Nézőpontok/Kritika

Moszkva tré

1/9

?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
1/9

Moszkva tré
Nézőpontok/Kritika

Moszkva tré

2008.06.06. 08:26

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Balázs Attila

Mint friss csermely, úgy csordogál le az ember a budai domboldalakról a városba. A domboldalak szerencsés lakói azonban hamar elérik az MCS vonalat (MCS=MadárCSicser) és hamar a Cloaca Maximában találja magát az a megannyi jókedvű csermely. A budai emberpiac hatalmas pofon reggelente a jókedvvel indulónak, aki azt kérdezi: miért nem történik itt már valami? Tényleg miért? Tizenkilenc évnyi bénázás krónikája megoldási javaslatokkal Balázs Attilától a ZÖLDÖVEZETBEN.

A Moszkva utolsó átépítésének 36 éves évfordulóját ünnepeltük 2008-ban. Ünneplésre persze semmi ok, inkább szégyenkezni valónk lehet a város egyik legforgalmasabb közterületének az elhanyagoltsága miatt. Az alábbi sorokban megpróbálunk egy kísérletet tenni a rendszerváltás utáni 19 év komolyabb változásainak az összefoglalására, a térrel kapcsolatos tervek vázlatos ismertetésére, és egy alternatív megközelítést adni a tér és környékének az átépítéséhez.

A rendszerváltás idején a tér téli álmát aludta, komoly változás már évek óta nem történt a környéken, pedig óriási potenciákat rejtett magában. Sajátos, hogy a város legtehetősebb hegyvidéki részeinek, és a belvárosnak a találkozásánál, nemhogy reprezentatív tér nem alakult ki, de ami kialakult, az is csupán jóindulattal nevezhető térnek, viszont egész nyugodtan nevezhető „tré"-nek.

Kialakult, ha nem is igazán tervezték átfogó módon, ha kevéssé is szabályozták, mondhatni szerves fejlődéssel jött létre, és lett belőle egy koszos közlekedési csomópont, amit a városlakók kitűnő adottságai okán, az átszállásokon kívül leginkább találkozóhelyként aposztrofáltak. Ennek megfelelően előkelő helyet töltött be a városban az egy m2-re jutó vendéglátóhelyek tekintetében. A Moszkva sokáig meg sem próbálta betölteni azt a városközponti szerepet, amit a morfológia rászabott.

1/9

Ez azonban nem maradhatott így, az országhatárok után a tőke rövidesen megjelent a Moszkva határain is. A térben rejlő lehetőségek először természetesen a leggyorsabb haszonnal kecsegtető kereskedelem irányába mozdultak, és ezzel talán megindult az igazi városközponttá való alakulás is. De mint tudjuk minden kezdet nehéz... A Mammut-1 épülete az első struccméretű fecskeként jelent meg a bizonytalan körvonalú Moszkva határain. A szomszédos Fény utcai piac új épületével való kapcsolata jól reprezentálja a kor anarchikus viszonyait, egymásnak háttal, köldökzsinórral. A kapcsolat kényszeredett, muszáj, mint valami félreeső ajtó, meg rámpa, ami, enyhe túlzással, csak komoly helyismerettel található meg. A már említett Fény utcai piac mellett a Hattyúház is az 1998-as év terméke, elsősorban szintén kereskedelmi célzattal.

Joggal várhattuk el, hogy a tér életében ezek a jelentős fejlesztések a közterületek fokozatos megújulását fogják magukkal hozni, ám ez nem történt meg. A Moszkva rendszerváltás utáni első épületei egységes közterületi rendszert nem képeztek, noha egymáshoz meglehetősen közel fekszenek. Egységes közterületek hiányában a beruházások jelentős potenciált hagytak kihasználatlanul.

A komoly befektetői igények, valamint az első épületek hiányosságainak hatására a Fővárosi Önkormányzat, a II. kerület és a Mammut Rt. még 1998-ban közösen meghívásos tervpályázatban kerestek válaszokat a Lövőház utca, Margit körút, Kis Rókus utca által bezárt tömb és az '56-os emlékmű kialakítására. A tervpályázat eredményét tekintve a közterületek kialakítása talán a legfontosabb bírálati szempont volt. Az első díjas Turányi és Simon Építésziroda Kft tervében a zöldterületek maximalizálásának az igényével emelkedett ki a versenyből. A győztes terv a minisztériumi épület mögötti ipari épületek bontásával képzett jelentős zöldfelületet. A pályázatból kiemelkedett az Építész Stúdió Kft. második díjas munkája. A terv átlósan keresztülvágta a jelenlegi Mammut-2 épületét. A bevásárlóközpont szempontjából ez talán kevésbé előnyös, de a későbbi Millenáris park megközelítésére ideális megoldást kínált.

Sajnos a tervpályázat gondolataiból a mai napig a Mammut-2 épületén kívül csupán az '56-os emlékmű valósult meg. A közterületi rendszerről nem beszélhetünk, sem zöldterületekről, az emlékmű auráját kivéve. A Moszkva környékének minden kétséget kizáróan legjobban sikerült fejlesztése a Millenáris park. Az egykori Ganz gyár, már a rendszerváltás óta a befektetői figyelem középpontjában állt. A park legfőbb eleme, a sétány, már a tervezés korai szakaszában kialakult, de kezdetben úgy tűnt, a MOM parkhoz hasonlóan, elsősorban iroda és lakófunkciók kerülnek a gyártelep helyére. Hogy ez mégsem így történt, annak egy erőteljes kormányzati beavatkozás volt az oka. Megváltozott a funkció és a beruházó. A cél egy kulturális negyed, igényes közterületekkel. A kulturális negyedhez kapcsolódva, a Nemzeti Színház új helyével kapcsolatos „keresgélések" idején, még a Mammut-2 telke is sokáig jó eséllyel pályázott az új színház elhelyezésére. Az eredmény önmagáért beszél, egy klasszikust idézve „Ganz gut".

2/9

3/9

4/9

 

A park azonban a mai napig nincs befejezve. 2004-ben komoly kormányzati ígértek hangzottak el a park bővítésével kapcsolatosan, de nem történt kézzel fogható változás. Erős a kontraszt a Fény utcában. A park népszerűsége és az igényes közterületek viszont újabb fejlesztéseket indukáltak. Először a Millenáris ház lakóépülete, majd a Millenáris irodaház iskolából átalakított épülete készült el, jelenleg a Wallis irodaházak építése zajlik, és előkészületben van Haris park néven a Marczibányi téri lőtér területén egy rendezvényközpont és apartman házak építése.

A Millenáris sikere a kulturális épületek és a rendezvények mellett az igényes közterületeknek köszönhető. A siker azonban egy zárvány maradt. Hiányoznak a konkrét távlati koncepciók, a kapcsolódó közterületi fejlesztések. A Széna térről murvás sétány vezet a város egyik legértékesebb szabadtéri parkolója mellett, a Moszkváról a Mammut autóforgalmán keresztül juthatunk el a parkig.

A Moszkva tér átépítésének jelenlegi tervei annyiban hasonlítanak a Millenáris parkhoz hogy a közterületek rendezése itt is a terv egyik alapvetése. Valamint abban is, hogy a tervezés itt is megállt a tér határainál, noha a Moszkva problémái jóval a tér határain túl kezdődnek.

5/9

 

A Moszkva tér jelenlegi fejlesztési terveinek a legnagyobb hiányossága, hogy az csak a térrel foglalkozik, Emiatt nem számol a villamosjáratok összevonásával, a végállomás megszüntetésével, és az átszállási kényszerek csökkentésével. Nem tervez olyan közterületi kapcsolatokat, amelyek a Millenárist, a Városmajort, és a Csalogány utcát felfűzné egy gyalogos rendszerre, központi helyre emelve a Moszkvát. Jelentős fejlesztési területek sem adódnak a téren, amelyek a városközpontsághoz szükséges további funkciók elhelyezésére szolgálnának. Egyedül a Retek utcai tömbben lehetséges komolyabb fejlesztés, de itt a szintterületi mutatók alacsonyan tartása miatt jelentősebb épületek nem emelhetőek. A Retek utcai tömb megtartása miatt a tér fontosabb középületei (piac, bevásárlóközpont), továbbra is a mellékutcákba szorulnak.

A jelenlegi tervek nem számolnak a tömegközlekedés jelentősebb átalakításával, pedig erre lenne lehetőség. Érthetetlen, hogy a város legforgalmasabb körúti villamosai nem mennek el a Déli pályaudvarig, sőt minden irányban átszállásra kényszerítik a tömegközlekedőket. Pedig a vonalak fonódásának komoly lehetőségei vannak a Moszkván. A 6-os és 61-es járatok mindkét végállomása a Moszkván és a körtéren farkasszemet néz egymással. Járatsűrűségük is hasonló, csupán néhány méter vágány hiányzik a teljes 6-os körjárathoz. A Hűvösvölgy felől érkező utasok döntő többsége a belváros felé utazik, és átszáll a Moszkván a körúti villamosra, vagy a 2-es metróra. Néhány méternyi villamossínnel, a 4-es villamos is kivihető legalább a János kórházig (vagy 4A-ként Hűvösvölgyig), megszüntetve ezzel rengeteg felesleges átszállást. A fenti villamosok fonódásával felszabadítható a Moszkván a körúti villamos végállomása is.

6/9

7/9

8/9

 

A tér jövője szempontjából a fent említett tömegközlekedési fejlesztéseken túl szükség lenne egy átfogó közterületi és zöldterületi rendszer kialakítására. A Városmajor és a Moszkva összenyitása esetén esély lenne egy átfogó nagy budai sétányrendszer kialakítására, amely egyrészt a Tabán, Vérmező felől csatlakozna a Moszkvához, másrészt a Vérmezőn és a Szilágyi Erzsébet fasoron keresztül a Hűvösvölgy felé nyitna gyalogos, és kerékpáros sétautat. A Moszkva a Csalogány utcán kialakított „Ráday" utcával kapcsolódhatna a rakparthoz, és a Vizivároshoz, az Ostrom utcán keresztül a Várhoz, a Csaba utcán át a Kissvábhegy felé, a Millenárison keresztül a Szemlőhegy, Hármashatárhegy kirándulóövezeteihez, a Fényes Elek utcán pedig a Rózsadomb felé. A Moszkvára benyomuló zöldterületek szükségtelenné tennék a tér teljes parkosítását, igaz a Városmajorral való összenyitás kedvéért beépített területeket kellene feláldozni. A metróállomás és az 56-os villamos végállomásának a helyén, a városközponthoz szükséges további fejlesztésekhez, területek szabadulnának fel. Az új beépítések csökkentenék az átépítésekhez szükséges központi forrásokat. A zöldterületek mennyisége a téren a jelenlegi tervekhez képest nem változna, a Városmajorral való összekapcsolás miatt viszont a zárványjellege megszűnne.

A Városmajor és a Moszkva tér kapcsolata a Retek utcai tömb megtartásával is megvalósítható, de a nagyvárosi léptékű megoldás az lenne, ha a Szilágyi Erzsébet fasor, a Retek utcán keresztül, a Retek utca tengelyében megjelenő Parlament látványával érné el a Moszkvát, illetve a Széna teret. Így a Fény utcai piac és a bevásárlóközpont is a tér részévé válna. A Retek utcai tömb a Moszkva tér jelenlegi területének a beépítésével lenne visszapótolható. A Retek utcai tömb szanálásának költségei az új tömb szintterületének emelésével a beruházókra terhelhető, így az nem növelné a tér átépítésének a költségeit.

Az új Moszkva/Széna tér a fent vázolt közterületi és zöldterületi rendszerekkel, a villamos vonalak fonódásával, és a felszabaduló területeken az új beépítésekkel Buda északi részének központi terévé válna, valódi városközponttá, a Budai hegyek és a budai belváros kapujává.

Balázs Attila építészmérnök

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk