építészet : környezet : innováció

Miskolc, Szent István tér rendezése – ötletpályázat

határidő: 2008. február 19. CET 00:59
Cél: "Miskolc Városház tér és az Avasi templom parkja közötti területre olyan beépítés javaslatok beszerzése, melyek megoldást adnak egy 5000 főt befogadó városi rendezvény-tér kialakítására, a történelmi belváros értékeinek megőrzése mellett."
FRISS változások!
Beadási határidő: 2008. január 21. 2008. február 18. (hétfő) 24 h-ig.
A helyszíni szemle időpontja:
2007. december 4. december 18 (kedd) 10 h

Tervpályázat kiírója: MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ Zrt.
Miskolc, Hunyadi út 21.

Tervpályázat lebonyolítója: MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ Zrt.
Miskolc, Hunyadi út 21.

Tervpályázat tárgya

Miskolc belvárosában a sétáló utca (Széchenyi út) nyugati végpontjaként már korábban kialakult Városház térhez kapcsolódó, önálló városi tér rendezése, amely tisztázza a kialakítandó tér térfalainak építészeti megfogalmazását, funkcióval tölti be a kialakítandó teret, és építészetileg megformálja azt.

Tervpályázat célja

Az, hogy a kiíró a pályamunkákból a tér kialakításához és fejlesztéséhez olyan építészeti gondolatokat, ötleteket kapjon - amelyek figyelembe veszik az érintett terület építészeti értékeit, a város történeti hagyományait, a városlakók érzékenységét, - amelyek alapján a tér beépítésére vonatkozó építészeti program meghatározható.

A kiíró az ötletpályázatra érkező tervezői javaslatok alapján kívánja az építési (beépítési) lehetőségeket tisztázni, a végleges tervezési programot meghatározni, a szabályozási terv módosítását kezdeményezni.

Miskolc Városház tér és az Avasi templom parkja közötti (tervezési) területre olyan beépítés javaslatok beszerzése, melyek megoldást adnak egy 5.000 főt befogadó városi rendezvény-tér kialakítására, a terület városszerkezetbe történő integrálására a történelmi belváros értékeinek megőrzése mellett.

Tervpályázat jellege, formája
- a tervpályázat jellege: NYÍLT
- a tervpályázati eljárás formája: ÖTLETPÁLYÁZAT
- a tervpályázat: TITKOS

A tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV.29.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése alapján: „A kiíró legfeljebb a kérdésekre adott válaszok időpontjáig _a bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények kivételével- a dokumentáció részletes programjának tartalmát módosíthatja, az adatokat kiegészítheti, illetve …..” a tervpályázati lebonyolításának időtáblázatát az alábbiak szerint módosítja:

A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata
Tervpályázat meghirdetése, kiírás árusításának kezdete : 2007. november 19.
A tervpályázat kiírás kiváltásának végső határideje: 2008. február 15. (péntek)

Helyszíni szemle időpontja : 2007. december 4. 2007. december 18 (kedd 10,00h)
Találkozás helye: Miskolc, Hunyadi út 19. I. emelet MIK ZRt. Városfejlesztési Igazgatóság

Kérdések feltevésének határideje: 2007. december 11. 2008. január 7. (hétfő)
A kérdésekre adott válaszok határideje: 2007. december 19. 2008. január 15. (kedd)
Pályaművek postára adásának határideje: 2008. január 21. 2008. február 18. (hétfő) 24. 00h-ig
A pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2008. február 5. 2008. március 6. (csütörtök)
A tervpályázat nyilvános bemutatása: 2008. február 5. 2008. március 6. (csütörtök)
Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: 2008. március 6. 2008. április 10.(csütörtök)

A tervpályázati dokumentáció árusítása
A tervpályázati dokumentációt 50.000,- Ft (bruttó) összegért Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Miskolc, Hunyadi út 19. I. emelet, 2007. november 19-től 2008. február 15-ig munkaidőben árusítja.

Kérdések
A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdésekkel 2008. január 7. (hétfő) napjáig 24.00 h-ig feladott ajánlott levélben fordulhatnak a kiíróhoz, a kiadott címzés lap felhasználásával. (lásd melléklet). Kérdéseiket az ajánlott levél mellett e-mail-ben is eljuttathatják a kiíróhoz:
Cím: jirkovszky/kukac/mikrt.hu

Pályaművek benyújtása
A pályaművek a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP felhasználásával kizárólag postai ajánlott küldeményként nyújthatók be. A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.
A teljes dokumentációt CD-re írva (CD-n lévő dokumentációnak PC alapú operációs rendszeren képként elmentve Pl.: pdf formátumban) a zárt borítékban a pályázati anyaghoz mellékelni kell.


A pályaművek díjazása

A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 10.000.000,- Ft áll rendelkezésre. A díj legnagyobb bruttó összege: 4.000.000,- Ft. A megvétel legkisebb összege bruttó: 500.000,- Ft.
A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és megvételek összegét.

Miskolc, 2007. november 19.

A Bíráló Bizottság nevében
Jirkovszky Tamás
szakmai titkár


forrás: mikrt.hu

vélemény írásához jelentkezzen be »