/ ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 – AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! / Május 25-26., A38 Hajó / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 – AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! / Május 25-26., A38 Hajó / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 – AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! / Május 25-26., A38 Hajó / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 – AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! / Május 25-26., A38 Hajó / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 – AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! / Május 25-26., A38 Hajó / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 – AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! / Május 25-26., A38 Hajó
Közélet, hírek

Hat egyetem innovációs parkja lett kiemelt jelentőségű beruházás

1/2

A győri Science Park egy korábbi látványterve – forrás: Építészfórum archívum | sciencepark.sze.hu

A nagykanizsai Innovációs Park látványterve, forrás: MTI / TIBA Építész Stúdió

Hirdetés
?>
A győri Science Park egy korábbi látványterve – forrás: Építészfórum archívum | sciencepark.sze.hu
?>
A nagykanizsai Innovációs Park látványterve, forrás: MTI / TIBA Építész Stúdió
1/2

A győri Science Park egy korábbi látványterve – forrás: Építészfórum archívum | sciencepark.sze.hu

A nagykanizsai Innovációs Park látványterve, forrás: MTI / TIBA Építész Stúdió

Hat egyetem innovációs parkja lett kiemelt jelentőségű beruházás
Közélet, hírek

Hat egyetem innovációs parkja lett kiemelt jelentőségű beruházás

2022.08.10. 13:19

A MOL-Pannon Egyetem, a Semmelweis Egyetem, a Győri Széchenyi István Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Miskolci Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem is innovációs parkkal fog bővülni, melyek mindegyikét nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította a kormány.

A helyrajzi számok alapján a legnagyobb léptékű fejlesztés a MOL-Pannon Egyetem Körforgásos Gazdaság Tudományos és Innovációs Park és Technológiai Park beruházása lesz, mely Nagykanizsán, a 7-es főút és a vasút kereszteződése melletti területen valósulna meg. A rendelet szerint a területen oktatási, nevelési, kutatásfejlesztési, kereskedelmi, szolgáltató, kulturális, igazgatási, iroda, sport, ipari és közlekedési rendeltetésű, geotermikus erőműhöz kapcsolódó létesítmények és építmények helyezhetők el az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

 1. az építési hely az ingatlan teljes területe,
 2. a kialakítható legkisebb telekméret 500 m2,
 3. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,
 4. a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,
 5. az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 25 méter,
 6. a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3 m2 /m2,
 7. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%,
 8. a beépítés módja nem korlátozott, megengedett a szabadon álló és a zártsorú beépítési mód,
 9. telekalakítás az övezeti határokra tekintet nélkül megengedett,
 10. a telekszélesség mértéke nem korlátozott,
 11. a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani, a telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz,
 12. a beruházással érintett építmény gépjárművel való megközelítése nem korlátozott, gépkocsibehajtó létesíthető,
 13. az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 4. számú melléklete alapján számított személygépkocsik számának legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani,
 14. a közterületről látható hírközlési és egyéb adatátviteli berendezés (antenna) az épületen elhelyezhető,
 15. a helyi településrendezési eszközben előírt infrastruktúra-fejlesztések elmaradása a beruházással összefüggő fejlesztés keretében megvalósított épületre vonatkozó használatbavételi engedély kiadásának nem feltétele

A nagykanizsai Innovációs Park látványterve, forrás: MTI / TIBA Építész Stúdió
2/2
A nagykanizsai Innovációs Park látványterve, forrás: MTI / TIBA Építész Stúdió

A Semmelweis Egyetem Tudományos és Innovációs Park és iMedTech Kiválósági Központ Budapest VIII. kerületében, a Kőris utca, Diószegi Sámuel utca, Dugonics utca, Kálvária utca közötti területen valósulhat meg. A beruházással érintett ingatlanokon orvosi, orvostechnológiai, kutatási, biotechnológiai, kereskedelmi, szolgáltató, kulturális, igazgatási, iroda, szállás, nevelési, oktatási, sport, ipari és közlekedési rendeltetésű, geotermikus erőműhöz kapcsolódó létesítmények és épületek helyezhetőek el az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

 1. az építési hely az ingatlan teljes területe,
 2. a kialakítható legkisebb telekméret 500 m2,
 3. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 100%,
 4. a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 100%,
 5. az utcai párkánymagasság megengedett legnagyobb értéke 26 méter,
 6. az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 6,5 m2 /m2,
 7. a parkolási célú szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 3,0 m2 /m2,
 8. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%,
 9. a beépítés módja nem korlátozott, megengedett a szabadon álló és a zártsorú beépítési mód,
 10. a tereprendezés mértéke 1 méter,
 11. a telekszélesség mértéke nem korlátozott,
 12. az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 4. számú melléklete alapján számított személygépkocsik számának legalább 25%-ának elhelyezését kell biztosítani,
 13. az egyes épülettömbök közötti átjárhatóságot biztosító hidak és térbeli csomópontok nem számítanak bele a beépítési százalékba, valamint az alatta lévő területek beszámíthatóak a zöldterületbe, ha az alábbi paraméterekkel rendelkeznek:
 14. a terepszint és a híd alsó síkja között van legalább 8 méter szabad, átjárható, benapozott tér- a híd és a térbeli csomópont legfeljebb oszlopokkal van alátámasztva,
 15. a híd szélessége nem több, mint 6,00 méter, valamint
 16. a térbeli csomópont alapterülete legfeljebb 400 m2.

A Győri Széchenyi István Egyetem Tudományos és Innovációs Park Győr Sziget városrészében, a Kekszgyár egykori területén fog megvalósulni, ennek terveiről korábban mi is beszámoltunk. A területen kereskedelmi, szolgáltató, kulturális, művelődési, igazgatási, iroda, szállás, nevelési, oktatási, a kutatás-fejlesztés építménye, sport, ipari és közlekedési rendeltetésű, geotermikus erőműhöz kapcsolódó létesítmények és épületek, parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok kiszolgáló-építményei helyezhetőek el az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

 1. az építési hely az ingatlan teljes területe,
 2. a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 6 m2 /m2,
 3. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 80%,
 4. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%,
 5. a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 100%,
 6. a beépítés módja nem korlátozott, megengedett a szabadon álló és a zártsorú beépítési mód,
 7. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 60 méter,
 8. a telekszélesség mértéke nem korlátozott,
 9. a kialakítható legkisebb telekméret nem korlátozott,
 10. az ingatlanon új épület, építmény elhelyezhető, korábbi épület, építmény elbontható, bővíthető és átalakítható,
 11. az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 4. számú melléklete alapján számított személygépkocsik számának legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani. (3) A 2.  melléklet 88. sora szerinti beruházás keretében megvalósuló építmények használatbavételi engedélye kiadásának feltétele a telekalakítás végrehajtása, valamint annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

A Pécsi Tudományegyetem Tudományos Innovációs Park megvalósításához az egyetemi kampuszhoz közeli, városi telkek és Pécs külterületéhez tartozó területek is ki lettek jelölve. Ezeken kereskedelmi, szolgáltató, kulturális, igazgatási, iroda, szállás, nevelési, oktatási, kutatási, innovációs, sport, ipari és közlekedési rendeltetésű, geotermikus erőműhöz kapcsolódó létesítmények és épületek helyezhetőek el az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

 1. az építési hely az ingatlan teljes területe,
 2. a kialakítható legkisebb telekméret 500 m2 ,
 3. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,
 4. a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 80%,
 5. az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 40 méter,
 6. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,
 7. a beépítés módja nem korlátozott,
 8. a telekszélesség mértéke nem korlátozott.

A Miskolci Egyetem Tudományos és Innovációs Parkja közvetlenül az egyetemváros melletti területen valósulhat meg, itt kereskedelmi, szolgáltató, kulturális, igazgatási, iroda, szállás, nevelési, oktatási, sport, ipari és közlekedési, kutatás-fejlesztés rendeltetésű létesítmények és épületek és azok kiszolgáló-építményei helyezhetőek el az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

 1. az építési hely az ingatlan teljes területe,
 2. a kialakítható legkisebb telekméret 500 m2 ,
 3. a beépítettség megengedett legnagyobb értéke 60%,
 4. a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb értéke 80%,
 5. az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 40 méter,
 6. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,
 7. a beépítés módja nem korlátozott, megengedett a szabadon álló és a zártsorú beépítési mód,
 8. a telekszélesség megengedett legnagyobb mértéke 120 méter.

A Szegedi Tudományegyetem Science Park Szeged Tudományos és Innovációs Park az ELI-ALPS Lézeres Kutatóintézet melletti területeken valósulhat meg, a kormányrendeletből ugyanakkor az is kiderül, hogy az „ELI" Science Park Szeged projekt kikerül a kiemelt jelentőségű ügyek közül. Az érintett területen oktatási, nevelési, kutatásfejlesztési, kereskedelmi, szolgáltató, kulturális, igazgatási, iroda, sport, szálláshely, ipari és közlekedési rendeltetésű, geotermikus erőműhöz kapcsolódó létesítmények és építmények helyezhetők el az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

 1. az építési hely az ingatlan teljes területe,
 2. a kialakítható legkisebb telekméret 400 m2 ,
 3. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,
 4. a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 75%,
 5. az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 30 méter,
 6. a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3 m2 /m2 ,
 7. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%,
 8. a beépítés módja nem korlátozott, megengedett a szabadon álló és a zártsorú beépítési mód,
 9. telekalakítás az övezeti határokra tekintet nélkül megengedett,
 10. a telekszélesség mértéke nem korlátozott,
 11. a  beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani, a telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz,
 12. a beruházással érintett építmény gépjárművel való megközelítése nem korlátozott, gépkocsibehajtó létesíthető,
 13. az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 4. számú melléklete alapján számított személygépkocsik számának legalább 40%-ának elhelyezését kell biztosítani,
 14. a közterületről látható hírközlési és egyéb adatátviteli berendezés, antenna az épületen elhelyezhető. (3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 91. sora szerinti beruházás tekintetében a helyi településrendezési eszközben előírt infrastruktúra-fejlesztések elmaradása a beruházással összefüggő fejlesztés keretében megvalósított épületre vonatkozó használatbavételi engedély kiadásának nem feltétele.

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.