Épülettervek

RAK-PARK pályázat - a CÉH Zrt. konzorciumának terve

1/23

látványterv

?>
látványterv
?>
látványterv
?>
látványterv
?>
látványterv
?>
látványterv
?>
Belgrád rakpart látvány
?>
kávézó és információs konténer látvány
?>
kávézó és információs konténer látvány
?>
Széchenyi tér látvány
?>
Széchenyi tér látvány
?>
Széchenyi tér látvány
?>
Széchenyi tér látvány
?>
Vigadó tér látvány
?>
tabló
?>
tabló
?>
tabló
?>
tabló
?>
tabló
?>
tabló
?>
tabló
?>
kisföldalatti végállomás
?>
Vigadó tér metszet
?>
Vigadó tér helyszínrajz
1/23

látványterv

RAK-PARK pályázat - a CÉH Zrt. konzorciumának terve
Épülettervek

RAK-PARK pályázat - a CÉH Zrt. konzorciumának terve

2016.01.19. 11:22

Projektinfó

RAK-PARK pályázat

Tervezés éve:
2015

Stáblista

tervezők:
CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt.
Lépték-Terv Kft.
CDC Településfejlesztési Tervező és Tanácsadó Kft.
Pro Arch Építész Stúdió Bt.
Fehérvári és Fekete Kft.Vezető tervezők: Takács Ákos, Kerekes György, Szakács Barnabás, Dr. Ruszty Lászlóné
Szakági tervezők: Takács Ákos, Fehérvári András
Munkatársak: Földes Dalma, Bartus Tamás, Annus Zsuzsa, Szendrői Júlia, Mottl Rita, Kovács Eszter, Takács Nóra, Verebély-Papp Tibor, Turcsányi Katalin, Angyal Andrea, Moraru Bettina, László Viktor, Rudd Mátyás, Kelemen Edmond, Galambos Máté, Szatmári Szidónia, Varga Balázs

A CÉH Zrt. konzorciuma szerint a rakpartot a következő változtatásokkal lehetne jobbá tenni: a Lánchíd autómentesítésével, s az így megmaradó 2x1 sáv forgalmának Dunától távolabbra tolásával; a rakpiac helyett új környezettudatos terek telepítésével, és egy autómentes alsó rakpart létrehozásával, mely így egy központi városmagot alkotna. A tervet a Bíráló Bizottság megvételben részesítette.

Részlet a műleírásból

A pályázati megoldás alapelvei, sarokpontjai, preferenciái és prioritásai


A koncepció kialakításának első lépéseként a Pályázók meghatározták azon kedvezőtlen sajátosságokat, melyek akadályozzák a Belváros megújulását, majd „párba rendezték" azokat a kívánatos fejlesztési irányokkal , megoldási lehetőségekkel:

  • A Dunát ma elsősorban Budát és Pestet elválasztó „akadályként" kezeljük, értékeinek és lehetőségeinek kihasználása helyett. Cél: a Duna „urbánus" hasznosítása: a városi és elővárosi hajózás fejlesztése , többcélú kikötők létesítése, vízfelület hajózóúton kívüli részének „élhető" felületként használata, a rakpart számára az egykori „rakpiac" helyett új, környezettudatos funkciók betelepítése a lakosság és a turisták kiszolgálására.

 

  • Duna part alulhasznosítása, a budai Világörökség panoráma vonzó környezetben élvezetének nincs tere. Cél a rakpart számára az egykori „rakpiac" helyett új, környezettudatos funkciók telepítése a lakosság és a turisták kiszolgálására.


látványterv
2/23
látványterv

 

  • A közúti forgalom és a parkolás igényei nagyon sok helyet foglalnak, a tömegközlekedési ellátás rendkívül magas szintjét figyelembe véve indokolatlanul. Célok: rövidtávon: az átmenő forgalom csillapítása; középtávon: a Vigadó tér környezetében a forgalom időszakos (ünnep, hétvége, esemény stb.) kivétele a tömegközlekedés és az idegenforgalom kivételével; hosszú távon: a Lánchíd autómentesítésével egy időben az alsó rakparti megmaradó 2x1 sáv forgalmának a Dunától távolabbra „tolása" (Apáczai Csere János út).

 

  • Budapestnek nincs méltó közösségi és idegenforgalmi „középpontja". A Budapest Szíve , a Vörösmarty tér – Váci utca , a Vigadó tér és az új , Lánchíd és Erzsébet híd közötti , hosszabb távon a tömegközlekedés és a hoppon- hoppoff buszok kivételével autómentes alsó rakpart egységes központi „városmagot" alkot.


kávézó és információs konténer látvány
7/23
kávézó és információs konténer látvány

 

  • A tervezési terület méretéből adódóan a fejlesztés költségei riasztónak tűnnek. A fejlesztéseket a meglévő állapot minél teljesebb megtartásával, a források megnyílásához kapcsolt ütemezéssel, időben is szakaszolva lehet végrehajtani, oly módon, hogy a kezdeti időszakban a Lánchíd és Erzsébet híd közötti „faltól-falig" burkolaton kívül a parti építmények és az úszóművek egyaránt installációs jelleggel indítják be a városmag formálását, így csökkentve a kezdeti forrásigényt. A rakparton tervezett „installációs" jellegű telepítéseket alátámasztja a klímaváltozás hatása is: várhatóan egyre gyakrabban kell számolni a rakpartok elöntésével, amikor a telepített építményeket rövid időn belül el kell távolítani a folyam útjából. Ekkor az alsó rakparton lévő építményeket egy alkalmas daru „felrakja" a felső rakpartra, majd az árvíz és takarítás után vissza.

 

  • A Duna-part fejlesztésének ütemezhetőségével , szakaszolhatóságával kapcsolatban - az átmenő közúti forgalom fontossága miatt a Lánchíd lezárás kezelhetősége példát mutat: a Lánchíd és az Erzsébet híd közötti alsó rakpart forgalmi funkciójának időszakos , eseményhez, ünnephez kötött „kivétele" a hálózatból a javasolt elrendezés életképességét, a szemléletváltás megalapozottságát alátámaszthatja.


Széchenyi tér látvány
9/23
Széchenyi tér látvány


A Pályázók által javasolt új központi „városmag" , mint összefüggő városi élettér megformálása „kiszolgálja" a tényleges igényeket.

A Pályázók által javasolt megoldás a Vigadó tér térségében jelentős forgalomcsillapítást jelent, adott események, alkalmak esetén az érintett teljes szakasz lezárási lehetőségét is megnyitva, hosszabb távon akár a teljes lezárást is biztosítva.

Ennek alapját a következők jelentik

A Rákóczi híd és az Árpád híd között a pesti rakpart alternatív útvonala hasonló eljutási idővel már ma is a Róbert Károly krt. - Hungária krt. - Könyves Kálmán körút útvonal. Mivel a Rákóczi híd és az Árpád híd közötti szakaszon a pesti rakparton közlekedők 67 %-a átmenő forgalom, ezért a Róbert Károly krt. - Hungária krt. - Könyves Kálmán körút útvonalon eszközölt forgalomtechnikai beavatkozásokkal csökkenthető az eljutási idő, ezzel vonzó alternatív útvonallá minősül a körút (60km/h utazási sebességgel számolva 8-9 perc), egyben tehermentesíti a teljes pesti rakpartot.
tabló
15/23
tabló
 

A Bíráló Bizottság véleménye

Összegzés


A pályamű fő erénye a pesti Rakpart értékes történeti látképének tiszteletben tartása, kortárs építészeti elemek ebben a pályaműben leginkább a térépítészet területén jelennek meg. A pályamű alapos vizsgálatokat végez a tervezési terület forgalmi kapcsolatainak vonatkozásában, és ezeket érthetően prezentálja a műleírásban és a vonatkozó tervlapon. Rövidtávú forgalomcsillapítási javaslata összeegyeztethető a kiíró elképzeléseivel, a Lánchíd és a pesti rakpart hosszú távon elképzelt teljes lezárása a gépkocsiforgalom elől erősen kérdéses, és kedvezőtlen a hosszú távon nagyobb átmenő forgalom átirányítása az Apáczai Csere utcára is, ez nyilvánvalóan erős konfliktushelyzetet teremtene.

A pályamű sok jól azonosítható értékkel, előnnyel bír, de hiányzik belőle az átütő építészeti gondolat, a jól artikulálható, a városlakók és az ide látogatók számára is erős városmarketing-értékkel bíró, könnyen azonosítható új elem.

Térépítészet, zöldfelületek

A Széchenyi tér javasolt kialakítása rokonszenves, a gépkocsi-közlekedés számára átadott terület a minimálisra korlátozódik, ugyanakkor látszólag alkalmas az itteni forgalom kezelésére. Kérdéses a József Attila utca és az Apáczai utca metszésében létrehozott kereszteződés. A tér javasolt térstruktúrája, térburkolat-zöldfelület rendszere önmagában jó arányú téregységekből épül fel, de nincs tekintettel a térfalak meghatározó szerepére és túlzottan a gyalogos forgalmi irányoknak alárendelt. Ebből fakad, hogy a tér szerkezete széteső, kaleidoszkóp-szerű, nincs egységes arculata, inkább elemek egymáshoz rendelt
halmaza. Sok a kedvezőtlen háromszög alaprajzi formájú zöldfelület, a széttartó, tölcséresedő térburkolat. Így a tér, bár egyes részleteiben nagyon szép megoldásokat mutat, nem áll össze egységes egésszé, részek halmaza.
Az Akadémia előtt, az épület tengelyében vezetett kettős fasor, középvonalában a főbejárat elé (túl közel) helyezett Széchenyi szoborral és távolabb egy körformájú vízmedencével egy neoreneszánsz homlokzat előtt tévedés, képzavart okozó megoldás. De ennek a tengelynek sincs a téren lezárása, irányt adó célpontja, szabadon kifut az íves aszfaltburkolaton át a
villamossínek fölé.

A Lánchídról a tér tengelyében lejövő forgalmat is a szállodától lehető legtávolabb helyezi, ami szerencsés – persze így a tér déli részén a közút elzárja a víz látványától a köztéri területet. Ezt ellensúlyozza az északi oldalon a Bazilika tengelyében a vízfelületig levezett "függőkert", mely közvetlen, akadálymentes folyóparti kapcsolatot biztosít az egyik legfontosabb gyalogos tengelyben az alsó rakpart és a villamospálya fölött, ugyanakkor ennek építészeti megformálása, a téglalap-alaprajzú rámpa szervetlenül kapcsolódik a térhez, örökségvédelmi szempontból elfogadhatatlan.

Szerencsés, hogy a Vigadó téren a pályamű csak a legszükségesebb beavatkozásokat javasolja, egyébként a tér történetileg kialakult formáját tiszteletben tartja. A kisföldalatti végállomásának kijáratai frappánsak. Jó elgondolás, hogy a térszínre felvezető kijáratok mellett a viadukt alatt az alsó rakpart szintjére is ki lehessen jutni. Fontos elképzelés kezdeménye az is, hogy a Vigadó térnél az alsó rakpart közút-pályája kissé kerüljön távolabb a viadukt lábától, így nagyobb gyalogos előteret képezve az út viadukt felőli oldalán. A Vigadó térre javasolt úszómű elhelyezése esetlegesnek látszik és alárendelt, a teret funkcionálisan gazdagító szerepe így csak alig érvényesülhet.

A Jane Haining rakparton tervezett gyalogos sétány és annak fásítása szép ritmusú, változatos képet nyújtó, jó megoldás. A rakpart térfelületének itt javasolt, a víz fölé emelt kiszélesítései jó lehetőséget adnak egy komfortosabb gyalogos zóna és az azokhoz tartozó funkciók elhelyezésére. A Vigadó tér előtt azonban számolni kell az épület homlokzatának meghatározó szerepével, itt nem kedvező az aszimmetrikus, vagy szabad, ötletszerű formálás. A Belgrád rakpartot kissé mostohagyerekként kezeli a pályamű, a felső rakparti közlekedés erős elválasztó hatása nem látszik enyhülni, csak az alsó rakparton tervez jelentős
térépítészeti beavatkozásokat. Jó megoldás a Sörház utca rávezetése a sétányra és a tengely lezárása az ide helyezett úszóművel – de ez kevésnek látszik a szakasz revitalizációjához.

Közlekedés

A pályamű közlekedési javaslata a teljes rakparti útvonalra jó megoldásokat tartalmaz: a kerékpársávon kívül, megfelelő leállási-parkolási lehetőséget biztosít a Belgrád rakparton és az alsó rakparton a lakossági parkolás illetve a turistabuszok számára. Jó javaslat a Belgrád rakparton a BKK buszok villamos pályán közlekedtetése. A Széchenyi tér déli részén jó jelzőlámpás szabályozási csomóponti javaslatot ad. A téren a beépítés előtti útszakasz járdaszintre emelésével a gyalogos kapcsolatokat javítja. A térfalat képező épületek előtt húzódó szervizút elfogadható kompromisszum. A Vigadó téren a kisföldalatti – 2 es villamos kapcsolat kialakítása gazdaságossága kétséges, megvalósítása nem a rakparti program része.


Úszóművek

A pályamű által javasolt úszóművek ellentmondásosak: funkcionális és gazdasági
szempontból nagyon támogatható a már most is létező és engedélyezett úszómű-testek felhasználása. Ezzel a hosszú és költséges fejlesztési és engedélyezési folyamat jelentősen egyszerűsíthető és olcsósítható, és valóban egyszerűbbnek látszik árvíz vagy jégzajlás esetén az úszóművek kiemelése, biztonságba helyezése. Építészetileg ugyanakkor megkérdőjelezhető a hajótest megjelenése, ideiglenesség hangulatát mutatja, ellentmondásban van a ráépítendő felépítmények kortárs építészeti megjelenésével, nem látszik kellően nívósnak állandó városképi elemnek Budapest vízparti városképéhez. Előnye ugyanakkor, hogy a korai ütemben, pontszerűen is értelmezhető és jól alkalmazható. A hajók elhelyezésével kapcsolatban vitatandó a javaslata: kizárja a belvárosból a vízi turizmust, a rendezvényhajózást, valamint a közösségi közlekedést is.


Vízgazdálkodás

A javasolt árvízvédelmi megoldások megvalósíthatóak, egyedül a Széchenyi rakparti „alagútmegnyitások" elzárása jelent árvízvédelmi kockázatot.
Ötletes megoldás a Duna vizének felhasználása tisztítás után, az úszóművekre telepített tisztítóművel, amely elsősorban olyan látványosság lehet, mely segíti a környezettudatosság elterjedését – ugyanakkor a főváros területén keletkezett szennyvizeket a főváros vízgazdálkodási koncepciója szerint a tisztító-telepeken kell megtisztítani.


Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk