölésével kialakul egy téren átvezető fő közlekedési irány, a Csaba utca és a Retek utca vonalában. Ezt figyelembe véve határoztuk meg a gyalogos átvezetések szélességét. A II. fejlesztési ütemben tervezett Csaba utcai lesüllyesztés és alagút is ezt indokolja.

Osztott, összefüggő tér

A teret nagy forgalma és fő közlekedési funkciója miatt minden irányban jól átjárható egységként kezeljük, és homogén betonburkolattal látjuk el. A burkolatot dilatációkkal osztjuk, amelyek finoman mutatják a fő közlekedési irányokat. A fő irányok közti területek sugár irányú felosztása reagál a tér meghatározó jelére, a legyező formájú metró kijárati épületre.

A megfelelő tájékozódást segítve a közlekedési csomópontokban burkolatra festett, irányba állított piktogramok, és információs táblák helyezkednek el, melyek a tér tömegközlekedési rendszerét magyarázzák. A bemutatott téli kép a hóesésben kitaposott lábnyomokkal jól mutatja a jelenlegi fő közlekedési útvonalakat.

Látványterv
2/10
Látványterv

Metró kijárati épület

A metró kijárati épületének legyező formájú vasbeton héjszerkezete a tér jelképe. A tervben ennek megtartását javasoljuk, ugyanakkor a közlekedést zavaró, alacsony belmagasságú lepényrészt elbontjuk. A jelenlegi kialakításban az utasforgalom útjában áll a földszinten lévő épülettömeg. A vasbeton héjszerkezethez illeszkedve olyan tömeget hozunk létre, amely - reagálva a tér fő közlekedési irányaira - kiszélesíti az utat a gyalogosforgalom számára, ugyanakkor az üzemeltetéshez szükséges funkciók elhelyezhetőek benne.

Új szolgáltató épület

A tervezés során az egyéb szolgáltató funkciók egy tömbben történő elhelyezése mellett döntöttük, amit a Várfok utcai rézsűbe integrálunk. Az épület a terep adottságait követve horizontális kapcsolatot teremt a térszín és a Várfok utca között. A rézsű megszüntetésével közvetlenül a támfalba ékelődik, és a metró kijárati épület vasbeton héjához illeszkedve vasbeton szerkezetekkel oldja meg a térelválasztást és a térlefedést is. A 61-es villamossín fölött átnyúló födém és lépcső kapcsolatot teremt az új metró kijárati épülettömbbel. Az alatta lévő terület központi információs pontként és fedett villamosmegállóként funkcionál. A részűben elhelyezett épület részekén fedett, kültéri mozgólépcső, lift és lépcső vezet fel a térről. A földszintre üzletek, információ, nyilvános wc és vendéglátó egység került, az emeleten a Várfok utca szintjén a kétszintes vendéglátó egység második szintje várja a vár irányából a térre érkezőket.

Meglévő épület a Várfok utcában

Az épület a tér szélén, a 4-6-os villamosok és a Várfok utcai buszok végállomáshoz közel helyezkedik el, ezért a benne lévő vendéglátó funkció helyett a teljes épületet a szükséges BKK funkciókkal töltöttük fel. Az épülethez nem illeszkedő melléképítményt lebontottuk, és új bejáratot alakítottunk ki a Várfok utca felől. Az épület homlokzatán nem változtatunk, a homlokzatburkolat tisztítását javasoljuk.

Térbútorok

A bútorok, fedett megállók, információs táblák a homogén beton burkolathoz illő, abból kiemelkedő, anyagában és színében teljes mértékben megegyező kialakításúak, és igazodnak a burkolati dilatációkhoz.

Látványterv
7/10
Látványterv

Óra

A téren kiemelt szerepet kap az óra, melyet a metró kijárati épülettel szemben a tér súlypontjában helyezünk el. Az új jel egyben tájékozódási, információs elemként is szolgál.

Zöldfelület

A tér szélein lévő kieső területekre a dilatációs osztást követve változó magasságúra nyírt, városi klímát viselő növényzetet telepítünk. A téren a főbb közlekedési útvonalakat nem zavaróan, az ülőbútorokba integráltan helyeztünk el árnyékot adó fákat.

Látványterv
8/10
Látványterv

II. ütem

A II. ütemben megvalósul a Csaba utcai alagút, amely szintbeli kapcsolatot teremt a Krisztina körút és a Széll Kálmán tér között. A tér alatt épített P+R parkoló biztosítja a forgalmi igények kielégítését. A szabályozási tervnek megfelelő zöldfelületi arányt a kieső részeken növelt zöldfelülettel és füvesített vágányközökkel biztosítjuk.


A Bíráló Bizottság értékelése

20. sz. pályamű

Városszerkezeti szempontból a terv igazodik a tér kialakult szerepéhez és jellegéhez, azt nem kívánja átalakítani, tiszteletben tartja a kialakult terepadottságokat és a meglévő térfalakat. Az új beépítések helyszínéül, sok pályázó tervéhez hasonlóan, a Várfok u. menti rézsűt jelölték ki a tervezők. Ennek kétszintes megoldása azonban felveti azt a kérdést, hogy a tér arculatát jelentős mértékben meghatározó, markáns postaépület látványát a gyalogos nézetekből az új beépítés jelentős mértékben takarja, ugyanakkor ez az épület nem ad olyan vizuális élményt, többletet, ami indokolná ezt a gesztust.

A metró felszíni csarnokának átalakítása érdekes, újszerű megoldás. Bár elbontja a mai, az eredeti koncepcióhoz tartozó keresztszárnyat, az új „lebegő" tetőzet attraktív eleme a látványnak. Az átalakítás komoly előnye e mellett, hogy az épület fő közlekedési irányok felé felnyílik, a metró-buszállomások kapcsolatát a mainál jóval kedvezőbbé teszi. A terv nemigen foglalkozik a tér látványát jelentősen befolyásoló reklámokkal. Ilyen helyen a reklám lényeges látványképző elem.

Maga a tér felülete neutrális. A Várfok utcai járdát előnyösen megszélesíti a tervezett támfal-épület bejárati előtere. Az itt kialakított kilátó- és kávézó terasz méltó fogadóhelye a Várból érkezőknek. A tér alaprajzi és formai kialakítása kiemelt hangsúlyt ad a „legyezőépületnek", térkapcsolatokra utaló felület-ornamentikával.

A terv villamoshálózati szempontból a kiírásnak megfelelő, de a füves vágányok létesítése nem javasolt, és beruházási költség szempontjából nem is vállalható. A Vérmező út alatti ágon a visszafogási lehetőség a rajzokon nem látható, de beilleszthető. A további közlekedési ágak közül a terv az autóbusz-közlekedést a kiadott mintaterv alapján készítette el.

A terv meghatározó eleme a Várfok utca felől a tér közepe, a metróépület felé benyúló építmény szerkezet, amelyen keresztül a metróállomásról kilépve közvetlenül fel lehet sétálni a tér felsőbb szintjeire. Az építmény ugyanakkor a köré telepített zöldfelülettel együtt a tér Vérmező - Várfok utca felőli sarkát kihasználatlanná teszi. A tér felső szintjeinek elérését biztosítja ugyanakkor az új Vérmező utcai lépcső, ami előnyösen kihasználja a térszerkezetet. A terv mozgólépcsőt és liftet egyaránt beépít a Várfok utca felőli oldalra, elrendezésük és kialakításuk megfelelő és átgondolt.

A tér belső gyalogos kapcsolatrendszerében több gyalogosirány egyértelműen kijelöl a terv, ugyanakkor más irányok esetén, így a metróépület – Dékán utca, a hűvösvölgyi és nagykörúti villamosok közötti kapcsolat nem ábrázolt, az erős gyalogosforgalmukat fák akadályozzák.

A metróépület tekintetében ugyanakkor az előre és oldalra, a tér centruma felé történő megnyitás egyértelműen hozzájárul a tér kapcsolatainak erősítéséhez. A második ütemben a P+R parkolót úgy alakítja ki, hogy a rámpák közúti csatlakozása forgalomtechnikai szempontból nem kezelhető szituációt hozna létre.

A zöldfelületek kérdésében támogatható a tér sarkaiból leeső területek parkosítása, de a vágányok füvesítése a fenntarthatóság és főleg a tisztíthatóság problémája miatt nem látszik jó megoldásnak. Ugyanez vonatkozik a térbe benyúló épület zöldtetejére. A Széna tér rendezésére reálisan megvalósítható kertészeti javaslatot ad.

A költségek tekintetében a benyújtott anyag elfogadható becslést ad. Ütemezhetőség szempontjából megfelelő, hogy az első ütem alatt a tér továbbra is működhet. A második ütem sem igényli költséges struktúrák elbontását, a P+R-t leszámítva csekély zavarás árán megvalósítható.


Vélemények (3)
Pákozdi Imre
2013.01.08.
06:14

Tetszik a Metró-megálló átalakítva történő megőrzése, különösen a lepényrészek lebontása. Ugyanakkor túlzás BKK vagy BKV "üzemi kiszolgáló funkciókról" beszélni valamint üzleteket integrálni a Várfok utcai rézsübe. A városi köztereken a közlekedésieknek legfeljebb melegedőre és mosdóra van szükségük, nem pedig logisztikai központra: ezt bizonyítja a Széll Kálmán téri régi, modernista üzemépület Gyros-csárdává "nemesülése" éppen úgy, mint a Baross tér és a Boráros tér BKV-s épületeinek kiürülése és elsatnyulása. Az üzletek pedig egy ennyire gyorsan áramló forgalmú helyen - az újságárusok és a jegypénztárak kivételévelével - pusztán akadályok. Még valami: ha a tér jellegét meghatározó, változó magasságú, eklektikus házak alkotta térfallal körítve megőrzik a késő harmincas években épült, szelíden modernista üzemépületet, a kora-hetvenes éveket idéző szocmodern legyezőt és megépítik az új, posztmodern "kiszolgáló" épületet a Várfok u. rézsüjébe, akkor űberelik a Kálvin tér stíluskavalkádját. Ahol a klasszicista református templomot szinte minden nézőpontból kitakarják a hatvanas évek végi nejlon-stílust mímelő villamosmegállók és aluljáró lépcsőtetők, amelyek fölé cifratag óriáskandelláberek magasodnak a Halmágyi-Virág-féle üveg függönyfalas kimondhatatlanság kulisszája előtt. 

Egyébként a Széll Kálmán tér egyik, a tervek által figyelmen kívül hagyott (mert a kiírás tárgyát valószínűleg nem képező) jellemzője, hogy a környező házak közül a magasak magaslatra, az alacsonyak pedig lapályra épültek. Véleményem szerint javítana a tér összképén, ha végig az északi oldalon (a Trombitás kert oldalán) a Mammut magasságát is némiképp meghaladó, mértéktartóan dekoratív házak épülnének.

FenyvesiHK
2013.01.08.
09:09

@Pákozdi Imre: Nagyon veszélyes javaslat. Abban a percben bezárulna végképp a gödör struktúra, nem beszélve a Bardóczi által már korábban elemzett közlekedési anomáliák által keltett szmogfelhők tartós bezárásáról. És akkor még az ingatlancápák elszemtelenedéséről szót sem ejtettünk, valamint egészen a Városmajorig (vagy azon túl is?) nyúló ábrándjaik kiteljesedéséről.

Most már a sokadik pályázati művet nézegetve követelem a Moszkva tér elnevezés rehabilitálását, mert ezek az elgondolások kiváltképp a legyező által  par excellence megjelenített múltidéző expanzió, lebírni látszik mindenféle széllkálmánkodási törekvést.

Ez kérem egy kis szelet marad(t) a nagy és hatalmasból, ez a mi kis krasznaja Maszkva-nk a lét peremére szorult hagyományokkal, megtartva az örökkévalóságnak.

Pákozdi Imre
2013.01.08.
17:57

@FenyvesiHK: Igaza lehet a házak magasságát illetően. Valóban nem kéne hat emeletet odahúzni 300 méter hosszan, elég lenne egy lényegesen alacsonyabb, de szép megoldás. A mai házsor ugyanakkor siralmas, egyszerre kisstílű, zavaros, öreg, miközben egyáltalán nem patinás.

Ami az "ingatlancápák elszemtelenedését" és a Moszkva tér elnevezés visszakövetelését illeti: bocsásson meg, de e két item párban jár. Mert aki ingatlancápáknak nevezi és tekinti az ingatlanosokat, az tényleg nem érti, hogy mitől nő nagyra egy város*. Kedves Fenyvesi, nincs harmadik út: vagy Moszka vagy a cápák. Slussz. Vagy szocializmus, vagy imperializmus. Mert Moszkva, méreténél és erejénél fogva megcsinálhatta, hogy a szocializmust 73 éven át imperialista módon, saját hasznára működtette és ma megcsinálhatja, hogy a kapitalizmust nemzeti protekcionizmussal írja felül. Mi azonban kicsik vagyunk, ezért nem sokat cicózhatunk. Vagy nagyon vonzzuk a tőkét, de nem azért, hogy az koncot dobjon nekünk, amire az itthon jobboldalt jelentő szocik számítottak, hanem hogy a gondosan itthon marasztalt adókból, ügyesen leboltolt deregulációkból felvirágozzunk. Vagy pedig meghalunk a pangásban, a magunk dacosan szabadságharcos, néppártoló, amúgy echte baloldali, fideszes módján... Pontosan attól, hogy elkergetjük a "cápákat".

* Ön szerint Manhattanban hány önkormányzati vagy állami tulajdonú felhőkarcoló van?

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk