építészet : környezet : innováció

Szoba kilátással

A Clark Ádám térre tervezett szálloda dr. Anthony Gall által bemutatott elvi építési engedélyezési tervét december 10-i ülésén támogatta a tervtanács. Tudósítás és tervek.

Támogatta a Központi Építészeti és Műszaki Tervtanács december 10-i ülésén a Clark Ádám térre tervezett szálloda dr. Anthony Gall által bemutatott elvi építési engedélyezési tervét. Ahhoz, hogy Budapest leghíresebb foghíjtelkének sorsa végre megoldódjon, az érvényes szabályozási tervet is módosítani kell.

Az Ybl-féle Budai Takarékpénztár
A Clark Ádám tér és a Fő utca sarkán lévő üres telken eredetileg egy Ybl Miklós által tervezett neoreneszánsz palota, a Budai Takarékpénztár épülete állt, de ez a második világháborús bombázásokban elpusztult az Alagút bejárata előtti, három oldalról zárt tér szinte összes többi épületével együtt. Csak a Hunyadi János út sarkán álló, íves bérház maradt épen, lecsupaszított homlokzatokkal, és két gangos belső udvarral, amelynek lakói hatvan éve élvezhetik a különleges panorámát. Ehhez az épülethez kell csatlakoznia az új beépítésnek az egyik oldalon, a másikon pedig a Fő utca historizáló házsorának utolsó, tömör tűzfallal záruló tagjához. Sok szó esett már a telek szerencsétlen formájáról, az eredeti szabályos téglalap nagyjából kétötödét ugyanis levágták a Clark Ádám téri körforgalom kialakításakor. A szabálytalan alakú maradéktelek formája egy észak felé némiképp kihegyesedő negyedkörcikkre emlékeztet. Noha a hasonló esetleges telekformák nem ritkák a történelmi városokban, ezúttal egy olyan viszonylag újkeletű képződményről van szó, amelynek végleges építészeti megoldását eddig nem sikerült megtalálni.

Pedig tervek bőven születtek. Az utolsó nyílt, országos tervpályázatot a jelenlegi befektető írta ki két évvel ezelőtt, de azon a zsűri egy olyan extrém építészeti megoldást díjazott, amely éppen a telek legértékesebb adottságát, a páratlan panorámát hagyta kiaknázatlanul. Nem csoda, hogy a tulajdonosnak esze ágában sem volt a nyertes házat megépíteni, és a pályáztatástól is végleg elment a kedve – megfontolandó tanulság a jövőbeli zsűrorok számára, hogy a rangsor felállításakor érdemes az élet szempontjait is figyelembe venni.

A zárt teret már nem lehet visszaállítani
Anthony Gall terve

 

A megbízott tervező, dr. Anthony Gall két éve dolgozik a szálloda elvi engedélyezési tervén, amely a befektető, a kerület, a városlakók és a szomszédok számára egyaránt elfogadható. Aczél Péter I. kerületi főépítész most azt kérte a tervtanácstól, mondjon véleményt az eredményről, és adjon tanácsot a kerületnek, érdemes-e módosítani az érvényes szabályozási tervet. A jelenlegi telekforma ugyanis véglegesnek tekinthető, a teljesen megváltozott környezetben nincs értelme az eredeti utcavonal helyreállításának. A szabályozási tervben szereplő 3,3-as szintterületi mutató gátolja a kis területű telek (676 m2) beépítését. A terv szerint a beépítési mutató 5,5+0,5-re változna.

Kilátás a Várhegyről
Anthony Gall terve

 

Anthony Gall terve a korábbi pályázat legtöbb díjazott alkotásával ellentétben nem birkózik a kialakult furcsa helyzettel, hanem teljes szívvel, ellenérzések nélkül elfogadja a kirajzolódó szabálytalan, íves felületekkel határolt tömegformát. Az így létrejött, legyező alakú hotel száz ablakának háromnegyede a Dunára, maradékuk egy belső udvarra néz. Ez a belső kert a terv egyik rokonszenves gesztusa: egy légteret alkotva összekapcsolódik a szomszéd ház két belső udvarával, nem falazza el a lakókat, hanem amennyire a szűkös adottságok engedik, kárpótolja őket a panoráma elvesztéséért. A szálloda gyalogos főbejárata a Clark Ádám tér tengelyébe kerül, innen nyílik a tágas, kétszintes előcsarnok és a kertre néző társalgó. Az utcafronton étterem és üzlet kapott helyet, a ház legtetején egyedi kialakítású, tetőteraszos panoráma-kávézó. A közös terek nagyvonalúsága üdítő kivétel manapság, akárcsak az egyértelműen megjelölt, méltóságteljes főbejárat. Mindez olyasféle – a helyszín által megkövetelt – rangot ad az épületnek, amely a régi nagyszállók világát idézi.

Homlokzatvázlat, Anthony Gall
Homokzatvázlat, Anthony Gall

Az íves homlokzat esetében láthatólag alapvető követelmény volt az illeszkedés a környező történelmi épületekhez (és a kerületi építéshatóság esztétikai elvárásaihoz). A hagyományos lyukarchitektúra mélyen ülő ablaknyílásaival erős plasztikus hatást kelt. Szokatlan részletgazdagságot jelent a párkányok és lizénák homlokzatra feszülő raszterhálója és a félgömb-sorokból képzett ornamentika. A kétszintes földszint határozottan elkülönülő lábazati sávot alkot, amelyre 3 + 2 tagolású emeleti zóna kerül. A legfelső szint visszahúzott, a homlokzat a tervek szerint egységes öntött kő vagy kerámiaburkolatot kap.

Skardelli György opponenciájában dicsérte a ház telepítését, jól működő funkcionális felépítését és tömegformálását, de azt javasolta, hogy a tervező kerülje a homlokzat cizellálását, hagyja el az összes rátétet, az egyik tervváltozaton látható bejárati előtetőt és „bízzon a tektonikai erejű szerkesztés erejében”. Az opponens javasolta az elvi építési engedélyezési terv elfogadását.

Tervrajz, Anthony Gall
Tervrajz, Anthony Gall

A tervtanács tagjai gyakorlatilag vita nélkül tudomásul vették, hogy a szabályozási terv módosítása a telek beépítésének elengedhetetlen feltétele. A hozzászólók többsége elismerte a terv érdemeit, de többen azt a véleményt fogalmazták meg, hogy a bemutatott terv „biztonsági játék”, és sajnálatosnak nevezték, hogy a tervező „kihagyta a ziccert”, és nem akart egy merészebb, kortárs építészeti gesztussal új városi jelet létrehozni. A homlokzat esetében Skardellivel egyetértve az ornamentika elhagyását, a bemutatott változatnál egyszerűbb, főleg fény-árnyék hatásokkal operáló homlokzatterv készítését javasolták. Mindez nem lehetett akadálya az elvi építési engedélyezési terv elfogadásának, mivel a végleges építési engedélyezési tervet úgyis megtárgyalja még egyszer a tervtanács.

Zsuppán András

47 vélemény | vélemény írásához jelentkezzen be »