/ AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024
Épülettervek/Tervpályázat

Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve

1/10

Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve

Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve

Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve

Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve

Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve

Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve

Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve

Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve

Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve

Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve

?>
Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve
?>
Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve
?>
Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve
?>
Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve
?>
Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve
?>
Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve
?>
Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve
?>
Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve
?>
Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve
?>
Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve
1/10

Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve

Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve

Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve

Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve

Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve

Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve

Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve

Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve

Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve

Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve

Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve
Épülettervek/Tervpályázat

Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve

2023.08.25. 08:35

Projektinfó

Ranolder Iskola pályázat

URL:
Okka Stúdió

Tervezés éve:
2023

Stáblista

Vezető tervezők:
Szabó Péter, Nemes Sándor

Társtervező:
Karácsony Tamás

Építész munkatársak:
Dombrovszky Zsófia, Györgyi Ábel, Galamb Emese

Az Okka Stúdió tervezőinek célja a Ranolder-iskola pályázatán benyújtott tervükkel olyan épületegyüttes létrehozása volt, amely a régi és az új, valamint az új és az új sokszínű párbeszédén keresztül impulzívan hat a leendő felhasználókra.

 

Tervezési alapgondolat

A Ranolder Intézet patinás épületében anno, az oktatás megindulásakor négy elemi iskolai-, négy polgári iskolai-, egy kézimunka osztályterem, egy óvodai helyiség, valamint egy főhomlokzati kápolna volt kialakítva az apácák és a bentlakó növendékek lakrészein felül.

A pedagógiai és lelki motiválással párhuzamban a fizikai környezet is tud lelkesítő lenni, esetünkben az új és a régi viszonyán keresztül. Ez az időn átívelő párbeszéd többrétű; a telepítést, az anyaghasználatot, a belsőépítészeti-, a tájépítészeti elemek alkalmazását, a térformálást is áthatja. A régi és az új, valamint az új és az új sokszínű párbeszédén keresztül a tériség impulzívan hat az emberre.

Ez a szándék itatja át a tervezési alapgondolatot; a régin és az újon átívelő, lelkesítő hely létrehozása, ahol a legszebb hivatásban embereket nevelnek Istennek és a hazának. 

Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve
1/10
Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve

Területalakítási, épület elhelyezési és építészeti koncepció

A tervezési területen jelenleg megtalálható épített és természeti környezet elemei vegyesen tartalmaznak kiemelten fontos, és így magas potenciállal rendelkező értékeket, valamint ballasztként nehezedő, feleslegessé vált tételeket is. A területalakítás első lépése az értékek kiszabadítása, mondhatni felszínre hozása, majd ezután következik az alapgondolat mentén haladva a tervezési terület megtartandó épületeinek helyreállítása, belakása.

Az iskola fizikai környezetének újrafogalmazása úgy tud a Ranolder szárnyának rekonstrukciójával teljeskörűen, mindenféle kötöttség nélkül megvalósulni, ha a hozzáépült déli szárnyat, valamint az Erzsébet szárnnyal összekötő másodlagos lépcsőházat elbontjuk. A Sörház utca mentén fekvő melléképületek szintén bontásra kerülnek. A Ranolder szárny így több fényhez és levegőhöz jut, az épület egy parkba ágyazódik, az egykori díszkertek világa átírásra kerül. Az Erzsébet szárny a terepszinten lévő térsorolása jelen állapotában sem az eredetileg kialakított tornaterem funkció mai kor szerinti követelményeit, sem az elhelyezni kért plusz tantermeket nem tudja befogadni. Kisebb alapterületen egy racionális belső kialakítással ugyanebben az összméretű kubatúrában optimálisabb elrendezés érhető el. 

Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve
4/10
Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve

A kibontakozó koncepcióban egy centrálisan elhelyezkedő fogadóteret fognak közre a meglévő épületeink; a bekapcsolni kívánt Sörház műemlék tömbje, illetve a Ranolder Intézet épületegyüttese között a mind beltéri, mind kültéri funkciókat összekötő, súlyponti helyzetű zsibongó létesül. Az Erzsébet szárny az alsós osztályoké, míg a Ranolder szárny a felsősök oktatásának tömbje.

A Sörház utca mentén végig kiépülő szervízút hivatott a gyermekek reggeli iskolába érkezésénél a megfelelő forgalomtechnikai alapot biztosítani. Innen a zsibongóba egy reggeli időszakra megnyitott bejáraton keresztül lehet bejutni.

A Ranolder szárny főbejáratán érkezve az épületbe nyílegyenesen haladva előre az Erzsébet szárnyon át érünk a zsibongóba. Innen továbbhaladva jutunk a kollégiumépületbe, mely a Deák Ferenc és a Sörház utca sarkán helyezkedik el. Fontos szempont volt, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali (és a pár éve ideköltözött Építésügyi) Főosztály tömbje méltó párját kapja meg tömegben az új saroképület által. A zsibongó és a kollégium közti parkos udvar (az egykori Sörkert) az alsótagozatosok iskolaudvara. Ide kerül áthelyezésre az első-másodikosok számára készített, jelenleg a Ranolder szárny előtti udvaron lévő mászóka / játszótér is, mely beruházást alig pár éve hajtotta végre az iskola.

A sportlétesítmények a telek déli felére kerültek, így az iskolások a zsibongó felől, míg a külsős felhasználók és a vendégek a Deák Ferenc utca felől, az egykori Sörház udvarán át jutnak a bejáratokig. Nagyobb esemény rendezése során lehetőség van a Multifunkciós tornacsarnok lelátóira közvetlenül a Deák Ferenc utca felől beengedni az oda érkezőket.

A telepítési koncepcióban kirajzolódik, hogy a meglévő épületállomány megőrzésre, új élettel való megtöltésre érdemes színes csokra tökéletes terep, hiszen a különböző identitású épületeket egybevonva, a bennük lévő potenciált kiemelve tud létrejönni egy mai kor elvárásai szerint működő, élő komplex intézmény.

Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve
6/10
Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve

Funkcionális kialakítás

A Ranolder szárnyban kapnak helyet a felső tagozatos diákok oktatását szolgáló termek, így a szaktantermek is. A szárny első emeletén kerül eredeti állapota szerint kétszint belmagasságúan visszaállításra a Szeplőtelen fogantatás kápolna. Az iskola igazgatásának helyiségei maradnak ugyanezen a szinten, a főhomlokzat déli felén. A tetőtérbe csoportszobák, a zeneterem és a könyvtár kerül.

Az Erzsébet szárny és a Ranolder szárny közé új összekötő híd épül, benne lifttel. Az Erzsébet szárny déli oldalán a tengelyben új építésű lépcső szolgálja ki a házat. Az első emeleten ide kerül a tanári szoba.

A Sörház épületegyüttesében kap helyet a melegítő konyha és az ebédlő, a kollégiumi közösségi tér, és a külső oktatási célokat is kiszolgálni tudó helyiségek, végig a Deák Ferenc utca mentén.  

Mindkét sportlétesítmény küzdőterei a -1. szinten találhatóak egyrészt funkcionális okokból, másrészt a városi szövethez való alkalmazkodás miatt. Az uszodai tömbre helyezett szabadtéri sportpályára a feljutást szolgáló lépcsősor az udvari rendezvényeknél lelátóként / amfiteátrumként szolgál.    

Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve
10/10
Ranolder Oktatási, Kulturális és Sportközpont – az Okka Stúdió terve

Ütemezhetőség

A teljes projekt egzakt módon ütemezhető, úgymint:

  • Bontás
  • Ranolder szárny teljes felújítása és bővítése, Erzsébet szárny átalakítása és bővítése
  • Zsibongótér építése
  • Kollégiumi tömb építése
  • Sörház műemlék épületének teljes rekonstrukciója
  • Uszoda építése
  • Multifunkciós tornacsarnok építése

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.