Nézőpontok/Kritika

Felelet Tarlós Istvánnak - Városliget ügyben

1/2

Hirdetés
?>
?>
szabályozás előtt és után
1/2

Felelet Tarlós Istvánnak - Városliget ügyben
Nézőpontok/Kritika

Felelet Tarlós Istvánnak - Városliget ügyben

2014.07.02. 13:03

Cikkinfó

Szerzők:
Pákozdi Imre

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Vélemények:
30

Dosszié:

"Idétlen és túlzó" - e szavakkal jellemezte Budapest főpolgármestere a Városliget sorsáért aggódók állításait a Városligeti Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos egyeztetésen. Szerencséjük van azonban a tiltakozóknak, mert Tarlós "nem neheztel" rájuk. A Ligetre vajon igen? Pákozdi Imre írása.

Kérem, olvassák el a Városligeti Építési Szabályzattal kapcsolatos 2014. június 12-i, belügyminisztériumi egyeztetés hivatalos jegyzőkönyvét. Már csak azért is érdemes, mert Tarlós István főpolgármester, a Városligeti Építési Szabályzat minapi elfogadása kapcsán így nyilatkozott: "Nem neheztelek azokra, akik ellenzik, de hogy ettől tönkremenne a Liget, az idétlen és túlzó állítás, politikai performanszot nem érdemes csinálni belőle." Ez a nyilatkozat feleletet érdemel.

1. Először is "politikai performanszot" a tisztelt Fidesz-frakció csinált a dologból, amikor párt-hovatartozás szerint szavazott. Ez ugyebár vagy azt jelentette, hogy kötelezték őket a párt-álláspont képviseletére vagy azt, hogy a legegyszerűbb volt nem végiggondolni az ügyet, hanem jámboran felemelni a kezüket. Akárhogy is, politikai performansznak minősíteni a Városliget beépítése elleni tiltakozást, miközben a tiltakozók mindvégig kínosan ügyeltek arra, hogy ne politikai, hanem szakkérdésként minősüljön az ügy, egyszerű megtévesztés. (Amúgy nem volt nehéz megőriznünk a politikai semlegességünket: az LMP és az MSZP, az Együttel és a DK-val együtt ugyanis ebben az ügyben hónapok óta a füle botját sem mozdítja. Utóbbiaknál még reszortosa sincs a környezetvédelemnek, legalábbis nem ismert...)

2. Másodszor, az volna "idétlen és túlzó állítás", hogy a hivatalosságok által adott válaszok többségükben megütötték az elégséges szintet. A meghallgatáson tanúsított inadekvát válaszadói magatartástól pedig - ha beletörődünk - igenis "tönkremenne a Liget". Ám azért is érdemes elolvasni a jegyzőkönyvet – főleg annak kérdezz-felelek szakaszát – mert tanúbizonyságot ad karakán kiállásokra is. És itt most – bocsánat – nem a civilek, Ráday Mihály, Várnai László, a Levegő Munkacsoport képviselői és a többiek, amúgy ugyancsak a saját bőrüket vásárra vivő kiállását helyezem előtérbe, hanem azokét, akik az államtól és az önkormányzattól közvetlenül függő testületek élén álltak helyt szakmájuk és az emberi tisztesség nevében: a Corvinus Egyetem dékánjaként, a MÉK képviseletében, a Közép-Duna-völgyi környezetvédelmisektől, a fővárosi kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségétől. Salut.

3. Harmadszor, visszautasítom főpolgármester úr ingerült minősítését, külön is az „idétlen" szót. Nincs hozzá erkölcsi alapja, mert Tarlós úr tudtunkkal eleddig egyáltalán nem kommentálta a Liget Budapest projektet. Ez a hallgatás egy főpolgármestertől szerintem elfogadhatatlan. Ha valakinek nincs véleménye egy ennyire fontos kérdésről, ne legyen főpolgármester. Egyébként pedig, ha ingerültségre hajlamos, szíveskedjék azt azokkal szemben gyakorolni, akik ráerőszakolják az Ön által vezetett testületre a döntésüket: a kormánnyal szemben, amely a Városliget vonatkozásában hatályon kívül helyezte a főváros évek alatt, szakemberek által kidolgozott és a közgyűlés által elfogadott, 2030-ig terjedő távlati fejlesztési tervét. Kérem, velük szemben legyen ingerült, ne a tiltakozó civilekkel, a választóival és a szakemberekkel szemben.

4. Apropó, erőszak: mit szól az alábbiakhoz, Tarlós úr?

A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Kormány, illetve a miniszterelnök által megjelölt, egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházások irányításával kapcsolatos feladatok ellátására 2014. július 1. napjától dr. Fürjes Balázst kormánybiztossá nevezi ki.

A Kormány a kormánybiztos feladatkörébe utalja az alábbi beruházások előkészítését és megvalósításuk irányítását:

a) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egységes elhelyezésének biztosítása a Ludovika Campusban;
b) a Ferencvárosi Torna Club új labdarúgó stadionjának felépítése;
c) a Sorsok Háza – Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ megvalósítása;
d) a Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ („science center") létrehozása;
e) az új, több ezer fős budapesti konferencia-központ megvalósítása;
f ) a Népliget fejlesztési tervének elkészítése és megújítása;
g) a Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai Várnegyed területén;
h) a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem „MOME Laboratory" kreatív oktatási és kutatási központ
intézményfejlesztési programjának építési beruházása;
i) további, külön kormányhatározatban meghatározott beruházások, illetve feladatok."

Azért kérdem, mert ezek itt mind a főváros fejlesztésével kapcsolatos feladatok. Ám, ha a fentiek létesítéséről szóló döntést nem Ön és a képviselőtestület hozza, a helyüket, tervezésüket és megvalósításukat nem az önkormányzat illetve az Ön hivatala határozza meg, akkor mire való a fővárosi önkormányzat? Tarlós úr, ebben a rendeletben a budapesti önkormányzat megkerülésének következő évtizedes programja olvasható, amihez magának egy szava sincs. Mondja, hogyan számol el főpolgármesteri ambícióival, miközben segít felszámolni a főváros szuverén döntéshozatali mechanizmusát?

5. A főváros szuverén önkormányzati jogkörének részbeni felszámolása és átadása a miniszterelnöknek és kormányának nem azért rossz, mert a miniszterelnök vagy kormánytagjai rosszak volnának. Nem azok. Hanem azért, mert ezzel Budapesten megszűnik a demokrácia lépcsőzetes hatóköreinek egyike, a városi önkormányzat. Ha úgy tetszik, súlyosan sérül a szubszidiaritás elve. Ez egyaránt elvi és gyakorlati kérdés, aminek a fontosságával minden közalkalmazottnak tisztában kell lennie. Ön és a miniszterelnök azonban láthatóan a probléma létezését sem észleli: ezért avatkozhatnak bele a kormány részéről Budapest legbelsőbb ügyeibe, az Ön tűrve támogató segítségével. Abba, hogy hol létesüljön múzeum, hogy a Városligetet milyen feltételekkel újítsák fel (csak ha odaépíthetik a múzeumaikat - így szól a Baán-féle lappangó zsarolás).

6. Igen, látens zsarolás. Mert amikor Baán kormánybiztos úr azt ismételgeti, hogy „a múzeumok felépítése ellenére nőni fog a Városliget zöld területe", akkor két különböző dolgot köt össze: a Városliget rendbehozatalát és a múzeumok odaépítését. Méghozzá úgy köti össze ezeket, hogy evidenciának tűnjék az első függése a másiktól. Pedig két, teljesen különböző dologról van szó: az első, a Városliget rendbehozatala évtizede aktuális és növelné a zöldterületet, a másik, az újabb múzeumokkal történő beépítés egyáltalán nem aktuális és csökkentené azt.

Tarlós főpolgármester úr, kérem hathatós intézkedését a Városligeti Építési Szabályzat adta lehetőségek Budapest érdekében álló kihasználására. Ne építsenek semmit a Városligetbe, viszont hozzák azt rendbe. A lakosság többször kinyilvánította, hogy ezt akarja, továbbá ezt diktálja a józan ész és ezt javasolja a város- és tájtervező szakemberek hosszú sora is.

Pákozdi Imre


szabályozás előtt és után
2/2
szabályozás előtt és után


 

 

Vélemények (30)
bardóczi
2014.07.09.
07:20

A városliget barátai fb oldal posztja szerint tegnap kivágtak a Pecsa környezetében egy csomó fát, közöttük a liget legértékesebb szilfáját is (a szilfavészt túlélni nem kunszt alapon?) Ha igaz a hír, akkor viszonylag könnyű lesz tartani a Liget Budapest projektben előirányzott 15 fa kivágását, amit közvetlenül az építkezés miatt lesznek majd kénytelenek eltávolítani...

Garay Klára
2014.07.09.
09:28

@bardóczi: A bálványfák kivágása nagyon indokoltan állagvédelmi szempontból is szükséges volt ( lenne még több bálványfa esetében is) Azonban pl. a Liget szilfáit és azok ujulatait nagyon meg kellene menteni. Nagyon át kellene őket helyezni olyan helyre ahol maradhatnak, hiszen a szilfa lassan kipusztultnak tekinthető a természetes élőhelyükön. A Ligetben rengeteg olyan facsemete van, amit nem lekaszálni kellene, hanem továbbélését biztosítani. Nagyon hamis az a magyarázat, hogy csak az életveszélyes fákat vágják ki. NEM! 7 fát vágtak ki a kazah költő körül...miközben az Állatkerti körút mentén álló évek óta kiszáradt fákhoz senki nem nyúl. Ennyire nem kell hülyének nézni a lakosságot!

Pákozdi Imre
2014.07.09.
09:47

@Garay Klára: Kedves Klára és Sándor, a Liget Budapest projekt egyik legfőbb sajátossága a hozzá nem értés. Ez leginkább a június 12-i belügyminisztériumi izével véget érő partnerségi eljárásban derült ki. Kérem, a jegyzőkönyvben alig egy-két, szakmai kompetenciáról tanúbizonyságot tevő válasz olvasható, miközben sok, igencsak hozzáértő - és nem csupán konkrét helyismerettel, hanem évtizedes tudással, tanult ismeretekkel bíró szakembertől származó - felszólalást láthatunk. Nem beszélve a június 3-i MUT-előadásról, ahol szakmájuk legjobbjai (Körmendy Imre MUT-elnök, Schneller és Jámbor Imre egyetemi tanárok, Mélyi József múzeológiai szakértő, egyetemi oktató) elítélő véleménye kapott pódiumot. Kérem: minderre semmi válasz, de már az előtte valókra sem. Közgazdászok és autómérnökök kezében a Liget: olyanokéban, akik láthatóan sem a szakmai, sem a demokratikus közéleti párbeszéd folytatására nem hajlandók. Mert az nem párbeszéd, hogy Baán - a kormányhatározat után hónapokkal, a pályázat kiírása után hetekkel - egyenként az irodájába invitálja az ellenzők prominenseit és ott szívélyesen elmotyog velük. Miközben jószerével egyetlen olyan fórumon nem jelenik meg, ahol a szándékait vitatják. A szakmaikon sem: a június 3-i, Fugában rendezetten sem. Amit pedig - ugyancsak post mortem, sajtóértekezletként - ő rendezett (a Szépművészetiben), azon négy felszólalás után, időhiányra hivatkozva, távozott Balog miniszter, majd 45 perc elteltével az eseményt berekesztették. A főigazgató úr a publicisztikának is jobbára egyoldalú, monológ-szerű változatát kedveli. Üdítő kivétel volt az atv-n rendezett beszélgetés, ahol Baán végre a nyilvánosság előtt vállalt vitát, Schneller Istvánnal és Ráday Mihállyal.

Úgy gondolom, hogy a Városliget jövőbeni tönkretételéért közvetlenül felelősök sem írásos, sem szóbeli válaszaikkal nem tesznek eleget a szakmai és demokratikus eljárás követelményeinek. Egyedül a hatalomgyakorlás eszköztárát forgatják: kormányhatározatok, az előkészítéshez (nem a megvitatáshoz!) szükséges tekintélyes összegek - milliárdok - allokálása, nemzetközi pályázatok kiírása, demokratikus és szakmai garanciákat lenullázó sarkalatos törvény meghozatala (a parlamenti vitákat kiiktató képviselői indítvánnyal...). Ezek hatalmi eszközök, nem többpártrendszeri, piacgazdasági megoldások. Mi folyik itt?

viktoire
2014.07.10.
04:58

@bardóczi: Szia Sanya, szerinted meg lehetne szervezni , hogy akár a tájépítész hallgatókkal fel lehetne méretni a városligeti fákat (kor, egészségi állapot, faj)? Vagy a tájépítészekből szervezni? Később erre lehetne hivatkozni, ha kivágnak indokolatlanul fákat...akár most, akár későbbiekben.

László Viktor

Garay Klára
2014.07.10.
06:18

@viktoire: Kedves Viktor! Kedves Sándor! A környék lakóinak hadra fogható része készenlétben áll a fafelmérésre! Szakértő vezetőre és iránymutatásra lenne szükségünk...Üdv Garay Klára

bardóczi
2014.07.16.
09:18

@viktoire: Legjobb tudomásom szerint a FŐKERT-nek naprakész adatbázisa van a Ligeti fákról.

viktoire
2014.07.16.
11:23

@bardóczi: Az teljesen jó, viszont például a mostani fakivágásokat, nem a Főkert végzi el? Hogyan lehetne megakadályozni, hogy a tervezett építkezések helyén még az engedélyezések előtt ne vágjanak ki értékes fákat. És utána lehet majd arra hivatkozni, hogy azokon a helyeken nem is voltak öreg/egészséges fák...

László Viktor

bardóczi
2014.07.17.
13:59

@viktoire: jogos, de szerintem geodéziailag bemérni és kataszterizálni a liget fáit iszonyú nagy munka csak úgy civilkedésből, én nem látom reális esélyét ennek, pláne, hogy létezik már egy ilyen felmérés. Ennek nyilvánossá tételének megkövetelése lehet cél, hiszen közpénzből készült, vagy mi...

viktoire
2014.07.17.
14:33

@bardóczi: Ez igaz. Akkor ezt kellene minél hamarabb elérni valahogy...

Hartmann György Sándor
2014.07.18.
07:47

@bardóczi: Jobb későn, mint soha, de megtörtén!

lecsó
2014.07.07.
13:19

A "parkba illesztett múzeum" valami olyasmi lehet, mint az emberarcú vízágyú, nem? Főleg, ha alanyi költők illesztgetnek.

zsuppanandras
2014.07.07.
09:16

néhány pontosítást azért érintettként hozzátennék: én azt írtam hogy 15 nagy méretű fa van az építési telkeken, és ez körülbelül helytálló. a szabályozási tervlap ugyanis nem teljesen absztrakt, valóban nem tünteti fel a kisebb fákat, de a tekintélyesebb példányok ott vannak, ahol a térképen jelölik őket. elég nehéz egyébként határt húzni az eldzsungelesedett részeken pl. Hungexpó telken hogy mit tekintünk fának, azért tucatnyi magról nőtt bálványfát - a nagyok között-mellett - én nem számolnék bele. az Új Nemzeti Galéria nagyobb lesz mint a Petőfi Csarnok de ez minimális mértékben növeli csak a fakivágások számát mert a környéke jórészt lebetonozott. az aszfaltút melletti szép fasort nem sorolták az építési telekhez, ha itt mégis fát akarnának kivágni, akkor sztem is tiltakozni kell. a Hungexpó telken sok fa van, de érdemes megnézni hogy a telek körülbelül egyharmada egyáltalán nincs építési helynek jelölve, ott legfeljebb akkor lesz fakivágás, ha a parkrehabilitáció megköveteli az állomány megritkítását. a telek másik kétharmadára majdnem biztos hogy olyan épület kerül ami nem gyalulja le az összes ott lévő növényzetet, hanem kerülgeti az értékesebb egyedeket, ez ugyanis elvárás volt a tervpályázat kiírásban. nagyon nehéz lesz a végén megmondani hogy hány fát vágtak ki: előre megjósolható, hogy ebből lesz egy számháború ahol majd az egyik oldal minél kisebb, a másik minél nagyobb szám bizonyítására törekszik. ami a burkolt felületeket illeti, Sanyi érvelése teljesen igaz lenne, ha a Galéria továbbra is a régi építési helyre lenne tervezve, és nem helyezték volna át, ott találhatók ugyanis lebetonozott sportpályák, utak. a mostani építési telkeken többnyire nincs olyan burkolt funkció amit máshol kéne pótolni, evidens módon nincs ilyen a Felvonulási téren, és a másik két helyszínen sem nagyon látok ilyet (a parkolókat nem kell és nem is szabad a felszínen pótolni, ezért épülnek a mélygarázsok. ha másként történne, az sérti a most elfogadott szabályzatot és megint csak nem elfogadható). viszont el tudom képzelni hogy a Galéria "előterének" megtervezésekor díszburkolatos, köztér jellegű dolgot álmodik a tervező. ez ellen szintén fel kell lépni, mivel parkba illesztett múzeumokról szól az ígéret.

Pákozdi Imre
2014.07.07.
14:25

@zsuppanandras: Tudod, András, ha a kenyéradó újságod, a Heti Válasz (amelynek alapítása óta előfizetője vagyok) legalább tárgyilagosan mérné a nyilvánosságot ebben a szerencsétlen Városliget-ügyben, akkor azt írnám, hogy önérzeteskedő magyarázatod figyelemre méltó részletekkel gazdagítja az összképet. Így viszont nem udvariaskodom és megkérdezem: mernél-e mellettünk is íly hosszan szólni? És - félig képletesen - forgácsokat szóvá tenni, miközben óriásfák kivágása a tét?

zsuppanandras
2014.07.07.
17:35

@Pákozdi Imre: mernék szólni, ha azt gondolnám, hogy alapvetően igazatok van. de minden tiszteletem mellett azt gondolom, hogy most már, a projekt rémes részeinek lenyesése után, nincs igazatok. ez a véleményem bármikor változhat ha Baánék nem tartják be a most általuk kitalált szabályzatot, vagy ha az épületek borzasztónak bizonyulnak, de egyelőre reménykedem hogy jó lesz a végeredmény. lehet hogy nem hiszed, de ennek nincs köze a lap politikai kötődéseihez, és soha nem pártolnék olyan beruházást, amit kártékonynak tartok (pl. a Rómait vagy a megszállási emlékművet). a Liget projektről jelenleg azt remélem hogy valami jó születik belőle. amennyiben a Liget zöldterületének helyére, ősfák kivágásával építenének öt múzeumot, hidd el, nem tudnám pártolni.

bardóczi
2014.07.08.
06:16

@zsuppanandras: Andris! Bármi is az elvárás vagy az óhaj egy tervpályázatban, a realitás nem az, hogy egy ekkora építkezésnél kerülgetni fogják a fákat. Az épületek közművesítéséről nem beszélve. Ami a Galéria áthelyezését és a fakivágást illeti technikailag az áthelyezéssel alig változott valami, mert a szabályozási tervlapon a Galériát és a Közlekedési Múzeumot összeköti egy ma nem létező mélygarázs. Magyarul az ott lévő fáknak mindegy, hogy a Galéria vagy a mélygarázs miatt harangoztak. Parkolókat pedig muszáj lesz a felszínen is építeni, mert mozgássérült parkolók, taxi drosztok, turistabusz megállók, árufeltöltő helyek, rakodóterek, tehermegközelítést szolgáló utak és gyalogos sétányok egy múzeum környezetének szerves részei. Ezek mind nincsenek még végiggondolva. A zöldfelületből kinövő múzeumok megközelítés nélkül egy olyan absztrakt álom, amire a valóság nagyon hamar rá fog cáfolni. De valójában tényleg minden megoldható techikailag és szabályozásilag ha van rá elég pénz és akarat. (Jelenleg egyiket se látom.) De nem is ez a projekt legfőbb baja. Hanem az, hogy fenntarthatatlan. Nem csak úgy, hogy maga a múzeumi negyed az. Minden állami presztízsberuházás az, ezt már megszokhattuk. De zöldfelületi (terhelhetőségi) szempontból is az. Ekkora többletterhelést az a park nem bír el, amire a legfőbb fenntartói panasz az volt az elmúlt 30 (inkább talán 100) évben, hogy túlterhelt (ergo nem hozzáadni, hanem elvenni kellene belőle funkciókat). Ez az igény a rendszerváltozás utáni minden városfejlesztés-politikai anyagon végigvonult, ugyanúgy benne van a Tarlós adminisztráció által két hónapja elfogadott Budapest2030-ban, mint a korábbi városfejlesztési anyagokban. "A Városligetet tehermenentesíteni kell". Ha viszont működik a Városliget területén egy múzeumi negyed (ami ráadásul +1,5 millió látogatót ígér), akkor a parkot a felhasználók néhány éven belül le fogják lakni, bármennyire lesz felújítva. Ha a tervpályázati koncepciónak megfelelően a lehető legminimálisabb burkolat épülne ki a múzeumok vonzásközetében (mert nagyon be akarják tartani a 65% zöldfelületi arányt), akkor ez paradox módon még hamarabb fog bekövetkezni. A Városliget+ -ban nem véletlenül beszéltünk maximum 5% beépítésről (ami a Hősök terével és a múzeumokkal együtt értendő) és egy csomó funkciónak a kitelepítéséről a Ligetből ezzel egyidejűleg. Az az alternatíva egy olyan javaslatcsomag volt, amely illeszthető lett volna Budapest stratégiai elképzeléseibe, egyáltalán nem kellett volna hozzá 2/3-os törvényt gründolni és kivenni a Városligetet a hatályos törvények alól (5%-ig maga Budapest is felmentést szándékozott kérni az OTÉK alól a fővárosi nagyparkok esetében ami egy reális és akceptálható szakmai célkitűzés), és még a kormányzat legfontosabb gumicicáit is benyelte volna. Meggyőződésem, hogy az egy vállalható kompromisszum lett volna a többség számára és még időben keletkezett. Pont olyan rossz ötlet ekkora tömegterhelést a Városligetbe vinni, mint az Erzsébet tér gyepére telepíteni egy óriáskereket, és aztán rácsodálkozni, hogy kikopott a gyep.

„Leállítjuk a még megmaradt zöldterületek felesleges beépítését” (25. old)„A presztízsberuházások és a meg nem valósult álomtervek, a kevés eredménnyel és felelőtlenül elköltött 10 és 100 milliárdok korszakát magunk mögött kell hagynunk” (38. old.)Tarlós István 2010-es programjával egyetértek. Minap azt nyilatkozta, hogy nem fog új programot írni, a régit szeretné továbbvinni. Innen drukkolok neki.

zsuppanandras
2014.07.08.
11:20

@bardóczi: ami az általános részét illeti, erről sokat beszélgettünk már, és sokat is fogunk még, de egy konkrét részletet muszáj pontosítani: a mélygarázs nem arra a helyre lett betervezve, amelyik korábban a Galéria építési telke volt. az a fákkal sűrűn borított terület a Hermina út és a Pecsa között a szabályozási terven tisztán park, aláépítés nélkül. a tervezett mélygarázs a Közlekedési Múzeum előtti nagy aszfaltozott területen és a két aszfaltút mai kereszteződése alatt található. a megépítése néhány magában álló fa (kb. 4-5) kivágását igényli, a földalatti nyúlvány, ami összeköti az Új Galériával, csupán egy keskeny behajtó a Pecsa előtti mai betonplacc alatt, ahol gyakorlatilag nincs fa. a múzeumok parkba illeszthetőségéről sztem érdemes megnézni a Renzo Piano-féle California Academy of Sciences természettudományi múzeumot a Golden Gate Park kellős közepén, és hogy milyen közel megmaradtak mellette a park öreg facsoportjai - egy nagy építkezés után. a kritikus fellépésetek sztem éppen azért nagyon fontos, mert folyamatosan emlékezteti a döntéshozókat a veszélyekre, és már eddig is hozott rengeteg eredményt, ami különben nem történt volna meg. ha benne tudtok maradni ebben a szakmai alapú bíráló szerepben az egész folyamat során, azt annak ellenére nagyon hasznosnak tartom, hogy pont a lényegben talán a legvégén se fogunk soha egyetérteni. 

bardóczi
2014.07.08.
11:58

@zsuppanandras: Ha történetesen Kaliforniában élnénk (ahol például a polgárok lazán lekapják a 10 körméről az Apple nevű óriásvállalatot is, ha túl akar valamit építeni és még akkor se kegyelmeznek neki, ha tudják, hogy kábé az ő iparűzési adójából élnek - képzeld el, ez olyan lenne, mintha mondjuk egy képzeletbeli ország civil társadalma el tudná érni egy nagy autókonszernnél, hogy ne egy Natura2000 területen akarjon terjeszkedni) akkor valószínűleg példaként nyugodtan lehetne citálni az Academy of Sciences múzeumot, amelynek a környezetében egyébként meglehetősen sok burkolt felület van, csak az épület konzolosan kinyúlik ezek főlé, a tetején meg van egy flóratető. Magyarországon közintézményen flóratetőt fenntartani Science Fiction. Erős civil kontrolról beszélni Science Fiction. És van még egy alapvető kérdés. András te már láttál Magyarországon közelről mélygarázst építeni? Biztos vagyok benne, hogy igen. A rajzokat mindig fenntartással kell kezelni. Egy kivitelezés az nem egy szabályozási tervlap ideálképéből indul ki, a papír pedig nagyon sokat elbír. Alapvető trükk szokott lenni például az engedélyezési terveken az épület alapterületének néhány százaléknyi lezsugorítása a beépítési százalék és a minimális zöldfelületi arány igazolására. "Melyik az a hatóság, ami leméri?"- alapon.

Lesz egy Új Nemzeti Galéria. Sokkal masszívabb szintterülettel, mint a Pecsa. Ha már itt tartunk sokkal masszívabb szintterülettel, mint a California Academy of Science. Egy park közepében. Vezetnek majd hozzá nagy kapacitású közművezetékek. Mivel a parkban van, hát rajta keresztül. Közművezeték nem fog fákat kerülgetni. Minnél több benne a töréspont, annál nagyobb a meghibásodás kockázata. Ásnak hozzá egy hatalmas alapot. A munkagépek sem fogják kerülgetni a fákat. A Pecsa most eleve egy feltöltésen áldogál. Azt el kell hordani. Nincs fa, ami elviselne ekkora tereprendezést. Itt  van egy elég jó time-lapse video a Renzo-féle AofSc építéséről. Vesd ezt össze képzeletben városligeti építési hely és a mellette álló ábrázolt fák viszonyával (és vondd le belőle a californiai gondosságot).https://www.youtube.com/watch?v=9VXMdHWJzNQ

A park jelenleg nincs hozzáigazítva a tervezett új épülethez. Első körben ilyen terv nem is keletkezik (ennyire volt fontos a közparki rehabilitáció). Jelenleg egyedül az elhelyezési ötletpályázat díjazottjait ismerjük, ahol több elképzelésen a PeCsa térségébe helyezett Galériához egy nyílegyenes széles promenád vezet a Városligeti fasorból. Ez az elképzelés maximálisan kiszolgálja azt a törekvést, hogy a Galériának legyen egy méltó megközelítése a város felől, felfűzné egy "barokkos" tengelyre az 56-osok tere két múzeumát, a Zene házát és a Galériát, de cserébe tökéletesen gerincbe töri a Nagyrét mai jellegét, szanálja a Liget használói szempontból legértékesebb zöldterületét és köszönő viszonyban sincs Nebbien-nel, a történeti kert rehabilitációjának örökségvédelmi szempontjaival. Minden amiről ez a tájképi kert szól komponálásban, az a barokk zsigeri elutasítása. A táj ember általi alárendelésének tagadása és a tájban benne, mellette élés, a mellérendelés apoteózisa annak leigázása helyett. Nebbien gyűlölte az egyenes vonalakat, a felmérési térképen még létező nyílegyenes gyalogutat felszámolta. Egyáltalán maga a park szellemisége a Reformkor szellemi áramlatainak a leképezése, annak a fizikai üzenete, hogy hatalmas pofont akarunk adni a feudalizmusnak. Mindenféle szubordinációs térképzés "testidegen" a Városligettől. Ehhez képest ami történik kristálytiszta alárendelés. Ha nagyon provokatív akarnék lenni, akkor a Sztálin tér Ligetbe illesztésének egyenesági folytatása. Ha annyira nem akarnék az lenni, akkor a Sugárút és a Hősök tere beerőszakolásával egyenértékű tett egy addig koherens rendszerbe annak igényével, hogy lehetünk még egy második Párizs, ha nagyon kepesztünk. Persze nem kéne annak lennünk, (ahogy második Belinnek sem vagy sokadik Bilbaonak sem) inkább lehetnénk Budapest, mert abban még van esélyünk elsőnek lenni. A Liget Budapest vertikálisan (építménymasságban) és alaprajzi szempontból is ordítóan magamutogató, nyomot akar hagyni, lehetőleg nagyobbat mint a kiegyezés utáni Magyarország és nem a mellérendelésben érdekelt, hanem a Liget alárendelésben. Aki ezt nem érti, a Ligetet nem érti. Vissza fog térni az egyenes vonal és ez a tengely? Egyszer már visszatért, az Ezredéves kiállítással. Egyszer már kiépült az Iparcsarnokig. Nem kérdés, hogy Baán László ezt a kiállítást tekinti a követendő előképnek. Szimbolikusan az Új Nemzeti Galéria az Iparcsarnok történelmi folytatása lesz. Amelyből kínkeservvel már sikerült visszalépnünk egyszer, a 70-es évek végén, amikor az EXPO-t kitakarították a Ligetből. Miért lépünk bele még egyszer ugyanabba a folyóba?Van abban is valami bizarr, hogy hangos szó nélkül elfogadjuk azt alapnak, hogy valakik 1951-ben remek ötletnek tartották, hogy letaroljanak egy 6 hektárnyi parksávot és egy diktátor szobrát emeljék rá. Jelenleg a Liget Budapest ezekre az alapokra építkezik és kegyként osztogatja azt, hogy esetleg ha mélygarázzsá transzformálja a letarolt parksávban ma létező felszíni parkolókat, akkor fölötte eltelepít egy vékony gyepsávot. És erre van az mondva, hogy nőni fog a zöldfelület. És akkor mégegyszer mondom: Magyarországon közintézményen flóratetőt fenntartani Science Fiction. A Kossuth téren ez talajkapcsolatosan nem sikerül. Mondjam még?

mB
2014.07.08.
12:03

@zsuppanandras: bocsánat, nem a fenti mondatok mögötti jószándékot vonom kétségbe, csak azt hozom fel amit bennem keltettek:

"...a kritikus fellépésetek sztem éppen azért nagyon fontos, mert folyamatosan emlékezteti a döntéshozókat a veszélyekre, és már eddig is hozott rengeteg eredményt, ami különben nem történt volna meg. ha benne tudtok maradni ebben a szakmai alapú bíráló szerepben..."

Azért az elég szomorú, ha a törvényesség, a fenntarthatóság, a városi zöld mennyisége, a város tervezhető jövője néhány civil mozgolódásának lenne majdhogynem kizárólag az eredménye... A várossal kapcsolatos minden változás közügy, az egyik legnagyobb európai közpark (bármilyen) átalakulása közügy, az erről való diskurzus PUSZTA LÉTE közügy (lenne): végtelenül szomorú, hogy ezekből pár morzsányi változás némi (politikai, nem szakmai szempontból) civil mozgolódások következménye lehet csak, szabadidejüket, energiáikat erre áldozó emberek részéről, és nem alapból van benne a folyamatban.

Szóval ez a fenti 'azért klassz hogy benne vagytok' mondat nekem kicsit fentről jövő, buksi-simogató rábólintás, inkább:

- Hm, olyan édes ahogy így mozgolódnak meg próbálkoznak ezek, nem Luigi? Egész meghatja a szívemet, még a végén megenyhülök és nem szedek tőlük a jövő héten védelmi pénzt - mondta a maffiafőnök, ujjaival lazán babrálva a géppisztolyt.

Pákozdi Imre
2014.07.08.
12:42

@zsuppanandras: A Golden Gate Park több mint négyszer akkora, mint a Városliget. Ráadásul nincs is egyedül, közel hozzá, a Golden Gate Bridge déli hídfőjénél található az ugyancsak közparki státuszú, hatszoros Városliget-méretű Presidio. A Golden Gate Park mai képét és beépítettségét jól mutatja az alábbi fénykép: http://www.sfgate.com/neighborhoods/sf/goldengatepark/ Ekkora parkot, hölgyek és urak, nagyon nehéz épített strukturákkal tönkretenni. Pláne, ha nem is próbálják... Itt elbújik a helyi tudományos akadémia, a szélmalom, a de Young Múzeum (nota bene, ez az épület nem feltétlenül szerencsés itt, noha - mint olvasom - Pritzker-díjas tervezte...), szinte minden elvész a zöldben, amit odatettek. Egy négyszáz hektáros területen egyszerűen elférnek a dolgok, míg a Városliget már ma is túlépített.  

zsuppanandras
2014.07.08.
16:27

@bardóczi: szinte kizártnak tartom, hogy a Ligetben megnyitnának egy ilyen tengelyt, amitől tartasz, még ha korábban fel is merült az ötlet. a folyamat most úgy halad előre, hogy először kiválasztanak négy múzeumtervet, és utána írják ki a parkrehabilitációra a tervpályázatot. a tengelyhez vkinek majd akkor be kéne adnia egy olyan tervet, ami ezt a tengelyt létrehozza, és a bíráló bizottságnak ezt a tervet előnyben kellene részesítenie azokhoz a pályaművelhez képest - és bizonyára ezek lesznek többségben - amelyek a történeti parkkiképzést veszik alapul. egy jó szakemberekből toborzott bizottság remélhetőleg semmi ilyesmit nem fog tenni, de persze meglátjuk. szerintem ez a sugárút éppen úgy nem lesz napirenden, mint ahogy a Nebbien-kapu vagy más korai elképzelések sem (ráadásul ezt Baánék soha nem is propagálták maguktól).

zsuppanandras
2014.07.08.
16:29

@mB: mivel én egyáltalán semmilyen döntéshozói szerepben nem vagyok, semmi ráhatásom a folyamatokra - annyi sem, mint Sanyiéknak - csupán csak nem utálom ezt a projektet, nem érzem magam géppisztolyt babráló maffiafőnöknek.

bardóczi
2014.07.08.
18:08

@zsuppanandras: A telepítés egészen egyszerűen ezt vetíti előre. Semmilyen más szakmailag jól megfogható indokát nem látom egyébként annak, hogy a Zene háza miért a diszkózenétől általában hangos Műjég közelébe települ az Olof Palme helyett, vagy hogy miért a park közepébe kerül a legnagyobb méretű múzeum, ahová a megközelítést és a közművesítést kiépíteni a legköltségesebb. Lehet hogy nem teljesen körvonalazottan, vagy tudatosan (szerintem amúgy igen) de Baán szeme előtt az a típusú telepítés lebeg (ezt csak erősíti gyanúban az első díjas telepítési terv). Ez a telepítés pedig egyértelműen szinkronban van az Ezredéves kiállítás alaprajzával. Az is egy freudi véletlen lehet, hogy a nemzetközi tervpályázatban felcserélték a Nebbiennek által megrendelt felmérési vázrajzot (geodéziát) Nebbien 1816-ra kidolgozott tervével, az előbbit cimkézve fel Nebbien terveként. leges-legelőször tán a két évvel ezelőtti autómentes napon tudatosodott bennem, hogy a múzeumi negyedezés arra fog kifutni, hogy építsük vissza a Városligetbe az Ezredéves kiállítást. Ez alkalomból a nagyérdemű az Andrássy úton ugyanis egy tendenciózus poszterkiállítást tekinthetett meg arról, hogyan is nézett ki archív fotókon ez a "hagyomány". 99%-os bizonyossággal állítom, hogy Baán László fejében ez az előkép zakatol.

"a folyamat most úgy halad előre, hogy először kiválasztanak négy múzeumtervet, és utána írják ki a parkrehabilitációra a tervpályázatot." -írod. Ez eleve és önmagában szarvashiba, ahonnan rögvest kilóg a lóláb, hogy mi a valójában fontos. Nem a park rehabilitációja, hanem annak alárendelése. Ez itt a leglényegesebb momentum.

A történeti kertnek a gondolata sem él a projektiroda "szakembereinek" környezetében, meggyőződésem hogy a civil ellenzőktől hallottak róla először. Több nyilatkozatában emlékezik meg Baán ugyanakkor arról a "hagyományról" és tárja elénk indokként a helyszínválasztást azzal, hogy a Liget "mindig is" a múzeumok és zöldfelület keveréke volt, persze a "mindig is"-ben nem tekint 1896-nál korábbra. Holott az Ezredéves kiállításra olyan feltételekkel kapott anno az állam engedélyt a fővárostól, hogy csak ideiglenes épületeket emel és a kiállítást követően saját költségén visszaparkosítja a területet. Ami persze nem következett be, mert Magyarországon ez nem így szokott történni. Azaz Baán eleve egy hamis hagyományra alapozva indokolja a fejlesztést. Amit meg a jó szakember toborzásról mondasz az vagy naivitás, vagy vicc. Szerintem viccelsz, mert nem ismerlek naívnak. Ha a jó szakember toborzás egy pillanatig cél lenne, akkor nem biztos hogy az eddigi két pályázat zsűrijében azok ültek volna, akik. És itt még csak nem is a zsűritagok szakemberségét akarom megkérdőjelezni (bár némelyiknél azért lehetne ilyet tenni, de nem akarok személyeskedni, ez különben is szubjektív dolog), hanem azok struktúrában elfoglalt helyét emelném ki. Azokból a pozíciókból, székekből amelyekből a kiválasztott zsűri tagjai jöttek lehetetlen a mai közegben anélkül szakmai kritikát megfogalmazni még zsűritagként is, hogy a következő pillanatban ne repüljenek. Ezt a kritikát meg - az egy szem Körmendy Imrén kívül, aki merte elutasítani Baán László felkérését, senki nem tette meg.(Lelkük rajta. Viszonylag kevés a Makovecz típusú ember az építészetben, aki ki meri mondani egy sittkupacra, hogy az egy sittkupac.)

Garay Klára
2014.07.09.
09:24

@zsuppanandras: Kedves Zsuppan András! Javaslom, hogy véleményformáláshoz ne a hivatalos megnyilatkozásokat, hanem a VÉSZ nevű tervet vegye alapul, melyet megtalál a főváros honlapján. Ebből kiderül, hogy a Nemzeti Galériához vezető hatalmas folyosót nem mi civilek találtuk ki, hanem benne van a tervben. A fapusztításnál is javasolnám nem a fa vastagságára fókuszálni és a bálványfát hozni rá példaképpen ugyanis a bálványfát múzeum építése nélkül is ki kellene írtani, minthogy arra kormányrendelet kötelezi minden terület tulajdonosát és a róla gondoskodni hivatottakat. Sajnos a nem tudatos, nem szakértő gondozás összes nyomát láthatjuk a Ligetet jelenleg is. Azonban a jelen pillanatban már elkezdődött fagyérítésből is kiderül, hogy NINCS fajismeret, nincs inváziós faj írtás, hanem vágják azt, ami majd útban lesz. http://www.felsofokon.hu/varosligeti-hirmondo/2014/07/04/a-hungexpo-telephely-amugy-is-le-van-betonozvaazert-nem-kar Ugyanezen a blogon megtalálja a VÉSZből kihámozott Dózsa György úti zöldítést is. Az eljárás teljes törvénytelenségéről ne is beszéljünk. Megértem és elfogadom, hogy Ön hisz a tervezők és a tűz közelében lévők hozzáértésében. Azonban érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy ha minden olyan szép zöld lesz, akkor miért nem kell rá alkalmazni az OTÉKOT? Miért a benne előírt zöld felületi számítást? Miért nem készült se fafelmérés, se hidrogeológiai, sem közlekesési? Miért kell felfüggeszteni a főváros hosszú távú településfejlesztési terveit, csakhogy építhessenek? Miért nem kell az építkezést beleilleszteni a fővárosba? Miért kell beleerőszakolni a Városligetbe? Miért nem ismerhetjük a 2. fordulóban győztesnek kihírdetett, velük tovább dolgozósa terveket? Mi indokolja, hogy a 3. fordulóval együtt majd decemberben legyen az eredmény hírdetés? Mi indokolja, hogy a mélyen lenézett lakosságot teljesen félrevezetik, és ha megszólal leidiótázzák. Kéretik nem elfelejteni, hogy a lakosság minden egyes tagja a maga területén munkájáért, életéért felősséget vállaló szakember. Ha nem szakember valamiben abból is megért annyit, hogy tudjon belőle következntetni a saját életére.

Garay Klára
2014.07.10.
06:27

@zsuppanandras: Kedves Zsuppan András! Érdemes tanulmányoznia a legújabb ( májusban keletkezett terveket! A Közlekedési múzeum előtti parkolónak használt Városligeti körút alatt nem mélygarázs lesz, hanem 3 ezer négyzetméter térszin alatti bővítés + felépül a múzeum lerombolt első emelete. Ez a bővítés és a hozzá vezető közművesítés önmagában sok fa elpusztulását fogja előídézni. De érdemes az alátámasztó munkarészben elolvasni a hidrogeológiai véleményt is, a mélygarázs talajvíz mozgásra gyakorolt hatásáról. A jelentéktelennek látszó föld alatti alagút a Közlekedési és a Nemzeti Galéria között 3 emelet mélységűre tervezett, mely nagyon komoly aggályokat vet fel és végre kéri a talajgeológiai felmérés elkészítését. Merthogy a Városliget mocsárra épült!!! Itt van alattunk.Nálam jónindulatubb emberek bizonyára képesek komoly engedménynek tekinteni, hogy megcserélték a Galéria és a mélygarázs helyét. A PECSA és a Hermina út között lesznek a mélygarázsok. Ahol valóban vannak sportterületek lebetonozva, de van egy csomó fa is...legalább 100 db!Szívesen látom egy Városligeti sétára, ahol a térképpel a kezünkben saját maga fedezheti fel a tervek nagyszerűségét. nebbien2@freemail.hu Szeretnék légy lenni a falon, és megnézni az arcát, amikor szobája csöndes magányában VALÓBAN tanulmányozza a terveket és rájön, hogy HAZUDTAK magának (is) És soha többé nem dől be a hivatalos kommunikációnak.

Hartmann György Sándor
2014.07.17.
09:02

@bardóczi: Kedves Bardóczi!

Úgy látom, hogy a Liget Állatkerti részével senki sem foglalkozik. (Mint ahogy a Vágány utca mellé telepítendő parkolók és a liegt kapcsolatának a megteremtésével sem.)

Pedig az általad álomnak nevezett BIO-DOM-ra éppen a napokban jelent meg a Közbeszerzési értesítőben a tervezére vonatkozó felhívás.

Ryhe

Ui. Ugyan hozzászóltam az urbanisták szakmérnök képéséhez, de egyáltalán nem nézem le az urbanisták továbbképzésének a fontosságát.

Mert íme a legeklatánsabb példa a Városligettel és az Állatkerttel összefüggő legutóbbi fővárosi szabályzás példája:

Kivonat az érvényes rendeletekből:

2. együtt tervezendő terület:

a) egy vagy több településszerkezeti egység, vagy

b) legalább a sajátos használat szerint azonos, vagy a tervezett szabályozás szempontjából kapcsolódó telektömbök együtteséből álló, együttműködő összefüggő terület;

 továbbá:

(2) Egy adott területre csak egy helyi építési szabályzat állapítható meg. 

És most mi történt?

Ugyan arra a területre van 3 érvényes szabályzat is. Az újakat készítette részben az Urbanitás Kft. (Alberch Ute, részben Dr Nagy Béla, és még a XIV. kerületnek is van érvényes szabályozási terve a területre! És ezek egymásnak ellent is mondanak!

Hol van a sok főépítész? (Akik ebben a tekintetben elő sorban bürokraták és felelőségük ebben elsősorban terv jogszabályi megfelelése.) Hol van Papcsák úr, aki előterjesztette a Városliget törvény?

Tóth Kati
2014.07.03.
09:26

Várnai Lászlót civilként feltüntetni érdekes álláspont, hiszen ha jól tudom most is önkormányzati képviselő, előtte pedig az LMP színeiben politizált. Másrészt azt sem tudom megérteni, hogy pont az építészfórum, ahol elismert szakemberek írásait jelenítik meg, miért mondja folyton, hogy a Városligetet beépítik? Nem kérem, nem építik be. A megvalósítandó épületek közül majdnem mind olyan helyen fog épülni, amit eddig is beton fedett. A nagy vitákat kiváltó Nemzeti Galériának is csak egy rész lóg majd ki, ami a legújabb számítások szerint 15 db fa kivágását jelentheti, ám ezek pótolva lesznek. Ez tehát nem beépítés, viszont a projektben megvalósul a helyiek kérése, a liget felújítása. Igen, lehet, hogy lehetne ettől függetlenül, de most úgy tűnik, ez csak együtt mehet. Én meg az elmúlt évtizedek semmittevése után ennek is nagyon tudok örülni.

Pákozdi Imre
2014.07.03.
13:19

@Tóth Kati: Sikerült a lényeget megfognia :-), amikor Várnai László civilségét vonja kétségbe. Közelebbről nem ismerem Várnai urat, de a Városliget ügyében ő biztosan civil: aki ui. szembefordul a polgármesterével (Papcsák Ferenccel, Fidesz) és otthagyja a pártját (LMP), az csakis a saját véleményét képviseli - no meg azokét a lakosokét, akik mellé állnak.

A beépítés szó használatáról pedig csak annyit, hogy a tervezett múzeumépítések növelik a beépített területet, tehát beépítést jelentenek. Ilyen minőségükben fokozzák a törvénytelen, de legalábbis a szabályoknak ellentmondó állapotot, hiszen a jelenlegi 5,7%-ról 7 (vagy 9 vagy 13... számháború folyik) változtatják - mindesetre növelik a beépítettségi százalékot. A fenti százalékos arányok közül a úgy 13% igaz, ha pusztán a múzeumépítéseket (és az azóta elvetett gyermek-izét és a gasztrofalut) vesszük figyelembe, a bontásokat pedig nem. Ebben az esetben, a Liget+ projekt készítőinek számítása szerint, 13%-ra nőne a beépítési százalék. Ha a múzeumépítésektől logikailag és anyagilag is független (azzal csupán propagandisztikus okokból összekapcsolt) Városliget-rehabilitációt tekintjük a bontásokkal és az újrafüvesítéssel-bokrosítással-fásítással, de építések nélkül, akkor viszont elérhető, de legalábbis megközelíthető volna a jelenlegi 5,7% csökkentése és a törvényes 3%-os beépítettség elérése. 

bardóczi
2014.07.04.
07:34

@Tóth Kati: A "legújabb számítások" a 15 fáról a valasz.hu-ról valók, ahol a szabályozási terv alaptérképén csak absztrakciós egyszerűsítéssel ábrázolt faállomány és az építési hely összevetését használták fel e rendkívül tudományos számítás bizonyítására. A valóságban csak a Kertem-ben 18 db fa van, ami eleve megkérdőjelezi a valasz.hu-s számítás egész területre levetített hitelességét és akkor nem beszélek itt most arról, hogy a "számítás" nagyvonalúan nem veszi észre az ÚMNG és a közlekedési múzeum között tervezett mélygarázs foltját, vagy hogy a kijelölt építési helyek közvetlen közelében is léteznek fák, amelyeket az építkezés egész biztosan eltakarít. Egyrészt van egy rossz hírem, hogy a Városliget fakataszteri térképe az nem egyenlő a szabályozási terven ábrázolt fákkal (sokkal több fa van a területen), másrészt a már egyébként is túlépített ligetbe 21.000 m2-nyi új épületet + mélygarázsokat (össztömegében egy Aréna plázányi épületettömeget) telepíteni (a maga járulékos közműigényével) egy közparkba, az nem helikopterről történő odapottyantós mutatvány. A 200 körüli fa kivágása / pusztulása a projekt következtében reálisabb számnak tűnik. 

A Városliget beépítéséről beszélni pedig azért szakmai realitás, mert a jelenleg hatályos építésügyi, építésszabályozási törvények és rendeletek (Étv, OTÉK) alapján a beépítésre nem szánt területek maximális beépíthetősége 5%, ezen belül a közparki övezeteké maximum 3%. A Városliget úgy építik be 7% körülire, hogy a mostani újraszabályozással eleve lecsaltak belőle 2%-ot azzal, hogy átsorolták a múzeumokat és a Hősök terét beépítésre szánt övezetbe. A csalást jól mutatja a jelenlegi és tervezett jogi állapot elemzése. (lásd a cikk alá betett összehasonlító ábrát.) A Városliget mostani szabályozás előtti kialakult beépítettsége 5,7% volt. Szabályozás után a Hősök tere és környezete átsorolásával ez a beépítési százalék 4,36% lett. A meglévő zöldfelület szabályozás előtt 57,48%, szabályozás után 60,2%. Jogászkodással. Kapavágás nélkül. Magyarul a Városliget szabályozási terve tovább szeletelte a közparki területet és indirekt módon megnyitja az utat a megmaradt közparki területnek a beépítésre szánt övezetbe való átsorolásra, azzal, hogy felpuhítja a beépíthetőségi paramétereket. Az országban sehol máshol nem lehet engedélyt szerezni (mármint szabályosan nem lehet) egy közpark övezetben lévő területnek a 3%-nál magasabb beépítésére, és abban a közparkban is maximum 4,5 m magas új épületek állhatnak. A Városliget jelenlegi paramétereiben - kivéve mindenféle országos szabályozás hatálya alól egy az alkotmányos jogrendet igencsak megerőszakoló törvénnyel - jelenleg 7%-os beépítéssel, és 25 m magas (néhol 40 m magas) épületekkel számol. Ön hogyan értékelné ezt, ha nem a Városliget beépítéseként? Ez alapján a Városliget a hatályos törvények alapján - ha nem lenne az önálló képviselői indítványként benyújtott Városligeti "kivéve a gyevi bírót" törvény - nem lehetne a továbbiakban közparknak nevezni, maximum beépítésre szánt különleges területnek. Még néhány évvel ezelőtt sem gondoltam volna, hogy majd az állammal kell hadakozni a saját törvényei és rendeletei betartatása érdekében és számon kérni az államtól a jogkövető magatartást. Ha a köztársasági elnök hivatala valóban kormány és parlamentfüggetlen intézmény lenne, akkor a Városligeti törvény ma nem lenne aláírva, hanem éppen normakontrol alatt állna a független Alkotmánybíróságon. Nem szürreális ez? Ha ennek a városnak tényleg lenne egy elvhű főoplgármestere, aki legalább vonalaiban igazodik a 2010-es programjához, akkor ma nem a Városliget lenne a Múzeumi negyed helyszíne, a Városligetet pedig ma nem Államligetnek csúfolnánk. Ha ebben a városban szakmai alapokon dőlne el egy fejlesztés, akkor a város főépítésze a Vároligeti Szabályozási Tervet (VÉSZ-t) ebben a formában nem terjeszhette volna elő a fővárosi közgyűlésnek, a közgyűlés pedig a hatályos országos rendeletek és a saját maga által egy hónappal ezelőtt elfogadott stratégiája alapján nem szavazta volna meg.

Itt jegyezném meg, hogy ha valamit egy parkban burkolat fed, az nem egyenlő azzal, hogy be van építve, sem jogilag, sem pedig várható terhelés tekintetében. Ez súlyos és demagóg összemosása a dolgoknak. Ha a burkolatok, tornapályák, játszóterek, parkolók helyére épületeket építünk, attól még azok a burkolt felületek máshol kellenek a park működéséhez, keletkezni is fognak, sőt minél több az épület, annál több burkolattal kell azokat majd kiszolgálni. Ezen új burkolt felületek pedig csak a zöldfelületek kárára tudnak majd létrejönni. Ezek az új burkolatok szabályozási szinten jelenleg nem kiolvashatók, és mivel (bár a Városliget zöldfelületi megújítása zajlik, mint megtudtuk) nem sikerült kiírni legalább egy időben az épületek tervezésével az egész közparkra tervpályázatot, csak épületekre külön-külön, ezeknek az épületeket kiszolgáló burkolatoknak arányát nem is fogjuk még akkor se megtudni, ha már az épületeket látjuk majd. Erősen kérdéses továbbá, hogy a Kós Károly sétányról tényleg lekerül-e a forgalom, a projektiroda munkatársai szóban és a nyilvánosságon kívül már viszakoznak az állítás mögül (gondolom Tarlós autós érdekeket tabuként kezelő politikája miatt), esetleg alagutakat emlegetnek, ami nem csak pénzügyileg irreális, de a Hősök tere forgalommentesítését ugyanúgy nem oldaná meg, a MillFAV bővítési terveivel meg nem állna összhangban. Mindez a projekt teljes és totális előkészítetlenségéről, kapkodásról, ad-hoc döntésekről, a komplexitás teljes hiányáról és lufi-kommunikációról árulkodik. Senki, még a projektiroda sem tudja, valójában mi lesz ennek a fejlesztésnek a vége, hogyan lesz ez az egész fenntartva, egyáltalán miből lesz finaszírozva?  Egy biztos: urbanisztikai és várospolitikai szempontból elhibázott és káros folyamatról van szó, ami egészen biztos nem megtérülő beruházás, bármit is állít Baán László vagy a megbízásából készült megvalósíthatósági tanulmányok. A Városháza bővítésre is készült egy ilyen tanulmány, ami kimutatta a jövedelmezőséget. Nem kellett hozzá 2 év, hogy az ellenkezőjét igazolja egy ellentanulmány. A közgazdaságtan nem egy egzakt tudomány, a valóságtorzító mező pedig erős.

Pákozdi Imre
2014.07.04.
08:25

@bardóczi: Ez komoly érvelés. Amit viszont pl. a Magyar Nemzet művel tegnapi, Megyeri Dávid által jegyzett, sekélyes és provokatív publicisztikájában, "Városligeti (rém)mesék" címmel, valóban csak politikai performansz (copyright by Tarlós).

Garay Klára
2014.07.04.
09:32

@Tóth Kati: Kedves Tóth Kati! Nem tudom, hogy azóta tanulmányozta-e a terveket. És persze a helyszínt. Mert a PeCSA területének a dupláját fogja elfoglalni az Új NEmzeti Galéria....a körülötte lévő fogadó területtel és a szabadtéri programok tartására alkalmas helyszínnel. A két épület közötti átjáróval, hogy aki akar átkukucskálhasson az Erzsébet királyné útra.... Ugye az talán Önnek sem mindegy, hogy egy lebetonozott területen földszintes PECSA van vagy 12 emeletes épület. A Jelenleg lebetonozott sportpályák átkerülnek más, szintén lebetonozott helyekre, miközben a melyükön isten tudja milyen autók parkolsára alkalmas épület épül. Nem egyértelmű, hogy mélygarázs vagy parkolóház, de a környezetterhelés a soxorosára nő. És ugye Önök burkolt területnek tekintik a Hungexpós épületek bekerített területét is. NEM burkolt!!!! Legalább 50-60 értékes fa van a területen, és ha csak simán lebontanák az épületeket, olyan park lenne a helyén, hogy csodájára járnak. És egyetlen fát sem kellene kivágni, újakat ültetni, amelyek 100 év alatt nőnek meg. De érdemes lehet elolvasni a Felvonulási tér "bezöldülését is: http://www.felsofokon.hu/varosligeti-hirmondo/2014/06/25/a-multifunkcios-dozsa-gyorgy-utfelvonulasi-ter Ehhez képest, hogy Várnai civil-e vagy nem...nem releváns információ. E Városliget védők "oldala" nem politikai oldal, hanem jogvédő, környezetvédő, lakosságvédő. Ha érti ezeket a szavakat.

Új hozzászólás
Nézőpontok

A SÉNYEI KEMENCE KÁPOLNA // Egy hely + Építészfórum

2023.03.24. 16:12
5

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Nézőpontok

SZILICE// Rejtett kincsek

2023.03.16. 16:42
10

A Szilicei-fennsík karsztos világának természeti kincsein túl ismert egy építészeti gyöngyszem is: ez pedig a gótikus eredettel bíró, mára a Református Egyházhoz tartozó szilicei templom. A Rejtett kincsek mai részében a 13. századi eredettel bíró, különleges, erődített kegyhelyet ismerhetjük meg.

A Szilicei-fennsík karsztos világának természeti kincsein túl ismert egy építészeti gyöngyszem is: ez pedig a gótikus eredettel bíró, mára a Református Egyházhoz tartozó szilicei templom. A Rejtett kincsek mai részében a 13. századi eredettel bíró, különleges, erődített kegyhelyet ismerhetjük meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk