építészet : környezet : innováció

Az Óbudai Gázgyár története

A kötetet a Fővárosi Gázművek Rt. megbízásából gondozta a Sík Kiadó Kft.
 
 
Dr. Gulyásné Gömöri Anikó - Dr. Balogh András - Vadas Ferenc: Az Óbudai Gázgyár története

Fővárosi Gázművek Rt., 2004

 

Részlet a könyvből: 

"1908-ban a főváros tanácsa nemzetközi pályázatot hírdetett egy új gázgyár építésére. A kiírás szerint a pályázat nyertesét húszezer korona, a második helyezettet tizenötezer korona, a harmadikat tízezer korona illeti meg. A pályázati felhívás nemcsak hazai, hanem külföldi lapokban is megjelent...

A 400 ezer négyzetméter (112 ezer négyszögöl) területű óbudai telek az aquincumi romkert, a körvasút és Duna közti területen feküdt. Előnyei: vasúti csatlakozás, vízi szállítás, az üzemhez szükséges víz a Dunából biztosítható, az út a telek határig ki volt építve, úgyszintén a vízvezeték is. A telek magassági viszonyai aránylag jók voltak, de az árvízveszély felmerült.
A szakértők megállapítása szerint kiépített parti védőtöltés esetén a dunai ártól nem kell tartani, mivel a Duna-szabályozás befejezése óta a teleknél áradás nem volt..."

A könyv részletesen ismerteti az előzményeket, a Gázgyár tervezését és építését, működését majd leállását is.

vélemény írásához jelentkezzen be »