| CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY
Épülettervek/Tervpályázat

Kreatív megoldások a gödöllői Szabadság tér rendezésére

1/1

Hirdetés
?>
1/1

Kreatív megoldások a gödöllői Szabadság tér rendezésére
Épülettervek/Tervpályázat

Kreatív megoldások a gödöllői Szabadság tér rendezésére

2017.01.24. 13:59

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Gödöllő

Cég, szervezet:
Mesteriskola

Gödöllő Város Önkormányzata és az Építész Mester Egylet a "Gödöllő Szabadság tér rendezése a Városháza bontása után" című hallgatói ötletpályázatára a Mesteriskola XXIV. ciklusának hallgatói komplex, jövőbe mutató megoldási javaslataikban a tér újraértelmezését, sőt, új térfal létrehozását tűzték ki célul. Az első díjat Déri Dániel, Tőrös Ágnes, Vadász Balázs illetve mestereik, Getto Tamás és Nagy Iván nyerte el. 

Értékelés és Zárójelentés

Zártkörű tervpályázat
Kiíró: Gödöllő Város Önkormányzata
Építész Mester Egylet


Zsűritagok:

  • Pelényi Margit – elnök (PM) ÉME Mesteriskola részéről
  • Mészáros Judit főépítész – társelnök (MJ) Önkormányzat részéről
  • Dobai János – tag (DJ) ÉME Mesteriskola részéről
  • Kund Iván Patrik – tag (KIP) ÉME Mesteriskola részéről
  • Pethő László – tag, szakmai titkár (PL) ÉME Mesteriskola részéről

 

A tervpályázat célja pontos megfogalmazást nyert a pályázati kiírásban. A város életében fontos szerepet betöltő Főtér szerkezeti kialakításában jelentős változás áll be a jövőben, s ennek a változásnak a kezelésére várt válaszokat a Kiíró. A városháza bontásával felszabaduló területen olyan városszöveti szakadás, térfal hiány jön létre, amelyre a pályázók komplex elemzések és az elbontott épület kontúrjain túlmutató összefüggések újraértelmezésével adtak válaszokat.

A tervek az önkormányzati vezetés és a lakosság előtt is bemutatták, ezáltal érzékelhető volt az a szándék, hogy a Főtér meglévő kialakításába való beavatkozást minimálisra kívánják szorítani. A közösségi funkciók fejlesztése terén is maradt a kiírónak hiányérzete. A városvezetés ugyanis úgy ítélte meg, hogy a pályaművek fókuszába többnyire a Főtér építészeti átformálása került, és kevésbé a tér közösségi célú lehetőségeinek bővítése. A Bíráló Bizottság mindezek ismeretében a pályázatot építészeti minőség szempontjából sikeresnek tekinti.

A Bíráló Bizottság [BB] általános szempontrendszere és ajánlásai

A tervek nyilvános bemutatásán történt "szelíd pengeváltás" következményeként a BB újra körül járta a "bontás-nembontás" kérdés körét, annak ellenére, hogy a pályázati kiírás egyértelműen megfogalmazta, s kész tényként kezelte a jelenlegi városháza épületének elbontását. A BB e kérdéshez viszonyuló empátiáját, az 1.sz. pályaműben szereplő építészeti állítások hívták életre. A részleges bontás és az újrahasznosítás jegyében megfogalmazott terv magas színvonalú, karakteres megoldásai ellenére nem helyezhető reális alapokra. Szakmai alapú érvek - ellenérvek vizsgálatában a BB egységes álláspontot alakított ki a tekintetben, hogy racionálisan nem tartja megvalósíthatónak a terv által felkínált komplex architektúrát, de gondolati minősége koherens részét képezi a pályázat egészét jellemző kompetens, kortárs építészeti eszköztárnak.

A további négy pályamű mindegyike a bontás utáni állapot rekonstrukcióját, a tér újraértelmezését tűzte ki célul, ennek ellenére markánsan eltérő karakterekről beszélünk. Az új térfal létrehozását, a hiány pótlását, mindegyik terv evidenciaként kezelte. Színes palettája tárul fel e tekintetben a megoldásoknak. Tartalmában az egyszerű eszköztártól (3.sz. pályamű), a rétegzettebb megoldásokig (5.sz. pályamű) vonulnak fel a pályaművek.

Egységesen minden pályamű, a tér egészének figyelembe vételével fogalmazta meg megoldási javaslatait. Fontos üzenetnek tekinthető ez a magatartás, mert rávilágít arra, hogy a tér valós városszöveti rehabilitációja, nem egyetlen lokális probléma megoldásában rejlik, hanem átfogó, komplex döntések sorozatában. A pályázat nagy mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a Kiíró megalapozott, összefüggő szempontrendszert állíthasson fel, fogalmazhasson meg a tervezett beruházáshoz. Pontosabbá, érthetőbbé válhatnak ezáltal a fejlesztési, rehabilitációs szándékok. A térhasználat irányai, arányai magyarázhatók és kézzelfoghatók lesznek.

A tervpályázat végeredménye:

I. helyezett:

  • 4.sz. pályamű - szerzők: Déri Dániel, Tőrös Ágnes, Vadász Balázs (mesterek: Getto Tamás, Nagy Iván)

II. helyezett:

 

 

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Gül Baba utca // Egy hely + Építészfórum

2024.01.30. 16:22
8:55

A Frankel Leó útról nyíló meredek, macskaköves gyalogutat sokszínű építészeti térfalai és ebből fakadó zegzugossága teszi Budapest egyik legromantikusabb utcájává. A hangulatos ösvényen keresztül lehet felzarándokolni a közel fél évezreddel ezelőtt épült Gül Baba türbéjéhez, az iszlám világ legészakibb szenthelyéhez.

A Frankel Leó útról nyíló meredek, macskaköves gyalogutat sokszínű építészeti térfalai és ebből fakadó zegzugossága teszi Budapest egyik legromantikusabb utcájává. A hangulatos ösvényen keresztül lehet felzarándokolni a közel fél évezreddel ezelőtt épült Gül Baba türbéjéhez, az iszlám világ legészakibb szenthelyéhez.

Nézőpontok/Történet

Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény // Egy hely + Építészfórum

2024.01.16. 11:41
9:03

Róth Miksa üvegműves, üvegfestő és mozaikművész volt. Művei megtalálhatóak az Országházban, a Zeneakadémiában, a Gresham-palotában és a Magyar Nemzeti Bankban, míg családja – a rendszerváltás előtt – hagyatékát Erzsébetvárosnak adományozta. Az Egy hely stábja a pesti "Chicagóba", a Nefelejcs utcai Róth Miksa Emlékházhoz látogat el.

Róth Miksa üvegműves, üvegfestő és mozaikművész volt. Művei megtalálhatóak az Országházban, a Zeneakadémiában, a Gresham-palotában és a Magyar Nemzeti Bankban, míg családja – a rendszerváltás előtt – hagyatékát Erzsébetvárosnak adományozta. Az Egy hely stábja a pesti "Chicagóba", a Nefelejcs utcai Róth Miksa Emlékházhoz látogat el.