Épülettervek/Tervpályázat

Értékmentés, rendteremtés, visszafogottság – A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

1/15

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

?>
A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán
?>
A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán
?>
A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán
?>
A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán
?>
A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán
?>
A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán
?>
A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán
?>
A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán
?>
A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán
?>
A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán
?>
A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán
?>
A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán
?>
A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán
?>
A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán
?>
A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán
1/15

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

Értékmentés, rendteremtés, visszafogottság – A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán
Épülettervek/Tervpályázat

Értékmentés, rendteremtés, visszafogottság – A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

2023.08.04. 08:22

Projektinfó

Ranolder oktatási, kulturális és sportközpont tervpályázat

URL:
DVM Group Kft.

Tervezés éve:
2023

Stáblista

Építészet és generál tervezés: DVM Group Kft.

Vezető tervező: Berecz Dániel
Projektvezető építészek: Ferenczi Huba, Mattyasovszky-Zsolnay Mihály
Építész tervezők: Bocska Beáta, György Bettina, Lukátsi Marcell, Hoffmann Franciska

Fenntarthatóság: DVM Group Kft.
Hornok Edina, Majnovics Zoltán

Épületgépészet: Csöppenszky Gábor

Tájépítészet: 4D Tájépítész Iroda Kft.
Balogh Andrea, László Eszter

Letölthető dokumentumok:

A katolikus oktatási alapelvekből kiindulva a DVM Group építészei három tervezési elvet fogalmaztak meg, melyek mentén a meglévő épületeket és az új funkciókat egy egységes rendszerbe tudták foglalni úgy, hogy az újonnan kialakított részek a terepszint alá kerülnek, az építészeti koncepciót így a meglévő épületek, a közöttük lévő zöldfelületek és az alattuk elhelyezett funkcióegyüttes egésze adja.

 

Tervezési alapgondolat, összefoglaló

A tervezési terület adottságai egészen egyedülállóak annak köszönhetően, hogy egy meglévő iskola intézmény lesz bővítve egy olyan területtel, ahol meglévő Sörház épületek állnak, egyik oldalán értékes fás parkkal, a másik oldalán pedig izgalmas terekkel rendelkező pincerendszerrel. Az új tervezendő funkciók (kollégium, uszoda, tornacsarnok) elhelyezése olyan kérdések megválaszolása nyomán kezdhető meg, amelyek a teljes összevont telek felhasználását determinálja.

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán
1/15
A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

Értékmentés, rendteremtés és visszafogottság

A tervezési szándékunkat ezen három alapelv mentén határoztuk meg. Úgy véljük, hogy ez a három alapelv a katolikus egyházi oktatás szellemiségével és 5 alapelvével – Szép, Jó, Szent, Igaz, Tudás tökéletes összhangban van.

Első alapelv az Értékmentés: Egyrészt a telken látható épületállomány értékeit kívánjuk megtartani és megőrizni. Ez azt jelenti, hogy az eredeti épületrészekről a későbbi hozzáépítéseket bontjuk csak el, ezáltal az értéket képviselő épületrészek felszabadulnak, a korábbi homlokzataik korhűen helyreállíthatóak. Így kiemelésre kerül az épített örökség eredeti karaktere, melyek Keszthely Város identitásához már hozzánőttek. A meglévő épületek ezen szellemiség eredményeképp nem lesznek elbontva, hanem olyan funkciókat kapnak, amiket az új iskola intézménye használ és élettel tölt meg még hosszú ideig.

A másik alapelv a Rendteremtés. Mind az összevonandó telkek szintkülönbségei, mind az épületállomány heterogenitása igényli ezt, hiszen a meglévő épületek különböző korokban különböző funkcióval épültek erre a területre. Új épületek építésével egy újabb kor lenyomata kerül erre a telekre, mely pont ezt a túlzott sokszínűséget növelné. A rend teremtése alatt egyaránt értjük a különböző épületek építészeti arculatának összehangolását, az épületek és az udvarok különböző szinten elhelyezkedő funkcionális rendjét.

A Visszafogottság melletti döntés során az új funkciók számára tervezendő új épületek kialakítása a legfontosabb. A kollégium számára nem terveztünk új épületet, hanem a meglévő Sörház épület áttervezésével alakítottunk ki olyan kollégiumot, amely hasznosítani tudja ezt az ikonikus épületet. Az uszoda és tornacsarnok épületét pedig a terepszint alá illesztettük. Ennek eredményeképp a tervezett új funkciókkal nem vettünk el iskolaudvart a gyerekektől, hanem új udvar- és zöldfelületeket hoztunk létre a tervezett épületek tetején. Ez azért fontos, mert a jelenlegi 170 fős diákcsoport számára meglévő udvarokhoz képest a tervezett 320 fős diáklétszámhoz biztosan több udvar létesítésére van szükség.

Megítélésünk szerint a tornacsarnok, uszoda és kollégium számára teljesen új, terepszintből kiemelkedő épületekben való elhelyezése túlzott beépítettséget és az udvarok nagymértékű csökkentését eredményezné.

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán
3/15
A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

Használat

A teljes terület a terveink szerint teljes mértékben az iskola intézményi területe, amely leginkább a tanulók számára használható és lezárható. Időszakosan a városlakók számára is megnyitható a Deák Ferenc utca felőli udvar, ahol a közösségi kulturális funkciók számára megnyitott pincerendszer megnyílik, valamint a sportcsarnokot és az uszodát érhetik el az iskolai megközelítéstől jól elkülönített módon.

Ezáltal a városlakók is használhatnak bizonyos területeket, alapvetően azonban a jelentősen megnövekedett iskola kap a növekedés arányának megfelelően nagyobb udvarokat.

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán
5/15
A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

Területalakítási és építészeti koncepció

A meglévő épületek megőrzése esetén az új funkciókkal a telek könnyedén túlépített lehet. Ez egyrészt a meglévő épületek karakterét gyengítené, másrészt az udvar területeit csökkenti, melyeket a tanulók használhatnak. Elsődleges szempont volt az iskola kisvárosias jellegének megőrzése, melynek kulcsa a sok udvarkapcsolat és új zöldfelületek kialakítása.

Ennek következtében az építészeti koncepció az, hogy a meglévő épületeket az utólagos hozzáépítésektől megszabadítva tartsuk meg, erősítsük meg a karakterüket. Az új épületeket pedig a terepszint alatt helyezzük el zöldtetős kialakítással.

Így az építészeti koncepciót a meglévő épületek, a közöttük lévő zöldfelületek és az alattuk elhelyezett funkcióegyüttes adja.

Olyan épített környezetet terveztünk, ahol a földfelszín felett a történeti épületek érvényesülnek sokszínű zöld környezetben, ahol az udvarokon sok növény, pihenési, sportolási és oktatási lehetőség adott. A régi és az új épületek nem konkurálnak, az új beépítés környezethez való igazodásának kérdése fel sem merül.

A föld alatti világ pedig izgalmas tereket ad, fentről jövő fényekkel bevilágítva. Az újonnan épített föld alatti funkciók izgalmasan kapcsolódnak a meglévő pincerendszerhez. A meglévő pincéket összefűzött terekként alakítottuk ki úgy, hogy kültéri olaszlépcsőn keresztül kívülről is meg lehet közelíteni őket. Funkcionálisan a kollégium oktatási és kulturális tereit helyeztük ide, melyeket el lehet érni a kollégium felőli lépcsőházon keresztül is.

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán
8/15
A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

A meglévő épületek az új egyesített telken belül két koordinátarendszerben helyezkednek el: a Ranolder- és Erzsébet-szárnyak a Kossuth utcára merőlegesen, a Reischl-Sörház pedig a Deák Ferenc utca és Sörház utca majdnem merőleges tengelyeit követi. A tervezett hozzáépítéseinkkel az épületek nem kívánnak részt venni ebben a hierarchiában, csak a tájépítészeti elemekben, lépcsők vonalával reagálunk ezekre az erővonalakra. Új terepszintből kiálló épülettel se nem adunk hozzá, se nem veszünk el a már kialakult épített környezet karakteréből, pusztán a körülöttük kialakított zöldfelülettel emeljük magasabb minőségű környezetbe.

Az Erzsébet-szárny és a sörház épülete a funkcionális bővítési igények miatt emeletráépítéssel jár. A ráépítés egy homogén anyagú, egyszerű megformálású felépítmény. Magastetős kialakításukkal illeszkedik a meglévő épületek tetőformájához. A két épület funkcionális különbségét a tetők hajlásszöge és megformálási módja különböztetni meg.

A rend megteremtése fontos az épületek tömegformálásánál és külső anyaghasználatánál egyaránt.

Tekintettel arra, hogy az iskola meglévő szárnya és a sörház épületei már így is kellő sokszínűséget biztosítanak a területen, az új szárnyaknak mindenképpen visszafogott arculatot terveztünk. A meglévő épületek és a kortárs ráépítés így világosan elválik egymástól.

A meglévő épületek egységes vakolt felületeket kapnak és mindenhol egységes kiselemes tetőfedést.

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán
10/15
A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

Gazdaságosság, környezettudatos filozófia

A gazdaságosság a tervezés rendkívül sok rétegében megjelenhet, igyekeztünk a legtöbb aspektusát beépíteni a terveinkbe. A gazdaságosság jelen van akkor, amikor az elbontott meglévő épületek mennyiségét minimálisan szeretnénk tartani, a meglévő épületeket pedig elbontás helyett felhasználni, szükség esetén bővíteni. Ezáltal az újonnan épített négyzetméterek számát is alacsonyan lehet tartani.

A gazdaságosság elve kell, hogy kiterjedjen a későbbi üzemeltetési fázisra is. Ez jelenti a funkciók átgondoltságát, bizonyos funkciók összevonását, hiszen több épület esetén össze lehet vonni bejáratokat, gépészeti rendszereket, technikai helyiségeket, hogy kisebb személyzettel és kevesebb energiával lehessen működtetni az intézményegyüttest.

Környezettudatos filozófia

A gazdaságosság szorosan összefügg a környezettudatos gondolkodással.

A fent leírt alapelvek nyomán a meglévő épületek bontását minimalizáltuk, a meglévő értékek megőrzésre és felhasználásra kerülnek, emellett pedig több udvar és zöldfelület jön létre. Ezek alappillérei a ma már megkerülhetetlen környezettudatos gondolkodásnak. A fenntarthatósági elvek a tervezés minden mélységében jelen vannak a pályázati anyagunkban, melyek a műszaki leírásban részletesen olvashatóak.

Az új épülettömegeket 100%-ban föld alá helyezzük. Ez nemcsak sokkal több zöldfelületet jelent az iskola számára, hanem hőtechnikailag is optimális, hiszen nagyságrendekkel kevesebb lehűlő felület lesz így az épületeken, amely a hűtési és fűtési igényeket minimalizálja. Ezáltal kevesebb hűtő-fűtő berendezésre lesz szükség és azok alacsonyabb üzemeltetési költségen működhetnek. Csökkentett üvegfelületek, kisebb hőveszteség.

A zöldtető jó hőszigetelő képességgel rendelkezik, valamint az esővízmegtartó és visszapárologtató képességének köszönhetően csökkenti a hőszigethatást.

Meglévő kémény hasznosításával lehetőség nyílik a természetes szellőzésre.

A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán
12/15
A DVM Group második díjas terve a Ranolder-iskola pályázatán

Tájépítészeti koncepció bemutatása

A tájépítészeti program kialakításánál elsődleges szempont volt az iskola részére szabadtéri közösségi területek kialakítása, valamint a kollégiumban lakó hallgatók számára minőségi szabadidős és pihenőterületek létrehozása. A területen kialakított, közparkként is funkcionáló térrész létrehozásánál cél volt, hogy a tanulókon és a tanárokon kívül az udvar a látogatók számára is kikapcsolódást nyújtson.

A koncepció alapját az ősi szimbólum, a ’kör’ adja, jelentése folytonosság, végtelen egység és örökkévalóság. A kör és az arra szerkesztett íves útvonalhálózat a kert szerkezeti alapja, amely az egyes épületek és kertrészek egymással való összekötését ill. lehatárolását segíti elő. Így a kertrészek ugyan az épületek és az eltérő funkciók miatt egymástól elkülönítve helyezkednek el, megjelenésükben és növényhasználatukban összefüggő képet adnak.

A kerti funkciók elhelyezésénél figyelembe vettük az eltérő felhasználói csoportokat és a használat gyakoriságát. Ezek alapján az elhelyezett funkciók öt területegységre különíthetők el. A főbejárat előtti zöldfelületre, a földszinti aula feletti zöldtetőre, a pincék és a medence épülete feletti zöldtetőre, valamint az alsó- és felsőtagozatos diákok számára kialakított kertrészekre. Az egyes térrészeket az iskola öt alapértékre épülő pedagógiai programjának tárgykörébe helyeztük, amely értékek a szent, az igaz, a tudás, a szép és a jó. Ezen értékek a kert egy-egy térrészét szimbolizálják, szobrok, leíró táblák és funkciók elhelyezésének segítségével.

DVM Group

Szerk.: Hulesch Máté

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.