építészet : környezet : innováció

Hévíz II - Fedett Fürdő és Terápiás Centrum korszerűsítésére

határidő: 2016. március 14. CET 23:59
A Hévíz Gyógyfürdő és Szent András Reumakórház három építészeti-városépítészeti tervpályázatot ír ki, íme a második ötletpályázat a Fedett Fürdő és Terápiás Centrum korszerűsítésére. Mindhárom pályázat önállóan kezelendő, de egy tervező vagy tervező team mindhárom  pályázaton is elindulhat, de külön-külön minden pályázatra regisztrálni kell.

1.1 A tervpályázat kiírója

Ajánlatkérő megnevezése:
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
Az ajánlatkérő nevében eljáró Lebonyolító megnevezése:
- Investment Consulting Services Építőipari Vállalkozási, Tanácsadó és Közvetítő Kft. (I.C.S. Kft)
1113 Budapest, Dinnye u. 5. és
- UTIBER Közúti Beruházó Kft. (UTIBER Kft.)
1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
A tervpályázat szakmai koordinátora:
- MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.

1.2 A tervpályázat tárgya

Tervpályázat a Fedett Fürdő és Terápiás Centrum korszerűsítésére – a XXI. század követelményeinek megfelelő szolgáltatásokat nyújtó termál- és wellnesfürdő, balneoterápiai központ, ehhez kapcsolódó szakorvosi és diagnosztikai rendelők egységenként kezelhető, fejleszthető, ütemezett kialakítása, ezek kapcsolatrendszerének, kiszolgáló tereinek korszerűsítése az üzemelés, az üzemeltethetőség, a biztonság, az akadálymentesítés, az átlátható közlekedés, megközelítés, és pihenőterek követelményeinek biztosításával.

1.3 A tervpályázat jellege, formája

A tervpályázat jellege: tervpályázat
A tervpályázati eljárás formája: uniós értékhatárt elérő, nyílt eljárás
A tervpályázat: titkos
A tervpályázat lebonyolítása
- a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény
- 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet a Tervpályázati eljárások szabályairól
- valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik.

1.4 A tervpályázaton való részvétel feltételei 

1.4.1 A tervpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet, aki a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik és

 • aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
 • akivel szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,
 • aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok – az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet – szerint, nyertesség esetén jogosult.

1.4.2 A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn. A társtervezők és a szerzők munkatársai több pályázatban is közreműködhetnek.

1.4.3 A tervpályázat résztvevője – a pályázó – az a jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik és

 • azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,
 • a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban – név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző(k) a tervezési feladat ellátására az 1.c) pont szerint jogosultak,
 • a pályázat eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a pályázati feladat továbbtervezésére érvényes szerződéses megállapodással, vagy munkaszerződéssel rendelkezik,
 • vele szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdésben felsorolt kizáró okok egyike sem áll fenn.

1.4.4 A tervpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

1.5 A tervpályázatból való kizárás

1.5.1 A Bírálóbizottság

 • a tervpályázatból a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a beadási határidő után postára adott küldeményt;
 • kizárja a titkosságot sértő pályaművet;
 • kizárja a pályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő pályaművet;
 • kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket;
 • kizárja az 1.4 pontban meghatározott részvételi feltételeket nem teljesítő pályázókat.

1.5.2 Amennyiben a kizárás okai (1.5.1. e):

 • a lezárt borítékok felbontásakor bizonyosodnak be, a Bírálóbizottság a pályázatok megállapított sorrendjében nevezi meg a díjazott és megvett pályázatokat, és a szabálytalanság miatt kizárt pályázók pályázati díját illetve megvételét nem adja ki;
 • amennyiben a Bírálóbizottság utolsó plenáris ülését követő 2 hónapon belül bizonyosodik be a „részvételi feltételek” teljesítésének elmaradása, úgy a kiíró a szabálytalan pályázó eredményét semmisnek tekinti, és ilyen esetben a pályázati díj, illetve megvétel a kiírónak jár vissza.

1.6 A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata 

 • Tervpályázat meghirdetése, dokumentáció átvételének kezdete 2016.01.07.
 • Helyszíni szemle időpontja 2016.01.19.
 • Kérdések határideje 2016.01.28.
 • Kérdésekre adott válaszok határideje 2016.02.03.
 • Pályaművek postára adásának határideje 2016.03.14.
 • Pályázatok felbontása 2016.03.21.
 • Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása,
 • a tervpályázat nyilvános bemutatása 2016.04.04.
 • Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása 2016.05.04.

1.7 A tervpályázati dokumentáció átvétele

A pályázónak első lépésben regisztrálnia kell a http://www.mek.hu/index.php?link=Heviz honlapon. A regisztráció során a pályázó kap egy négyjegyű azonosítót. Ezt követően a pályázó a teljes tervpályázati dokumentációt le tudja elektronikus formában tölteni a fenti honlapról.

1.8 Helyszíni szemle, kérdés-válaszok, a pályázati dokumentáció véglegesítése 

1.8.1 Helyszíni szemle időpontja: 2016.01.19, 13:00 óra

Találkozás az ajánlatkérő portájánál (8380 Hévíz, Ady Endre úti bejáró). A szemlén, az ajánlatkérő képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik. A helyszíni szemléről jegyzőkönyv készül, amelyet a Kiíró megküld valamennyi pályázónak.

1.8.2 Kérdések
A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdéseket 2016/01/28 16:00 óráig tehetnek fel a kiírónak, az alábbi címre feladott ajánlott levél formájában:
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
Beruházási Osztály
8380 Hévíz,
Dr Schulhof Vilmos sétány 1.
Címzett: Juhász János beruházási osztályvezető
A levél mellett kérjük a kérdések elküldését e-mailben a beruhazas@spaheviz.hu, illetve ferenc.nagy3@gmail.com és kovacs.laszlo@utiber.hu címekre is.

1.8.3 Válaszok
A határidőben feladott kérdéseket a kiíró 2016.02.03 16:00 óráig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati kiírás kivételekor megadott címekre postán, és ezzel egy időben e-mailen vagy faxon is megküldi. A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat.

1.8.4 A dokumentáció véglegesítése
A kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt a bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények kivételével módosíthatja, kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet. Ez utóbbi esetben a kiírás árát az azt megvásárolt pályázóknak a kiíró megtéríti.

1.9. A pályaművek benyújtása

A pályaművek a dokumentációhoz csatolt címzéslap (1. sz. melléklet) felhasználásával kizárólag postai szolgáltatás igénybevételével (ajánlott postai küldeményként, vagy futárposta küldeményként) nyújthatók be. A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik. A pályaművek benyújtásának határideje: 2016/03/14 – 23:59 óra
A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni. A késve benyújtott pályaműveket a Bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.

1.10 A Bírálóbizottság összetétele 

A bizottság szavazásra jogosult tagjai:
- dr. Kvarda Attila, orvos, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház főigazgatója (elnök)
- Kocsárdi István, építész, a MÉK Zala megyei elnöke (társelnök)
- Nagy Ferenc, okl. mérnök, az I.C.S Kft ügyvezetője (szakmai titkár)
- Karsádi György, építész, Hévíz város főépítésze (tag)
- Selyem Anikó, építész a BFNP építésze (tag)
- Kruppa Gábor, építész MÉK (tag)
- Marosi Miklós, építész MÉK (tag)

A bizottság szavazásra nem jogosult, közreműködő szakértői:
- Kertész Márta, gazdasági igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház)
- dr. Mándó Zsuzsanna, orvos igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház)
- Csörnyei Mária, ápolási igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház)
- Juhász János, beruházási osztályvezető (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház)
- Dr. Tóth György, kuratórium elnök (A Hévízi-tó és Felszín Alatti Vízgyűjtő Területének Környezetvédelme Alapítvány)
- Kas Gábor, közbeszerzési szakértő
- dr. Dencs Gabriella, jogi szakértő
- Kovács László, közbeszerzési szakértő
A Bírálóbizottság összetételét a kiíró a vonatkozó jogszabályok (Kbt.) valamint a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 14.§(1)-(11) előírásait betartva határozta meg.

1.11 A Bírálóbizottság munkája

A Bírálóbizottság a vonatkozó jogszabályok (lásd 1.3.), az Elnök által előterjesztett és a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját. A Bírálóbizottság döntéseit többségi szavazással hozza meg, munkájáról a jogi szakértő – ennek hiányában a szakmai titkár – folyamatos jegyzőkönyvet vezet. A Bírálóbizottság a hibás koncepciójú, vagy a gyenge építészeti minőségű pályázatokat zárójelentésében részletes bírálatban nem részesíti.
A Bírálóbizottság munkája nem nyilvános.
A Bírálóbizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentésben teszi közzé.
A Bírálóbizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

1.12 A pályaművek díjazása

A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 7.620.000 Ft áll rendelkezésre az alábbiak szerint:
- a díj legnagyobb összege: bruttó 3.810.000 Ft
- a megvétel legkisebb összege: bruttó 635.000 Ft
A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. A díjak és a megvételek a törvény szerinti mértékű ÁFA-t tartalmaznak és adóköteles bevételek. A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja és törekszik arra, hogy egy győztes pályázót hirdessen ki.

A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak és csökkentheti a díjazásra vagy (és) megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti. A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával.

1.13 A tervpályázat eredményhirdetése és nyilvános ismertetése 

A Bírálóbizottság döntése alapján a kiíró a pályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat, illetve a megvételeket a díjazott művek szerzőinek (vagy azok meghatalmazottjainak) legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 napon belül kifizeti.

Az eredményhirdetés pontos ideje: 2016.04.04., 13:00 óra
és helye: a kiíró székhelye
A pályázat eredményhirdetése nyilvános.

Kiíró lehetővé teszi, hogy a MÉK vonatkozó előírásai szerint a pályázat eredménye megjelenjen a Magyar Építész Kamara honlapján. A pályázat zárójelentését a kiíró mindazoknak postán megküldi, akik a pályázati kiírást megvásárolták. A kiíró – a Magyar Építész Kamarával történt megállapodás alapján – a beérkezett pályamunkákat nyilvánosan – később meghatározott helyen és időpontban – bemutathatja. A tervpályázat nyilvános ismertetésének időpontjáról és helyéről az érdeklődőket, a pályázati kiírást kiváltókat a díjazott és megvett pályázatok szerzőit, a Bírálóbizottság tagjait a kiíró, vagy az általa felkért szervezet értesíti. A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályázatokat a kiíró a pályázónak visszaadja. A pályázó a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban a terv bemutatását megtilthatja. Abban az esetben, ha ilyen nyilatkozatot nem tett, a pályázó az eredményhirdetést követően, a pályázat nyilvános bemutatása után a kiíró címén veheti át pályázatát. A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik. A kiíró a díjazásban, illetve megvételben nem részesült pályázatokat a nyilvános bemutatást követő 30 nap eltelte után megsemmisítheti. A Magyar Építész Kamara a kiíróval kötött megállapodás alapján a díjazott és megvett terveket az eredményhirdetés után honlapján bemutatja és a terveket elektronikus formában archiválja.

1.14 A pályaművek és a tervpályázati eredmények felhasználása

A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, aki a tervezési program véglegesítése céljából további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői – a végleges tervezési program kidolgozására – pályaművük beadásával szerzői művük felhasználási engedélyét megadják.

1.15 A továbbtervezésre vonatkozó feltételek 

A kiíró kötelezettséget vállal, hogy a tervpályázati eljárást követően a tervezési szolgáltatás megrendelésére irányuló, hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos eljárást fog lefolytatni a jelen pályázat nyertesével/nyerteseivel a Kbt. 98. § (5) bekezdése szerint. A továbbtervezésre vonatkozó tervezői szerződést Kiíró a Magyar Építész Kamara Építészeti Alkotások Díjszámítási Szabályzata alapján kívánja megkötni. A szerződésben Kiíró az alábbi tervezési határidők teljesítését várja:
Az adott egység/ek tervezésére vonatkozó szerződés aláírását követően
- 2 hónapon belül tenderdokumentáció elkészítése,
- 4 hónapon belül engedélyezési tervdokumentáció elkészítése,
- 6 hónapon belül kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
Tervező a dokumentációk elkészítését és a teljesítés-igazolás kiadását követően nyújthatja be az adott tervezésre vonatkozó számláját. Az engedélyezési terv készítés teljesítés-igazolása kiadásának feltétele a jogerős építési engedély. A tervezési díj 10 %-a (az engedélyezési és kiviteli terv vonatkozásában) az eredményes műszaki átadásátvétel lezárása után, illetve a használatbavételi engedély kiadását követően kerülkifizetésre.
A pályadíj a továbbtervezés tervezési díjába nem kerül beszámításra. A továbbtervezésre vonatkozó jelen feltételek elfogadásáról a pályázóknak nyilatkozatot kell tenni.

2. Részletes program

2.1 Tervezési feladat 
A 60-as években épült fedett fürdő az elmúlt évtizedekben több átépítésen, fejlesztésen ment keresztül. Többször megújult a medencetér, energetikai korszerűsítés történt, és jelenleg két fejlesztés is érinti a fedett fürdőt: a bejárati épület felújítása, átépítése, valamint az I. emeleti elektroterápia kezelők és szakrendelők korszerűsítése. Ez utóbbi fejlesztést a pályázóknak úgy kell figyelembe venniük, hogy 5 éven belül az nem módosítható.
Alapvető tervezési feladat a gyógyászati - gyógyturisztikai szolgáltatások megújítása, korszerűsítése, bővítése a XXI. sz. igényeinek megfelelően. Ezen belül - a terápiás épület bővítése, felújítása és a betegellátás technológiai hátterének korszerűsítése, valamint a belső parkolóval való kapcsolat kialakítása;

 • a gyógyterápiás kezelésmódok infrastruktúrájának megújítása (balneo-, iszap-, hang-, hidro-, fény-, hal-terápia, gyógy-masszázs, -torna, stb);
 • központi öltözők kialakítása a látogatók, valamint a dolgozók részére;
 • a kórház tudományos munkáját és a gyógyítást segítő új oktató-, képző- és kutatócentrum kialakítása;
 • a létesítmény alapfunkcióinak (gyógyfürdő, szakrendelők, kezelők) és az azzal összefüggő betegforgalomnak szétválasztása, a beléptetés, a belső mozgások ellenőrizhetőségének biztosítása;
 • a gyógyfürdő és a kezelők szolgáltatásainak bővítése, új fürdőház kialakítása a fedett fürdő bővítményeként;
 • a belső udvar lefedése, pihenőtér, medence létesítése;
 • kisebb volumenű wellness részleg kialakítása (szauna, gőzkabin, infraszauna, egy úszó- és merülőmedence);
 • korszerű, komplex IT (beléptető és betegirányító + épületmenedzsment rendszer);
 • a potenciális közös európai egészségügyi szolgáltatási rendszerbe illeszkedés lehetőségének megteremtése.

A teljes tervpályázati dokumentáció regsiztráció után tölthető le. Regisztráció ezen a linken.

 

vélemény írásához jelentkezzen be »