építészet : környezet : innováció

Miskolc, Hunyadi u. 2. sz. alatt található ingatlan beépítésére kiírt országos tervpályázat

Bemutatjuk mindhárom díjazott pályaművet.

Hat értékelhető beadvány érkezett a Miskolc, Hunyadi u. 2. sz. alatt található ingatlan beépítésére kiírt országos tervpályázatra.

A bírálóbizottság a Viszlai József építész által vezetett munkacsoport pályázatát ítélte a legjobbnak, amely kétmillió forintos díjazásban részesült.

Egymillió forintos, "kiemelt megvételben" részesítették Berzsák Zoltán, Koós Marianna, Sztojka Gábor munkáját, s félmillió forinttal jutalmazta a bizottság Juhász-Nagy Balázs, valamint Juhász-Nagy Eszter pályázatát.


A díjátadó ünnepségen Káli Sándor polgármester vázolta a Miskolcon 1-es számú helyrajzi számot viselő, Hunyadi utcai ingatlan történetét, mint mondta, annak fekvése, jelentősége indokolta, hogy beépítésre országos tervpályázatot írjanak ki.  Dr. Halmai Gyula, a MIK Zrt. igazgatója az ingatlannal kapcsolatos, eddig elvégzett munkálatokat, s a tervpályázat szempontjait elevenítette fel.


A több mint százéves múltra visszatekintő ingatlanban működött már nyomda, bizományi áruház és több kereskedelmi egység is. Később a Városháza épülettömbjéhez került, és a telekegyesítést követően azzal együtt műemléki védelmet kapott. Az elavult épület hasznosítására, illetve átépítésére vonatkozóan már a '80-as évek végén készültek tervek, s ezek a szándékok a '90-es évek végén, 2000-res évek elején méginkább felerősödtek. Ekkor a cél még a Városháza bővítése lett volna, a jelenleg több helyszínen található igazgatási épületek összevonására volt kiíirva pályázat, illetve tervezési program.


A jelenlegi elképzelések szerint már egészen más funkciókat kapna az ingatlan, amelyek azonban magukban hordozhatják a korábbi elképzelések megvalósítását is. Egy mai piaci igényeknek megfelelő - hasznosítható, bérbe adható - épületet kívánnak kialakítani, melynek fölszintjén bank, és kereskedelmi egységek működnek. Ugyanakkor létrehoznának itt vendéglátó egységeket - étterem, kávéház, cukrászda - s különtermek kialakításával lehetőséget biztosítanának a Városháza megkülönböztetett vendégforgalmának lebonyolítására is. A régi épület múlt év őszén lebontásra került, az utca felőli pengefal azonban átmenetileg megmaradt, hogy ne csúfítsa egy "foghíjtelek" a Városháza látképét. A tervek megvalósítására írták ki a nyilvános tervpályázatot: olyan ingatlanok terveit várták, amelyek tömegükben, és homlokzatképzésük vonatkozásában is illeszkednek a műemléki védelem alatt álló Városháza, és a csatlakozó Hunyadi út 4. sz. alatt épületekhez, funkcionálisan eleget tesznek a kiírásban foglaltaknak, és javaslatot adnak a Városháza épületegyüttesének megközelítésére is. 


Mint elhangzott, a tervpályázatot 10 érdeklődő váltotta ki a megadott határidőn belül, s hét pályamű érkezett be, amelyből egy kizárásra került. A hat versenyben maradt munkából végül hármat javasolt díjazásra illetve megvételre a bírálóbizottság. Ujvári Andor város- és térségfejlesztési osztályvezető elmondása szerint a bizottság sikeresnek ítélte a pályázatot. A benyújtott terveket magas színvonalon dolgozták ki, és a javasolt megoldások mindegyike előremutató, értéket képvisel. Ugyanakkor a pályaművek egymástól markánsan eltérnek, mind a három díjazott pályázat olyan új megoldásokat, kapcsolatrendszereket tartalmazott, melyek megvalósítását ajánlani lehet a kiíró MIK Zrt. felé.

A tervrajzokat a Városháza dísztermének előterében állították ki.

Forrás: www.miskolc.hu

 

vélemény írásához jelentkezzen be »