Nézőpontok/Tanulmány

Szabályozott szabályozatlanság – Hullámterek objektumai a tájban

1/12

Hoover-gát – Az építkezés 1934. február 24-én ©public domain

Dnyeperi vízerőmű – Az építkezés 1930 körül ©public domain

Sajfoki szivattyútelep, Tiszasüly, 2021. ©Nagy Mercédesz Erika

Sajfoki szivattyútelep, Tiszasüly, 2021. ©Nagy Mercédesz Erika

Sajfoki szivattyútelep, Tiszasüly, 2021. ©Nagy Mercédesz Erika

Az eddig feltérképezett magyarországi szivattyúházak. ©Nagy Mercédesz Erika

Az eddig feltérképezett magyarországi szivattyúházak. ©Nagy Mercédesz Erika

Illusztráció. ©Nagy Mercédesz Erika

Skjern folyó az 1960-as években történt szabályozást követően és az 1987-2002 közötti helyreállítás után, ©Johansen Skovsted Arkitekter

A három szivattyúház az átalakítás után – Johansen Skovsted Arkitekter, 2015, Ringkøbing-Skjern, Dánia ©Johansen Skovsted Arkitekter

A három szivattyúház az átalakítás után – Johansen Skovsted Arkitekter, 2015, Ringkøbing-Skjern, Dánia ©Johansen Skovsted Arkitekter

A három szivattyúház az átalakítás után – Johansen Skovsted Arkitekter, 2015, Ringkøbing-Skjern, Dánia ©Johansen Skovsted Arkitekter

?>
Hoover-gát – Az építkezés 1934. február 24-én ©public domain
?>
Dnyeperi vízerőmű – Az építkezés 1930 körül ©public domain
?>
Sajfoki szivattyútelep, Tiszasüly, 2021. ©Nagy Mercédesz Erika
?>
Sajfoki szivattyútelep, Tiszasüly, 2021. ©Nagy Mercédesz Erika
?>
Sajfoki szivattyútelep, Tiszasüly, 2021. ©Nagy Mercédesz Erika
?>
Az eddig feltérképezett magyarországi szivattyúházak. ©Nagy Mercédesz Erika
?>
Az eddig feltérképezett magyarországi szivattyúházak. ©Nagy Mercédesz Erika
?>
Illusztráció. ©Nagy Mercédesz Erika
?>
Skjern folyó az 1960-as években történt szabályozást követően  és az 1987-2002 közötti helyreállítás után, ©Johansen Skovsted Arkitekter
?>
A három szivattyúház az átalakítás után – Johansen Skovsted Arkitekter,  2015, Ringkøbing-Skjern, Dánia ©Johansen Skovsted Arkitekter
?>
A három szivattyúház az átalakítás után – Johansen Skovsted Arkitekter,  2015, Ringkøbing-Skjern, Dánia ©Johansen Skovsted Arkitekter
?>
A három szivattyúház az átalakítás után – Johansen Skovsted Arkitekter,  2015, Ringkøbing-Skjern, Dánia ©Johansen Skovsted Arkitekter
1/12

Hoover-gát – Az építkezés 1934. február 24-én ©public domain

Dnyeperi vízerőmű – Az építkezés 1930 körül ©public domain

Sajfoki szivattyútelep, Tiszasüly, 2021. ©Nagy Mercédesz Erika

Sajfoki szivattyútelep, Tiszasüly, 2021. ©Nagy Mercédesz Erika

Sajfoki szivattyútelep, Tiszasüly, 2021. ©Nagy Mercédesz Erika

Az eddig feltérképezett magyarországi szivattyúházak. ©Nagy Mercédesz Erika

Az eddig feltérképezett magyarországi szivattyúházak. ©Nagy Mercédesz Erika

Illusztráció. ©Nagy Mercédesz Erika

Skjern folyó az 1960-as években történt szabályozást követően és az 1987-2002 közötti helyreállítás után, ©Johansen Skovsted Arkitekter

A három szivattyúház az átalakítás után – Johansen Skovsted Arkitekter, 2015, Ringkøbing-Skjern, Dánia ©Johansen Skovsted Arkitekter

A három szivattyúház az átalakítás után – Johansen Skovsted Arkitekter, 2015, Ringkøbing-Skjern, Dánia ©Johansen Skovsted Arkitekter

A három szivattyúház az átalakítás után – Johansen Skovsted Arkitekter, 2015, Ringkøbing-Skjern, Dánia ©Johansen Skovsted Arkitekter

Szabályozott szabályozatlanság – Hullámterek objektumai a tájban
Nézőpontok/Tanulmány

Szabályozott szabályozatlanság – Hullámterek objektumai a tájban

2023.01.25. 07:36

Nagy Mercédesz a BME Építőművészeti Doktori Iskolájában, a Középülettervezési Tanszék doktoranduszaként végzett kutatása a 19. századi folyószabályozások épített örökségével foglalkozik. Az elmúlt százötven év radikális tájalakításának fényében többek között azt vizsgálja, hogy milyen módjai lehetnek a mára használaton kívül álló vízgazdálkodási infrastruktúra revitalizációjának. 

Az emberiség térfoglaló, tájalakító tevékenysége, a természetes vízfolyások szabályozása több ezer éves múltra tekint vissza. Az első emberi civilizációk létrejöttét és fennmaradását alapvetően a víz és annak kontrollálása határozta meg. A természeti erők megzabolázásában szerepet játszó gátak évszázadokig megőrizték jelentőségüket. Az 1750-es évektől – az ipari forradalom idején – a tudományos és mérnöki tevékenység fejlődése soha nem látott méretű gátak létrehozását eredményezte. Az 1900-as évek elején már évente legalább harminc gát épült meg, és ez a szám az 1950-es évekre évi kétszázötvenre emelkedett világszerte.

Hoover-gát – Az építkezés 1934. február 24-én ©public domain
1/12
Hoover-gát – Az építkezés 1934. február 24-én ©public domain

A nagyléptékű mérnöki szerkezetek jól szemléltetik, hogy a folyók és folyamok időszaki áradásait csak bonyolult és igen drága védművekkel lehet ténylegesen kordában tartani. Ugyanakkor Matthew Tucker[1] az antropocén kor természetes vízfolyásokra gyakorolt tájalakító tevékenységét a következőképpen jellemezte: „Ami egykor a tavak, vizes élőhelyek és folyók mozaikjain keresztül volt összekötve, az ma már az ember által mesterségesen létrehozott vízszabályozási infrastruktúrák által a víz kivonására, elvezetésére, visszatartására és továbbítására szolgáló hiperobjektumként értelmezhető."[2] Az elmúlt két évszázad során létrehozott tájformáló tevékenységeknek köszönhetően a folyóvizek mozgását túlnyomórészt már nem az éghajlat és a geomorfológia szabályozza, hanem a kollektív társadalmi-kulturális értékek, valamint a hidrológiai tevékenységet együttesen befolyásoló politikai és gazdasági eszközök.

Az ipari forradalom során Magyarországon is jelentős folyószabályozás formálta át az alföldi táj egykori lápos, mocsaras karakterét. A mára javarészt monokultúrás mezőgazdasági táblákkal tűzdelt, mozaikos puszta és az Alföldet átszelő, eredeti hosszához képest kétharmadára csökkentett Tisza a 19. századi lecsapolások és árvízvédelmi beavatkozások eredménye. A korábban időszakosan vagy állandóan víz borította vidékek váltak teljesen ármentessé és megtelepedésre alkalmassá. Az árvízszint – szabályozási munkáknak köszönhető – általános emelkedése miatt magas befogadói vízállásnál csak szivattyútelep építésével lehetett elvezetni a káros belvizeket. A 19-20. század fordulójára a Tisza völgyében az árvédelmi töltések és a nagyobb belvízlevezető csatornák találkozásánál már több mint ötven helyen megjelent a folyópartok jellegzetes építménye, a magas téglakéményű, gőzüzemű szivattyútelep.[3]

Sajfoki szivattyútelep, Tiszasüly, 2021. ©Nagy Mercédesz Erika
4/12
Sajfoki szivattyútelep, Tiszasüly, 2021. ©Nagy Mercédesz Erika

A maga idejében az innováció és a fejlődés szimbólumát jelentő épületállomány gőzüzemű technológiáját túlnyomórészt már az 1960-as évekre felváltották az elektromos gépek, a meglévő, karakteres, egy- vagy kétkéményes épületállományt fokozatosan bezárták. Az eredeti funkciójuk megszűnésével a még fennmaradt objektumok legtöbbje mára ipari műemlék.

Az egykor áldásosnak tartott árvízvédelmi beavatkozások során lecsökkenő hullámárterek a 21. század környezeti problémáival összefüggésben továbbra is folyamatos kihívást jelentenek. A vízgazdálkodáshoz köthető problémakör hazánkban is egyre jelentősebb, éppen ezért számos tanulmány és törekvés érvel a vízfolyásaink meg- vagy visszaváltoztatása mellett, eszerint a fenntartható tájhasználat bizonyos mértékben teret kell, hogy biztosítson a folyók természetes vízjárásának.[4]

Az eddig feltérképezett magyarországi szivattyúházak. ©Nagy Mercédesz Erika
7/12
Az eddig feltérképezett magyarországi szivattyúházak. ©Nagy Mercédesz Erika

Ezzel összefüggésben a következő (táj)építészeti kérdések merülhetnek fel: Milyen következményei vannak napjainkban az elmúlt százötven év radikális tájalakításának? Vajon a mai kor kihívásaival szemben hogyan tehető fenntarthatóvá a több mint százéves rendszer? Az egykor tisztán gazdasági érdekeket kiszolgáló, mára használaton kívül álló épületállomány hogyan működhetne újra a jövőben? Hasznosításának lehet-e katalizátora egy fenntarthatóbb vízgazdálkodási mód kialakítása, a folyók vízjárásának meg- vagy visszaszabályozása? Milyen összefüggésben van a megváltozó tájhasználattal az épített örökség jövője?

A folyószabályozásokhoz kötődő, tájba illeszkedő hazai épített örökség egyedülálló, a szivattyúház épülettípusa pedig különböző városi helyzetekben is megtalálható, hiszen a települési vízellátás biztosításában már az ipari forradalom kezdetétől a szénfűtésű gőzgépek alkalmazása óta fontos szereppel bír.[5] Az ilyen jellegű ipari épületek újrahasznosítási kísérletei rendkívül változatosak, ezekből az utóbbi időben az irodaháztól kezdve a közösségi funkciókon át számos szállásépület és magánberuházás is készült. Azonban a kutatás során kifejezetten a természeti és megművelt tájjal összefüggésben létrehozott objektumokra fókuszáltam, hiszen ezeknél nehezen képzelhető el olyan funkcióváltás, ami egy városi környezetben álló épületnél jól működik.

A három szivattyúház az átalakítás után – Johansen Skovsted Arkitekter,  2015, Ringkøbing-Skjern, Dánia ©Johansen Skovsted Arkitekter
11/12
A három szivattyúház az átalakítás után – Johansen Skovsted Arkitekter, 2015, Ringkøbing-Skjern, Dánia ©Johansen Skovsted Arkitekter

Az elmúlt tíz évben Észak-Európában létrehozott, működőképes modellek közül a dániai Skjern folyó három szivattyúházát emelném ki. A 2002-es folyómeder-helyreállítás eredményeként egy évtized alatt újraéledt természeti terület vonzó turisztikai célponttá vált. Ezzel egyidőben a három, 1960-as években épült szivattyúépület hasznosításának kérdésköre is előtérbe került. A különböző méretű és formájú, a ’60-as évek építészeti szellemiségét jól tükröző, a tájban robosztus beton kubusként megjelenő ipari épületek felújítása és átalakítása a dán Johansen Skovsted Arkitekter stúdió tervei alapján valósult meg 2015-ben.[6]

A három szivattyútelep föld feletti részének újragondolásával és kiegészítésével kiállítási tereket, a homlokzat több helyen történő megnyitásával beltéri és kültéri kilátópontokat hoztak létre. A projekt jól példázza, hogy a „negatív építészeti örökség" – ahogyan a Johansen Skovsted Arkitekter építészei hivatkoznak rá – átalakulása célzott módon közvetítheti, hogy egy elmúlt kor tájformálása visszafordítható, az épített örökség továbbírható a kortárs átértelmezés során, valamint új, kiegészítő funkciók segítségével.

A három szivattyúház az átalakítás után – Johansen Skovsted Arkitekter,  2015, Ringkøbing-Skjern, Dánia ©Johansen Skovsted Arkitekter
12/12
A három szivattyúház az átalakítás után – Johansen Skovsted Arkitekter, 2015, Ringkøbing-Skjern, Dánia ©Johansen Skovsted Arkitekter

Magyarországon ezek az épületek régen a mocsaras, belvizes területek lecsapolásában vettek részt. Két világ határán álltak a megművelt és a természeti tájat elválasztó töltések mentén. Most, hogy technológiájuk elavult, üresen állnak a tájban, mint saját maguk „emlékművei".

A szivattyúházakat az Országos Vízügyi Főigazgatóság gondozza, többségük használaton kívül van és kizárólag előzetes időpontegyeztetéssel látogatható, miközben nemcsak funkcionális, kulturális és téri, hanem elhelyezkedésük miatt egyfajta természeti-táji tartalékkal is rendelkeznek. A töltések ugyanis különleges határhelyzetet képeznek az ember által megművelt és a természetes ártéri tájkarakter között, részben ennek is köszönhető, hogy mára legtöbbjük mentén túra- és biciklis útvonalak találhatók.

Az eddig feltérképezett magyarországi szivattyúházak. ©Nagy Mercédesz Erika
6/12
Az eddig feltérképezett magyarországi szivattyúházak. ©Nagy Mercédesz Erika

A Duna mellett, a Gemenci erdő környezetében található Lankóci szivattyútelep például kiállítóhelyként működik és az országos Kéktúra egyik pecsételő állomása, de a Körös mentén is több ilyen pont lelhető fel. Ezekben az épületekben általában a régi gépek és egy kisebb víztörténeti kiállítás is megnézhető.

Azonban a feltérképezett szivattyúházak közt kivételes, ha valamelyiket többé-kevésbé új tartalommal sikerül megtölteni. Ilyen az 1902-ben épült, Mezőtúron található peresi szivattyúház, mely a Körös-völgyi Természetvédelmi Terület bemutatóházaként funkcionál a Körös Peresi-holtágánál.

A korábban felvetett kérdések relevanciáját a fent bemutatott dán példa támasztja alá, ahol az épített örökség története az újra és jelentősen átalakuló táj miatt íródott tovább. Nem az építészet érdeme a természeti értékeket előtérbe helyező tájhasználat újrafogalmazása, de az épített örökség sorsa csak környezetével szoros összefüggésben, kölcsönhatásban értelmezhető és biztosítható.

Nagy Mercédesz

 

[1] Matthew Tucker a Minnesotai Egyetem Tájépítészeti Tanszékének adjunktusa. Fő kutatási területei az ún. antropocén kor társadalmi-ökológiai narratívái és a lehetséges új kritikai tervezési diskurzusok, valamint gyakorlati megoldások, mégpedig olyan fogalmak nyomán, mint a természet utáni környezetvédelem, a hiperobjektumok, a városi új ökoszisztémák, a gyártott ökológiák vagy épp a tájprotézisek. Bővebben a kutatásról: http://www.professortucker.org/hydrosocial-territories-of-the-anthropocene 
[2] Tucker gondolatai a 2018. 09. 13-15. között tartott Fresh Water: Design thinking for inland water territories című konferencián hangzottak el. Bővebben a konferenciáról: https://sustainability.illinois.edu/events/fresh-water-design-thinking-for-inland-water-territories/
[3] DUNKA Sándor – FEJÉR László – VÁGÁS István: A verítékes honfoglalás. A Tisza szabályozás története. Budapest: Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény, 1996. 137-140.
[4] Hazai folyókhoz kapcsolódó renaturalizációs törekvések: LIFE programme – Legelőtavak, Restoring Europe’s Rivers, Rewilding Europe, JOINTISZA.
[5] SMITH, Danis: Industrial archeology: conversion of pumping stations. in The Architectural Review, 1972. május, 324-328, 324.
[6] A projektről bővebben: https://johansenskovsted.dk/projects/SKJERN-RIVERTransformation-of-three-pump-stationsLocation-Skjern

 

A szöveg a szerző BME Építészmérnöki Kar Építőművészeti Doktori Iskolájában végzett kutatásán alapul (témavezető: Vannay Miklós), amely a Középülettervezési Tanszék Építészet és Emlékezet Stúdiójának keretein belül valósul meg. Az írás edetileg a tanszék 75 éves évfordulójának alkalmából kiadott, Egyben a három című kötetben jelent meg.

 

Szerk.: Winkler Márk

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.