Közélet, hírek

Haladék

1/5

Holló Ház a pesti zsidónegyedben

fotó: Dékány Tibor

fotó: Dékány Tibor

Fertő-táj Világörökség

fotó: Dékány Tibor

?>
Holló Ház a pesti zsidónegyedben
?>
fotó: Dékány Tibor
?>
fotó: Dékány Tibor
?>
Fertő-táj Világörökség
?>
fotó: Dékány Tibor
1/5

Holló Ház a pesti zsidónegyedben

fotó: Dékány Tibor

fotó: Dékány Tibor

Fertő-táj Világörökség

fotó: Dékány Tibor

Haladék
Közélet, hírek

Haladék

2009.07.02. 05:29

A Világörökség Bizottság 2009. június 28-án Sevillában három magyar helyszínről hozott döntést: ismét terítéken a tokaji erőmű, a zsidónegyed bontása és a Fertő-tó túlépítése. A bizottság kissé aggódik, de a magyar hatóságok 2011-ig haladékot kaptak.

A Világörökség Bizottság az előző, 32. ülésszakán elfogadott döntésében megőrzési állapotjelentést kért Magyarországtól a tokaji történelmi borvidék  helyzetéről, különös tekintettel a szerencsi szalmatüzelésű erőmű tervezett beruházására, illetve a budapesti világörökségi helyszínről, különös tekintettel Belső-Erzsébetváros városrendezési kérdéseire. Utóbbi helyszínnel kapcsolatban a Bizottság aggodalmát fejezte ki a nagy építészeti értékű és városképi jelentőségű régi épületek bontása miatt a budapesti világörökségi helyszín védőzónájában, különös tekintettel a „Zsidónegyedként" is ismert Belső-Erzsébetvárosban. Ugyancsak aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a régi épületek helyébe kérdéses minőségű kortárs épületeket építenek, melyek mélyrehatóan átalakítják a negyed építészeti értékét és városképi jelentőségét. Ezen tendenciák megállítása érdekében számos konkrét javaslatot tett a részes állam számára.

 


 

Magyarország a 2009. február elsejei határidőre eleget tett jelentéstételi kötelezettségének. Az osztrák-magyar közös világörökségi helyszín, Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj osztrák oldalán tervezett beruházásokról és az ott elfogadott építési irányelvekről a Világörökség Bizottság 2007-ben Christchurchben rendezett ülésszakán szintén jelentést kért 2009. februárig, ezt a két állam közösen nyújtotta be az UNESCO Világörökség Központnak.

A Világörökség Bizottság 2009. június 28-án, az adott világörökségi helyszínek megőrzési állapotjelentésére vonatkozóan a következő döntéseket fogadta el:

A Tokaj Történelmi Borvidék Kultúrtájra vonatkozó döntésében
megelégedéssel veszi tudomásul a tervezett szalmatüzelésű erőművel kapcsolatosan elkészített alapos hatástanulmányt és azt, hogy tanulmány alapja lehet a megkezdett párbeszédnek arról, miként lehet a helyszín kiemelkedő egyetemes értékének megőrzését és a fejlesztést összeegyeztetni. Egyben arra szólítja fel Magyarországot, mint a Világörökség Egyezmény részes államát, hogy a tervezett szalmatüzelésű erőműnek a világörökségi helyszínre gyakorolt lehetséges jelentős vizuális, környezeti és ökológiai hatásaira való tekintettel vizsgálja felül és jelentősen változtassa meg a tervezett létesítmény kialakítását, és küszöbölje ki a kultúrtáji értékeket veszélyeztető és a világörökségi helyszín integritását érintő negatív közlekedési hatásokat.

 

fotó: Dékány Tibor
5/5
fotó: Dékány Tibor

fotó: Dékány Tibor
2/5
fotó: Dékány Tibor

fotó: Dékány Tibor
3/5
fotó: Dékány Tibor


 

A Bizottság tudomásul veszi, hogy a Világörökség törvény megalkotása jelentősen megerősítheti a magyarországi világörökségi helyszínek megőrzéséhez szükséges jogi környezetet; továbbá felidézi 26. ülésén (Budapest, 2002) elfogadott döntését, melyben a Szlovákiával való együttműködést szorgalmazta a helyszín határon átnyúló kiterjesztése érdekében. Felkéri továbbá a Részes Államot, hogy 2011. február 1-ig nyújtson be az UNESCO Világörökség Központnak előrehaladási jelentést az erőmű létesítésével kapcsolatos fejleményekről, hogy azt a Világörökség Bizottság 35. ülésszakán, 2011-ben megvizsgálhassa.

A Budapest, a Dunapartok látképe, a Budai Várnegyed és az Andrássy út világörökségi helyszínre vonatkozó döntésében tudomásul veszi a bontási engedélyek felülvizsgálatára és a rehabilitációs alap előmozdítására irányuló lépéseket, és arra hívja fel a Részes Államot, hogy a világörökségi helyszín védőövezetében elővigyázatosan járjon el a további veszteségek elkerülése és az oda nem illő fejlesztések megakadályozása érdekében. Üdvözli a különféle tervezett stratégiai lépéseket, különösen is: a kezelési terv felülvizsgálatát, a kezelő szervezet létrehozását, a védőövezet újraértékelését, a világörökségi helyszín és védőövezete viszonyának újraértékelését és a világörökségi törvény kidolgozását. Felkéri továbbá a Részes Államot, hogy 2011. február 1-ig nyújtson be a(z UNESCO) Világörökség Központnak előrehaladási jelentést a fenti kérdésekről, hogy azt a Világörökség Bizottság 35. ülésszakán, 2011-ben megvizsgálhassa.

 

Fertő-táj Világörökség
4/5
Fertő-táj Világörökség

 

 

A Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj (Ausztria és Magyarország) világörökség helyszínre vonatkozó döntésében tudomásul veszi és méltányolja a részes államok közös erőfeszítéseit és lépéseit, valamint üdvözli a tényt, hogy az osztrák oldalon tervezett szívklinika-projekt nem valósul meg. Tudomásul veszi továbbá az (osztrák oldalra vonatkozó) építési irányelvek kidolgozását; ugyanakkor aggodalmát fejezi ki azt illetően, hogy – úgy tűnik – annak  bizonyos elemei negatív hatással lehetnek a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékére, ugyanis olyan beruházásokat is bátorítanak, amelyek léptékükben meghaladják a meglévő népi építészeti emlékeket, illetve megengednek fejlesztéseket arra nem alkalmas helyeken is. Ezért felkéri Ausztriát, hogy vizsgálja felül az építési irányelveket annak érdekében, hogy azok biztosítsák a hagyományos épületek formájának és léptékének tiszteletben tartását, hogy ne segítsék elő a beépítetlen külterületek beépítését, és hogy olyan övezeti besoroláson alapuljanak, amelyek tükrözik e kultúrtáj sajátosságait. A felülvizsgált irányelveket nyújtsa be az UNESCO Világörökség Központnak, annak érdekében, hogy a Tanácsadó Testületek azt értékelhessék.

A Világörökség Bizottság a megőrzési állapotjelentésekkel kapcsolatos döntéseivel a helyszínek kiemelkedő egyetemes értékeinek megőrzését célozza és az érintett részes állam(ok)nak – a Világörökség Egyezményben vállalt kötelezettségeik alapján – teljesíteniük  kell az azokban előírtakat. Az idei ülésen azonban a bizottságnak egy olyan esetben is döntést kellett hoznia, amikor a helyszínért elsődlegesen felelős részes állam, a több éve tartó konzultáció ellenére sem követte a bizottság ajánlásait. A bizottság korábbi döntéseiben egyértelműen megfogalmazta, hogy a drezdai autópályahíd építése a kultúrtájon belül a tervezett helyen és formában elfogadhatatlan. Mindezek ellenére a megkezdett autópályahíd építés olyan mértékben haladt előre, hogy az már visszafordíthatatlanul károsította a helyszín kiemelkedő egyetemes értékeit. Így a 2004-ben a világörökségi listára felvett, és 2006 óta a veszélyeztetett világörökségek listáján szereplő „Elba-völgyi kultúrtájat", Németország tiltakozása ellenére, a bizottság törölte a világörökségi listáról.

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.