Épülettervek/Hallgatói terv

Diákélet és szerzetesség - Chemin Neuf rendház és diákszállás

1/16

Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.

?>
Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.
?>
Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.
?>
Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.
?>
Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.
?>
Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.
?>
Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.
?>
Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.
?>
Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.
?>
Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.
?>
Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.
?>
Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.
?>
Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.
?>
Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.
?>
Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.
?>
Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.
?>
1/16

Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.

Diákélet és szerzetesség - Chemin Neuf rendház és diákszállás
Épülettervek/Hallgatói terv

Diákélet és szerzetesség - Chemin Neuf rendház és diákszállás

2010.09.15. 12:50
MÉD

A Chemin Neuf egy új szerzetesrend, akik rendházaik egy részében lehetővé teszik egyetemisták számára, hogy együtt lakva ismerjék meg a közösség mindennapi életét. Az izgalmas kísérlettel, ami Európa több városában jól működik, Szendrői-Kovách Kristóf Franciaországban töltött tanulmányi ideje alatt ismerkedett meg, majd egy magyar épület kialakítását választotta diplomamunkája témájául.

„Íme, milyen jó és milyen gyönyörűséges,
ha együtt laknak a testvérek!"
„Ott adja az Úr az áldást,
s az életet mindörökre." (133.zsoltár)

 

A Chemin Neuf közösség
Harmadév után két félévet Franciaországban tanulhattam, ahol megismerkedtem egy új szerzetesrenddel, akik rendházaik egy részében lehetővé teszik egyetemisták számára, hogy együtt lakva ismerjék meg a közösség mindennapi életét. Izgalmas kísérlet, ami Európa több városában jól működik. Mindkét fél alkalmazkodik a másik igényeihez, kölcsönösen gazdagodva ezáltal.

 

Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.
1/16
Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.

Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.
2/16
Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.

Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.
3/16
Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.


 

A Chemin Neuf közösség egy teljesen új szerzetesi életformát gyakorol. 1973-ban alakult, a katolikus egyházban hivatalosan elismert szerzetesi közösség, amely a világ 25 országában működik. Szívügyük a különböző keresztény felekezetek egysége és a fiatalok szolgálata. Tagjai nők és férfiak, cölibátusban elkötelezettek és házaspárok. Izgalmas, sokszínű és nyitott szerzetesrend, amely ugyanakkor nagyon mély lelki életet él, fontos missziókat lát el a világban, és színvonalas teológiai képzéseket is szervez, miközben Franciaországban több helyi plébániát működtet. A régebbi szerzetesrendekhez hasonló módon életre szólóan elköteleződött tagjai mellett nagyon sokan kötődnek hozzá lazább szálakkal, kisebb-nagyobb feladatokat vállalva.

Helyszínválasztás

A tervezési folyamat kezdetén a sűrűbb belvárosi szövet egy foghíjába szerettem volna beilleszteni az elképzelt épületet. Különböző helyszín-változatok vizsgálata után végül Lágymányos, a volt expó terület mellett döntöttem. Lágymányos a 19. század végéig a Duna által rendszeresen elöntött, mocsaras terület volt. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa döntése alapján rakpartok közé szorították a folyamot, és több évtized alatt budai földdel töltötték fel a belvizes területet. A Duna mentén, a Szent Gellért tértől dél felé épültek fel a Műegyetem épületei.

 

Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.
4/16
Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.

Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.
5/16
Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.

Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.
6/16
Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.

 

 

A Petőfi híd és a Lágymányosi híd közötti területre a 90-es évek elején világkiállítást terveztek. A tervek alapján készült el a Magyar Tudósok Körútja és az expo egyetlen megvalósult pavilonjaként a Magyar Szentek Temploma.

Igen emelkedett hangulatú, igényes, építészetileg gazdag épület. A környezete azonban másként alakult, mint azt a tervezésekor várták. Így kissé elszigetelt helyzetbe került a nagy léptékű egyetemi épületek és irodaházak között. A tágabb környékről sokan kötődnek a plébániához, de az egyetemi hallgatók tömegéhez kevéssé kapcsolódik. Ugyanakkor működik benne egy egyetemi közösség, amelynek növekvő létszáma miatt szüksége lenne a templomi alagsornál tágasabb helyre az összejöveteleihez.

A környezetet meghatározza a nagyvárosias közpark sok zöld felülettel, a Duna közelsége és nagy léptékű, igényes kortárs épületek. Ezenkívül az egyetemi gyalogos forgalom fő artériája halad el és torkollik a körútba ezen a ponton, naponta több ezren sétálnak el erre. A parkon túl nagy forgalmú városi közutak szegélyezik a területet, közülük a legzajosabb a Petőfi híd felhajtója. A tervezési terület a templom telke és a mellette fekvő cseresznyés-kertnek nevezett telek összevonásával alakult ki. A közvetlen környezet épületeinek parkban elszórt jellegét a Magyar Tudósok Körútjának vonala szervezi, az ezt szegélyező épületek sugarasan helyezkednek el.

 

Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.
7/16
Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.

Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.
8/16
Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.

Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.
9/16
Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.

 

 

Egy sokszínűségre törekvő diákotthon számára ideális az egyetemek közelsége, a kitűnő tömeg-közlekedési lehetőségek. A Magyar Szentek Templomával megismerkedve egy számomra kedves kortárs épület megoldásra váró problémáival szembesültem, és a plébános által megfogalmazott bővítési igényt az elképzelt programmal szerencsésen ötvözhetőnek tartottam. A templom és környezete közötti kapcsolat javítására jó lehetőségnek tartom egy egyetemisták képzésével is foglalkozó szerzetesrend letelepedését, ami a templom vallási életét is gazdagítaná.

Program

A tervezéskor a Chemin Neuf közösség külföldön több diákotthonban is jól működő gyakorlata alapján megfogalmazott igényeit vettem alapul. Az így tervezett épület több mint egyszerű kollégium és más, mint egy kolostor. A szerzetesek és a diákok együttélésében a közösség vállalása mellett egy finom elkülönülés is szükséges. A ház légkörét derűs nyugalom jellemzi, meghatározza a szerzetesi közösség jelenléte, rendszeres közös imádsága. A mindennapi életet laza keretbe foglalja a diákok számára fakultatív szerzetesi zsolozsma, vagyis reggeli és esti közös imádság, illetve a déli szentmise. Minden hétköznap együtt vacsoráznak, hetente egyszer kisebb (8 fős) csapatokra bontva együtt töltik az estét, egy-két szerzetes vezetésével beszélgetve és imádkozva. A kápolna egész nap nyitva áll az egyéni imát szolgálva. Tehát az épület elsősorban rendház, amely diákokat is befogad, még ha szám szerint kevesebb is a lakók között a szerzetes.

A házban a két nem számára két külön emelet ad otthont. 12 fiú és 12 lány lakhat itt, 10 szerzetessel közösen, akik közt két házaspár számára egy-egy kis lakást terveztem. Az épület alsó szintje nyitva áll mindenki előtt, kiállításokkal és folyamatosan működő kávézójával különböző szintű találkozásoknak ad teret, a meghitt beszélgetésektől a nyilvános vitaestekig. Előadóterme egyházi konferenciáknak és közösségi találkozóknak ad helyet. Ezen a szinten lehetőség nyílik könyvbemutatók, filmvetítések és ünnepségek szervezésére is. Használója és működtetője a házban lakó szerzeteseken kívül a Magyar Szentek Temploma közössége.

A ház bemutatása

A rendház tervezésénél törekedtem példát venni a szerzetesi hagyományokból, a templomhoz megfelelő alázattal illeszkedni. A helyszínrajzi elhelyezésnél a templom viselkedését vettem alapul. A szentély centrális tere öntörvényűen helyezkedik el a területen, míg az együttes mellékszárnya követi a körút által meghatározott sugaras elrendezést. Mivel a tervezett épület szintén felfogható a templom melléképületeként, hasonló viselkedést választottam, a körúttól a meglévő mellékszárnnyal megegyező távolságot tartva, sugárirányba mutat a diákotthon épülete. Ezen kívül még két vonal volt számomra fontos a tervezés során: a forgalmas sétány és a Skanska irodaház homlokzati síkja mint két határvonal, kijelölték a tervezett épület templomtól legtávolabbi pontját. A diákotthon horgonypontként működhet a sétány és a körút egymásba fonódásánál, a sarkot kijelölve lezárja a körutat.

 

Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.
10/16
Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.

Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.
11/16
Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.

Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.
12/16
Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.

 

 

Fontos szempont volt a templomhoz képest arányos távolságot megtalálni, se nem túl távol, se nem túl közel. A környezet jellege, forgalma indokolttá teszi a védelem iránti igényt. Ez valamiféle kerítést tesz szükségessé, ez fejlődött tovább a tervezés során.

Az épület tömegalakításánál a szerzetesi hagyomány racionális rendje, a kerengő körüli térszervezés volt a kiindulópont számomra. A kolostorokra általánosan jellemző négyszögletes kerengőből származik az egyszerű négyzetes alaprajz, ami nyugodt szimmetriájával a szakrális jelleget is erősíti.

A tágabb környezettel kapcsolatos megfigyelésem, hogy az egyetemi épületek homlokzatán a kezdetektől a jelen-koriakig, általánosan jelen van a tégla. Kezdetben a tartó falazattal összefalazva, ma már önálló kéregként. A templom melléképületét is ez borítja, így a közvetlen környezethez való illeszkedés céljára is megfelel. Így esett a választásom a téglára. A védőkerítésből, a ház köré vont áttört tégla-kéreg lett, ami egy átmeneti teret von a forgalmas külső és a csendes belső közé. A bejárat kialakításával az épület közösségi jellegét kívántam erősíteni, annak a léptékéhez igazodik. Az épület arányaival, egyszerre zárt és áttört homlokzatával és anyaghasználatával arra a határ-helyzetre reagál, ami mind a helyszínben, mind a rendeltetésben megfigyelhető.

Belső rend

Szétválasztottam a nyilvános és a csak belső használatú részeket. A földszinten kaptak helyet a közösségi jellegű terek, e fölött két lakószint, majd legfölül a kápolna és a meditációs-kert kapott helyet. Itt helyeztem el a szerzetesek közösségi helyiségeit is. A lakószinteken finoman elválik a szerzetesek és a diákok tere, a templom felőli oldalon a közösségi tagok, a sétány oldalán a diákok szobái helyezkednek el. A szobák a belső kerengőről közelíthetők meg, a lakószinteket összeköti a középső átrium légtere. A szobákból ki lehet lépni a külső köpeny terébe.

Az épület megközelítése gyalogosan a Magyar Tudósok Körútja felől történik. A gépkocsik számára rámpával megközelíthető parkolót, illetve kerékpárok számára tárolókat alakítottam ki a pinceszinten.

A rendház szerkezeti rendszere szigorúan szerkesztett, 4 x 4 vasbeton pillér tartotta vázat tölt ki, a homlokzaton a lehető legnagyobb felületen üveg, ahol szükséges, porotherm kitöltő falazat. Kívülről pórusbeton szigetelőanyag burkolja a házat, aminek látható marad a textúrája a ráfújt fehér impregnáló festés után is. A tégla-kérget önálló vasbeton tartórács hordja. Az épülethez az erkélylemezek kapcsolják hozzá, így teszik merevvé. Erre acél-konzolokkal szintenként van kiváltva az utófeszített acél-huzalokkal merevített téglaháló.

 

Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.
13/16
Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.

Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.
14/16
Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.

Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.
15/16
Szendrői-Kovách Kristóf hallgatói terve.

 

 

Az épület padlófűtéssel rendelkezik, melyhez a kazán a pincében kapott helyet. A legtöbb helyiség szellőzése természetes úton történik, ugyanakkor a pincében elhelyezett konyha, a földszinti étkező és előadó terei, valamint a fürdők egy része gépi szellőzést kapott, melyek gépészeti berendezései részint a szellőzőgépházban, részint álmennyezeti térben kaptak helyet.

Az esti órákban az épület fényeivel tájékozódási pontot jelent a parkon áthaladó sétány és a körút találkozásánál.


Chemin Neuf rendház és diákszállás
vezető tervező: Szendrői-Kovách Kristóf
konzulens: Radványi György DLA
épületszerkezettan: Dobszay Gergely
szilárdságtan: Volszky Mariann
építéskivitelezés: Rostás Zoltán
épületgépészet: Dr. Palócz Miklós
elektromos: Dr. Filetóth Levente
opponencia: Sajtos Gábor

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok

SZALÓC ÉS BORZOVA // Rejtett Kincsek

2023.03.31. 07:52
10

A gömöri bányavidék kapujában vagyunk: Szalóc és Borzova két magyar falu, két középkori eredetű temlommal. Szalócon egy 14. századi eredettel bíró kegyhely áll, melynek régi szentélye egy 19. század elején hozzáépült hajóval és zsindelyes hagymakupolával büszkélkedik. Borzova szintén középkori múltú temploma még várja régi freskóinak felfedezését, ám kutatása például már egy DNS vizsgálathoz is támpontott nyújtott.

A gömöri bányavidék kapujában vagyunk: Szalóc és Borzova két magyar falu, két középkori eredetű temlommal. Szalócon egy 14. századi eredettel bíró kegyhely áll, melynek régi szentélye egy 19. század elején hozzáépült hajóval és zsindelyes hagymakupolával büszkélkedik. Borzova szintén középkori múltú temploma még várja régi freskóinak felfedezését, ám kutatása például már egy DNS vizsgálathoz is támpontott nyújtott.

Nézőpontok

A SÉNYEI KEMENCE KÁPOLNA // Egy hely + Építészfórum

2023.03.24. 16:12
5

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk