Nézőpontok/Vélemény

Ma & holnap – cikksorozat a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvényről, I. rész

1/1

Illusztráció: Kolossa Stúdió

Hirdetés
?>
Illusztráció: Kolossa Stúdió
1/1

Illusztráció: Kolossa Stúdió

Ma & holnap – cikksorozat a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvényről, I. rész
Nézőpontok/Vélemény

Ma & holnap – cikksorozat a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvényről, I. rész

2024.03.14. 09:02

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 LXXVIII. törvény, valamint a magyar építészetről szóló 2023 C. törvény összehasonlító vizsgálata az alapelvek és célkitűzések vonatkozásában

A Projektangyal csapata olyan, több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekből áll, akik a magyar építési gyakorlatot, úgy tervezői, kivitelezői, településtervezői, területrendezői szemszögből, mint hatósági oldalról ismerik és átlátják. Meggyőződésünk, hogy rengeteg energiát, felesleges stresszt, idő- és pénzpazarlást takaríthat meg úgy a tervező, mint a beruházó, ha építési ügyekben előre tájékozódik, megismeri a hatályos szabályokat és az általuk biztosított kereteket majd a megfelelő, sikerre vezető folyamatokat indítja el, a szabályoknak megfelelő tartalommal és formában.

Bár a végrehajtási részletszabályok a legtöbb kérdésben még nem ismertek, a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény jelentős változásokat vetít előre az építés teljes folyamára vonatkozóan a tervezés előkészítésétől a tervezési folyamaton és a hatósági eljárásokon át egészen a megvalósításig.

A Projektangyal csapata feladatának tekinti, hogy hozzájáruljon a bonyolult jogszabályi környezetben való sikeres navigálás elősegítéséhez, ezáltal a magyar építészeti szakma fejlődéséhez.

A magyar építészeti szabályozás történetének két fontos, egymást követő mérföldköve a jelenleg még hatályos, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 LXXVIII., valamint az ezt felváltó, a magyar építészetről szóló 2023 C. törvény. Mindkét szabályrendszer alapvetően befolyásolja a magyar építészeti kultúra fejlődését, az épített környezet védelmét és alakítását, a települések tervezését és fejlődését, valamint a hatósági eljárásokat, az ügyintézés menetét. A két törvény témakörök szerinti összehasonlítása, az eltérések bemutatása lehetőséget nyújt arra, hogy tájékozódjunk az idén hatályba lépő új szabályokról és felkészüljünk az ezekből fakadó változásokra.

Alapelvek, célkitűzések

Sokan hajlamosak „érdektelen", „felesleges", „szószátyár" részletekként tekinteni a törvények felvezető, a célokat, alapelveket, követelményeket leíró szakaszaira, pedig a valóság az, hogy az itt megfogalmazottak különös jelentőséggel bírnak, mert rögzítik a jogalkotó szándékait és kulcsként szolgálnak a részletszabályok megértéséhez is.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 LXXVIII. törvény jelentős mérföldkő volt a magyar építészet és településtervezés szabályozásban, ugyanakkor az alapelvek és célkitűzések vonatkozásában – a kor elvárásaihoz igazodva – nem bőbeszédű. Az Általános követelmények fejezetben mindössze egy paragrafus terjedelemben fogalmazza meg az épített környezet alakításának és védelmének általános szempontjait: a település- és építészeti-műszaki tervek fontosságát, az építészeti, településképi műszaki, biztonsági, egészségügyi, rendeltetési és használati, továbbá környezet- és természetvédelmi követelmények betartásaát a humánus és esztétikus környezetalakítást, valamint a résztvevők közötti együttműködés jelentőségét.

Ehhez képest a magyar építészetről szóló 2023 C. törvény már az építészeti szabályozások új generációját képviseli, amely kiterjeszti, továbbfejleszti és súlyozza az 1997-es törvény általános követelményeit és célkitűzésekkel, valamint alapelvekkel gazdagítja azokat.

A magyar építészetről szóló törvény célja a polgári jó ízlés elősegítése és az életminőség javítása, az építészeti örökségünk és zöldfelületeink megőrzése és védelme, a hazai városok és községek sajátos településképi értékeinek megóvása, a kiszámítható településtervezés és a takarékos területgazdálkodás elősegítése, az építési szabályok olyan tartalmú megállapítása, amely a fenntartható fejlődés környezet- és klímavédelmi szempontjainak érvényesíthetőségét és a magyar építésgazdaság fejlődését szolgálja a magyar építési anyagok felhasználásával, az épített környezet akadálymentesítésének és az egyenlő esélyű hozzáférés elősegítése, az építési folyamat során a tájépítészet szerepének erősítése, az épített környezetnek az érintett lakosság, illetve a civil és gazdálkodó szervezetek véleményének kikérésével történő alakítása, valamint az épített környezet tervezése, kialakítása során az egyetemes tervezés követelményének érvényre juttatása.

A célok megfogalmazásán túl olyan alapelveket is rögzít a törvény, amelyek a rögzített célok elérésének módját, irányait jelölik ki. A megfogalmazott tíz alapelv a következő:

  • Polgári jó ízlés és építészeti minőség: Az építészeti minőség előtérbe helyezése, a környezettudatos és fenntartható tervezés, valamint a magas szakmai szint és hatékonyság biztosítása;
  • Szükséges minimum: A valós igényekhez és a helyi adottságokhoz igazodó tervezés, felesleges építési tevékenységek elkerülése;
  • Helybe illesztés: A helyi közösségek, gazdaság és identitás erősítése, a helyi építészeti és tájhasználati hagyományok tiszteletben tartása;
  • Természeti rendszerek megőrzése: A zöldinfrastruktúra és a természeti környezet védelme, a biológiai aktivitás értékének növelése;
  • Barnamezős területek elsődlegessége: A felhagyott területek előnyben részesítése új beépítésekkel szemben, a zöldmezős területek védelme;
  • Építészeti örökség védelme: Az építészeti örökség megóvása és méltó hasznosítása, az utókor számára való megőrzés;
  • Emberi életminőség és egyetemes tervezés: Az építmények és a tájépítészeti alkotások minőségének biztosítása, az akadálymentes hozzáférés elősegítése;
  • Hazai ellátásbiztonság: A magyar építési anyagok és termékek előállításának és felhasználásának ösztönzése;
  • Digitalizáció: Az építésügyi és örökségvédelmi eljárások elektronikus megvalósítása, a nyilvánosság és közösségi ellenőrzés biztosítása;
  • Szabályozó felelőssége: Az állam és az önkormányzat kártalanítási kötelme a hét éven belül szerzett építési jogok csorbítása és ezáltal bekövetkező károkozás esetén.

A két törvény alapállásának vizsgálata rávilágít arra, hogy az építészeti szakmagyakorlás környezete várhatóan jelentős átalakuláson megy majd keresztül. Az új törvény egyértelműen súlyoz és a fenntarthatóság, az energiatudatosság és a kulturális örökség védelmének előtérbe helyezésére összpontosít, miközben az építészeti minőségre és az akadálymentességre is nagy hangsúlyt fektet.

Az építészeti örökség megőrzésének és a hagyományok tiszteletben tartásának kiemelése mellett az új törvény arra ösztönzi az építészeket, hogy innovatív megoldásokat alkalmazzanak, amelyek ötvözik a modern technológiákat a fenntarthatósági szempontokkal. Az építészeti tervezésben a digitális eszközök használatának elősegítése, valamint a tervezési folyamat során a közösségi bevonás és a nyilvánosság tájékoztatása új dimenziókat nyit az építészeti gyakorlatban, lehetővé téve a szélesebb társadalmi részvételt és az átláthatóságot.

Az idén hatályba lépő törvény alapján kialakuló építészeti szakmagyakorlási környezet tehát egy olyan új paradigmát jelent, amely egyensúlyt teremt a modern és a hagyományos, az egyéni és a közösségi, valamint az esztétikai és a funkcionális szempontok között. Ez a környezet nem csak a fizikai teret formálja meg újra, hanem az építészeti gondolkodásmódot és a tervezési folyamatokat is új alapokra kívánja helyezi, ösztönözve az építészeket, hogy felelősségteljesen és innovatívan járuljanak hozzá a társadalom és a környezet jövőjéhez.

Projektangyal-vélemény:

Szakmai körökben beszélgetve az tapasztaljuk, hogy sokan úgy vélekednek, hogy az új törvény célkitűzései mind benne vannak a hatályos törvényben is - „Mi szükség volt erre a sok mellébeszélésre, alapelvre?". Meglátásunk szerint nagy különbség van aközött, hogy valami beleérthető egy szövegbe, vagy hogy konkrétan le van írva, kizárva sok más lehetséges értelmezést. Egyértelmű, hogy a magyar építészetről szóló 2023 C. törvény céljai és alapelvei egy határozott irányt definiálnak: egy több oldalról biztosított, értékvédelem-fókuszú alapállást vesz fel a szabályozás, ami összhangban van a jogszabályelőkészítő minisztérium világnézetével.

Külön felhívjuk a figyelmet a sorrendben második, a többi alapelvnél jelentősen korszerűbb szellemiségű alapelvre, „A szükséges minimum" elvére. Ez az alapelv takarékosságra, a környezeti erőforrások optimális felhasználásra szólít fel, előtérbe helyezi a minőséget a mennyiséggel szemben és olyan értékék mellett foglal állást, mint a helyi identitás és lépték tisztelete, a kiterjesztett értelemben vett demokratikus, akadálymentes használat, vagy például a funkcionális sokszínűség. Egy nemzetközi mércével is korszerű szellemiségű, lényegretörő megfogalmazású iránymutatásról van szó, amely részletes kifejtésénél újfent kiderül, hogy a jogalkotó alaposan megfontolta szándékait. Olyan érzésünk van, hogy ha csak ezt az egy alapelvet megfogadnák a folyamat szereplői a jövőbeli fejlesztések tervezésekor és megvalósításakor, akkor nem is lenne semmi baj Magyarország környezetalakításával...

Mindemellett meglátásunk szerint a magyar építészetről szóló 2023 C. törvény általánosságban konzervatívnak tekinthető és mint ilyen, a tapasztalat szerint az ilyen alapfelállással rendelkező rendelkező törvényi szabályozás sikerének kulcsai a részletszabályok lesznek. Ott kell majd a jogalkotónak odafigyelnie, hogy egyensúlyban tartsa a fokozott védelmet biztosító fékeket és korlátozásokat az életszerű használhatóságot garantáló fejlesztés-ösztönzéssel.

A cikksorozat jövő heti részében az építészek törvény által megfogalmazott szerepköreit ismertetjük. 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Hilton szálló // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:37
9:40

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Nézőpontok/Történet

A Tóth Árpád sétány // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:34
9:25

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.