építészet : környezet : innováció

„A Városligeti tavon megvalósítható csónakáztatási szolgáltatás tárgyi rendszerének megtervezése” – tervpályázati eredmény

A Fővárosi Önkormányzat Városligeti Műjégpálya 2010. március 12-i dátummal írta ki a csónakázótó tervezésére vonatkozó tervpályázatát. Most részleteket közlünk a zárójelentésből, és bemutatjuk a pályaműveket.

A Fővárosi Önkormányzat Városligeti Műjégpálya 2010. március 12-i dátummal írta ki a csónakázótó tervezésére vonatkozó tervpályázatot. A művek benyújtásának határideje 2010. május 28. volt, az eredményhirdetésre 2010. június 25-én került sor.

Részletek a kiírásból:

1. A tervpályázat tárgya és célja, hasznosítása   
A műemléki védettséget élvező Városligeti Műjégpálya kiemelt uniós projekt keretében történő rekonstrukciójának megvalósításával a projektgazda Fővárosi Önkormányzat olyan intézményterületet alakít ki, amely részeként feléleszti a városligeti tó hagyományait, egyben új turisztikai értékeket hoz létre. Ennek érdekében kerül kiírásra a jelen tervpályázat.
1.1. A tervpályázat tárgya a Városligeti tavon megvalósítható csónakáztatási szolgáltatás tárgyi rendszerének megtervezése.
1.2. A tervpályázat célja a tárgyban megfogalmazott program megvalósítására legalkalmasabb terv kiválasztása.

2. A tervpályázat jellege  
A tervpályázat általános, nyílt, egyfordulós és lebonyolítását tekintve titkos tervezési tervpályázat. A tervpályázat lebonyolítása a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV.29.) Korm. rendelet előírásai, valamint a tervpályázati dokumentációban foglaltak alapján történik.
[…]

5.8. A pályaművek elbírálásának szakmai szempontjai
A bírálóbizottság a megfogalmazott egyedi és általános szempontok alapján értékeli az egyes pályaműveket. A bírálóbizottság döntő módon veszi figyelembe, hogy a benyújtott pályaművek mennyiben segítik a Kiírót a tervpályázati felhívásban és dokumentációban rögzített céljainak elérésében, ezért a pályaművekben javasolt megoldásokat komplexen, az alábbi részletes elvárások teljesítése szerint fogja értékelni:

A bírálat szempontjai:
- a javasolt megoldás komplexitása, és az elemek összhangja
- a javasolt megoldás viszonya a városarculathoz és környezethez (illeszkedése a Műjégpálya épületegyütteséhez és a Városliget hagyományaihoz, a turisztikai-rekreációs környezethez a kortárs design eszközeivel, figyelembe véve az egészséges, mozgásgazdag életvitel lehetőségének biztosítását, a rekreációt).
- a csónak funkcionális és formai minősége
- a kikötő stég funkcionális és formai minősége
- a megvalósítás költséghatékonysága (ár-érték arány)
- a kiviteli tervek elkészítésének tervezési és felhasználási díja
[…]

5.10. A tervpályázat bírálóbizottságának tagjai
Szavazati joggal rendelkezők:
Elnök: Szabó István Főpolgármesteri Hivatal Sport Ügyosztály vezetője
Társelnök: Gereben Gábor építész
Szakmai titkár: Pohárnok Mihály design tanácsadó
Tagok:
Bartha László Városligeti Műjégpálya igazgatója    
Happ László műszaki menedzser
Molnár Kálmán tervezőgrafikus
Sümegi László ipari formatervező
Vaszary Zoltán kishajó szakértő

Szavazati joggal nem rendelkező szakértők:  
Szakértő: Lampert Rózsa Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakértője    
Jogi szakértő: dr. Janó Márk Főpolgármesteri Hivatal, Sport Ügyosztály

A bírálóbizottság döntéseit testületként, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A bírálóbizottság munkája nem nyilvános, a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentésben teszi közzé. A bírálóbizottság döntése végleges.

Részletek a zárójelentésből:
Zárójelentés
Amely készült 2010. július 13-án a Főpolgármesteri Hivatal Sport Ügyosztályán (1053 Budapest, Curia u. 3.) „A Városligeti tavon megvalósítható csónakáztatási szolgáltatás tárgyi rendszerének megtervezése” tárgyú, általános, nyílt, egyfordulós és titkos tervpályázati eljárásra beérkezett pályaművel szóbeli bírálatát követően.

A Fővárosi Önkormányzat Városligeti Műjégpálya 2010. március 12-én országos nyilvános tervpályázatot hirdetett. A tervpályázat technikai lebonyolítója a Főpolgármesteri Hivatal Sport Ügyosztálya. A pályaművek postára adásának határideje 2010. május 28-án járt le. A pályázati dokumentációt heten vásárolták meg.

A pályaművek tartalmi és formai követelményeknek való megfelelőségének vizsgálatára a bontást követően került sor.

A határidő lejártáig 5 db, azaz öt darab zárt, sértetlen csomag érkezett.
[…]

A pályázók figyelemmel voltak a bírálati szempontokra, azonban a funkcionalitást előbbre helyezték a környezetbe való illeszkedésnél. Összességében a pályaművek elmaradtak a várttól.

Fentiekből következően a bíráló bizottság 4 darab pályaművet bírált el érdemben. A Kiíró élve a kiírás 5.6 pontjában megfogalmazott jogával, a tervpályázatot részben eredménytelennek nyilvánítja, mivel a beérkezett pályaművek nem, ill. részben érik el azokat a szakmai, megfelelőségi követelményeket, amelyeket a Kiíró a pályázók felé támasztott. A Kiíró ennek megfelelően módosította a díjakat.

Fentiek alapján a Kiíró első helyezettet nem nevez meg.

II. helyezett (bruttó 1,2 millió forint) - Stég Design Kft. - 5. sorszámú pályaműve

III. helyezett (bruttó 1 millió forint) a 2. sorszámú,
Kolbászból Kerítést! Stúdió (Kukorelli Péter, Török Judit, Orlai Balázs, Hukaya Simon, Vas Gabi) és VPI Építész Kft. (Varga Péter István, Markos Miklós) közös pályaműve

Megvételben részesült (bruttó 400 ezer forint) a 3. számú,
I.D.O.M. Design (Nemes János Pál) és Design Donum (Olajos László, Sass Tivadar Viktor) közös pályaműve.

Díjazásban nem részesült 1. sz. pályamű
Városi Tájkép Csoport Kft. - Szöllőssy Barbara, Pyka Zsolt

4 vélemény | vélemény írásához jelentkezzen be »