építészet : környezet : innováció
Bán Ferenc rajza

Kovács Brigitta [1]

POP Grund - átmeneti tér foghíjtelekre

Kovács Brigitta diplomaterve a városok közösségi tereinek bővítésére és a foghíjtelkek hasznosítására nyújt általánosan használható megoldást. Munkájában az olcsó, könnyen szerelhető szerkezetek variabilitásának kihasználására törekszik.