Közélet, hírek

Nyílt levél Budapest még két hónapig ideiglenesen kinevezett főépítészétől — az építész és urbanista szakmának

1/2

Beleznay Éva - fotó ef archí

Beleznay Éva - fotó ef archív

Hirdetés
?>
Beleznay Éva - fotó ef archí
?>
Beleznay Éva - fotó ef archív
1/2

Beleznay Éva - fotó ef archí

Beleznay Éva - fotó ef archív

Nyílt levél Budapest még két hónapig ideiglenesen kinevezett főépítészétől — az építész és urbanista szakmának
Közélet, hírek

Nyílt levél Budapest még két hónapig ideiglenesen kinevezett főépítészétől — az építész és urbanista szakmának

2010.01.26. 15:40

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Beleznay Éva

Vélemények:
78

Ma tiltakozom a rendszer lehetetlensége ellen, amely partnerség helyett ellenségeket gyárt, a problémák megoldása helyett nap mint nap újabb problémákat kreál. Mindenki felelősöket keres, ahelyett, hogy megtalálná saját helyét egy közös cél elérésében. Beleznay Éva írása.

Beleznay Éva - fotó ef archív
2/2
Beleznay Éva - fotó ef archív

A Főpolgármesteri Hivatal által ma kiadott sajtóközleményben Beleznay Éva mb. főépítész megerősítette lemondásának hírét, és röviden nyilatkozott arról, hogy nem maradnak felügyelet nélkül a legfontosabb projektek. „Megerősítem a múlt héten megjelent hírt: beadtam közszolgálati jogviszonyomról való lemondásomat." Ezzel egy időben szerkesztőségünkhez eljuttatta az alábbi, a szakma képviselőihez írott nyílt levelét. A levél után olvasható a Főpolgármesteri Hivatal sajtóközleményének záradéka.


 

„Nehéz rendezni azt a zűrzavart, ami a fejemben van. Kavarognak az érzelmeim, mert szeretem ezt a várost. Az elmúlt három évben sok jót elkezdtem, nehéz otthagyni. Az igazi baj az, hogy nem tudom érzelemmentesen kezelni az értelmetlenségeket, a jó gondolatokat ellehetetlenítő körülményeket. Emberből vagyok egy embertelen rendszerben.

Főépítészi pályázatomban 2007-ben rögzítettem azokat az értékeket, amelynek mentén a főváros fejlődését és arculatát erősíteni kívántam. Ezek a város vezetésével azonosak voltak és maradtak. A koncepció, az akarat, az elszánás megvan, azonban a merev jogszabályi és bürokratikus keretben nem lehet egységes elvek mentén, városfejlesztői alkotó munkát végezni.

A mindennapi ember képzeletében a főépítész a felelős a város fejlődéséért, a rendezett, humánus épített környezeti minőségért. A valóságban a főépítész vezető köztisztviselő – kisebb vagy nagyobb mozgástérrel. A saját elképzeléseim túllépnek a döntést végrehajtó hivatalnok helyzetén, javaslataimmal aktívan kívánok részt venni a város élhetőbbé tételében.

A város jövője a különböző érdekcsoportok komplex rendszerének egységén kell, hogy nyugodjon. Ennek megalkotásában és megvalósításában véleményem szerint a főépítésznek aktív szerepet kell vállalnia. A várostervezés és a főépítészi feladat nem csak tervek készítéséről, hanem emberekről, a budapestiekről szól – az itt lakókról, az itt dolgozókról, az ide látogatókról és azokról, akik saját jövőjüket Budapesten szeretnék megvalósítani. Egy barátom, amikor főépítész lettem, megkérdezte: szerethető város lesz-e Budapest? Azóta ez hajt, hogy ne csak terveket gyártsunk, hanem elérjük, hogy az itt lakók szeressék, szerethessék városukat. Valósítsuk meg azokat a gondolatokat, amelyek a főváros stratégiai terveiben szerepelnek.

2007-ben a főépítészi pályázatomban leírtam, hogy a párhuzamosan működő rendszerben nem tudom a főváros érdekeit érvényesíteni, azonban ez a szervezeti változás a mai napig nem történt meg. Ameddig a városfejlesztés nem komplex rendszerben működik, addig hiába vannak egy főépítésznek nagy álmai. A városi minőség az ágazatok és a szereplők elvárásai összefüggéseinek a mértékétől és minőségétől függ, nem lehet ágazatok egymás melletti elbeszélése – még az idő nyomása miatt sem – az alapelv.

A főépítész, akinek szerepére 2007-ben vállalkoztam, egyfajta moderátorként működik, a státusz tulajdonképpen várospolitikai, városfejlesztési koordinátori, szakmai vezetői szerep egy sokszereplős játékban. Véleményem szerint Budapest stratégiai dokumentumai megmondják, hogy mit kell csinálni, azonban annak fontossági sorrendje nem rögzített. Arra tettem javaslatot, hogy a megvalósításra fordítom erőmet. Így lett a Budapest Szíve projekt is.

Beleznay Éva - fotó ef archí
1/2
Beleznay Éva - fotó ef archí

Hittem az együttműködésben és a partnerségben. Egy olyan komplex rendszerben, mint a városfejlesztés, nem lehet mindenkinek igaza, el kell fogadni a másik véleményét, meg kell találni a kompromisszumot. E közös jó keresésének koordinátori szerepét vállaltam főépítészként. Ehelyett azt tapasztaltam, hogy nagyon nagy a kulturális elmaradottság e téren. A tárgyaló felek nem tudnak, és sajnos nem is akarnak lemondani a saját elképzeléseikről. Én hiszek a Nash-féle nyer-nyer (win-win) modellben, és a gyakorlat is azt mutatja, hogy elmozdulás nélkül egy-egy folyamat évekkel elhúzódik, sokkal több kárt okozva a szereplőknek, mintha egyezséget kötöttek volna. Óriási a bizalmatlanság! Megpróbáltam ezen változtatni, nem sikerült. Ezáltal áll elő az a helyzet, hogy egy tárgyalásra mindenki úgy érkezik, hogy eleve ellenségként állunk szemben, ahelyett, hogy partnerként egymás mellett. Hiszen közös ügyeink vannak, vagy nem?

Szintén nem mehetünk el a kettős önkormányzati rendszer bonyolultsága és érdek-konfliktusai mellett. Tudjuk, hogy a magánforrások jelentős erővel vesznek részt a városfejlesztésben, azonban a fejlesztési szándékkal rendszerint a kerületeket keresik meg, sokszor nem ismerve a kettős rendszer sajátosságait és buktatóit, a főváros pedig akkor kerül képbe, amikor már nincs tényleges érdekérvényesítő lehetősége. Így az összvárosi érdekek helyett az a hangulat alakul ki, hogy „a főváros mindent megakadályoz". Nincs erről szó, viszont hangsúllyal kénytelen képviselni a folyamatban nem kezelt városökológiai és városüzemeltetési érdekeket. Azok a projektek, ahol minden szereplő a kezdetektől részt tud venni a munkában, rövid idő alatt megvalósulhatnak.

Hiszek az együttgondolkodásban is, szerettem volna egy külső szakemberekből álló városfejlesztési műhelyt létrehozni, városfejlesztőtől kezdve a közlekedési mérnökön, az építészen át a kulturális, kereskedelmi, szociológus szakemberig. Sajnálatosan a közbeszerzés jogi keretei ezt nem tették lehetővé. Ugyan a közbeszerzésről szóló törvény azon az alapon nyugszik, miszerint szükséges „közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása", azonban az ésszerű felhasználástól az építészeti urbanisztikai szakmában igen-igen messze van! Naponta küzdünk azzal, hogy a pályázatban a technikai megfelelőségen túl minőségi elvárás nem rögzíthető, a kiválasztás az ár és idő alapján történik. A rendszerben eleve kódolva van, hogy már a kiírás pillanatában feltételezhető, hogy nem kapunk minőségi megoldást. Jó ez nekünk? Ehelyett a nyílt tervpályázati rendszer áll rendelkezésre, amelyet többször én is bonyolítottam, azonban ez a költségterhei és időátfutása miatt sokszor nem alkalmazható.

 


 

Ma tiltakozom a rendszer lehetetlensége ellen, amely partnerség helyett ellenségeket gyárt, a problémák megoldása helyett nap mint nap újabb problémákat kreál. Mindenki felelősöket keres, ahelyett, hogy megtalálná saját helyét egy közös cél elérésében. Mindez nem lenne baj, mert eddig is így volt, és mindig továbbléptünk, de ha a városvezetői akaratot és főépítészi javaslatot a jogi rendszer és a bürokratikus ügyintézések sorozata megkérdőjelezheti és ellehetetlenítheti, akkor valakinek meg kell szólalnia.

Nehéz ez a helyzet, amikor két nagyon fontos és kedves dolog között kell választanom. Az elmúlt évben hasonló esetekben mindig a város érdekei mellett álltam ki, 2010. január 21-én a családom mellett döntöttem. Hogyan tovább? Még két hónapig pontosan ugyanígy, ideiglenesen kinevezett főépítészként. Utána továbbra is a városért – más, hatékonyabb keretek közt.

Beleznay Éva, Budapest főépítésze"


A városvezetés elfogadta és tudomásul vette a főépítész lemondását, és az elmúlt napokban arra kereste a megoldást, hogy a ciklus hátralevő részében se maradjanak szakmai irányítás nélkül a legfontosabb budapesti építészeti és városfejlesztési projektek. A távozó főépítész a következő két hónapban még teljes jogkörrel látja el feladatait, ezt követően pedig, a városvezetés kérésére, az önkormányzati ciklus végéig a főpolgármester városfejlesztési tanácsadójaként a legfontosabb projektek megvalósításában továbbra is részt vesz. A városvezetés döntése értelmében a főépítészi poszt betöltésére ebben az önkormányzati ciklusban már nem írnak ki pályázatot, meghagyva ezzel a lehetőséget a következő városvezetésnek arra, hogy szabadon dönthessenek Budapest főépítészének személyéről.

Vélemények (78)
zapata
2010.03.05.
15:50

  Miután kemtam kíváncsisága is kielégíttetett, talán vissza is térhetnénk a témához.

Én is kíváncsi vagyok ugyanis, mert sok mindent nem értek általában se, de ebben és a hasonló ügyekben se.

Nem értem, hogy miután elődje távozni kényszerült, Beleznay Éva mire alapozta azt a reményét, hogy ő eredményesen fog megküzdeni azokkal az erőkkel, amikkel elődje nem bírt?

Azt sem értem persze, hogy sok építész miért vár csodát egy olyan hivatalnoktól, aki alárendelt szerepet tölt be egy hivatali gépezetben? (Nb.: Gorbacsov idejében az orosz települési főépítészek állítólag tanácselnökhelyettesi rangban működtek.)

Azt sem értem, hogy ha valóban olyan különös elvárások vannak egy főépítésszel szemben, mint amit sokan feltételeznek, akkor miért olyan alacsony a léc, amit a róluk szóló kormányrendelet állít eléjük? Ha jogosak ezek az elvárások, akkor joggal elvárható lenne pl. néhány évtizedes kiemelkedő színvonalú tényleges szakmai tevékenység az ilyen poszt betöltéséhez. Már csak azért is, mert tekintélyt nem a hivatali kinevezés, hanem a szakmai teljesítmény adhat mind a szakma, mind az építtetők és a lakosság előtt. Vagy csak azért ilyen alacsony a léc, hogy a kinevezett mögött ne is legyen olyan teljesítmény-háttér, amivel netán a delikvens nemet merne mondani egy önkormányzónak? Pótolhatja vajon ezt a hiányzó szakmai hátteret a nemrég beharangozott „főépítész-képzés”?

És vajon miért nem feltétele egy főépítészi kinevezésnek (és leváltásnak!) az építész kamara egyetértése, ha tényleg szakmai pozícióról van szó?

És azt se értem, ha ugyanabban az országban némely településeknek - hogy neveket ne mondjak - olyan főépítészei vannak, akik mögött komoly építészeti munkásság van, ami minden szavuknak súlyt és hitelt ad, addig más helységekben ugyanezt a posztot egy a szakmában semmit nem csinált és netán a gyakorló építészekkel szemben folyton csak a kisebbrendűségi komplexusukat kompenzálni akaró egyedek hogyan tölthetik be?

Én azt hiszem, hogy a valójában igencsak tisztázatlan tartalmú és rendeltetésű főépítészi poszttal kapcsolatos problémák gyökere valahol ezekre a kérdésekre hiányolható válaszokban rejlik, nem csak és talán nem elsősorban a Főpolgármesteri Hivatal sajátos viszonyaiban.

lecsó
2010.03.08.
02:37

@zapata: Egy pesti főépítész engem a köztársasági elnökre emlékeztet: A kinevezők/választók mindkét esetben teljesen jól meglennének mind a poszt, mind a betöltője nélkül (mert ha alkalmanként mégis szükségük lenne rá, akkor még mindig felkérhetnének egy külső "konzulenst"), de mivel muszáj valakit odatenni, ezért odatesznek valakit. Most is nyilván ez fog történni. De még ha Nagy Név is lenne a következő a sorban, akkor sem biztos, hogy érdemes lesz megnyugodva hátradőlni, mert, mint azt láthattuk, néha egy kedves amatőr muki többet ér, mint egy profi sztárjátékos.

kemtam
2010.03.02.
06:51

Elnézést, megtudható, hogy kit rúgtak ki a kamarából és mely fórumbeírásáért?

köszönöm

Vogl
2010.03.02.
11:52

@kemtam: 1. Kicsit off lenne itt ez a téma.

2. Az illető majd előadja, ha időszerűnek véli. Gondolom, hogy megvárja az egy hónap múlva kezdődő bírósági tárgyalást.

3. Amúgy a XII. kerületi tervtanács témánál szólt hozzá saját nevén, leírva a vele történteket. És mint itt már olvasható volt, egy fiatal és nagyon progresszív építészről van szó.

kemtam
2010.03.02.
13:06

@Vogl: Ódor Tamásról van szó? Fiatal és progresszív? Nem inkább agresszív? :)))Vagy másról? Nekem végülis mindegy, csak ha már felhoztátok, gondoltam beszélhetnétek róla konkrátan is. De ha nem, nem.

Vogl
2010.03.02.
13:11

@kemtam: Másról van szó.

zapata
2010.03.04.
07:11

@Vogl: Ha valaki nagyon meg akarja keresni, kiről van szó, itt az ÉFon megtalálhatja. Én is megtaláltam, elolvastam újra a hozzászólását. Arról nem tudtam, hogy meghurcolták azért, mert le merészelt írni néhány közismert tényt és evidenciát. Ez bizony akkor is botrányos, ha manapság már semmin se illik csodálkozni. A bíróság nyilván nem tehet majd mást, mint megállapítja, hogy törvénysértő módon marasztalták el. De ki tudja még felmérni is azt a kárt, amit neki okoztaK? Ki fogja ezt neki megtéríteni? És van még néhány olyan kérdés amit ha most kezdenénk el boncolgatni, akkor talán csak az áldozatnak ártanánk. 

bartospeeter
2010.03.04.
20:25

@zapata: bartos péter

engem ez nagyon zavar!

Nem tudok semmit a témáról, de rohadtul zavar, hogy van aki tud egy nevet, de nem meri leírni.

Nos!Felajánlás!Ha valaki tudja kit zártak ki okkal, vagy ok nélkül, írja meg nekem mailbe én majd beteszem ide, és az informátort nem adom ki.

(Ha azt mondom nem adom ki, az komolyabb garancia, mintha 3 miniszterelnökjelölt mondaná azt.)

Azért lenne jó tudni kiről van szó, hogy ne kelljen itt napokig ezen nyüglődni, inkább arról lehessen szólni, hogy mi evvel a gond. 

kemtam
2010.03.04.
21:29

@zapata: nahát! tisztára olyanok vagytok, mint az a prosti, aki zsebkendővel akarja megfogni a f@szt.

Vogl
2010.03.04.
22:23

@bartospeeter: Ma 8:11-kor olvashattad, hogy akit érdekel, könnyen megtalálja, de itt nem az a téma.

kemtam
2010.03.05.
06:51

@Vogl: Legalább egy linket dobjál már az inkriminált hsz-ról lécci! Ha már témává vált a nemtéma.

csoszka
2010.03.05.
07:02

@kemtam: Lezárandó a ki a leginformáltabb játékot, Muzsai Istvánról van szó, és tessék kikeresni a beszámolóját, valahol a végefele van:

http://epiteszforum.hu/node/10836

kemtam
2010.03.05.
07:49

@csoszka: Na, ugye hogy megy ez! Vivát!

(Mindazonáltal rákeresve építészeti stílusukra és világképükre, nem lep meg, hogy őket sem látta szívesen annó a XII. kerületi grémium. De hát ez csak egy magánvélemény.)

bartospeeter
2010.02.28.
10:35

bartos péter

a mai népszabiban olvastam egy cikket a lemondásról, onnan jöttem ide tovább olvasni;

A főépítész nem várja meg a felhőkarcolókat

belenéztem itt pár hozzászólásba, és egy kicsit az az érzésem támadt, mintha csak az országot látnám itt modellezve megépítve.

Az előttem lévő két hozzászólás jellemezheti talán a helyzetet.

Az egyik igen jól odamond, hogy megy  a pofázás, lesajnálás, az ágyból történő sajnálkozás, míg a másik de úgy marhára kikéri magának a kioktató stílust.

Én az előbbi hozzászólással értek egyet, a másodikkal meg nem kell foglalkozni.

Kedves Hozzászólók! 

Ha 1945-ben lett volna annyi partizán mint amennyit aztán 40 év alatt kitüntettek, nos akkor ez az ország szabad lett volna mire a szovjetek bevonulnak.

Ha lett volna annyi 56-os, mint amennnyit ma kitüntetnek, vagy mint amennyi veri a nyálát, nos ide az oroszok nem tudtak volna tankokkal bevonulni.

Írjon már ide olyan is, aki azt felvállalja nevével, hogy mikor állt ezen építész mellé, féltve, de nem megalkudva szakmai előmenetelével, egzisztenciájával.

Bartos Péter (50)

(Na... és ha ezt valaki kikéri, annak szívesen kiadom.)

rokon
2010.02.28.
10:45

@bartospeeter: Beleznay Éva interjú a nol-on [A főépítész nem várja meg a felhőkarcolókat ]

Kedves Bartos Péter,

köszönöm a figyelemfelhívást, a kapcsot javítani kellett, azért e rövid válasz. a szerk.marianna
2010.02.28.
14:00

@bartospeeter: Tisztelt Bartos úr!

Anyámék családjának minden vagyonát elvették a háború után a komcsik. Volt feleségem apjának testvérét agyonlőtték 56 - ban a Kossuth téren. Úgyhogy csak óvatosan az ilyen jól hangzó balos frázispuffoktatásokkal!!!

bartospeeter
2010.03.01.
05:14

@marianna: bartos péter

Te mit tettél marianna?Mire lehetsz büszke, mit tudsz felmutatni?

Le kéne már szokni Anyu és Apu sanyarú sorsának adu ászként való felemlegetéséről legyen az kulákolási mentség, vagy haláltáboros borzalom. Engem a ma érdekel, és a holnap. Az a hozzászólás amit Te kikértél magadnak, nos az a máról szól, és a holnapról, s nem a Te tegnap elöttödről (ami nem is a Tiéd!!!!!).

Borsódzom minden fölösleges, értelmetlen, múltba révedő Pató Pálos megközelítéstől. Undorodom attól, ha valaki avval csillog, vagy avval akar kitűnni ami másoknak korai szenvedése. Haszontalan, és hasztalan saját igazunkat mások szenvedésével igazolni.(Mit is igazolhat egy 50 éve történt deportálás, egy vagyonelkobzás egy 2010-es budapesti építész lemondásával kapcsolatos vitában?)

Vita kell, és nem pofázás (általánosságban jelzem). Eredmények kellenek, s nem kifogások, mellébeszélés. Lehet azt mondani, azrt utasítod vissza valaki álláspontját, mert Te ezért vagy azért másképp látod a helyzetet.

Akibe Te "belekötöttél" az nagyon jól hozza a magyar röghöz kötött valóságot.Ezt kell cáfolni (ha lehet), s nem visszautasítani azt jelképezve, hogy Te vagy a hatalom, Te vagy az etalon.

Körül kell nézni! Velejéig korrupt, és rohadt a társadalmunk, melynek  jövőképe inkább a múlt. Kishitűek, ugyan ekkor kicsit nacionalisták, sőt beképzeltek is vagyunk (szomszédjaink irányába). Nincs ötletünk, vagy nincs akaraterőnk, nem akarunk konfliktust felvállalni, miközben távolabb húzódunk azoktól, akik ezt meg merik tenni.

Ezt tett szóvá az, akinek a hozzászólását Te kikérted magadnak.A Te tiltakozásod egy számomra semmit mondó kiáltás, düh, amit nem magyaráz meg az Öseid helyzete, sorsa.

rokon
2010.03.01.
08:06

@bartospeeter: a hozzászólásból az aláírás alatti üzleti link törölve.a szerk.

rokon
2010.03.01.
08:08

@bartospeeter: T. Bartos P.,

1. a Beleznay-cikk kapcsának javításán túl figyelmetlen voltam, érdemben nem foglalkoztam az Ön hozzászólásával. Most kénytelen voltam azon módosítani, ugyanis saját üzleti honlapjának linkelése nem tartozhat hozzászóláshoz. (Egyebekben minden hozzászólás elsősorban a beírót minősíti.)

2. kérem, hogy újabb hozzászólásai előtt esetleg próbáljon tájékozódni, és a személyeskedéstől tartózkodjék. Csongrádi János, aki az Ön hozzászólására reagált, volt a tervezője az I. világháborús Német-Magyar Katonai Temető fogadóépületének és főkeresztjének (Budaörs), amely munkájáért 1999-ben Pro Architectura-díjjal jutalmazták. Ajánlom még figyelmébe [a múltból!] Csongrádi János írását: Építészek alkonya?

a szerk.[Vargha Mihály]

bartospeeter
2010.03.01.
14:41

@rokon: bartos péter

Tisztelt Szerk. A honlap kivétele "ok".

Nem látom viszont, hogy Csongrádit is figylemeztette volna a személyeskedő beírásért.

Úgy gondolom, akár ha az ismeretlen katona sírját is Ő tervezte volna sincs oka, és joga minden vita nélkül leszólni más beírását és mintegy "etalonként" kikérni magának más véleményét.

Azért írtam, hogy magáról beszéljen és a jövőről beszéljen, mert a hozzászólásából azt érezetem Ő is a leszólok sorába tartozhat, ha így próbálja másba folytani a szót.

Végezetül! Azt hiszem hatalmas hiba lenne, ha a hozzászólások előtt nekem, vagy bár kinek tájékozódni kellene arról az illetőről akihez szólok. Aki ide feljön annyival több a másiknál amennyivel jobban érvel.

Egyébként én sem mondtam el itt senkinek, hogy mit terveztem, vagy csináltam eddig mert nem tartozik a témához.

Nagyon egyet tudnék érteni avval, ha mint szerkesztő nem babusgatná Csongrádit!Jöjjön ide föl és védje meg magát, ha már valaki beszólt neki azért amiért  az egyik kritikus hozzászólót leszólta.

Az ajánlott irodalmat el fogom olvasni, bár  bízom benne nincs semmi köze Csongrádi üzleti ügyeihez, ugyan úgy mint az én behivatkozott honlapomnak.Mert hát azért furcsa lenne.

Átolvastam az ajánlott írást.Rögtön meg is fogalmazódott bennem bár gondolat.Inkább csak idéznék; Zöldi Anna, 2010, február 2 - 12:11 „Itt mindenki olyan okos, annyira tudja, mi a teendő, csak azok buknak bele, akik megpróbálnak tenni valamit. Biztos azért, mert csak a pénz, a hatalom, a pártpolitika érdekli őket. Csupa szar alak tevékenykedik ebben az országban, ideje, hogy végre átvegyétek a hatalmat, kedves hozzáértők.…Az én olvasatomban a BÉ levele őszinte beismerése a kudarcnak, de ennél is fontosabb számomra, hogy emberi hangon szól, a szakmához. fórumozó szaktársak fröcsögő dühvel, saját kudarcaikból eredő paranoiás séretettséggel esnek neki, mintha egy személyben tehetne az elcseszett rendszerváltásról. Mindezt névtelenül, ami különösen undorítóvá teszi az egészet.  (egyébként naivitásomra jellemző, hogy nem értem: ezen a fórumon miért ne védhetné magát, ha akarja.) Senkiben nem merül fel - illetve csak a "kívülállóban" - hogy hát hol is van ebben a szakma felelőssége?  A Mi felelősségünk? Úgyhogy dőljünk csak hátra nyugodtan kollégák, és pofázzunk bele a világba.”   Erre Csongrádi;

marianna, 2010, február 2 - 17:57„Tisztelt Zöldi Anna, a leghatározottabban visszautasítom ezt a primitív, kioktató stílust! Csongrádi János”  És akkor megint csongráditól a budaörsi emlékmű kapcsán a szekri által nekem ajánlott olvasmányból idéznék.

Tapintható a két Csongrádi!

„Olyan új, összetett feladatok várnak majd megoldásra, ahol az építészek szerepe megváltozik, a társadalmi együttélés más szereplőivel folytatott együttgondolkodás új lehetőségei nyílnak meg.”  Rohadtul együtt gondolkodik a fórumozókkal.

  

Mócsi Gábor
2010.03.01.
15:34

@bartospeeter: Ez a hozzászólás (bartospeeter, 2010, február 28 - 11:35) a rosszindulat és az ostobaság találkozásának egyvelege. A rosszindulatra nem lehet mit válaszolni, de:

1. Ha megtisztították volna az országot a partizánok, a szovjetek akkor is benyomulnak. Lásd Sztálin egyéb hódításai. Nem beszélve arról, hogy addigra már fel volt osztva Európa, az Usa és a Szovjetunió között.

2. Több 56-os volt, mint amennyit ma kitüntettek. Sok ezer névtelen hős. Azonban egy kis ország aligha vehette volna fel a harcot a SZU-val. A forradalom - bár hősies volt - eleve bukásra volt ítélve. Molotov koktél az egyik oldalon, tank a másikon.

Mindkétszer azt kérjük számon, hogy egy maroknyi ember miért nem szált hatásosabban szemben egy világhatalommal. Van ötlet is, hogy vajon hogyan?

Miközben a téma Budapest főépítészének távozása.

 

bartospeeter
2010.03.02.
16:25

@Mócsi Gábor: bartos péter

Te Úr Isten.

bartospeeter
2010.03.02.
16:28

@Mócsi Gábor: bartos péter

Mócsi hozzászólására írtam, hogy Úr Isten.

sityu
2010.03.02.
18:08

@bartospeeter: bartos péter bartos péter: azt mindjárt sejtettük, hogy nem bartos péter az úristen. :)

Illetve, ha esetleg el is szoktad olvasni a hozzászólásaidat, akkor láthatod, hogy a bartos péter a fejlécben is szerepel, tehát nem kell azzal kezdened (de igazából befejezned sem) a hozzászólásaidat. De ez utóbbi csak kötöszködés: ha gondolod, odaírhatod (engem is csak kicsit idegesít). ;)

Mócsi Gábor
2010.03.02.
18:28

@bartospeeter: Köszi a megszólítást, de nem élnék vele. A szerkesztők nevében is gondolom, hogy a beírásaid a kimoderálás szélén tántorognak.

bartospeeter
2010.03.03.
19:44

@sityu: bartos péter

sityunak!

Nem írom oda sem az elején, sem a végén a bartos péter-t. A rendszer teszi oda. Az adatlap kitöltésekor volt egy olyan kérdés, hogy a hozzászólásaimat milyen aláírással hozza  a rendszer. Azt hiszem ez volt pont  a kérdés.

Én meg beírtam, a rendszer meg előre teszi.Ennyi.

 Na de, én tényleg keresem azt az építészt, aki kiállt a főépítész mellett, segített neki, s nem csak most pityereg a "sírja "fölött.

Én eme építészt (Őt) nem ismerem, sőt talán nem is értek egyet bizonyos koncepciójával  (pl, ha jól sejtem Ő ellenezte a magas épületeket Nagy faluban (Bpest.)), de igen rokonszenves az ahogy kifejti bátran, hogy a bürokrácia, a fáziseltolódás a kerületek és a nagy pesti érdek miként megy egymásnak szembe,m holott ezt össz elehetne hozni egy nevezőre stb.-stb..

Tetszik nekem, ahogy beolvas ez a Nő. Embertelen rendszerben emberként akart élni/dolgozni. Valahogy így.

Tulajdonkléppen azt is modhatta volna, szar egy világban élünk.... ahol alkotni e poszton nem igen tudott, mert megfolytották.

Gondolom most megindul majd a gondos seggnyalás a választások után esélyes kormány szakpolitikusai irányába, ki is legyen az utód.(Természetesen egy jólnevelt és diplomázott közösség ezt lobbizásnak hívja, bár e lényeg ugyan az amit én írtam közérthetőbben.)

bartospeeter
2010.03.03.
20:51

@Mócsi Gábor: bartos péter

Mócsinak. Gondolom Te is valami nagyot terveztél, és kitüntettek. Miből gondolom?Ha én bírálok valakit az személyeskedés, és a szerki rámszól. Ha valaki olyan szól be aki minimum 5 méter magasat vagy hosszút terevzett, az megússza. Neked sem szólt be a szerki, így gondolom Te is komoly szakmai alkat lehetsz.Tiszteletem az alkotói multadnak.

Felvetődhet a kérdés, miért is kellett volna személyeskedésért Téged deresre húzni?

(Hangsúlyozom, engem nem zavar, én bírom a kritikát/támadást, csak nehogy az legyen a vége, hogy aztán pityergésre fordul a dolog, ha válaszolgatok.)

Tehát idézlek;

"Ez a hozzászólás (bartospeeter, 2010, február 28 - 11:35) a rosszindulat és az ostobaság találkozásának egyvelege. A rosszindulatra nem lehet mit válaszolni, de:"

És akkor folytatod , ekként;

"1. Ha megtisztították volna az országot a partizánok, a szovjetek akkor is benyomulnak. Lásd Sztálin egyéb hódításai. Nem beszélve arról, hogy addigra már fel volt osztva Európa, az Usa és a Szovjetunió között. "

Ezt ugye nekem írtad erre a szövegemre;

"Ha 1945-ben lett volna annyi partizán mint amennyit aztán 40 év alatt kitüntettek, nos akkor ez az ország szabad lett volna mire a szovjetek bevonulnak."

Láthatod kedves Barátom, nem írtam olyat, hogy nem jöttek volna be az oroszok.Azt írtam, szabad lett volna ez az ország mire bevonulnak.

Ha velem akarsz vitázni, akkor olvass végig és arról beszélj amit írtam. Úgy gondolom ilyen hibát figylemetlenségből, vagy indulatból véthet az ember. Én az utóbbit fel sem tételezném rólad, ha már nem az én rosszindulatomat  próbálnád előtérbe állítani hozzászólásod legelején.

Na de szóval, mi a Te komoly véleményed erről a főépítészi kritikus lemondásról, no és  rajtam kívül többeknek arról a véleményéről, hogy csak a pofázás megy , de úgy nem igen érdemi a vita.?Azért kérdezem, mert nem igen értetted mire is írtam én ezt a bizonyos 45-ös és 56-os dolgot (ha értenéd, megértetted volna, hogy pont arról szól, hogy az építész mellé senki nem állt oda, de itt most többen igen kemények...s ide jön a 45 és 56 párhuzama, hogy amikor kellett volna kevesen voltak, ma bezzeg kurva sok az élő harcos alkat).

Szóval azért kérdezem, mert leszóltál, hogy az építész lemondásáról megy a vita, aztán el is hallgattál mintha beléd folytották volna a tettrekész gondolatot.

Tehát.

marianna
2010.03.04.
07:22

@bartospeeter: Tisztelt Bartos úr, konkrétumokat vár tőlünk, hadd kérdezzek én is konkrétan: mégis  -  a praktikus napi szakmagyakorlásban - hogyan képzelte vagy képzeli, hogy a zömében egyedül vagy néhány fős közösségekebn dolgozó budapesti építészeknek miként kellene támogatni egy főépítészt? Bejárni hozzá naponta és a fülébe duruzsolni, hogy te ezek a dolgok már megint rossz irányba mennek, nem kéne már végre megalkotni egy koherens fővárosi távlati fejlesztési koncepciót, hogy ne mondhassuk folyamatosan: lesz, ami van.

bartospeeter
2010.03.04.
20:21

@marianna: bartos péter

Vissza van dobva a labda. Ne okoskodjak, legyek inkább okos.  Kérdeztem, de inkább válaszoljak. Tulajdonképpen elgondolkodtat az, hogy miképp tud (tudna, tudott volna) egy magányos építész , vagy kisebb csoportja, csoportjai segíteni a lemondott főépítészen. (Nyugodtan tegyem hozzá a követlező építészre is állhat e segítség.) Gondlokodom tehát, bár nem vagyok építész, s ilyenkor az sem sokat segít, hogy budai srác vagyok (XI.Fegyvernek u.63.), s hetente többször dolgozom Bpesten, sőt az építőiparban.Ismételten elovastam a Főépítész lemondóját itt fenn.Mit mond? Érdekellentétek, merev vitapartnerek, akik inkább ellenségek, párhuzamosságok bürokratikus eljárás, kerületek-főváros engedélyezetési eljárások különutassága (a kerületi ügyeket indításukkor a fővárossal kéne egyeztetni), az egyéni, vagy csoport érdek közösségi érdek fölé helyezése. Nos a főépítész által említett problémák mindegyikében ott van, ott kell hogy legyen egy építész, vagy  egy építész csapat.

Tehát, hogy mitől működik vagy nem működik jól a rendszer arról egyrészt a főépítésznek, de az érdekelt építésznek is van/lehet véleménye.

Volt napi kapcsolat az építészek, és a főépítész között. Kizárt, hogy az építész ne tapasztalt volna abból semmit amit itt a főépítész leír.

Mondok egy kitalált példát. Elindul egy kerületi projekt, aminek ugye illeszkedni kellene Bpest. távlati  terveihez, szakmai, városfejlesztési  elvárásaihoz. Itt azonnal van egy építész. Nyílván azt is tudja az építész, hogy a fővárossal egyeztetni kell, de ez az egyeztetés nem megy, vagy lassan megy, igyekeznek kikerülni, vagy kihagyni a fővárost.

Az építész belemegy, mert a megrendelő, vagy a kerület ezt várja?Miért megy bele, vagy miként próbálja a közérdeket szem előtt tartva a mindenki hasznát keresni (Nash féle win-win módszer).

Tehát én, amikor azt kérdeztem, hogy ki van, aki próbált segíteni, kiállni, és mit tett a „főépítészért” én ezekre voltam kíváncsi.

Úgy gondolom mindenki tud olyan eseteket saját munkájából, amikor  nem tett olyat amit tud, hogy meg kellett volna lépnie és kapcsolható a főépítész által felvetett problémához. Én nem ezekre kérdeztem rá, hanem azokra amiket viszont megtett valaki.

Nyílván az elmozdulást a változást , a holnapot pont azon esetek megismerése szolgálná a legjobban, amikor nem teszünk meg valamit ezért vagy azért, de ez olyan kötekedősen számon kérőnek tűnhet.

A kurva nagy baj az, hogy arról sem szívesen beszélünk amit megtettünk. Már azt is rühelljük felemlíteni, - mert mondjuk már másfelé kell igazodni, vagy mert rossznak bizonyult  a korábbi helytállásunk- ami erényünk lehetne.(Ez nem építész probléma, ez általános.)

  Ahogy a főépítész levelét olvasom, ez olyan segélykiáltás féle. Elhangzik itt valakitől, vagy talán többektől, hogy egy fecske nem csinál nyarat. Mióta élek ezt hallom. Ezért kérdeztem ki az ki tett valamit, ami lehet nem kötelessége, de közös érdekünk?

Biztos vannak példák, amiket megismerni azért is üdítő lenne, mert az emberben egy kicsit a pozitív jövőképet erősítené.

  A főépítészt olvasva egy kicsit (nem sérteni akarok, bár lehet sértő leszek!!!!) az a filling alakul ki bennem mint amikor először léptem a  szerencsi Makovecz-ház ba, mely kitűnik ugyan a környezetéből,merész, sőt érdekes, de nem lehet kifűteni, mindenhol ázik, a szobák íves ablakait a sorozatos vésések ellenére nem lehet kinyitni, az aula ablakait hegymászók tudják csak takarítani.

Kicsit magára van hagyva az épület, akárcsak a budapesti összkép …ahogy én a lemondott főépítész szavaiból kiveszem.

 

Megjegyzés:

Nem akarok vitatkozni  a Makovecz házról, de természetesen tüzetesen átnéztem az épületet, és mindent fotóztam.  

Zöldi Anna
2010.02.02.
11:11

Kedves Vogl úr, szerintem meg az, hogy kifordul az ember gyomra. nem félek, időm is van bőven, a kamarának rég nem vagyok tagja, úgyhogy szólhatok.

ez a fórum régen nem szakmai fórum, a legértelmesebb bejegyzések "laikusoktól" érkeznek. kívülről persze könnyebb látni, hogyan öli egymást a hazai építész-társadalom, ilyen olyan okkal és ürüggyel. nem lehet az építészetből meggazdagodni? ezt vitatnám, de ha valóban nem, akkor talán az okok között az is szerpelhet, h mindenki magányos bozótharcosként küzd a maga valós, vagy vélt igazáért, együttműködési hajlandóság igen kevés mutatkozik. mert persze pénzről van szó, ugyebár. tehát mégiscsak valahol, valakik meggazdagszanak. 

a közéletben tevékenykedő építész lenézett, alja népség,  a várostervező ugyancsak, a multikat kiszolgáló szintén, az újságíró meg - hát arról aztán jobb nem beszélni. egyáltalán, jobb nem beszélni, főleg nem őszintén, mert leszkapsz. mehet mindenki a sarokba.

soha nem próbálnék/mernék főépítész lenni, még mondjuk ALsó-RÁcegrespusztán  sem, (amúgy nevezetes hely, két magyar irodalmi nagyság neve is kötődik hozzá, aki tudja, két kreditpont, tőlem) de soha nem venném a bátorságot, hogy fennhangon, és főleg névtelenül ítélkezzek olyasmi felett, amit nem próbáltam. és ilyen dolog bizony van, számosan. pl. próbálnom kellett volna kastélyt tervezni, de nem próbáltam, pedig jó sok pénz ütötte volna a markomat. viszont nem vetem meg azt, aki megpróbálta, és, hogy, hogy nem a kerület engedélyezte, de őket sem vetem meg, mert kerületi előadó bőrébe sem szívesen bújnék. Budapesti főépítész bőrébe pláne nem, többek közt azért, mert azt még innen,  négy fal közül is tudom, hogy mennyire kevés valós hatalommal rendelkezik. Az viszont valószínűleg szakmai kérdés, illetve a szakma feladata lenne, hogy ezen a helyzeten (meg a sok egyéb, vég nélkül sorolt sérelmes helyzeten) változtasson. mert a fincsi gesztenyét senki nem kapirgálja ki másnak. Ebbe az irányba azonban nem történnek lépések, de ahhoz sincs jogom, hogy ezért elítéljek bárkit, hiszen magam sem teszek semmit.

Felmerül a kérdés: akkor minek írok. Egyszerű válasz adódik: amiért a többiek. Ahogy kedves alkoholista barátom (aki nálam sztén belefér a nem-megvetettek körébe) fogalmazta: pofázni a legkönnyebb, mert azt fekve is lehet.

 Itt mindenki olyan okos, annyira tudja, mi a teendő, csak azok buknak bele, akik megpróbálnak tenni valamit. Biztos azért, mert csak a pénz, a hatalom, a pártpolitika érdekli őket. Csupa szar alak tevékenykedik ebben az országban, ideje, hogy végre átvegyétek a hatalmat, kedves hozzáértők.

ehhez kívánok sok sikert, eredménykeben gazdag éveket. 

Beleznay Éva évfolyamtársam volt, nem hinném, h emlékszik rám, nem voltunk semmiféle viszonyban. Jelentősége ennek annyiban van, hogy érteni vélem az életkorából adódó dilemmát. ötven felé közeledünk, boldogabb időkben az ember ilyenkor már magáénak mondhat némi szakmai sikert, dolgozott eleget ahhoz, hogy valamiféle tudás birtokában legyen, és ilyen állapotban könnyen elfogja a kísértés, hogya köz érdekében is tegyen valamit. Hogy sikerül-e vagy sem, az nagyon sok tényezőn múlik, ebben a saját kapacitásának, képességeinek helyes megítélése is komoly szerepet játszik. 

Az én olvasatomban a BÉ levele őszinte beismerése a kudarcnak, de ennél is fontosabb számomra, hogy emberi hangon szól, a szakmához. 

fórumozó szaktársak fröcsögő dühvel, saját kudarcaikból eredő paranoiás séretettséggel esnek neki, mintha egy személyben tehetne az elcseszett rendszerváltásról. Mindezt névtelenül, ami különösen undorítóvá teszi az egészet.  (egyébként naivitásomra jellemző, hogy nem értem: ezen a fórumon miért ne védhetné magát, ha akarja.)

Senkiben nem merül fel - illetve csak a "kívülállóban" - hogy hát hol is van ebben a szakma felelőssége?  A Mi felelősségünk?

Úgyhogy dőljünk csak hátra nyugodtan kollégák, és pofázzunk bele a világba.

ui: mivel Vogl úr nem névtelenül küldözgeti az éterbe üzeneteit, történetesen róla tudható, h gyakorlatban is próbálkozik/zott, úgyhogy utóbbi megjegyzést tekintse tárgytalannak. 

szívélyes üdvözlettel

Zöldi Anna

 

 

 

marianna
2010.02.02.
16:57

@Zöldi Anna: Tisztelt Zöldi Anna, a leghatározottabban visszautasítom ezt a primitív, kioktató stílust! Csongrádi János

Vogl
2010.01.31.
13:44

T. kékharis!

Le a kalappal a keresőképessége előtt! Bingó... ((Miért is magázódunk, amikor a fórumokon a tegezés a szokás?)) Gondolhatja, hogy valaki nem megy bíróságra, ha nincs igaza!

Valószínű, hogy e helyen kívül alig valaki szerzett tudomást erről az esetről, tehát nem tud erről a széles építésztársadalom. Majd' mindenki magában vagy egészen kis irodában dolgozik, köztük alig van kommunikáció. Ezért különösen jelentős ez a fórum mint kapcsolattartási és véleménykifejtási lehetőség. Persze egy ilyen eset után még inkább vigyáz mindenki arra, hogy mihez és mit szól hozzá.

Nem tudom, mire alapozza, hogy nálunk az emberek háromnegyede tartozik a kulturális kreatív kategóriába. Persze nem zárom ki, bár annak azért lenne jele a mindennapokban. Igaz, hogy e téren tapasztalható folyamatos fejlődés (lásd a szelektívhulladék-kezelés terjedése, a kutyasétáltatáskori zacskóhasználat növekedése stb.)

Arra kérdésre, hogy az építésztársadalom kussol-e, korábban már válaszoltam, bár én a kissé finomabb lapít szót használtam.

Mivel most új a kamara vezetése - bár a relatív fiatalok áttörése elmaradt -, nem kizárható, hogy a dolgok akár jó irányba is fordulhatnak.

Hogy visszatérjünk az eredeti témához:

Úgy gondolom, hogy az építészeknek halvány fogalmuk sincs a fővárosi főépítész ténykedéséről. Még a róla szóló publikációk sem jutnak el hozzájuk, mert mindig dolgoznak, nem érnek rá újságot, szaklapot, internetet olvasni.

A késő estig munka oka többrétű. A tervezési díj nagyon kevés és minél alaposabb egy tervező (iroda), relatív annál kevesebbet keres(nek). Kis túlzással: tervezésből még senki sem gazdagodott meg, a többség a mindennapos megélhetésért küzd (lásd a külföldön legismertebb hazai építész irodájának minapi csődjéről szóló híreket).

Szóval e fórum eredeti híréhez ezen okból nem várható érdemi hozzászólás. Tehát nem gyávaságból nem jelenik meg alapos és konkrét vélemény, hanem azért, mert nincs elég információja az építészeknek, hogy mi is folyik a főhivatalban (pláne nem följebb, az országos főépítész környékén).

Az meg, hogy újságírók mélyüljenek el a témában, semmi esély. Egyrészt nem értenek hozzá, nem ismerika problémákat, azt csak gyakorló szakember tudhatja, másrészt náluk nincs gyávább - gazdájuktól, a kiadótól függő - társaság.

kékharis
2010.02.01.
18:14

@Vogl: Kedves Vogl, kutató vónék, vagy mi a szösz. De azért kösz a dicséretet :) Tegeződjünk, persze.

Az, hogy a széles építésztársadalom nem tud erről a botrányról, önmagában is botrány. Aki  egymaga fél kiállni, álljon ki társakkal. Húsz-harminc embert nehezebb lenne kizárni a kamarából, ha elbődülnének, mint a doni kozákok kórusa, hogy mi folyik már itt. Mindenki arra vár, hogy majd jön egy karnagy, és megadja a hangot?? Vagy mindenki meg van sértve, hogy nem őt kérik föl karnagynak? Marhaság.

Én is dolgozom éccakáig, mégis tudni akarom, máshol merre mennek a dolgok, mert előbb-utóbb érinteni fognak, és ha meg se próbáltam segíteni (vagy betartani a gonoszoknak), utólag már verhetem a fejem a betonba.

Nem a magyar átlagról írtam, hogy olyan nagy lenne a kreatívok létszáma, hanem az építészekről remélem ezt. Mert akárhogy pattogok is itt, azért kedvesek vagytok az én érző szívemnek :)

Az újságírónak nem az a dolga, hogy ab ovo értsen a problémákhoz, hanem az, hogy derítse föl, és mutassa meg őket minél több oldalról. Nekem róluk sincs úgy általában kedvezőtlen véleményem: van sok hülye, sőt tetű, de azért ismerek köztük okos és bátor embereket is, mint minden más körben.

Ami a főépítész dolgát illeti, az bizony baj, ha a szakma nem tudja, és nem is akarja tudni, mit csinál. Már csak azért is, mert az egyfejű civil olyasmiket is képzel róla, hogy nemcsak megjeleníti, de képviseli is a társait. Ez nyilván nincs így, de hát azé' mégse mindegy, hogy ki az, mit csinál, és hogy bánnak vele. Azt a budapesti építészt meg, akit nem érdekel a város múltja, jelene, jövője (függetlenül attól, hogy esetleg csak mediterrán villákat épít a hegyvidéken vagy lakóparkokat a rozsdazónában), szívem szerint azé' csak orrba vágnám párszor a redőnyhúzóval.

Babette anyó

Vogl
2010.02.02.
03:30

@kékharis: Nem tudok ehhez sokat hozzátenni. Jobb lenne, ha más is szólna, de az itteni megszólalás miatt meghurcolt építész esete óta ez ezután még kevésbé várható el. Ő amúgy ki mer állni az általa állítottak mellett, hisz' bíróságra megy, de mivel - tudomásom szerint - nem tartozik egyik szekértáborba sem, nem számíthat senki szolidaritására.

Megismétlem, hátha elkerülte a figyelmedet: a tervező építészek szakmagyakorlásának feltétele a kamarai tagság, ami még kötelező, ellentétben az orvosi kamarával. Ez ellen ugyan elindult pár éve egy szervezkedés egy Ybl- és Kossuth-díjas építész (Kévés György) szervezésében (ahol alapítótag egy műegyetemi tanszékvezető professzor, egykori kamarai elnök is), de még róluk sem nagyon hallott a szakma.

A főépítész tevékenységének bármilyen szelete csak akkor jut el egy építészhez, ha egy aktuális terve érintkezik annak valamilyen intézkedésével.

Tehát a közös ügyekhez szólásnak ez a két akadálya van: a félelem és az időhiány.

 

Vogl
2010.01.31.
08:58

Kedves Kék Haris!

Aktív szakembertől nem várható, hgy bármi ellen is apelláljon, ami érthető is, ha a fent említett firss történetre gondolunk, amikor egy fórumbeírás következményeként kivágják az egyik legprogesszívebb építészt a kamarából, amivel persze meg is tiltják neki a tervezést (ezt talán kívülállóként nem is tudod).

Az építésszakma - de talán a többi is - lapít. Jó pár évvel ezelőtt kineveztek a műemlékvédelem élére egy gépészmérnök végzettségű (!) politikust. Megjelent ugyan a sajtóban egy szaklap szerkesztőségének a tiltakozása emiatt, de ahhoz senki sem csatlakozott, sőt a szakma jelesei az illető beiktatási ceremóniáján ott álltak sorba a hivatal Dunára néző kertjében, hogy gratuláljanak az illetőnek. (Elsőkézből tudom, mert véletlenül tudomást szereztem a rendezvényről és saját szememmel láttam ezt a gusztustalan, szinte kézcsókszerű jelenetsort.)

Szóval lehet, hogy bárminemű változást csak külső személy tud kezdeményezni, mert az érintettek nem reszkírozzák az egzisztenciájukat.

Tehát itt nem személyek alkalmasságáról van csak szó, hanem a jogszabályi környezetről és a hozzáállásról is.

Friss példa: két napja megkérdeztem az illletékes kerületi főépítészt, hogy szerinte rendben van-e, hogy a Dísz tér körülkerített üres telkén a napokban felhúzott és minden oldalról jól látható, több száz négyzetméteres fabódésorhoz nem kel engedély, mert a műemlékvédelem és a polgármester szerint az "mobil" és "ideiglenes"? A válasz: ő nem illetékes - mert a telek (!) műemlék -, és nem is tudja, hogy mára miként változtak a jogszabályok, de majd utánanéz...

A bódésor pozdorja (OSB) oldalfalait, bitumenes hullámlemez lefedését minden turista és a Sándor-palotából jövő összes államelnöki vendég láthatja. Annyira mobil és ideiglenes, hogy ereszcsatornával is ellátták.

Lehet, hogy egy fővárosi főépítész például egy ilyen ügybe nem is szólhatna bele, de ha e korlátba belenyugszik, akkor sajnos tényleg nem alkalmas a posztra. A megalkuvásnak van helye, de kérdés, hogy annak hol a határa.

kékharis
2010.01.31.
11:03

@Vogl: Kedves Vogl, hogy kicsit jobban képben legyek, éccaka rákerestem a "tervtanács" szóra az Építészfórumon, és belebotlottam a két évvel ezelőtti Ódor-sztoriba, benne Muzsai Istvánnal. Türelmesen végigolvastam, tanulságosnak és gyomorforgatónak találtam. Igaz lenne, hogy ez utóbbit amiatt a komment miatt zárták ki a kamarából, amelyet ott olvastam? Igazak azok az állítások, amelyeket a komment tartalmaz? Ha igen, ennek dacára zárták ki? És ha igen, erről az egész építésztársadalom tud? És ha tud, kussol?

Mint föntebb írtam, az erkölcs az a belső kényszerítő erő, amely megakadályozza aljasságok elkövetését embertársainkkal és a közösséggel szemben. Ha ez emberekből - és közösségekből - hiányzik, külső kényszerre van szükség, ez a jog. Ha a jogalkotó és a végrehajtó testületekből is hiányzik az erkölcs, és ennek folytán olyan törvényeket hoznak, vagy a jogszabályoknak úgy szereznek érvényt, hogy az végső soron az igazság és a tisztesség ellen hat, akkor legelőször is ezen a helyzeten kell változtatni, mert szemlátomást megfordult a világ. Régen bölcs emberek közös erővel belátták, mi a hasznos és etikus, majd azt igyekeztek kodifikálni és rákényszeríteni a közösség minden tagjára, most pedig aljas emberek fölismerik, hogy az ő számukra mi lehet hasznos, és a saját (csoport-) érdekeik szerinti jogalkotás és -alkalmazás mocsarában pecázgatnak. Ehhez, attól tartok, én nem tudok gyorssegélyt adni. Amíg egy mértékadó testület - például az Építészkamara - élére a szakma, úgy tűnik, nem sokszorosan abszolút feddhetetlennek bizonyult embereket választ (és amíg a valóban feddhetetlen és szakmailag is kikezdhetetlen emberek a mai rendszer gusztustalanságának ismeretében nem vállalják az ilyesfajta felelősséget), addig ebbűl nem lesz gálickő. 

Kicsit más. Amerikában pártpreferenciákra vonatkozó vizsgálatok közben pár éve kiderült, hogy megdöbbentően nagy tömegben léteznek olyan gondolkodó, értelmes emberek, akik elvből nem tagozódnak semmilyen nyájba, és miközben nagyon hasonló elképzeléseik vannak a bajokról és a lehetséges kiutakról, mind szentül meg van győződve róla, hogy olyan egyedül áll a világban, mint az ujjam. Nem is nagyon találnak egymásra, épp ezért, mert nem tudják, nem hiszik el, mennyien vannak. A "cultural creativ" címkével látták el őket, jobb híján. (Magyarul olyan hülyén hangzik, hogy le se írom.) A neten sok mindent lehet olvasni erről, bevezetésnek például itt:

http://web22.blog.hu/2009/07/10/on_is_kulturalis_kreativ

Ahogy innen, a pálya széléről derűlátóan saccolom, az építészeknek nem az amerikai átlagnak megfelelő egynegyede, hanem úgy a háromnegyede ebbe a körbe kell hogy tartozzék. Adj, király, katonát...

marianna
2010.01.31.
12:04

@kékharis: Nahát, kékharis, hogy mik vannak? (!) Kicsit turbózva az ajánlatot, a köny címe: Paul H. Ray - Sherry Ruth Anderson: Kulturális Kreatívok / Akik képesek megváltoztatni a jövőt.

Netrádió: tisztahangok.com

kékharis
2010.01.31.
12:20

@marianna: Ugye? :-D

kékharis
2010.01.30.
21:50

És akkor most vissza is kanyarodhatunk kedves Évácskához. Felelős. Személyes felelőssége volt a tervtanács rossz működésében. Mind a tagok kiválasztása (vagy meghagyása), mind a működés bűnös volt. Számos építész tisztességes eljáráshoz való jogát korlátozta és egyéb... Higgye el nekem kedves Hölgyem, ha lenne olyan intézmény ahol ezt számonkérnék, akkor meg is szűnne ez a nemtörödöm-vagy szándékos rontás. Jelenleg csak a Jóisten (naivan remélem...) figyeli árgus szemmel ténykedésünket. Minden egyes mulasztás, vagy jogsértés, minden egyes forint elherdálása egy jobb (felelősebb) világban büntetésre talál. A számonkérés nélkül ne higyjük, hogy nincs bűn. Csak büntetés nincs... Ez a következmények nélküli ország.

kékharis
2010.01.31.
11:30

@kékharis: Kedves nagy.herceg, mosmá télleg kihozza belüllem a vérgonosz kékharisnyát. Mi ez a "kedves Évácska"? Ha férfi lenne, nevezné drága Jocókának vagy arany Dezsőkének? Haggyuk má' ezt a paternalista, vérmacsó modort a fenébe. Ha fiatal, ha nő, ha kudarc lett a vége, akkor is ő volt (és még két hónapig ő) Budapest főépítésze, és sokadszor ismétlem: vesztes embert nem sportszerű rugdosni. Én eccer vertem meg hatéves koromban egy nálam gyengébb gyereket, és amikor a tizenhét éves nagytesóm erről tudomást szerzett, életében először és utoljára érdemem szerint eltángált istenesen, hogy tudjam, merre hány méter. Lehet, hogy Önnek nem volt nagytesója?

A felelősség kérdésében akkor értek teljes mértékig egyet, ha volt hatalma és lehetősége megtenni vagy megakadályozni dolgokat, amelyeket nem tett vagy nem akadályozott meg. De mivel hiányoznak a szükséges ösmereteim, nem tudom megítélni. Ami a Jóistent illeti: bingó. És bármilyen lassan őrölnek az ő malmai, csak arrafelé kellene hajtanunk a vizet.

kékharis
2010.01.31.
11:43

@kékharis: Nem olvasta mert fentebb írtam. Tudom, hogy sem civilek sem más nem kéri számon. De a szerződést látta, amit aláírt Éva (csak azért Ő, mert a blog tárgya...), tudja milyen esküt tesznek a köztisztviselők? Nem akarom személyes felelősségét firtatni, számomra közömbös. Tehát nem rugdosok senkit, csak megállapítottam a tényeket, tárgyilagos voltam.

nagy.herceg, 2010, január 31 - 11:21 Felelősség (+Demokrácia)

Csontozzuk le a kérdéseket, úgyis újra kell mindent építeni.

(Személyes) felelősség. Az az apró monentum, hogy itthon nincs büntetés, nincs számonkérés, ne vegye el senki tisztánlátásást: ez nem jelenti azt, hogy bűn sincs és (személyes) felelősség sincs. Pl. minden egyes hajléktalan fagyhaláláért személyesen felel a szociális miniszter, persze senki nem kéri rajta számon... De ez a felelősségét és a bűnét nem oldozza fel. Persze tudjuk...rossz a rendszer... és a fránya jogszabályok... mindent megtenne pedig, dehát nem lehet dolgozni.  ja nem hibáztam és nem csináltam semmitt... Vki elvállal egy feladatkört, aláírja szerződését egy (szép nagy) összegről, a felelőssége pont onnan indul.

A másik probléma a demokráciaérzék, nevelés és -tudat teljes hiánya. Előző pont alapján: mindenki felelős a magyar demokrácia (nem) működééért. Az alaptörvény: demokrácia van. Ez után minden kamu... Azok a fránya jogszabályok.... nem lehetett tisztességes verseny, bocsi... mert a pályáztatás szabályai miatt ki kellett zárnunk a legjobbat, de volt itt egy terv, ohh az véletlen , hogy pont jóban vagyunk... jogilag semmi öszeférhetetlenség... kamu kamu. Mindenki felelős a demokráciáért. A rombadöntése bűn, országellenes bűn, az alkotmány alapja elleni bűn, hazaárulás! hm megjegyzem Kínában van számonkérés...

 

 

kékharis
2010.01.31.
13:26

@kékharis: De, olvastam, és mondom: a felelősség kérdésében elvben teljesen egyetértek, csak azt nem tudom, hogy a gyakorlatban mire volt /van ténylegesen lehetősége, és mire nincs. És könnyen lehet, hogy a korlátokkal, gúzsokkal és egyéb kényszerítő eszközökkel ő maga is csak akkor ismerkedett meg, amikor már bevitték a málnásba. Persze ezt is a szemére lehet vetni, hogy miért nem tájékozódott jobban - de hát az vesse rá az első követ, aki előtt még nem húztak el sikeresen olyan madzagot, amelyen a "szabad kezet kapsz", "majd segítünk", "te majd végre másképpen csinálod" típusú varázsigék méze csillogott. Könnyen lehet, hogy egyszerűen túl jóhiszemű volt, nem tudta elképzelni, mekkora mocsokban kell dolgoznia, mennyire lesz kénytelen maga is bemocskolódni, ha megcsinálja azt, amit elvárnak tőle, és mennyire fog magára maradni, sőt veszélybe kerülni, ha nem csinálja meg. Ez még akkor sem irreális feltételezés, ha azt még én, naiv liba is tudom: az ingatlanmaffia és atyafisága nemhogy a fővárosig, de a parlamentig nyúlik.

Kérdés - erre sem tudom a választ -, volt-e bátorsága segítséget kérni, amikor azt kellett volna tennie (s ha igen, jó helyről kért-e, és vajon megkapta-e azoktól, akikhez fordult), vagy azt gondolta, hogy képes lesz megoldani a problémákat egyedül is, aztán mégsem sikerült.

Hajléktalan: a mi környékünkön él egy fiatal, nyomorék hajlesz. Kicsit félnótás, volt állami gondozott, két mankóval is alig mászik. Négyen-öten, nők, etetjük, ruházzuk, ellátjuk forró teával, cigarettával, pár férfi szomszéd meg ad neki cipőt, némi pénzt. Mint régen a falu bolondja, úgy él itten, a rendszer jól működik. Elég egyszerű, nem kell hozzá miniszter, szarok én őrá, akire úgyse lehet számítani :(  Számoljon el a Jóistennel, de tényleg. No, mármost, ha a városnak csak minden második utcája így örökbefogadna egyet-kettőt az igazán elesettekből, nagyjából rendben is lennénk. És ezzel nem az intézményi felelősség problémáját akarom kisebbíteni, hanem attól függetlenedve a megoldásokat keresem, szigorúan azon a szinten, ahol a magamfajta eccerű asszonyi állat is képes tenni valamit. Mert ha csak eggyel tudok jót tenni, az is több, mintha eggyel se teszek. Ezt tartom az én személyes felelősségemnek (meg mindenki másénak, aki semmit se csinál, csak jajveszékel). Ámde most demokratikusan lemegyek kicsit havat lapátolni.

kékharis
2010.01.31.
17:16

@kékharis: Felelősség kérdésben írtam "a hírös felszámolt cég" támához is.

kékharis
2010.01.31.
17:25

@kékharis: A civil kurázsi (kamarai tagság kifejezetten nem kell hozzá...sőt) abból állhat, hogy befárad kedves Kékharis a főhivatalba és elkéri az új tanácsadói szeződést (bár fenn is lehetne honlapon), amit Beleznayval kötnek szeptemberig... És aztán megkérdezi, hogy hoppá ez és ez meg is történt? Mert egyszerű a dolog... Ha fiktív feladatra szerződnek akkor a hivatali aláíró a személyes felelős... Ha igazi, de elvégzett feladat, akkor Éva... Ha egyiksem, akkor az egyetlen siker sztori lesz kishazánkban, akkor közpénzt szépen hatékonyan költöttek el...

kékharis
2010.02.01.
18:19

@kékharis: Fárad a nyű :) De a kurázsi azér valahogy hasznosulni fog.

Vogl
2010.01.30.
20:32

T. Kékharis!

Jó helyen kapisgál a tervtanácsokat illetően. Mármint hogy nemcsak duzzogni, hanem tenni is kellene, ha gázos a működése.

Szíves figyelmébe ajánlom a tervtanácsok elődjét (ÉSZB) megszüntető alkotmánybírósági döntést - ma már könnyen kikereshető: 10/1991. (III. 22.) AB -, aminek hosszú indokolásának néhány mondata valószínűleg ma is elég lenne a tervtanács megszüntetéséhez. Ez azt mondja, hogy ilyen zsűri indokolatlan, mert "Szakhatóság dolgozójának meghatározott képesítéssel rendelkeznie kell. Így az ÉSZB-k működtetésére nem lehet megfelelő magyarázat a hatóságnál fennálló szakemberhiány.".

Szóval nosza, segítsen az építész barátainak, keressen egy okos ügyvédet és kaparja ki a gesztenyét az építészeknek, akiknek nincs bátorságuk lépni ez ügyben. Persze a tervtanácsokban ülők nem fogják imába foglalni a megszüntetést kezdeményező nevét. Higgye el, én csak tudom...

 

 

kékharis
2010.01.30.
21:33

@Vogl: Kedves Vogl, én egy eccerű asszonyi állat vagyok. Szöget profin verek a falba, de az elromlott mosógéphez például csak annyiban nyúlok, hogy 1) kihúzom a csatlakozót a konnektorból, és 2) elzárom a vízcsapját. Utána (3) kihívom a szerelőt. A tervtanács nem az én mosógépem, én csak buzdítani tudom az érintetteket, hogy javíttassák meg a sajátjukat, mert engem is zavar, hogy büdösek. (Ha épp kéznél is van egy fontos szerszám, ennek az alkotmánybírósági döntésnek a formájában, annál jobb.) Azér' csak a világ szégyene lenne, ha egy pályaszélről hadonászó fehérnép kellene hogy kézbe vegye a magasságos építészszakma szaros gatyáinak az ügyét, nem? :)

kékharis
2010.01.30.
21:38

@Vogl: Tervtanács. A házifeladathoz: pár másik gond is akad... kis muníció.

1. A szubjektv vélemény. Indokolás: csak...

2. Nincs másodfok.

3. Megélhetési tagok vannak sokszor... de mindenképp eltorzult kliens építés felé...

4. A tagok szakmai szempontú kiválasztása is erősen kérdéses... Ugye az örök dielmma kiválasztja ki a kiválasztottakat (az első kiválasztott...:)

5. A kamara etika szabályzata ellen vétenek, amikor bírálják a tagok más építész munkáját és a megbízás ellen hatnak.

6. Már vannak kamarák amelyek nem kötelezők... (pl orvosi...) vagy nekünk is megkell várni a (tervtanácsi)vizitdíj autómatákat?

7. A működésükkel a jogi hátterüket 95%ban nem tartják be. Pl nem nyilvános, sőt helyenként még a tervező se lehet ott a tárgyaláson. Legtöbbször a tagok a tervet nem ismerik... z állásfoglalás az mindig szabálytalan. Már az ügyek 10%nál hatásköri probléémák is vannak. Pl a jogszabály csak az engedélyezési tervek között hatalmazza fel az önkormányzatot a rendeletben előírni... ennek ellenére sok helyen fennmaradás stb tervek is vannak... sőt nem engedély köteles témák is... pl homlokzatszinezés (panelpl.), rendeltetés mód stb...

8. Nincs mód a tagokat illetve "tanácsot" felelősségre vonni. A kártérítési felelősség nem szabályozott. Egyébként teljesen szabályozatlan és kilógó az eljárás rend... se nem hatóság sem semi...

egyszuszra ennyit

Vogl
2010.01.29.
20:03

Kicsit off:

Fentebb nagy.herceg írt egy rövid mondatot:

"Zártak már ki építészt a közelmúltban, mert tényeket és véleményt írt."

Ez így elég rejtélyesen hangzik, pedig egy borzalmas történet, amit majd bizonyára nyilvánosságra hoz részletesen az ügy elszenvedője. Arról van szó, hogy ezen oldalakon egy kitűnő fiatal építész saját neve alatt írta meg - az akkori témához szorosan kapcsolódóan - az élményeit a tervtanácsokkal kapcsolatban. Emiatt kizárták a kamarából (!). Ebbe nem nyugodott bele, a bírósági tárgyalása két hónap múlva lesz...

Vogl
2010.01.29.
21:18

@Vogl: Igen erre "céloztam", vannak más ügyek is. Valószínűleg a legdurvábbra gondolunk. Itt tart a közélet...  Építészek illegalitásban... Jön a Párt is közben, nagyjaink már biztos nyalnak...

Nem kívülről kiabálok:) Maximálisan nem értek egyet "a főépítész a politika áldozata" hős szereppel. Szerintem inkább a tipikus példa mellett (tárgyi ügy) elmondhatjuk, hogy-a főépítészek felelőtlensége (felelősség nélkülésége) pont olyan, mint minden más szakmában, erről az érintett is ugyanúgy tehet-mint máshol ugyanolyan érzéketlen a főépítészek nagyrésze a demokrácia iránt (egyenlőség, jogszabály egyeztetés, nem hatalom, hanem feladat lenne stb), takaróznak a szabályokkal, lásd előző pont felelőtlenség... pótcselekvések-kontraszelekció (megélhetési, szakmából kiesett emberek a zöme...,tisztelet a kivéltelnek, sokat tudnék sorolni, de arányaiban nagyon pici...)-mint már említettük a konkrét esethez is: kliensrendszer és slepp... de ez is visszautalás a demokráciás pontra- és a bűncselekményi besorolású tevékenységekről nem is teszek említést... (minden főépítész érintett, ha másképp nem "rájön" a dolgok menetére). Sajnos én is látom pontosan... de a kivülálló is gondolhatja, hogy az ingatlan és az épületberuházás... nem apácáknak való....-az előzőekből már következik, hogy érdemi munkát vagy nem akarnak a főépek megkockáztatni, vagy az érdemi munka az maga a rendszer bűnös kiszolgálása-mellesleg megjegyzem, hogy a főép irodák 1,5éve ügyféltelenek... már rég jogalkotás se sok... csendben ülnek a sokfős budapesti főép irodák, szám szerint 24! és csendben élik fel az adópénzeinket munka nélkül....- a főépítészek célja nem a szakmai munka, hanem maga a hivatal és annak megtartása... (ez a közigazgatásban nem kirívó)Lényeg, hogy sajnáljuk magunkat... Milyen szörnyű rendszer... jaj jaj...

Lehet, hogy egymást sikerül néha visszahúzni. Lehet, hogy néha kis jogatalan előnyre is teszünk szert (szigorúan nem szakmai, hanem "erkölcsi" alapon lásd kékharisnya). Egyet ne felejtsünk el, hogy Európában ezért vagyunk versenyképtelenek és utolsók.

Gratulálok az erkölcsi alapokhoz!

kékharis
2010.01.29.
23:05

@Vogl: Kedves, jó nagy.herceg, ez az egész lista, amelyet kivételesen nem én írtam, hanem Ön, pontosan arról szól, hogy ki mindenki és mennyire erkölcstelen... A záradékkal, amely szerint ezért vagyunk versenyképtelenek és utolsók, mélyen egyetértek. Nem kellene tehát más (mondjuk: erkölcsi) alapokra helyezkedve újragondolni a szigorúan vett szakmaiságot?

Hogy velem kapcsolatban (a nickem helyesen: kékharis) milyen "kis jogatalan előnyt" emleget, azt viszont végképp nem értem. Mint föntebb mondtam, nem vagyok építész. Remélem, nem is ismerjük egymást (mélyen csalódnék minden építész ismerősömben). Mire alapozza ezt a gyanúsítást? (Soha életemben nem kapartam semmilyen előnyért, nemhogy jogtalanért. Uhh.)

marianna
2010.01.30.
10:14

@kékharis: A moralizáláson túllépve megkerülhetetlen, hogy egy nagyon egyszerű kérdést feltegyünk: a sok - sok évig regnáló baloldali városvezetés egy élhető, tiszta, fejlődő, tágabb regionális léptékben vizsgálva is vonzó Budapestet hagy örökül utódaira? Ha készül egy minden tekintetben átfogó és hiteles pénzügyi leltár, akkor minden rendben lesz? Az egyszerű polgár olyan élményei alapján von le következtetéseket, hogy például esős, havas időben csúszik - e egy újonnan lefektetett térburkolat? Az V. kerületi új sétálóutcában én nemrég akkorát estem hanyatt, hogy meghúzódott a könyököm. ( Csak halkan jegyzem meg, ebből még perek tucatjai lehetnek... )

Tudom, hogy egy főépítész kezében nem összpontosul akkora hatalom, mint amekkorára szakmailag szükség lenne. Városfejlesztési kérdésekben mégis ő a kirakatember a közvélemény szemében. Ha úgy tetszik, egy személyben reprezentálja a polgármesteri hivatal ilyen irányú törekvéseit. A BIA - féle bohóckodásoktól inkább most tekintsünk el.

Ezért nem nagyon értem, mi értelme volt néhány hónappal a választások előtt elhagyni a sűllyedő hajót. Ez akár hogyan is nézzük, nem igazán elegáns gesztus. www.csj.hu

kékharis
2010.01.30.
11:52

@marianna: Félő, hogy a hátralévő néhány hónapban még gyorsan történik majd pár olyan dolog, amelyeket a főépítész előre lát vagy sejt, és ezekhez aztán végképp nem szerette volna a nevét adni. Ha maradt volna, az lett volna a baj. Így, hogy eljött, ez a baj. Van sapka, nincs sapka? Megint moralizálok (én már csak ilyen megátalkodott vagyok), de nem lehetne jóhiszeműen, együttérzően is átgondolni, mit csináltunk volna a helyében, hogy éreznénk magunkat a bőrében? Tanulság: "Aki disznók közé keveredik, megeszik a korpákok." (Metta V. Viktor: Egy komisz kölök naplója. Fordította Karinthy Frigyes)

kékharis
2010.01.30.
12:00

@marianna: Ja, térburkolat-ügyben teljesen egyetértek. Ugyanez igaz a régebbi, de szintén V. kerületi Szent István tér burkolatára is, ahol a kövek egy része életveszélyesen csúszik (és persze a hó alatt nem látszik, melyikre lép az ember). De nem hiszem, hogy a főépítészt kérték meg az anyagok kiválasztására.

kékharis
2010.01.30.
12:06

@kékharis: Az már történik ősz óta... De ne láttassuk a főépítészi széket olyan nagy jelentősségűnek. A szolgálatokkal kezdődött a kövér-barátokkal és -azt nem tudom, de feltételezem,- hogy pintér-(bűn)társak is ülnek már bennt (pontosabban fennt).

Részemről nemvolt szándékomban Önt támadni. Csak abban nemértettem egyet, hogy szakmai véleméyneket tartsunk kordában.... "kívülállóként" nem tudhat a tervtanácsok működéséről. Ott szokott a szakmai érvek helyett sokféle erkölcsi felmerülni...Ezért voltam erre talán túl érzékeny. A szakmánkról nagyon rossz véleménynel vagyok. De egyértelműen felellősség kérdése. Pl. a főépítészek személyes felelőssége is. Gondolom hasonló probléma az Ön szakmájában is van. Gondolom nem "szemfelszedő":)

kékharis
2010.01.30.
16:20

@kékharis: Kedves nagy.herceg, egész barátian is tudunk beszélgetni? :) Tök jó. Akkor én is elnézést kérek a túl érdes hangért.

Nem, tényleg nem szemfelszedő vagyok, de szemfelnyitást vállalok, harsány rikkantásokkal, mint afféle kék haris (copyright by Esterházy). A tervtanácsokról szoktam hallani időnként építész barátaimtól. Lehet az hasznos, ha a szakmai érvek mellett erkölcsiek is elhangzanak. (Mármint ha nem hazug szemforgatás az egész.) Kívülállóként naivan és költőien gondolkodom házról és városról: szerintem mindkettőnek az a dolga, hogy jó szóval behívjon, öleljen magához, vegyen az oltalmába, és nekem mindebben teljék fizikai és esztétikai gyönyörűségem. Az én építész felmenőim épületei például ezt tudják, és a háború előtti Budapest, sőt nyomokban még a gyerekkorom Budapestje is tudta. A mostani viszont... Aljasságból, aljasságra nem lehet házat meg várost építeni, mert az taszítani fog, mint a Király utca elején az a passzázs-ház, és össze is dől (bár sajnos nem elég hamar).

A főépítészi széknek inkább szimbolikus jelentősége van, főleg a mi szemünkben, civilekében. Sok embernek fogalma sincs, valójában mi a dolga, és milyen gúzsok kötik, mégis őt szidják egy csomó olyasmiért is, amiről nem tehet, tőle várnak megoldást olyan problémákra, amikhez nincs se köze, se eszköze.  Mindenesetre a szakmának kellene abba a székbe közfelkiáltással embert - ha kérhetem: a legjobb városépítészt - delegálni, és ha odaállították, mindent megtenni annak érdekében, hogy jól végezhesse a munkáját. (Ne mondjuk, hogy ez lehetetlen, mert kipróbálva nem volt.)

kékharis
2010.01.30.
19:01

@kékharis: Mindig sikerül felpiszkálnia egy-egy beszúrt szóval.

A tervtanács mint intézmény rossz és felesleges. Mint gyakorló (minden oldalról) építész mondom. Persze mondhatnánk, hogy személyfüggő. Igen én is láttam jót, sőt remélem én jol is csináltam. De ha ritka mint a fehérholló a jól működő, akkor az egész intézmény rossz.

A városépítész nálunk nem létező fogalom. Az külföldön egy másik egyetem: "Urbanista". Itthon a város témában utazó építészek, akiket az önkormányzatok megbíznak, tragikusak. Mindről nagyon lesujtó véleménnyel vagyok. Az arány rosszabb mint a tervtanácsoknál. Kifejezetten a hibájuknak gondolom (+a velük kooperáló főépítészeké) a jelen szakmaiproblémák 90%-át. A szakmai múltjukat a szocialista egypártrendszerben szerezték, oktatásuk nincs, önkontroll stb zéró. Nem vették észre, hogy páran megpróbáltak valami demokrácia félét 1989-től... Az Ön által említett építészeti egykék mindössze szenvedői ennek...

Kérem a válaszánál ezek után minden szóra vigyázni sziveskedjen... :)

kékharis
2010.01.30.
19:32

@kékharis: Frászt vigyázok :P Elveszne a dolognak minden sava-borsa. Ha a tervtanács ennyire gáz, akkor miért nem lázad föl a szakma, és söpri el a népharag? Kidolgozni helyette jobbat (neve is van: Közmunkatanáááács), és tűzön-vízen át keresztülverni. Most várhatóan sok minden változni fog, ez lehetne az egyik hasznos változtatás. Elő kellene készíteni, összehívni szakmai fórumokat, szakértő, rendes jogászokkal is egyeztetni, nem anyázni meg duzzogni, hanem közösen gondolkodni, és nosza. Én szervezzem meg? Városépítészt meg nevelni kell, ha nincs: kizavarni a külföldi "másik egyetemre" kéttucatnyi érdeklődő, alkalmas gyereket, olyan ösztöndíj-feltételekkel, hogy feketedjen bele, ha netán nem jön haza, aztán csinálják, tanítsák! Ha húsz év múlva kezd működni, hát húsz év múlva kezd. Nem mondom, hogy a város ráér, de az ő léptékében az nem olyan sok idő. Viszont ha el se kezdi senki, soha...

kékharis
2010.01.28.
19:46

Kedveseim (tudni fogjátok, kikhez szólok), az ökölvívásban (és más sportágakban is) van egy egyszerű szabály: aki feladta, azt nem ütik tovább. Amikor láttátok, hogy - szerintetek - nem jól csinálja, megpróbáltatok segíteni neki (és a városnak)? Neem? És most, utólag fikázzátok, álnevek mögül, az egész szakma előtt, itt, ahol tutira nem fog védekezni? Hát akkor most írjátok le szépen, tollal, százszor, gyöngybetűkkel: "lehetséges, hogy ő alkalmatlan volt, de én biztosan egy jellemtelen dögevő tetű vagyok".

kékharis
2010.01.29.
11:59

@kékharis: Feltételezem az utolsó sorban tett ajánlását élesben is érthetjük, vagyis Magára is vonatkozatatta... a kedves Úr/ vagy Hölgy. Na ez az! Mi oka ennek a nagy névtelenségnek? Csak nem ugyanabban az országban élünk? Zártak már ki építészt a közelmúltban, mert tényeket és véleményt írt. Névtelenül vállalják már csak a véleményüket és a tényeket az emberek... 

És itt vissza is értünk a témához. Éva egy naív, jószándékú és hozzánemértő főépítész volt. Naív, mert azt hitte, hogy Ő valaki és igazi hatalma van (reméljük demokráciában nem is lesz soha ilyen egy főépítésznek se, hisz ennek nem szokott jó vége lenni, lásd "óbudai faluház"). Jószándékú, persze csak a saját köréhez (slepp). A szakmait pedig már érintettem, nem ismerte a saját feladatát és szerepét sem... Legyünk egyenesek, a vélt névtelenségben. A rosszul működő korrupt és kliensrendszernek egy szürke építője. Pont olyan, mint a rendszer többi része. Szaktudás nélküli, valakinekavalakije, sleppel. Vegyük már észre, hogy minden eleme a rendszernek felelős!

Nem kell védekeznem, semmi olyat nem mondtam ami nem tényen alapszik...  De azért a független bíróságban se higgyünk... a Rákosi kori politikai-bírósági "rend" van (ott is kontraszelekcióval és felelősség nélkül...) Tehát attól, hogy meggyőződésem és tényalapú (személyes tapasztalat), nem tudom névvel vállalni. Persze ha megadja kedves Uram/Hölgyem a telefonszámát vagy nevét akkor felveszem a kapcsolatot Önnel szívesen.

Vagy ha érdemben van vitatni valója, legyen szíves azzal előjönni. Szívesen beszélgetek erről. Azzal nem értek egyet, hogy utólagos, én speciel folyamatosan jeleztem véleményem személyesen Neki is. A nem tud védekezni sem igaz, hiszen -talán gyenge képességei ellenére- tud regisztrálni egy álnevet és érvelni saját maga mellett...

1 építész

 

kékharis
2010.01.29.
17:16

@kékharis: Jó nagy.herceg - már a névválasztás is dicséretes ötös -, nem, magamra nem vonatkoztattam. Vegye magára, akinek inge. (Lám, mindjárt akadt is jelentkező.) Az "értett hozzá - nem értett hozzá" vitában nem kívánok részt venni, mert nem vagyok birtokában azoknak az információknak, amelyek ehhez szükségesek lennének. Én itt nem szakmai, hanem etikai oldalról közelítettem a kérdéshez. Ha nem lett volna világos (bár egyre kevésbé csodálom, hogy nem érti), elismétlem türelmesen: aljasságnak tartom, hogy egy embert, aki a helyzete lehetetlenségét / saját kudarcát belátva és beismerve önként távozott a posztjáról, most itt kezd kóstolgatni egy hiénahorda, amelynek tagjai - már ebből a megnyilatkozásukból is kitűnik - szakmai alappal talán igen, de erkölcsivel semmiképpen sem rendelkeznek az ítélkezéshez. Ezzel szemben irigység, gőg, rosszindulat és gyávaság süt mindabból, amit ideírtak, az építész szakma nagyobb dicsőségére.

Ezt a meggyőződésemet csak erősíti ez az érdekes javaslat, hogy miközben Ön nem adja a nevét nagyhercegi arcához, tőlem elvárná, hogy lehúzzam a kékharisnyámat. Hihi. Én tehát most nem gyávaságból, hanem jól megérdemelt pimaszságból döntök, ahogy döntök: egy túrót, édes úr. Amúgy meg nincs is nekünk több beszélnivalónk egymással. Lehet nekiülni a házifeladatnak.

kékharis
2010.01.29.
18:22

@kékharis: Még mindig "félre" beszél kedves Hölgyem. Nem értem egy szakmai téma kitárgyalásához, miért kell erkölcsi alapról beszélnie. Nem értem. Kinek van erkölcsi alapja? Azt kiosztja? A Párt? Azontúl semmilyen gőgös, rosszindulatú, vagy gyáva megjegyzésem nem volt.

Szakmai véleményeket írtak az Urak. Nem értem Ön miért nem száll be érdemben a beszélgetésbe? Csak netán nem Magácska a mb. "legfőbb"építész?

Legyen szíves a szakmai kifogások ellenérveire szorítkozni, ha szakmai blogba írni tetszik. Akkor talán előre felé haladnánk.

A vélemény remélem szabad. Én -szemben a kedves tárgyi Hölggyel- semmikor nem tettem keresztbe dolgoknak. Az, hogy sokszor megtette az tény. De ha csak véleményem lenne ez akkor sem érezném nagy erkölcsi vétségnek. Valószínűleg épp Ön miatt -aki a világot ilyen sajátosan látja- vagyis a szakmai beszélgetést rögtön erkölcsi alapokra helyezi, áll így az ország. Ilyen Hölgyek pogácsáznak a tervtanácsokban, irodákban és bizottságokban is, akik nagy erkölcsi alappal... de tökéletes szereptévesztéssel és szakmai alapok nélkül "bele-bele" szólnak, vagyis a világ haladását nagyban akadályozzák, de csak szigorúan erkölcsi alapon.

Gratulálok a tökéletes erkölcsi alapjaihoz...

Vásárhelyi Dániel
2010.01.29.
19:23

@kékharis: Hagyd ezek nem értik. Mert soha sem próbálták. Szájhősök. A lelátóról bekiabáló ellendrukkerek. Dumálni persze könnyű. Tenni annál nehezebb. Lent az arénában. Különösen köztisztviselőként. Ezt pedig csak ez tudja, aki már próbálta. Mert hívásra feladod az addigi szakmai egzisztenciádat, annak reményében, hogy a politikusokat jobb belátásra téríted. De nem lehet. Mert a politika öntörvényű. A kontraszelektált politikusok pedig még az átlagos, esendő embernél is gyarlóbbak.

Vásárhelyi Dániel
2010.01.29.
21:23

@Vásárhelyi Dániel: Egy személyre szóló válasz. Pont a Beleznay cikk után ne írjuk már, hogy a politikusok kontraszelektáltak... Bár ragozásban így is jó. Hisz köztudomású, hogy Évike nem szakmai, hanem "baráti alapon" került oda, egy politikus személyesen "kontraszelektálja". A többiek között lehet, hogy tisztességes is akad ezt nem vonom kétségbe... Csak az ember azokkal pont sose találkozik... De biztosan pechem van...

Csak szigorúan erkölcsi alapon! Mert adjunk arra!

kékharis
2010.01.29.
22:12

@kékharis: 1. Szerintem egy méltósággal visszavonult, de mégiscsak vesztes ember rugdosása nem "szakmai téma". Szakmai téma lenne például, hogy az elmúlt húsz év tanulságainak fényében hogyan kellene módosítani a főépítész feladatkörét és jogosultságait, hogyan lehetne elérni, hogy valódi - és hosszú távú - döntéseket hozhasson, hogyan lehetne kiválasztani erre a posztra a legalkalmasabb embert, és hogyan lehetne megvédeni őt az "ingatlanfejlesztők", pártkorifeusok, korrupt városvezetők és egyéb maffiózók kénye-kedvétől. (És hogy hogyan lehetne végre elérni a Közmunkatanács felállítását.) Mindehhez persze a szakma összefogására lenne szükség, de mit várjon az ember olyanoktól, akik nem átallanak így viselkedni egy kollégával?

2. Nemhogy a mb. főfő, de - lehet nyugodtan toporzékolni és gutaütést kapni - építész se vagyok. Következő, emelt hangú kérdésére, hogy "AKKOR MIT POFÁZIK BELE EZ A LIBA A MAGUNKFAJTA GÉNIUSZOK MAGASRÖPTŰ ESZMECSERÉJÉBE???" az a válaszom, hogy a) érdekel az építészet, a városomért meg kifejezetten felelősséget érzek; b) nem tudtam megállni, hogy ki ne álljak Beleznay Éva mellett, bár talán ha háromszor-négyszer találkoztam vele, és hivatalos dolgunk nem volt egymással, csak rokonszenves embernek találtam. (Elhiszem, hogy ha valakinek megakadályozta az űberzseniális, baromi előremutató művészi kibontakozását, vagy csak elütötte valami nagy zsétől, az orrol rá, de az olyan alantas ösztönöket, mint a bosszúvágy, érdemes legalább megpróbálni leküzdeni.)

3. Az erkölcsi alapot nem osztják, azt az ember pöttöm gyerekként elkezdett tanulás útján megszerzi (vagy nem). Hercegek számára régen külön nevelőt tartottak erre, ld. Szent Gellért. (Ők általában helyesen írni is megtanították növendékeiket.) Párt (melyik?) pláne nem osztja, nincs nekik miből. Akinek van, az tud róla. Akinek nincs, az azt se tudja, mi az, nemde. Na jó, elmondom, tessék figyelni. A joggal szemben, ami egy külső kényszer, az erkölcs belső kényszer arra, hogy embertársainknak és a közösségnek bajt, kárt, fájdalmat ne okozzunk. (Ilyen módon, egy másik szemszögből, szemben áll az önzéssel, a mohósággal, a hatalomvággyal is.) Elég egyszerű voltam?  

Teccett annak idején tanulni Berzsenyit a középiskolában? "...minden ország támasza, talpköve / A tiszta erkölcs, mely ha megvesz, / Róma ledül s rabigába görbed." E nélkül a belső gát nélkül, erkölcsi alap nélkül semmi nem működik normálisan, az építészet se. (Nem beszélve a városépítésről.) És ez a gát nem fékezője, hanem, bármilyen képzavarnak tűnik, motorja lenne a haladásnak, amennyiben az emberek bízhatnának a másik tisztességében, és a közösség érdekét is szem előtt tartva, egymást segítve cselekednének. Most nem így van, ezért áll így az ország meg a szakma. Még aggasztóbb, hogy sokan nem is veszik észre, mit művelnek, vagy önigazolásokat keresnek, netán csak rálegyintenek, ha pedig a fejükre olvassák, hisztériásan hadonásznak. (Ha nagyhercegséged úgy ítéli meg, hogy nem gőgös, rosszindulatú és gyáva, amit leírt, akkor nyilván elégedetten néz a tükörbe, ehhez meg én gratulálok...)

4. A vélemény természetesen szabad, ezért adtam hangot én is a magaménak.

5. A dicséretet köszönöm, sajnos már nem tudom átadni a szüleimnek meg a bátyámnak. A tökéletességről pedig tudnivaló, hogy nem lehet elérni. De törekedni kell rá. :)

 

kékharis
2010.01.31.
10:21

@kékharis: Felelősség (+Demokrácia)

Csontozzuk le a kérdéseket, úgyis újra kell mindent építeni.

(Személyes) felelősség. Az az apró monentum, hogy itthon nincs büntetés, nincs számonkérés, ne vegye el senki tisztánlátásást: ez nem jelenti azt, hogy bűn sincs és (személyes) felelősség sincs. Pl. minden egyes hajléktalan fagyhaláláért személyesen felel a szociális miniszter, persze senki nem kéri rajta számon... De ez a felelősségét és a bűnét nem oldozza fel. Persze tudjuk...rossz a rendszer... és a fránya jogszabályok... mindent megtenne pedig, dehát nem lehet dolgozni.  ja nem hibáztam és nem csináltam semmitt... Vki elvállal egy feladatkört, aláírja szerződését egy (szép nagy) összegről, a felelőssége pont onnan indul.

A másik probléma a demokráciaérzék, nevelés és -tudat teljes hiánya. Előző pont alapján: mindenki felelős a magyar demokrácia (nem) működééért. Az alaptörvény: demokrácia van. Ez után minden kamu... Azok a fránya jogszabályok.... nem lehetett tisztességes verseny, bocsi... mert a pályáztatás szabályai miatt ki kellett zárnunk a legjobbat, de volt itt egy terv, ohh az véletlen , hogy pont jóban vagyunk... jogilag semmi öszeférhetetlenség... kamu kamu. Mindenki felelős a demokráciáért. A rombadöntése bűn, országellenes bűn, az alkotmány alapja elleni bűn, hazaárulás! hm megjegyzem Kínában van számonkérés...

Kefír
2010.01.27.
20:05

"Nehéz rendezni azt a zűrzavart, ami a fejemben van".......Az egyetlen önkritikus mondat. "Különböző érdekcsoportok..."? Az ingatlanfejlesztők feltétel nélküli kiszolgálója volt. Nem alkotott, hanem rombolt. Sok kárt okozott a városnak, ami csak később lesz nyilvánvaló mások számára. Olyan projektek fűződnek a nevéhez, amelyek az egekig felsrófolták a beépítési lehetőséget, ugyanakkor az ebből származó közlekedési, egyéb infrastrukturális terhelést a városra hagyták. Ezen jövőbeni fejlesztések terhei később jelentkeznek majd, de már most rögzítve lettek a biztonság kedvéért azokban a tervekben, amelyek az "álom" (rémálom) eredményei. És persze akkor már senki nem fog emlékezni, hogy ezek kinek a nevéhez köthetők. Visszalépni pedig csak jelentős kártalanítással lehet. Persze közpénzből."Műhelyt létrehozni..." Sok jó tervező és szakember menekült el az esztelen, értelmetlen álmok elől, melyeknek köze sem volt a valósághoz. "Partnerség"? Hány tárgyalás híusult meg és halasztódott el a szervezetlenség miatt, a partnerek semmibevétele miatt, akik hiába vártak. Sok volt a három év. Rosszat tett a városnak, és nagyon sokat ártott a szakma megítélésének. A zűrzavar és az álom nem ugyanaz. Mellesleg talán nem közpénzből kellene álmodni.

EMA
2010.01.27.
17:09

Találkozásaink alkalmával, rendszerint nyílt szinen vitatkoztunk - most sem igazán értem a naiv lelkesedésbe és csalódásba rejtett valódi tartalmat. Én szeretem az egyenes beszédet, ezért engem fél percig sem bírtak volna ki azon a helyen, ahol a sumákolás művészei ülnek.

Nem értettem a budapest főutcája, szive, vagy legyen bármi programot, ami valójában egy burkolatcserében és némi díszitésben merült ki, igazán komoly és átfogó koncepciót aligha képvisel. Még kevébé értettem a Városháza-projektet, amit körömszakadtáig támogat az a városvezetés, amely húsz éves impotenciát tud csak felmutatni.

Sem az elődje, sem Éva nem volt kellően karakán akkor, amikor a pozició ezt lehetővé tette volna - utólag szépíteni ezen nem lehet. Schneller is csak lemondása után nyilatkozott a korrupció elviselhetetlen mértékéről, pedig akkor kellett volna, amikor belülről látta és egy mozdulattal ki is boríthatta volna a bilit - na ez a fajta bátorság hiányzott a budapesti főépítészekből, és a többi közrabszolgából is, úgy tűnik. Ez pedig megbocsáthatatlan a szememben.

Gyulai István
2010.01.28.
12:37

@EMA: Dunának, Oltnak egy a hangja, Morajos, halk, halotti hang. Árpád hazájában jaj annak, Aki nem úr és nem bitang.

Mikor fogunk már összefogni? Mikor mondunk már egy nagyot, Mi, elnyomottak, összetörtek, Magyarok és nem-magyarok?

Idézet Ady a Magyar Jakubinusok Dala versből. Ezt azért mert az összefogással maximálisan egytértek. Én nem mondok mást, csak azt, hogy nincs CSAK fehér és CSAK fekete hanem szürke van. Az pedig egy kompromisszum. Jó kompromisszumokat kell kilakítani. Ez a Főépítész feladata. Ahhoz idő kell, hogy egy Főépítészt meg lehessen itélni, ilyen rövid idő alatt nem lehet. A vitáink ellenére én KÖSZÖNÖM NEKED ÉVA, ÉS ISTVÁN  a magam nevében, hogy együtt dolgozhattam veletek és tanulhattam tőletek. És sok sikert kívánok mindkettőtöknek.

 

kemtam
2010.01.27.
15:11

Totálisan laikus volt. A jogszabályokkal nem fárasztotta kedves Magácskát. Minden megnyilatkozása szakmaiatlan volt. Amiket Ő más szemére vet az pont Rá volt jellemző, teljes kompromisszum képtelenség, az együttműködés teljes hiánya. Akadályozó szellemben dolgozott.

A kedvenc témái teljesen különböztek a feladatkörétől és Budapest problémáitól. A szívecsücske a budapest szivével együtt dobogott... A belváros lezárása volt a legégetőbb problémánk, hermetikusan kizárva a vásárlókata belvárosi üzletekből (parkolás). Már ideje volt ugy sincs elég felfordulás. A jogi káoszt (ami az alapvető feladata lett volna) a BVKSZnem növelte, teljes összhangban vana többi joghellyel... (pl a 1997 előtti oész -szel...). Teljesen korrekt tervtanácsot működtetett... elődje Sneller elvtárs hagyományainakfolytatójaként. Kedves barátait (pl. Erik de Egerész)  nem hagyta cserben... még adó és más csalások utánsem...

Pedgi már olyan szépen berendezte az irodáját. Épp 3évvel töltött ott többet, mint kellett volna. Gratulálunk, köszönjük, gyorsan felejtsük el.

Még egy kis (vég)kielégítés kedves Ikvai baráttól. Nem baj "szakértő szelleme" még ott kisért majd a városházán. Aztán jöhet Zoboki és Mikovecz. Illetve egyszerre csak egyikük... Rend lesz. Éva lehet, hogy visszasírjuk a laza rendetlenségedet.

 

kemtam
2010.01.27.
12:11

Sajnálom, de tökéletesen megértem Beleznay Évát. Kérdés, hogy aki majd helyébe jön, lesz-e egyáltalán ilyen naivan reménykedő, vagy alapból behódoló mérnökszolgaként fog érkezni? S jobb lesz-e valaha is ez a kettőskönyvelésű, kettősmércéjű, kettőskoordinálású főváros?

marianna
2010.01.27.
07:49

Nem is olyan régen egy általam igen tisztelt ember azt nyilatkozta, hogy az új metro építésére szánt összegből felvirágoztatható lenne egy fél megyényi magyar terület. A 40 % körüli korrupciós rátával működő közbeszerzési világban nagyon nehéz kultúráról, szellemről, városépítésről gondolkodni.

marianna
2010.01.30.
09:16

@marianna: A 40% maximum átlagban elképzelhető, bár szerintem az is magasabb. Minnél "feljebb" annál nagyobb a ráta 10-90%. Sőt ha figyelembe vesszük a generálvállalkozónak ténylegesen kifizetett pénzek szűkösségét sőt utóbbi időben már a kinemfizetését is, ez más vállalkozások és közterhek lerablását is jelenti. Azaz a korrupció -egyedül a világban- akár 120%-ra is rughat... Ajánlom figyelembe az alábbi honlapot, és még számos tényt. http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=434417&place=hirstart

anarchitecture
2010.01.26.
23:34

Ez a Főváros jottányival sem rosszabb a 3 évvel ezelőttinél, akkor is velejéig romlott volt, most is az, megspékelve azzal, hogy az ország fővárosán mára egy marginális támogatottságú pártmaradvány nevében egy kiégett rendszerváltó kiskirályoskodik még pár hónapig. Akinek ennyi idő kellett, hogy ezt észrevegye és beteljen vele a pohara, az akár még betyárbecsületből kihúzhatta volna ezt pár hónapot a süllyedő hajón. Eddig nem volt kínos elviselni, hogy évek óta a csúnya politikusok miatt ott csúfolkodik az mb. a tiszte előtt, vagy azt hitte, hogy az a „member of budapest”.

Hogy mit tett a városért?

gazdagabbak lettünk pár hamvába holt tervpályázattal; szerencsére nem módosította (bár felülvizsgálni és a - közben sajnos többször változtatott - OTÉK-kal harmonizálni törvényi kötelezettsége lett volna) az egyetlen évek óta stabilan álló építési jogszabályunkat, a BVKSZ-t; megcsillant az üdvözítő csepeli Manhattan; épül pár méregdrága metrómegálló (majd valamikor); elpukkant pár léggömb (360, Dunacity,…); kinőtt pár újabb bevásárlóközpont; a tervtanács outsider(!) szakmai megítélését nem is taglalnám…

Nice try, ahogy német mondja. Duna, Gázgyár, Csepel, 4-es metró, Budapest Szíve, Dísztér, Olimpia, magasház, ugyan királylány én csak az orosházi libamáj konzervjeimért jöttem!

Tisztelt mb. Főépítész Asszony, jó hogy itt volt, hiányozni azért nem fog. Sok szerencsét, szüksége lesz rá!

Észre kell venni, hogy az építészet senkit sem érdekel itt, bár a többi művészeti ág sem, illetve a kultúra úgy ám blokk. Aki most jönnek majd azokat pláne. Nekünk Mohács kell! És senkit nem fog zavarni, ahogy ez a mohács a televíziók kultúrszintjéből szépen kifolyik az utcára, a közterekre, a házakra és szép gyorsan belep minket, mi pedig örömmel fogunk benne dagonyázni. A tervtanács pedig fintoroghat, esélytelen! A lángot talán Londonban őrzi pár fiatalunk...

Vásárhelyi Dániel
2010.01.26.
20:55

„ Az építészek paradox és bolond módon, de némiképp érthetően - megkíséreltek valamiféle rendet teremteni a társadalomban, hogy módjuk legyen színvonalasabb építészetet létrehozni. Az építész azonban csak akkor tud hatékonyan részt venni a társadalmi és politikai helyzet megjavításáért folyó munkában, ha többé nem építészként tevékenykedik. Ha azonban megkísérli, hogy egyszerre szerepeljen az egyenlet mindkét oldalán, végül mindenhonnan kiesik. Az építész nem szabhatja meg a feltételeket, amelyek között dolgozik. Nem csoda, hogy olyan gyalázatos helyzetben, amilyenbe a modern építész kényszerült, megpróbál rendet teremteni, de úgy jár, mint az a paraszt, aki csatlakozott a forradalmi seregekhez, és meghalt a csatatéren. "

Bruce Allsopp

Towards a Homane Architecture Frederick Muller Ltd.

London, 1974  

Vásárhelyi Dániel
2010.01.26.
19:05

Nagy baj, ha a politika gyorsan amortizálható fogyóeszköznek tekinti azon jobb sorsra érdemes szakmabéli kollégákat, akik engedve a szakmai segítséget kérő politikusi szirén hangoknak, addigi egzisztenciájukat feladva, ilyesfajta közfeladat ellátására adják a fejüket. Persze köztisztviselőként, mint ahogyan azt - fővárosi illetve kerületi főépítészek esetében még ma is - előírja a főépítészekre vonatkozó jogszabály. Ha volt már valaki ebben a helyzetben, az pontosan tudja, milyen idegfeszítő kötéltáncot jelent a zavaros pártpolitikai/pártfinanszírozási érdekek között akként lavírozni, hogy az még az éppen regnáló jegyzőnek is tessék. Hiszen a főépítész, mint köztisztviselő, a hivatali felettese által bármikor utasítható. A csapda helyzet borítékolható. Schneller István nem olyan régen távozott erről a posztról. Ő világosan fogalmazott, éppen itt az ÉPÍTÉSZFÓRUM-on ( http://epiteszforum.hu/node/2163 ) de még világosabban, a Kossuth Rádió -nak adott későbbi nyilatkozatában. Mit is mondott ? Némileg zanzásítva: pártpolitikai mutyikra nem lehet a városfejlesztési koncepció megvalósítását alapozni. Itt tartunk, és ne reménykedjünk. Addig nem lesz semmiféle változás, amíg a politika fel nem ismeri, hogy a TRT nem valamiféle sajátos bankjegy nyomda, és rendbe nem teszi a hazai pártfinanszírozás ügyét. Ez persze nagy fokú állhatatosságot és önmegtartóztatást jelentene. Reménykedjünk. De mint tudjuk éppen a remény hal meg utoljára. Pedig előkép éppen volna: Fővárosi Közmunkák Tanácsa ...

Tibor
2010.01.26.
20:14

@Vásárhelyi Dániel:    Csak elgondolkodva lehet olvasni ezeket a sommás sorokat.    Éva döntése világos következménye annak a sajátos küzdelemnek, amelyből sokszor nem lehet egyik oldalon sem győztesen kikerülni, gyakorlatilag csak vesztese van egy-egy "meccsnek".

   Évának igaza van, amikor megfogalmazza kétségeit és "felkiált": összefogás kell, nem széthúzás. A lépés felkiáltójel, amit meg KELL hallani minden jóakaratú építésznek, döntéshozónak és végre előtérbe kell helyezni a jó célokat, a város ÉPÍTÉSÉT. A fentebb említett Közmunkatanács idején nézzük csak meg, hány emblematikus épület került ki méltán elismert építész elődeink kezéből - Lechner, Pártos, Schulek, Hild, Hauszmann és a többi neves és elismert építész épületei egy évszázad múltán is részei a városnak. Mindannyian a városÉRT dolgoztak. ...és példaképek lehetnek ma is. Ma ezzel szemben a város építészete mindenféle érdekek kereszttüzében küzd egy élhetőbb városért, kevés eredménnyel. Vajon elég jel ez a lépés a változás belülről fakadó igényének megjelenéséhez? Bízzunk benne, hogy előrevezet a lépés - Évának meg kitartást a jövőhöz.

_timur
2010.01.26.
17:00

megértem Éva lemondását, és ismét bebizonyosodik, hogy egy fecske nem csinál nyarat. nagyon, nagyon sajnálom. emberileg és szakmailag is. zsarátnok városa igazolta a móriczi analógiát. ismét.

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Hilton szálló // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:37
9:40

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Nézőpontok/Történet

A Tóth Árpád sétány // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:34
9:25

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.