építészet : környezet : innováció

Hannes Böhringer: Szinte semmi

Életművészet és más művészetek. Válogatta és szerkesztette: Tillmann J. A.

Életművészet és más művészetek

Budapest, Balassi Kiadó, 2006. („Tartóshullám”), 128 old., 1800 Ft, Formátum: A/5
Válogatta és szerkesztette: Tillmann J. A.
Fordította: Nádori Lídia (A nadrágzseb) és Tillmann J. A.
A fordítást ellenőrizte: Maleczki József

A fordítás alapjául Hannes Böhringernek 1993 őszén, a Magyar Képzőművészeti Főiskolán tartott előadássorozata, valamint kézirata szolgált.

A kötetben szereplő írások címei:
Gondolatok filozófia és művészet viszonyáról
Semmi különös. A fluxusról
A vortexről
Szinte semmi
A western mint civilvallás
Életművészet
Filozófia a művészeti főiskolán
Egyszerűvé válni
Lenin diszkontba megy
A nadrágzseb
Életművészet, újra a szemlén
Filozófia nyílt mezőn (Beszélgetés)

Hannes Böhringer (1947) a kortárs német filozófia jelentékeny alakja, aki hazájában a művészetfilozófia élvonalbeli művelőjének számít. A braunschweigi Hochschule für Bildende Künste tanára. Korábban a düsseldorfi és a kasseli művészeti főiskolákon tanított. Vendégtanár volt a párizsi, a madisoni egyetemen, valamint a Magyar Képzőművészeti Főiskolán. Berlinben él.
 
Magyarul megjelent könyvei és számos esszéje révén a hazai közönség előtt is jól ismert (rendszeresen jelennek meg írásai a művészeti és irodalmi, valamint építészeti lapokban is).
 
A könyv a budapesti Magyar Képzőművészeti Főiskolán tartott előadássorozatán alapul. Ebben olyan művészeti fejlemények transzparens elemzését adja, amelyek meghatározó érvénnyel vannak jelen a mai világkultúrában (a fluxus, a filozófiai életművészet, az amerikai mitológia a western világában). Szokatlan összefüggésekben mozgó gondolkodásának köszönhetően a mai szellemi folyamatok rendkívül áttetszően tárulnak föl. Tömör és egyszerű stílusánál fogva könyve egyaránt számíthat a filozófia, valamint a művészet iránt érdeklődő olvasók, mind pedig a szakmai közönség érdeklődésére.
 
„Olyan filozófia ez, mely életfilozófiának tekinti magát, filozófiának egy szabad mezőben, az életen való keresztüljutás, az élet nyomorúságával szembeni belső felvértezettség művészetének. A filozófia ezt úgy nevezi: boldog élet. Ám boldogságon az élet elkerülhetetlen boldogtalanságának elviselését, méghozzá könnyűszerrel történő elviselését érti. Ennek a filozófiának a magva a rendíthetetlenség és az önuralom, a szenvedélyek, az affektusok fölötti uralom képzete. Ennek azonban az az előfeltétele, hogy az ember képes legyen ura lenni önmagának. A keresztény gondolkodók az antik, pogány filozófia elleni támadásukat éppen erre a pontra összpontosították, és kiemelték, hogy az ember egyáltalán nem ura önmagának. A pszichoanalízis igazolja ezt a diagnózist. Azok a filozófiai írók pedig, akikhez én kötődöm, a francia moralisták, a hősiességnek és a kudarcnak, a helytállásnak és csődöt mondásnak, az ember, a modern szubjektum nagyságának és nyomorúságának ezt a ellentétét tárgyalják.”
Hannes Böhringer

Főbb művei:
Bernhard Groethuysen Berlin, 1978.
Begriffsfelder. Von der Philosophie zur Kunst Berlin, 1985.
Moneten. Von der Kunst zur Philosophie Berlin, 1990.
Was ist Philosophie? Berlin, 1993.
Orgel und Container Berlin, 1993.
Auf dem Rücken Amerikas. Eine Mythologie der neuen Welt im Western und Gangsterfilm Berlin, 1998.
Auf der Suche nach Einfacheit Berlin, 2000.
Harte Bank 2004.

Magyarul megjelent könyvei:
Kísérletek és tévelygések. A filozófiától a művészetig és vissza, Budapest, BAE-Balassi, 1995.
Mi a filozófia? Budapest, Palatinus, 2004.

vélemény írásához jelentkezzen be »