Épülettervek/Középület

"Rögtön jövök" pályázat eredménye

1/9

11-es pályamű

19-es pályamű

30-as pályamű

35-ös pályamű

46-os pályamű

60-as pályamű

61-es pályamű

64-es pályamű

72-es pályamű

?>
11-es pályamű
?>
19-es pályamű
?>
30-as pályamű
?>
35-ös pályamű
?>
46-os pályamű
?>
60-as pályamű
?>
61-es pályamű
?>
64-es pályamű
?>
72-es pályamű
1/9

11-es pályamű

19-es pályamű

30-as pályamű

35-ös pályamű

46-os pályamű

60-as pályamű

61-es pályamű

64-es pályamű

72-es pályamű

Épülettervek/Középület

"Rögtön jövök" pályázat eredménye

2013.05.29. 14:28

A pályázat célja volt, hogy Budapest egyik, napjainkra szembetűnő problémájára, a földszinti üzlethelyiségek kiüresedési folyamatára és a folyamat állandósulására felhívja a figyelmet, továbbá a probléma kezelésére olyan innovatív és újító megoldásokat találjon, melyek egyrészt magában foglalják a fővárosi városképben megjelenő üres üzletek és kirakatok egységes elvek alapján történő kezelésének újragondolását, másrészt pozitív hatást gyakoroljanak a kedvezőtlen helyi társadalmi és gazdasági folyamatokra.

Az ötletpályázatra beérkezett pályaművek száma és minősége alapján a Bíráló Bizottság eredményesnek és sikeresnek ítélte a pályázatot, hiszen a pályázatra 105 pályamű érkezett be, melyek most a kiállításon megtekinthetőek.

A Bíráló Bizottság a pályamunkákat a bírálati szempontok alapján értékelte. Fontos volt a problémára adott komplex és innovatív válasz, az adaptálhatóság és illeszkedés, továbbá a gazdaságosság és a megvalósíthatóság mellett a fővárosi szabályozásban való alkalmazhatóság lehetősége. A pályaművekben láthatóan nagy hangsúlyt kaptak a figyelemfelkeltő kirakati installációk, a korszerű, innovatív ötletek és az városi utca élhető, emberléptékű és fenntartható kialakítására való törekvés.

11-es pályamű
1/9
11-es pályamű

A pályázatra két kategóriában lehetett pályamunkát benyújtani. Az „A" programrészben grafikai tervezési feladatként a teljes főváros területén futó, kiüresedett üzlethelyiségeket gyűjtő (tervezett) online adatbázis kezdőlapjának grafikai tervére és logójának megtervezésére vártuk a válaszokat.

A pályázat másik feladataként a „B" program keretében a használaton kívüli üzlethelyiségek kirakatában elhelyezhető „okos" installáció/alkotás létrehozása volt a cél. Az installáció/alkotás célja, hogy a későbbiekben az üres kirakatok esztétikusabbá tétele akár egységes elvek alapján történhessen.

A Kiíró a pályázat keretében az üres helyiségek városképi látványának javítására kereste az olyan innovatív megoldásokat, melyek az utcakép esztétikai kialakítása, rendezettsége és tisztántarthatósága mellett a helyi társadalmi és gazdasági folyamatokra is pozitív hatást gyakorolhatnak, emellett figyelemfelkeltőek és elgondolkodtatóak, az ötletpályázatot követő „használatuk" során adott esetben az utca újbóli felértékelődéséhez vezethetnek. A pályázók nagy része értette a komplex problémafelvetésre adandó sokrétű válasz szükségességét, így sok esetben egy pályázó csapattól a logó és az installáció kategóriákban egy gondolatmenetre vagy ötletre felfűzött, összetett pályamunkák érkeztek.

35-ös pályamű
4/9
35-ös pályamű

A Bíráló Bizottság tagjai

 • Böszörményi-Nagy Gergely // Design Terminál, stratégiai igazgató
 • Finta Sándor // Főpolgármesteri Hivatal, Városépítési Főosztály, főépítész, főosztályvezető
 • Kopek Gábor // Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, rektor
 • Landwehr Klára // Király Utca Design Utca Klaszter
 • Majoros Zita // Printa Designbolt ügyvezetője, tervezőgrafikus
 • Polyák Levente // Kortárs Építészeti Központ, urbanista
 • Potsubay Dóra // Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Ipari tagozat elnöke
 • Sugár János // Magyar Képzőművészeti Egyetem, Intermédia Tanszék, egyetemi tanár
 • Ughy Attila // Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok, fővárosi képviselő

Díjazás

Az ötletek díjazására és a felhasználási jogok megvételére bruttó 1,5 millió Ft állt rendelkezésre, melyből

„A" program díjazása 300 ezer Ft
„B" program díjazására rendelkezésre álló keretösszeg 1,2 millió Ft

A pályázat díjazására szánt 1,5 millió forintos keretből a Bíráló Bizottság döntése szerint a „B programra" szánt 1,2 millió forintos keret kerül kiosztásra, mivel az „A" és a „B" programra kiírt programra egy győztes pályázatnak sikerült komplex választ találnia.

Így a Bíráló Bizottság döntése szerint, egy kiemelt győztes került kiválasztásra, aki pályázatával 800 ezer forint értékű díjat nyer.

A kiemelkedő pályaműveket és ötleteket 50 ezer forint értékű megvételben részesíti a Bíráló Bizottság.

46-os pályamű
5/9
46-os pályamű

8 darab pályamunka került ilyen módon a megvételek közé. 

Megvétel 50 000 Ft értékben

 • 11. pályamű - Keller Ferenc

Az egyetlen olyan pályamű, aki bemegy a térbe, hangsúlyozza, hogy milyen a belső tér, annak kialakíthatósága. Szellemes a leguruló függönymotívum és hófogóháló használata.

 • 19. pályamű - Dolmány Rita - Halász Kitti

„Ötletgyár" című pályaművével közösségi szempontokat hozott be a pályamunkába, ahol a környékbeli lakosság, használók segítenék a helyiség új funkciójának kialakítását. Innovatív közösségi szemlélet miatt emelte ki a Bíráló Bizottság.

 • 30. pályamű - Tóth Dávid - Radulescu Andrei - Varga János (Mák Munkacsoport)

’Nyitni’ című pályázattal és a Szabó Lőrinc Nyitnikék című művére való utalással ötletes logót alkotottak a pályamű szerzői, melyet ötletessége és érthető mivolta miatt emelt ki a Bizottság.

 • 35. pályamű - Baráth Réka - Michal Ryjak - Vörös Nikolett - Fesler Péter

A „Te helyed"című pályázat szépen felépített és végiggondolt munka egészen a logo-tól a web design-ig, megragadta a pályázat lényegét és arra reagált. A mai gazdasági helyzetre fókuszált, céltudatosan megszólítja és az internetes felületre irányítja a célközönséget. Egyértelmű, lényegre törő válasz miatt emelte ki a Bíráló Bizottság.

 • 46. pályamű - Darabos Zsolt - Kelényi Kata - Mészáros Zsuzska - Szabolcs János (E8 Lab Kft.)

A portálra „közösségi palántaházat" tervező pályamunkát az újító ötlet és a közösségteremtő kezdeményezés miatt emelte ki a Bíráló Bizottság.

 • 60. pályamű - Balázs Klára - Újvári Katalin Fanni - Patakfalvi Czirják Ágnes

A „Nr. Location"című attrakció érdekessége, hogy a kreált arculat nemcsak vertikálisan a kirakat síkjában jelenik meg, hanem horizontálisan is kiterjed az úttestre. Egyszerű és világos grafikai megoldás, azonban vitatható, hogy a házszám lényegi információ-e, illetve ha egy utcában több ilyen installáció jelenik meg, kedvező-e a városképi összhatása.

 • 64. pályamű - Pásztor Bence - Pongor Soma - Tarcali Dávid

A pályamű alapgondolata az üres üzlethelyiségek kirakatainak jól megkülönböztető CMYK színkódokkal történő kategorizálása az aktuális helyzetüktől függően. Az egyszerűségre való törekvés kiemelendő.

 • 72. pályamű - FRISS csapat - Bor Benjamin - Bajusz Adrián

A „Kilakat" című pályaműben érdekes elképzelés, hogy a kirakatba feszített, nyomtatott molinó modellezi a belső teret, feltárhatja az üzlethelyiség adottságait, kreativitásra sarkallja az utca emberét annak hasznosíthatósága szempontjából.

 • 1. díj 800 000 Ft értékben
  61. sz. pályamű - Krucsai Péter - Kehrer F. Ádám

A mű alapgondolata a kirakatokba kihelyezett plakát sablonok segítségével sikeres magyar startup cégek/vállalkozások történeteinek megjelenítése. Az ösztönzőleg ható plakátok ezen kívül tartalmaznák az adott üzlethelyiség paramétereit és egyéb fontosabb információkat (elérhetőség) is. Ez az egységes arculat tetszőleges mennyiségű üzlethelyiségben különböző, egyedi tartalmakkal bárhol megismételhető.

A pályamű reflektál a jelenlegi helyzetre, hogy manapság kevés a vállalkozó fiatal, miközben vannak ismeretlen magyar hősök, akiknek támogatása a továbbiakban is a város feladata. A plakátokon bemutatott ismertté vált startup cégek sikertörténetei motiváló hatással lennének a vállalkozói kedvre és várhatóan ösztönözné a fiatalságot.

61-es pályamű
7/9
61-es pályamű

A plakátokon szereplő logo, messziről felismerhető, egyedi, karakteres, de formailag letisztult képe (szoba nyitott ajtóval, benne a négyzetméter megjelölésével) szimbolizálja, hogy az üzlethelyiség kiadó. Így a plakátok méltán figyelemfelkeltőek, informatívak, elgondolkodtatóak, ezáltal bevonják az utca emberét a probléma megoldásába. A részvétel, amelyet a plakát befogadása jelent, egyben elköteleződést is eredményezhet a probléma megoldása mellett. Az üres üzletekben bemutatott vállalkozások alkalmasak lennének arra, hogy bemutassák a probléma gyökerét és egyben annak megoldását is előrevetítsék.

A nyertes pályamű pozitív kezdeményezés, mely kisebb-nagyobb finomhangolásokkal egy olyan komplex gazdaságélénkítő folyamatnak képezhetné a stabil alapját, mely egyrészt releváns válasz a hazai alacsony vállalkozói kedv kérdésére, másrészt pedig támogatást is jelentene a fiatal vállalkozók számára.

A díjazottak tablói a csatolmányban láthatók.

A pályázat facebook oldala ide kattintva elérhető.

 

Vélemények (3)
EMA
2013.06.11.
13:10

Irtam egy cikket ebben a témában, mert nagyon a bögyömben van...

EMA
2013.06.02.
21:33

És ezzel a pályázattal megoldották a problémát?

Szerintem - nem. Távolról sem, de mondhatni szép seggtapasz került rá... a dolog lényegét nem érintve. Készült olyan, átfogó felmérés, hogy az a ménkű sok üzlet tulajdonosa miért nem adja ki az üzletet, mely utcákban, mekkora a kiadatlan üzlethelyiségek mérete, és milyen árat szeretne kapni a tulajdonos, hogy mégsem sikerül kiadni, és igy tovább... a kiadatlan üzletek tömegének gazdasági okai vannak, nem esztétikai - talán azzal kellene foglalkozni, ha egyáltalán van olyan szándék, hogy ezt a problémát valaha megoldják.

Pákozdi Imre
2013.06.03.
05:59

@EMA: Egyetértek EMÁ-val, nem bántva a pályázókat. A kis boltok tönkremenetele és ezáltal az utcakép ellehetetlenülése nem portálszépítési kérdés. A hatos villamos ablakán kibámulva bárki készíthet hozzávetőleges statisztikát a folyamat előrehaladásáról: a Blaha és az Üllői út között, a páratlan oldalon (ez a Duna felőli, a belső oldal) kb. egy évvel ezelőtt minden nyolcadik, ma már minden ötödik kis üzlet kiadó/eladó. A baj a plázaőrülettel indult, majd a több hullámban bekövetkezett gazdasági visszaeséssel tetőzött. Konkrétan, a Kossuth Lajos utca és a Rákóczi út, a jelenlegi városvezetői gondolkodás továbbélésével menthetetlen. Vagy a föld alá nyomjuk az átmenő forgalmat, vagy eltereljük, de még a BAH csomópontnál és a Duna partokon. Ami most folyik, az sz@rkenés, milliárdokért. Hasonlóan a gyalogos aluljárók eljelentéktelenítéséhez: a gépjármű-forgalmat lassító álmegoldás a felszíni zebrák újbóli kijelölése, ahelyett, hogy mozgólépcsőkkel látnák el az aluljárókat és biztosítanák a rendet.

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Szenes-ház // Egy hely + Építészfórum

2023.08.30. 14:19
5:54

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Nézőpontok/Történet

A Margitsziget fái // Építészfórum + Egy hely

2023.08.20. 18:53
9:32

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk