Épülettervek/Középület

Törökbálint új Városháza tervpályázat - az I. helyezett Modulárt Stúdió terve

1/16

bejárat a park felől - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

dísztér - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

dísztér - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

főnézet - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

funkció - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

hátsó parkos tér - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

madártávlat - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

recepció - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

ügyfélszolgálat - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

ülésterem - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

emeleti alaprajz - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

parkszinti alaprajz - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

tetőszinti alaprajz - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

utcaszinti alaprajz - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

keresztmetszet - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

metszet - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

?>
bejárat a park felől - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió
?>
dísztér - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió
?>
dísztér - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió
?>
főnézet - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió
?>
funkció - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió
?>
hátsó parkos tér - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió
?>
madártávlat - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió
?>
recepció - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió
?>
ügyfélszolgálat - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió
?>
ülésterem - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió
?>
emeleti alaprajz - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió
?>
parkszinti alaprajz - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió
?>
tetőszinti alaprajz - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió
?>
utcaszinti alaprajz - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió
?>
keresztmetszet - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió
?>
metszet - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió
1/16

bejárat a park felől - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

dísztér - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

dísztér - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

főnézet - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

funkció - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

hátsó parkos tér - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

madártávlat - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

recepció - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

ügyfélszolgálat - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

ülésterem - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

emeleti alaprajz - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

parkszinti alaprajz - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

tetőszinti alaprajz - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

utcaszinti alaprajz - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

keresztmetszet - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

metszet - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

Törökbálint új Városháza tervpályázat - az I. helyezett Modulárt Stúdió terve
Épülettervek/Középület

Törökbálint új Városháza tervpályázat - az I. helyezett Modulárt Stúdió terve

2015.06.23. 14:32

Projektinfó

Törökbálint új Városháza

Stáblista

szervezet: Modulárt Tervező és Kivitelező Kft.
felelős tervező: Keller Ferenc, Láris Barnabás, Szabó Dávid, Szabó Tibor
munkatárs: Bors Eszter, Csanádi-Szikszay Györgyi, Rónai Titusz, Szák-Kocsis Ákos, Vági Bence

Törökbálint Város Önkormányzata kétfordulós tervpályázatot írt ki az új városháza tervezésére és környezetének rendezésére. Bemutatjuk az I. díjban részesült pályaművet, melynek tervét Keller Ferenc, Láris Barnabás, Szabó Dávid, Szabó Tibor (Modulárt Stúdió) készítette. 

Helyszín és annak elemzése

A tervezési helyszín Törökbálint közigazgatási centrumában található. A környező tömbbeépítések esetén fellelhetőek az egykori falusias jelleg fő elemei. Az épületek elsősorban oromfalukkal fordulnak az utca fele. Az idővel elaprózódó telekosztások miatt a hosszházas kertudvarok szélessége jelentősen lecsökkent. Az épületállomány változó képet festve a városiasodás, urbánus attitűd jeleit mutatja. A helyszínt erősen meghatározza a tömbbelsőben található Kálvária-domb, mely a kialakítandó városi parkkal kapcsolódva új, egyedi közterületi felületévé válhat a településnek. A Városháza helyszínéül szolgáló telek mind az újonnan létesülő városi parkhoz, mind a történeti hagyományok jeleit magán hordozó tömbkerethez csatlakozik. Ezt a helyzeti előnyt igyekeztünk a tervezésünk során szem előtt tartani és maximálisan kihasználni.

Irányelv

A Városháza, mint intézmény a helyiségprogramon túl egy olyan szellemi közösséget is jelent, mely egy élő, működő város hétköznapjainak fontos színtere lehet. A város élhetőségéhez számtalan tényezőn túl a közterületeinek megfelelő kialakítása és az adminisztratív rendszereinek gördülékeny működése is hozzátartozik. Ezért olyan épület tervezésére törekedtünk, mely a helyzetéből adódóan jó közterületi kapcsolatokat létesít, miközben belső funkcionális elrendezése könnyű és átlátható üzemeltetést tesz lehetővé.


bejárat a park felől - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió
1/16
bejárat a park felől - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió
Mit is jelent a Városháza? Mennyiben analóg a „család házával"? A város nem egy nagy család, itt nem ismer mindenki mindenkit. Nem mindenki tudja, hogy a konyhában hol a dugóhúzó, a vasalódeszka pedig a kamrában, az ajtó mögött van. A város házát olyanra kell tervezni, ahol kiismerheti magát az, aki életében először jár benne, de annak sem unalmas, aki nap mint nap benne dolgozik. Úgy reprezentál, hogy közben mértéktartó és egyben kifejezi a közösség egészséges öntudatát, de nem „kivagyi". Ezen kívánalmak szintézise alakította tervünket.

A külső terek („a város")

A Munkácsy utcára csatlakozó telek épített környezete heterogén képet mutat. A régebbi földszintes lakóépületek utcavonalra merőleges gerincű tetői, valamint a közelmúltban épített közösségi épület emeletes, utcával párhuzamos tetőgerincű tömege a két ellenpontja a környező beépítésnek. E két szélsőérték között számtalan egyéb telepítési mód megtalálható. A tervezett szabályozás a nagy, jelenleg fel-felszakadó keretet közfunkcióval tölti meg belülről, új teret adva a jövő fejlesztéseinek.madártávlat - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió
7/16
madártávlat - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

Az újonnan tervezett városházát tehát úgy kell kialakítani, hogy az utca és a majdani közpark irányába is teret alkotva jelenjen meg, így elkerülhető a „hátat fordítás" esete. Alapfelvetésünk, hogy a jelenlegi kialakításhoz idomulva, az utcához kapcsolódva egy városias teret (díszteret), míg a tömbbelső felé egy oldottabb, zöldebb pihenőkertet hozzunk létre. A két térrész mind közvetlenül, mind az épületen át összekötésre került, így a helyszín tulajdonképpen épületrészek és szabad terek dinamikus váltakozásából áll.


A belső terek („a ház")

Adott tehát a két külső tér és a Városháza alapképlete. Az épület tervezésekor additív tömegképzéssel dolgoztunk, mivel ez a jelleg úgy hoz létre a funkció által megkövetelt volument, hogy a meglévő beépítések léptékéhez illeszkedjen. A funkcionális igények és a helyszín adottságainak mérlegelése során jutottunk a koncepció alapjához, mely szerint az épületegyüttes egy oldalfolyosós, egy középfolyosós tömegből, valamint a park szintjére helyezett testületi ülésterem vertikális kubusából áll. Az előbbi két hosszház tetőidoma összeszerkesztett, együttesen mutat koherens egészet. Az ülésterem téri formálása jelszerű, tágabb gondolati asszociációkat enged. A terem helyzetének különlegessége, hogy a dísztéren átközlekedve esetenként feltárható a belső világa, új olvasatot adva a demokratikus intézményi rendszer működési mechanizmusának.


ülésterem - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió
10/16
ülésterem - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió


Az üléstermet szándékosan nem helyeztük az utcaszint fölé, így rálátást engedve a döntéshozatali folyamatokra. Természetesen a betekintés belső oldali függönyözéssel igény szerint meggátolható. A hosszanti tömegek között alakul ki az épület bejárati zónája, mely a két külső térhez kapcsolódva helyezkedik el. Az épületen belül a közlekedőterületek szintjei szoros vizuális kapcsolatban vannak egymással, könnyen áttekinthetővé téve a belsőt. Az utca szintjén, a dísztér irányából érkezve, vagy a park szintjéről rámpán érkezve az előtér- fogadótér belső kialakítása lehetővé teszi a teljes épület szintbeli átlátását. Ez egyrészt az épület felügyelete szempontjából előnyös, másrészt bárki számára könnyen áttekinthető és megérthető.


Funkcionális lehetőségek

Az ügyfélszolgálati területet a dísztérhez csatoltan helyeztük el. Így az épület előtt elhaladva látható az intézmény itteni leterheltsége, valamint a belső tér a hétköznapok és a mindennapok részévé is válik. A politikához köthető polgármesteri, alpolgármesteri és jegyzői funkciók az oldalfolyosós épületszárnyban kaptak helyet. Az itteni közlekedő a dísztérhez kapcsolódik, így folytatva az utcaszinten megkezdett nyitott kapcsolati viszonyrendszert. Az épület középfolyosós szárnya a közigazgatási funkciócsoportokat tartalmazza. Itt az optimális helykihasználás, valamint működési szempontból gyorsabb elérés érdekében alkalmaztuk a középfolyosós szisztémát.

A rendszer zárt folyosói ódiumát elkerülve azt fellazítottuk, majd áttörésekkel osztottuk, vagyis az ide integrált lépcsők áttöréseivel, valamint a többi födémáttöréssel, felülvilágítókkal egy térben kapcsolt struktúrát alakítottunk ki. Az itt folyó mindennapi munka során a különböző szintek egyetlen téri egységet alkotnak. Az ülésterem jellegéből adódóan az előző két rendszertől eltérő. Ezért döntöttünk annak külön tömegbe történő elhelyezése mellett. Milyen lehetőségeink is lehetnek ez esetben? Adekvát a válasz, hogy az üléstermet a dísztérrel egy szintbe helyezzük. Ennek az a hátránya, hogy a helyiség inaktív állapota esetén nagy helyet foglal, akadályt képez.


funkció - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió
5/16
funkció - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió


Az üléstermet kapcsolhatnánk a belső park felé. Ebben az esetben a funkció egyértelműen csatlakozik a jövőbeni parkhoz, viszont elfordul a város jelenlegi aktív közterületi felületétől. Ezen szempontok vizsgálata után, a tanácsterem kevésbé kézenfekvő elhelyezése mellett döntöttünk. A telek adottságából fakadó egy szintbeli eltérést kihasználva a termet a „jövő", a park szintjére helyeztük, ezzel izgalmas téri játékot indítva meg. Az ülésterem a belső struktúra, a szélesebb tömeg folytatásába került, az előcsarnokból közvetlen vizuális kapcsolattal rendelkezik. A terem felületének dísztérrel határos része a köztér aktív zónája, leülő és várakozófelület is egyben.


Homlokzati kialakítás

Az épület hőszigetelő rendszerű vékonyvakolattal van ellátva (törtfehér színben). A lábazati és környező tereppel érintkező magasságban, a felület védelmében nemes beton burkolatot helyeztünk. Ez egyrészt megakadályozza a felület mechanikai sértését, valamint tartósan biztosítja a lábazati zóna esztétikus megjelenését. A közlekedő területek előterében-padlótól mennyezetig- hőhídmentes acél nyílászárókat helyeztünk.

Az irodaterületek esetén a szalagablakokat parapettel láttuk el a könnyebb bútorozhatóság, valamint a későbbi átalakíthatóság végett. Az üvegszerkezetek előtt helyenként fix, helyenként mozgatható szitázott, színes üveglamellás kiegészítő szerkezetet helyeztünk. Az egyes lamellák dőlésszöge a belső funkció és a csatlakozó közterület kapcsolata határozza meg. A lamellák helyenként felületté állnak össze, más részeken élben látszódva szinte észrevehetetlenek. Az épület tetőszerkezetére cserépfedést terveztünk, melyek külső oldali vízelvezetéssel rendelkeznek.


metszet - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió
16/16
metszet - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió
Tájépítészet

A dísztér a jelenleg is meglévő járda burkolatához csatlakozik. A téren a gépjármű közlekedés áthaladása burkolati szinten nincs megkülönböztetve a tér gyalogos burkolatától. Ennek célja a tér egybefüggő összességének prezentálása. A téren, az ülésterem „tetőszerkezetének" részeként ülőbútorokat helyeztünk el. A tér orientáltságából adódóan alkalmas városi rendezvények bonyolítására. A jövőbeni városi park irányába épített mellvédekkel kialakított füvesített teraszokat hoztunk létre.

A támfalak vonalvezetése egyrészt oldottá teszi a Kálvária-domb meredek domboldalát, másrészt a park felől érkezőt rávezeti az itteni bejáratra. Az épület környezetében 106 db. parkolót helyeztünk el. A városi parkba benyúló parkoló területek lazább elrendezésű (ligetes) képet mutatnak. Ide árnyékot adó fákat telepítettünk. Fontos, hogy a szükségszerűen elhelyezendő parkoló a domb és a „patak szinti" területeket ne válassza el egymástól -nem elaprózva azt- megőrizve a helyszín jelenlegi tágasságát. Kerékpártárolókat a dísztérhez kapcsolódva helyeztünk el.hátsó parkos tér - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió
6/16
hátsó parkos tér - Törökbálint új Városháza - tervező: Modulárt Stúdió

Modulárt KftVélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Szenes-ház // Egy hely + Építészfórum

2023.08.30. 14:19
5:54

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Nézőpontok/Történet

A Margitsziget fái // Építészfórum + Egy hely

2023.08.20. 18:53
9:32

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk