építészet : környezet : innováció
Bán Ferenc rajza

Csont nélkül – a Szent György téri terv újabb verziója

Íme, itt van Kis Péterék újabb Szent György téri tervváltozata. Jórészt csak részletkérdéseken folyt a vita a Központi Műszaki és Fővárosi Tervtanács összevont ülésén: a fő kérdés az volt, miből is épüljenek a felépítmény karcsú pillérei. Lehet-e látszó betont alkalmazni a Várban? Egyáltalán: képes-e a hazai kivitelezőipar megfelelő színvonalú látszó betont előállítani?

Egy hónap sem telt el azóta, hogy az összevont Fővárosi és Központi Műszaki Tervtanács tagjai elé került a Kis Péter és munkatársai által az egykori Szt. György téri - Dísz téri honvédfőparancsnoksági épület hasznosítására készített építészeti koncepció, máris itt az újabb változat. Hiába, szorít az idő, sietni kell: az ülésre február 28-án került sor.

 

Kis Péter terve a tervtanács 2008. február 28-i ülésén
Kis Péter terve a tervtanács 2008. február 28-i ülésén
Kis Péter terve a tervtanács 2008. február 28-i ülésén

 

Kis Péter a vitát megelőzően elmondta, hogy az előző tervtanácsi értekezleten elhangzott javaslatokat mérlegelve dolgozták át a terveket. Megvizsgálták, milyen lehetőségek jóhetnek szóba Bugár-Mészáros Károly és Baliga Kornél azon felvetései kapcsán, miszerint többet kellene visszaadni abból, amellyel a honvédfőparancsnoksági épület a háború előtt a Dísz tér összképéhez hozzájárult. Megkeresték az útját annak is, hogyan lehetne az épületnek jobb, a környező beépítés léptékeivel is összehangolt arányokat adni, illetve miként lehetne szervesebb viszonyt teremteni a műemléképület lábazatszerűen megjelenő tömegét követő alsó részek és a felépítmény pillérsoros homlokzatai között.

 

látványterv szobrokkal, a Dísz tér felől
látványterv szobrokkal, a Szt. György tér felől

A tervezők mindezek érdekében elvetették a műemlék Dísz téri homlokzatán megjelenő rizalit fölé kiterjedő pillérsort – az újabb elképzelés szerint a rizalit tetejére nagyobb méretű kortárs szobrok kerülnének. Finta József az arányok finomítását javasolta: a tervezők a felépítmény magasságát megemelték a területre szóló szabályozás által meghatározott maximális gerincmagasságig (amely a szomszédos karmelita kolostor tetőgerincével azonos). Szintén Finta észrevételére reagálva az épület homlokzatainak alsó részét a lehető legnagyobb mértékben áttörték, így az összkép nem esik szét két élesen elkülönülő egységre. Kis Péter hozzátette, hogy az épület pillérsorai látszó betonból készülnének.

 

Kis Péter
Kapy Jenő

Az opponens, Kapy Jenő szuperlatívusokban beszélt a tervről (a csatolt anyagban olvasható írása): véleménye szerint ez a változat jobb mind az 1994-es, mind a 2004-es (tervpályázaton nyertes) munkánál. Mint mondja, a mű olyan pátoszt hordoz, melynek révén a Parlamenthez vagy a Nemzeti Múzeumhoz hasonló jelképpé válhat.
Az, hogy az opponencia elhangzása utáni vita lényegében csak részletkérdésekről, technikai problémákról folyt, pontosan mutatta, hogy a tervtanács tagjainak már nincsenek a koncepciót alapjaiban érintő kifogásai. Mondhatni, a terv „csont nélkül” átment, az évek óta tartó vita úgy tűnik – legalábbis egyelőre – nyugvópontra került.

Csak egyetlen momentum kavarta fel a kedélyeket. Schneller István és Finta József óva intett a beton ilyen mértékű használatától, mondván, a vári környezetben idegenül hat, s csúnyán öregszik. Ráadásul Magyarországon kevesen tudnak jó minőségű, esztétikus betonfelületeket előállítani. Javasolták a látszó beton helyett a kővel burkolt acélszerkezet alkalmazását. Kapy Jenő hozzáfűzte, hogy bármilyen anyagot is alkalmaznak, e rendkívül karcsú, magas pillérek és szerkezetek szükségszerűen kikényszerítik majd, hogy a hazai kivitelezők a ma lehetséges legmagasabb technikai színvonalon dolgozzanak. Rámutatott, hogy a beton már helyettesíthető különböző, a betonhoz hasonló, de annál állékonyabb, kompozit anyagokkal. Kis Péter kiemelte, hogy van már idehaza is olyan betongyártó cég, amely képes világszínvonalú termékeket előállítani.

 

a legfrissebb Kis Péter terv
a legfrissebb Kis Péter terv
a legfrissebb Kis Péter terv

A tervtanács több tagja is egyet értett Finta József azon felvetésével, hogy a kivitelezés előtt fontos lenne a pillérsor egy szakaszának 1:1-es modelljét megépíteni, ugyanis a váltakozó sűrűségű pillésor esztétikai buktatókat is rejthet magában. Az I. kerület főépítésze, Aczél Péter elmondta, hogy bár a 2004-es – igen vegyes fogadtatású – terv nem teremtett megfelelő alapot a területi szabályozás módosítására, a jelenlegi helyzetben már van lehetőség a kivitelezéshez szükséges változtatásokra. Fegyverneky Sándor, országos főépítész, az ülés elnöke tolmácsolta a tervtanács álláspontját: Kis Péter Építészirodájának munkáját engedélyezésre javasolják.

Haba Péter
fotó: epiteszforum; képek: Kis Péter Építészműterme

7 vélemény | vélemény írásához jelentkezzen be »