építészet : környezet : innováció

Körmendi mozi rekonstrukcióI. díjat, valamint az elmélyült és sokoldalú előkészítő munka elismeréseként különdíjat kapott pályaműSzerzői: Kálmán Ernő DLA építész vezető tervező, Novák Róbert építész tervező, Albrecht Beáta, Kelemen Bálint, Kreisz Brigitta munkatársak - Reálterv Építésziroda Kft.

I. díjat, valamint az elmélyült és sokoldalú előkészítő munka elismeréseként különdíjat kapott a 4. számú pályamű
Szerzői: Kálmán Ernő DLA építész vezető tervező, Novák Róbert építész tervező, Albrecht Beáta, Kelemen Bálint, Kreisz Brigitta munkatársak - Reálterv Építésziroda Kft.
 

Részletes bírálat: 

A terv koncepcionális megfogalmazását a környezet, a hely, a közeg kiemelkedően alapos analízise előzte meg. Mind a terv elmélyültsége, mind pedig a műleírásban rögzítettek ezt pontosan jelzik. A pályamű megformálása tehát a hely szellemének és a környezet adottságainak vizsgálatán alapszik. Ez a várostörténetbe ágyazottság, a hely történeti vizsgálata mellett jelenti a környezet szociológiai elemzését a város közéletében, kulturális és művelődési helyzetének analízisét, a környezet funkcionális rendszerének vizsgálatát ugyanúgy, mint építészeti értelemben a környezet morfológiai összefüggéseit. A rendkívül alapos előkészítő vizsgálatok nyomán értékes, sok tekintetben a kiíráson is túlmutató, de megfelelően alátámasztott elemekben gazdag program és ennek nyománs értékes terv jött létre. A kialakított program sokféle, komplex módon egymással összefüggő, egymást kiegészítő funkcionális egység szimbiózisát javasolja létrehozni.

Morfológiai értelemben a városra tagoltságában, léptékében jellemző beépítési struktúráját szövi tovább új, attraktív, de a környezet formavilágából levezethető elemek segítségével. A térfalak folyamatossá válnak, fontos elemekkel gazdagodnak, a jellemző, zárt tériségek, utcaszakaszok, a kialakuló belső utca térrel burkolt tércsoport jellege jön/jönnek létre. A szabálytalan telekosztási rendszer geometriáját ügyes és harmonikus módon szerkeszti tovább. A belső terek jó arányúak, az anyaghasználat kifinomult és átgondolt, a belső térfal hosszú pillérsora talán kissé monoton, léptéke erőltetett.

A program, melyet a pályamű önmaga számára kialakított, tartalmas, sokelemű, ezért a megvalósítás költségei is a szerkezetek egyszerűsége ellenére jelentősek. Ha azonban a magasabb építési költségeket a létrehozott terek nagy számára és sokféleségére vetítjük, a költség/haszon arány kedvező képet mutat. Az építészeti tervjavaslat környezetből való, sokrétű levezetése elmélyült és környezettudatos terv megszületését tette lehetővé. 

vélemény írásához jelentkezzen be »