Közélet, hírek

Köztér program: kooperatív tervezési módszertan és kreatív végrehajtásprogram helyi önkormányzatok számára

1/3

IV. kerület - Tulipánkert, tréning április 12-én

XVII. kerület - Csaba Vezér tér, tréning április 12-én

IV. kerület - Tulipánkert, jobbról a második Kristin Faurest

?>
IV. kerület - Tulipánkert, tréning április 12-én
?>
XVII. kerület - Csaba Vezér tér, tréning április 12-én
?>
IV. kerület - Tulipánkert, jobbról a második Kristin Faurest
1/3

IV. kerület - Tulipánkert, tréning április 12-én

XVII. kerület - Csaba Vezér tér, tréning április 12-én

IV. kerület - Tulipánkert, jobbról a második Kristin Faurest

Köztér program: kooperatív tervezési módszertan és kreatív végrehajtásprogram helyi önkormányzatok számára
Közélet, hírek

Köztér program: kooperatív tervezési módszertan és kreatív végrehajtásprogram helyi önkormányzatok számára

2008.05.15. 09:32

Cikkinfó

Szerzők:
Kristin Faurest

Letölthető dokumentumok:

A köztér revitalizációja több a műszaki tervek alapján történő kivitelezésnél. A "helykészítés" speciális szaktudást igényel, amely a tájépítész, várostervező, szociológus, közgazdász, építész és környezetpszichológus team munkáját feltételezi és egyenrangú partnerként kezeli a felhasználót. A Studio Metropolitana e filozófia mentén indította el Budapesti Köztér programját, amelynek első lépéseiről a projekt felelőse, Kristin Faurest referál a Zöldövezetben.

"Nehéz olyan teret létrehozni az emberek számára,
ami nem vonzó, ez mégis meglepően gyakran megtörténik."
William H. Whyte

 

Misszió és célkitűzés

A Studio Metropolitana által kezdeményezett Köztér Program egy kooperatív tervezési módszertan és kreatív végrehajtásprogram helyi önkormányzatok számára. Az új, innovatív projekt alapja az a meglátás, hogy a közterek revitalizációjának következtében nemcsak a helyi közösség identitása erősödik meg, de az jelentős hatást gyakorol a teljes város identitására és életminőségére is. A köztér-program a nevezetes turistacélpontok helyett Budapest kisebb, kevésbé ismert helyszíneit veszi célba. Bár a legismertebb köztereknek a szabadidő eltöltéséhez, a rekreációhoz, különböző rendezvényekhez, a társasági élethez és egyéb tevékenységekhez kellene helyszínt biztsítaniuk, mégis gyakran lerobbant köztes terekké válnak, amelyeken csupán keresztülhaladunk, de önmagukban nem célpontok. Nagy részük nem rendelkezik közösségi funkcióval, nem kapcsolódik a környezethez, nem vesz tudomást az ottlakók igényeiről, elvesztette történelmi jelentőségét és helyi identitását, és a vandalizmus, valamint az elhanyagoltság terepeivé vált. Némelyik már nem is biztonságos. Ide tartozik az is, hogy a "lakossági fórum" és a "nyilvános meghallgatás" fogalmak manapság az elégedetlenséghez és a tüntetésekhez kötődnek, nem pedig a helyi önkormányzatok és a lakók konstruktív párbeszédére utalnak.

IV. kerület - Tulipánkert, jobbról a második Kristin Faurest
3/3
IV. kerület - Tulipánkert, jobbról a második Kristin FaurestA projekt fő eleme olyan know-how és szakértelem biztosítása az önkormányzatok számára, amelyek segítségével életteli, izgalmas köztereket alakíthatnak ki. A támogatásra benyújtott kérelem nem anyagi jellegű, hanem pályázat a tanulási folyamatban való részvételre.
A köztér-projekt nyílt tenderrel indul, majd a Studio Metropolitana Budapest és a főváros agglomerációs körzetének helyi önkormányzataival karöltve 13 köztér (melyből 10 budapesti és 3 agglomerációs) revitalizációját hajtja végre. A kétéves együttműködési folyamat rövidtávú és konkrét célja a fenti 13 tér fejlesztése, a projekt távolabbi céljai pedig az alábbiak:
 • a közterek kialakításával és használatával kapcsolatos szemléletváltás a lakók és az önkormányzatok által
 • a közösségi alapú tervezés innovatív és változatos eszközeinek, valamint a szakértelem elérhetővé tétele az önkormányzatok, és azokon keresztül a tágabb értelemben vett közösség számára
 • a közterek megtervezésének interaktív, demokratikus folyamattá való átalakítása, amelynek eredményeképpen jó minőségű, a környező közösség érdekeit tükröző tájépítészeti és várostervezési megoldások születnek.


A projekt végrehajtása

Január végén dinamikus, interaktív workshopot tartottunk a helyi önkormányzatok számára azzal a céllal, hogy felkeltsük érdeklődésüket, és egyben hivatalosan is elindítsuk a pályázati folyamatot. Munkatársaink a projekt részleteit bemutató prezentációin kívül előadások és kerekasztal-beszélgetések is zajlottak tájépítészek, várostervezők, önkormányzati építészek, civil aktivisták és egyetemi oktatók részvételével az alábbi témakörökben:

 • innovatív public-private partnership-ek
 • a lakók kezdeményezőkészségének és felelősségérzetének növelése a fenntartható közterek létrehozásának érdekében
 • a köztér mint a város "nappalija", valamint a jól működő köztér jellemzői
 • a közreműködésen alapuló tervezés
 • a gyermekek bevonása a tervezési folyamatba
 • a környék revitalizációja és befogadókészsége
 • működő, mozgalmas, részben sétáló bevásárlóutca létrehozása


A pályázati folyamat, amelyen Budapest és agglomerációs körzetének bármely, legalább 10.000 lakosú közössége részt vehetett, februárban zajlott le. Az elbírálást a művészeti és az üzleti világ független szakértői végezték, akik a nyertes pályázatokat szerkezetük és helyszínük szerint négy alcsoportra osztották fel. Minden csoportban kijelöltek egy-egy archetípust, amely mintegy kísérleti példaként áll majd rendelkezésre a csoport többi pályázata számára, és amelynek végrehajtása a kétéves folyamat teljes periódusában a Studio Metropolitana irányítása alatt zajlik majd.
A nyertesek:

Belvárosi közterek:

VI. Kerület, Hunyadi tér és vásárcsarnok
VIII. Kerület, Mária utca – Gutenberg tér – Kőfaragó utca – Gyulai Pál utca, mint összefüggő köztérrendszer (köztérláncolat)

Külső városközponti közterek:

XVI. Kerület, Veres Péter út környéke
XVII. Kerület, Csaba Vezér tér és rákoscsabai Piac tér
XVIII. Kerület, Pestszentimre városközponti területe
XIX. Kerület, Kós Károly tér
XX Kerület, Szent Erzsébet tér

Lakótelepi közterek:

IV. Kerület, Tulipán kert
XI. Kerület, Költők parkja
XVIII. Kerület, Kondor Béla sétány, Havanna lakótelep

Agglomerációs közterek:

Vác, Deákvári főtér
Göd, Kossuth tér/Kincsem Istálló
Pomáz, Szabadság tér

Archetípus közterek

Belvárosi köztér:
VIII. Kerület, Mária utca – Gutenberg tér – Kőfaragó utca – Gyulai Pál utca, mint összefüggő köztérrendszer (köztérláncolat)
Külső városközponti tér:
XVII kerület, Csaba Vezér tér és rákoscsabai Piac tér
Lakótelepi köztér
IV kerület, Tulipán kert
Agglomerációs köztér
Göd, Kossuth tér/Kincsem Istálló

IV. kerület - Tulipánkert, tréning április 12-én
1/3
IV. kerület - Tulipánkert, tréning április 12-énElőnyt élveztek azok a pályázatok, amelyek bemutatták, hogy a pályázatban szereplő köztér központi szerepet tölt be a közösség identitásában, és amelyek a revitalizációhoz már megbízható helyi érdekeltséggel rendelkeztek a lakók, valamely civil szervezet és/vagy közintézmény (pl. iskola) részéről.

A projekt jelenleg a megvalósulás fázisába lépett (mely 2008. tavaszától 2010. tavaszáig tart), amelynek során tréningeket és workshopokat tartunk a 13 helyszínnel kapcsolatban. A közelmúltban például a köztér-revitalizáció ún. "Placemaking" ("Helykészítés") módozatát kifejlesztő New York-i szervezetet, a Project for Public Spaces-t (PPS) láttuk vendégül. A PPS munkájának lényege szerint a közterek "jósága" nem kizárólag az esztétikán és a tervezésen múlik, de a funkciók, a közösségi szellem, a hozzáférhetőség, a tevékenységek, a környező létesítmények és egyéb aspektusok is jelentősen befolyásolják. Emellett magának a közösségnek is alapvető szerepe van annak meghatározásában, hogy az aktuális köztér hogyan működjék. Az egynapos tréning során a PPS munkatársai interaktív játékok és a résztvevő pályázati terek közül kettőben megszervezett helyszíni munka segítségével dolgoztak együtt a projekt résztvevőivel. “Én nagyon érdekesnek és hasznosnak találtam a tanácskozást, és megfogott az a szellemiség, amit képvisel", állapította meg az egyik résztvevő.

Az általunk szervezett jövőbeli tréningek és workshopok a helyszíneket érintő csoportos, valamint az adott helyszínre vonatkozó, egyéni igényre szabott munkát is biztosítják. A projekt során az önkormányzatoknak segítséget nyújtunk a teljes kétéves revitalizációs folyamatra vonatkozó átfogó stratégia kialakításához. E két év folyamán a Studio Metropolitana munkatársai a program irányítóiként rendelkezésre bocsátják szakértelmüket és a know-how-t az alábbiakhoz:
 • a közösségi résztvevők mozgósítása
 • a helyszínek analizálása
 • a menedzsment modell kialakítása
 • nyilvános beszélgetések és tervezéssel kapcsolatos találkozók szervezése
 • a finanszírozás felkutatása
 • multidiszciplináris tervezőcsoport összeállítása, amely a közösség részvételével alakítja ki a tér fukcióit, identitását és terveit.

Szervezetünk tájépítész, várostervező, szociológus, közgazdász és építész munkatársain kívül a pályázatok elbírálására az üzleti és a művészeti világ képviselőiből, mint külsős szakértőkből álló tanácsadó testületet állítottunk össze, akik a teljes folyamat alatt folyamatos konzultációkon vesznek részt. A projekt utolsó fázisában (mely 2010. tavaszától őszig tart) olyan eszköztárat és antológiát állítunk össze, amelyben a 13 helyszín legsikeresebb gyakorlatait mutatjuk be. Az átfogó ötlettár és technikai ismertető a folyamatot megismerni kívánó önkormányzatok rendelkezésére áll majd. Mint a várossal foglalkozó szervezet, a Studio Metropolitana Budapest várostervének esztétikai és funkcionális minőségét kívánja befolyásolni és tökéletesíteni. Ezzel párhuzamosan szervezetünk a helyi önkormányzatokat új döntéshozási mechanizmussal, és a közösséget is bevonó metóduson alapuló újfajta gondolkodásmóddal szeretné megismertetni. A köztér-projekt két évének leteltével szakértelmünkkel és módszertanunkkal a továbbiakban is a helyi önkormányzatok rendelkezésére állunk, segítve azokat köztér-revitalizációs terveik megvalósításában.

XVII. kerület - Csaba Vezér tér, tréning április 12-én
2/3
XVII. kerület - Csaba Vezér tér, tréning április 12-énA "résztvevő" metodológiát ilyen szinten még sem Budapesten, sem Közép-Európában nem alkalmazták, így a projekt minden tekintetben úttörő jellegű. Abban is egyedi és innovatív, hogy nem közvetlen finanszírozást vagy anyagi segítséget nyújt, hanem olyan, a világ más részein már bizonyítottan hatásos szakértelmet adó intenzív tréningfolyamatot biztosít, amelyet Magyarországon más szervezet még nem kínált.
A helyszíneken az alábbi eredményeket kívánjuk elérni:
 1. Jó minőségű, a látogatók számára vonzó tájépítészeti és várostervezési megoldások.
 2. A tereket használó lakók felelősségérzetének és kezdeményezőkészségének erősítése, mely hosszú távon növekvő használatot, élénkebb társadalmi életet, csökkenő vandalizmust és észrevehetően élettelibb, interaktívabb környéket eredményez.
 3. Új metodológia, szakértelem és hozzáállás a közterek áttervezésénél az önkormányzatok részéről.


szerző: Kristin Faurest Ph.D., Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar
faurest.kristin/kukac/chello.hu
faurest/kukac/studiometropolitana.hu

Studio Metropolitana Urbanisztikai Kutató Központ Kht. , Budapest

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Szenes-ház // Egy hely + Építészfórum

2023.08.30. 14:19
5:54

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Nézőpontok/Történet

A Margitsziget fái // Építészfórum + Egy hely

2023.08.20. 18:53
9:32

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk