Nézőpontok/Kritika

Vár a Liget!

1/0
Hirdetés
1/0
Nézőpontok/Kritika

Vár a Liget!

2015.04.14. 09:26

Cikkinfó

Szerzők:
Bardóczi Sándor

Vélemények:
6

Dosszié:

Ma eredményt hirdetnek a Liget-Budapest projekt Új Nemzeti Galéria tervpályázatán. Tegnap pedig vitaest volt a Katonában ugyanerről. A helyszínen Bardóczi Sándor járt. Nem beszámoló, hanem vélemény következik.

Tegnap este Veiszer Alinda moderálásban mélységeiben is belepillanthattunk abba, hogy a mai magyar értelmiségi elit milyen erővonalak mentén rendeződik el, amikor Budapest leghatalmasabb kulturális beruházásról van szó. A Katonában létrehozott kerekasztal-beszélgetés meglehetősen sarkos maradt, mert bár a Zoboki Gábor nézőként jelen volt a beszélgetésen, de nem szólalt meg (a szervezők törekvései ellenére), míg Baán László a kerekasztal tagjaként részletesen kifejthette a véleményét. A beszélgetésen jelen lévő – értelmiségi beszélgetéshez képest nagy arányú – médiaérdeklődés tehát nagyrészt kielégítetlen maradt, hiszen a beszélgetésen a legtöbben kettejük párharcára lettek volna igazán kíváncsiak. Ez a kerekasztal picit lejtett is: az asztalra helyezett vízmérték egészen biztosan nem a középpontot jelölte ki, végig vezérfonal maradt egy olyan belterjes muzeológiai vita, amiből nehezen lehetett a szereplőket kibillenteni és amely a jelenlegi fő problémáról, (miszerint hol legyen múzeumi fejlesztés Budapesten) szinte teljes egészében elterelte a figyelmet. Az egyedüli megszólaló, aki ezt rövid, de tűpontos hozzászólásaiban ellen tudta pontozni, az Balázs Mihály volt. Magáról a Városligetről, mint a fejlesztéssel veszélyeztetett zöldfelületről szintén csak marginálisan esett szó, többnyire a már ismert féligazságok mentén. Többször hangsúlyosan megjelent a sokat ismételt állítás, hogy nőni fog a zöldfelület, de arról nem esett szó, hogy a hatalmas építkezés következtében mekkora mértékben fog sérülni a meglévő. Ahogyan arról sem, hogy a sokkal intenzívebbre tervezett terhelés az egyébként is mélységesen túlterhelt zöldfelületeket végveszélybe sodorhatja, azaz a papíron felhizlalt zöldfelület - meglehet - hajítófát sem ér a park megmaradása szempontjából.

Baán László egy ponton azt fejtegette, hogy nincs még egy olyan fejlesztés Európában, amely ennyire egybeintegrál egy városi nagyparkot és a kulturális városfejlesztést. „Ez Európa jelenlegi legnagyobb múzeumfejlesztése"- emelte ki. Mindez az ő olvasatában abszolút pozitívumként volt tálalva, az fel sem merülhetett a beszélgetés alatt, hogy ilyenre azért nincs európai (sőt euro-atlanti) példa, mert ez ettől a kultúrkörtől teljesen idegen. A londoniak a Hyde park, a madridiak a Retiro, a berliniek a Tier Garten, a bajorok az Englischer Garten, a párizsiak a Tuliériák vagy a Mars mező kapcsán egy hasonló történéstől menten a szívükhöz kapnának, hiszen úgy értékelnék azt a típusú fejlesztési viselkedést, mintha valaki egy finom társaságban felrakná a sáros lábát az asztalra. Baán kitért arra is, hogy ez a fajta kulturális-zöldfelületi mix mindig is a jellemzője volt a parknak, holott tudott dolog, hogy a park 200 éves történetéből a megállapítás csak az utóbbi száz évre igaz. Az a sáros láb bizony akkor került fel az asztalra, látványos és mélyre ható precedenst teremtett, igaz akkor is csak úgy, hogy a székesfővárostól „ideiglenesen" kapott arra engedélyt az állam, hogy az Ezredéves kiállítást megvalósítsa. Az "ideiglenesség" 70 évig tartott, ezt követően nyílt arra esély, hogy újra a közpark vonal erősödjön fel. Ez a megkezdett visszarendeződés múlhat most ki a Liget-Budapest restaurációs kísérletével.

Nagyon tanulságos e sajátosan közép-kelet-európai fejlesztési vita kapcsán szemügyre venni mi történt a világ legismertebb közparkjával, a Central Parkkal a múlt évszázadban. A Central Park keletkezését követő boldog évtizedek után komoly fejlesztői nyomás alakult ki Manhattanben, így rendre előkerült az elképzelés, hogy a park területéből le-lecsippentsenek egy darabot. Robert Moses, egy igazi egyszemélyes “háttérhatalom" a New Yorki ingatlanpiacon azonban rendelkezett azzal a kultúrával, amellyel nálunk kevesen: mint számos civil szervezet nagy súlyú mecénása nagyon vigyázott rá, hogy a park integritása megmaradjon. 1934 - 1960 között jelentős részben neki, az egyébként New York teljes városképét átszabó fejlesztőnek volt köszönhető, hogy a park körül vannak az épületek (például a múzeumok) és nem benne. Érdekes tény, hogy Frank Lloyd Wright-tal való rokonsági viszonyuk ellenére minden eszközzel fúrta a Guggenheim Múzeum létrejöttét, így végül az nem a parkon belül, hanem mellette, az East drive-on épülhetett fel. Mosest követően ismét volt egy leszálló periódusa a parknak, amelynek egy fantasztikus civil összefogás vetett véget. A beteg parkot Elizabeth "Betsy" Barlow várostervező-szakíró színre lépésével sikerült meggyógyítani. Barlow non-profit szervezetet hozott létre 1980-tól, amely mára teljes mértékben képes menedzselni a park életét és folyamatos megújítását. A Central Park Conservancy ma a park éves fenntartásának és ütemezett zöldfelületi fejlesztésének (!) 85%-át kitermeli saját bevételből, amelyben nem kis szerepet játszanak az adományok. Ha ma bárki akár csak 7%-os mértékben be akarná építeni a Central Parkot, annak szembe kellene néznie egy erős, saját városának értékeivel végletekig tisztában lévő civil városlakói ellenállással, akik önkéntesként és anyagiakban is rengeteget tesznek azért, hogy a Central Park tényleg park maradjon.

A Katonában György Péter többek között arról is beszélt, hogy az építészet elmagányosodott a kultúrateremtő művészeti eliten belül, ugyanakkor az építészek magányosságukban kétségtelenül a mai művészeti kánon csúcsán helyezkednek el. Ezt a kijelentést osztva muszáj ezt a gondolatot továbbvinni egy pici kitekintéssel a kortárs tájépítészetre, amely itthon az építészet árnyékában keresi a helyét. Ahogyan rendkívül kevés szó esett magáról a parkról ezen az estén, úgy arról a szintén közép-kelet-európai folyamatról sem esett szó, amely a kertművészet 1945 utáni teljes kiszorulását eredményezte a művészeti kánonból. Ha jobban meg akarjuk érteni, mi történik és miért történik ma mindez a Városligettel, és miért elképzelhetetlen ugyanez a kulturális beruházásait rendre a kikötői negyedek, volt ipari területek rehabilitálásával megvalósító nyugaton, akkor azt is látnunk kell, hogy az euro-atlanti térségben a kertművészet a művészeti kánon szerves része maradt, így közvetlen beleszólása, sőt vezető szerepe van abban, hogy egy városi nagyparkban mi történjen. A Városliget nemzetközi tervpályázatában fel sem merült a park integritása. Különálló épületre kiírt pályázatokkal találkozunk, a park teljes mértékben alárendelődött a múzeumi programnak. Második körben, az épületekhez igazítva kívánnak tájépítészeti tervpályázatot meghirdetni kötött keretek között, miközben a park maga elvérzik ebben az elvileg érte készülő fejlesztésben. Napjainkban zajlik Washingtonban a National Mall hihetetlenül nagy léptékű rekonstrukciója, ahol a vezető karmester szerepét egy civil szakmai szervezet, az Amerikai Tájépítészek Szövetsége (ASLA) tölti be. A National Mall és a Constitutional Garden sok tekintetben vérrokonságot mutat a Városligettel, hiszen itt is múzeumok sora kapcsolódik szervesen a parkhoz. Ezeket a múzeumokat is szokás bővíteni, azonban az ott érvényben lévő szabályozás, tiszteletben tartva a városalapító atyák hagyományozta városszerkezetet, ezt egy ideje csak a felszín alatt engedi meg és rendkívül parázs viták eredményeként jöhet csak létre. Iszonyatosan nagy a kulturális szakadék a National Mall-on követhető fejlesztési folyamat és a Városliget projekt között!

Jómagam Zoboki Gábor “partizán" akcióját mélységesen respektálom (ahogyan és amiért Skardelli György magánakcióját is tiszteltem a Népstadion tervpályázattal kapcsolatosan). Zobokit ma egészen biztosan ki fogják zárni és ő ezzel a tudattal mert és akart tudatosan egy másik helyre (szerintem sokkal jobb helyre) tervezni Új Nemzeti Galériát. Ez a megszabott tervezési feladaton túlmutató, szívet melengető bátorság és kezdeményező készség. Megsüvegelendő. A városligeti fejlesztés (Liget-Budapest) kapcsán tervezett múzeumok közül nekem ugyanis a Galéria helyével van a legfőbb gondom (a többivel is, a Néprajzi Múzeum pozíciójával a fennmaradók közül különösen), mert arra a helyre lerakott Galéria szíven fogja szúrni a parkot mind történeti, mind funkcionális értelemben. Én ebben a koncepcióban az Iparcsarnok újjáéledését látom és annak az (egyébként eleve ideiglenes és kényszerhelyet szülte) Ezredéves kiállításnak a visszaidézését és bebetonozását, amely egyszer már tönkretette a történeti tájképi kert struktúráját és amelytől kínkeservvel egyszer, a Vásárváros kitelepítésével már sikerült visszalépni. Tekintettel arra, hogy a Városliget a klasszicista Pest egyik kiemelkedő épített történeti emléke, a város egy nagyon jelentős mozzanata a polgárosodás és a világvárossá válás folyamatában, kertépítészeti szempontból pedig valójában az egyetlen megmaradt jelentős emlék a korszakon belül, nagyon hiányolom azt a tiszteletet a fejlesztőktől, amely a National Mall-on létezik. Egészen biztos vagyok benne, hogy ezen a helyen a Nagyrétet kellene rehabilitálni a PeCsa elbontásával. Éppen ezért drukkolok minden olyan alternatíva felszínre kerülésének, publikálásának, amely a park közepéről kiszedi a Galériát.

Ennek a park közepi helynek nem csak történeti szempontból nem örülök, hanem mély meggyőződésem, hogy a Magyar Nemzeti Galéria ezen a helyen méltatlan helyen van, távol jelentős tömegközlekedési kapcsolattól és közmű infrastruktúrával sem kellően feltárt. Nem tartom véletlennek, hogy a Petőfi Csarnok ezen a helyen néhány évtized alatt funkcionálisan elsorvadt és lepusztult. A tömegközlekedési és feltáró sétányok, közművek hiánya miatt az a félelmem, hogy a Galéria telepítése lerombolja a parki növényzet egy részét (ennek helyreállítása évtizedek, hiszen élő „építőanyagról" beszélünk) valamint át fogja szabni a parkot olyan mértékben, amely tájképi jegyek helyett inkább a barokkos szubordinálást fogja ezen a parkrészen felerősíteni, messze az eredeti tervezői szándékot felülírva (Nebbien irtózott az egyenes vonalaktól és a tengelyes szimmetriától). Így a kulturális fejlesztés igényének minden jó szándéka mellett is elveszhet az az eredeti tervezői koncepció, amely az akkori szellemi áramlatok (felvilágosodás, Rousseau, Capability Brown) nyomán tudatosan jött itt létre, a vissza a természetbe-elv, az egyenlőség-szabadság-testvériség leképezése volt egy polgárosodó városban. Mindaz az esszencia lehet itt áldozattá, amely miatt ez a park megelőzte a korát. Ha tetszik öt, a hivatalos kánonba foglalt művészeti ág szépen lerombolja itt a hatodikat, a kánonon kívülit.

Zoboki, akárhogyan is, de most bedobott egy követ az állóvízbe, és tette ezt egy olyan tervpályázat kapcsán, ahol milliókba kerül a résztvevő kollegák ideje, kockán van az ember egzisztenciája. A pályázati kiírástól való eltérés mindig is a magyar építészet értékei közé tartozott. Ahogyan Balázs Mihály fogalmazott, ő talált olyan értelmező kéziszótárt, ahol az architecton másodlagos jelentése: “cselszövő"1. Jómagam speciel a tervpályázat legfontosabb értelmének tartom a renitens viselkedést, a "cselszövést", hiszen számtalanszor van nagyon rosszul feltéve a kérdés, amire nem lehet jól megválaszolni a keretrendszer felrúgása nélkül. Tervpályázaton így viselkedni sok esetben kötelező, hiszen a jó tervpályázat egy nyitott kérdésre keresi a legjobb választ, nem pedig diktál. Nem baj, ha Zobokit ma kirúgják. Mert gondolatokat ébresztett és kiutat kínált. Ez pedig néha fontosabb, mint maga a győzelem. 

---

1architecton: átv. ért. cselszövő, ravaszságok fortélyos mestere

forrás: Dr. Finály Henrik: A latin nyelv szótára , Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, 1884.

Vélemények (6)
ongjerth
2015.04.17.
22:57

Csak egy kérdés, tájépítész-integritás kérdéskörben: lehet tudni, hogy mit képviselt az MTSZ-MÉK Tájépítész Tagozat duó a Liget tájépítészeti pályázatában való részvételre szóló felkérés kapcsán?

Molnár Szilvia
2015.04.15.
07:38

Bardóczi remek, fontos, következetes írása után egy személyes az eseményről. Kínos és hiányos. Ennyiben lehetne nagyon röviden összefoglalni a Katonabeli estet. A számomra nagyon kedvelt műsorvezető, Veiszer Alinda (VA) elég rosszul szerepelt. A vitaestet (?) azzal a kérdéskörrel indította és  tartotta jó fél órán át, hogy miért olyan későn jelentették be a Közlekedési Múzeum bezárását és költöztetését és egyébként milyenek a világban úgy általában a közlekedési múzeumok… aha. érdekes… Aztán elszabadult a pokol, mely után VA legtöbbször dermedten állt vagy próbált tüzet oltani úgy-ahogy. Barkóczi-Baán muzeológiai vitának nem nevezhető csipkelődései, György Péter esztétikai sztorizásai, Baán már mindenhol leírt, elmondott, kormányzati pr-ral megtűzdelt kinyilatkozásai uralták az estet. Időnként megszólalt építészi minőségben Balázs Mihály, ámde a témához igazán semmit nem tett hozzá. Persze kérdés, hogy mi is volt a téma, volt egyáltalán beszélgetés a Városliget Projektről. Szóba került (hányszor és hányszor is már?), hogy: miért építünk éppen a Ligetbe? Miért akarjuk összeilleszteni a nemzetközi és a magyar képzőművészeti anyagot? Plusz aktuális/kis színes: milyen ötlettel állt elő Zoboki, (aki ugye a „leghíresebb magyar építész” és „Orbán Viktor katonatársa vagy micsodája volt”)? Ja, és kell e egyáltalán építészeti múzeum? És a megerősítés (ugyancsak) újra: nem lesz kevesebb a zöldfelület, sőt! És ez „europalegnagyobbmúzeumifejlesztése”. A jelenlévőknek nem volt alkalmuk a közönség előtt kérdezni (nem maradt már rá idő ugyanis). Így sem a hallgatóság, és VA sem ment bele mondjuk pld, hogy ha már az örök-zöldfelület, akkor miként „reagál”majd  a megmaradó zöldfelület az építkezésre, avagy számoltak azzal, hogy a mélyen gyökerezők (értsd fák) gyökérzónában, így a nyilván a növények föld feletti részein is milyen változás indul meg a mélyépítés után? Éhhez: érdemes lesz megnézni néhány év múlva a Kossuth tér új (muhaha) Kossuth-szobra körüli fák állapotát, esetükben durván a kifejlődött gyökérzónába nyomul be a szobortalapzat alépítménye. És nem került szóba:

1, az állítólagos munkacsoportok összetétele, működésük eredménye transzparencia=0 – Baán rendre hangsúlyozza, hogy a projekt építészeti, muzeológiai minőségében abszolút újat, európait hoz - mégis úgy látszik a kommunikációban a klasszikus magyaroschat képviseli

2. Nem látni a projekt pénzügyi kereteit

3, nem látni a lebonyolítás teljes, részletes (financiálisan is kimunkált) nyilvánossá tett forgatókönyvét

4, és amiről soha nincs szó: mi lesz azután, hogy átvágták a szalagot? Az állam milyen pénzügyi garanciákat ad az új (minden új épületnél van plusz „tanulópénz)” épületek, köztük egyben új intézmények fenntartásra, az üzemeltetésre? Egyszerűen a hazai állami gyakorlatban nem létezik a piaci tervezés: már 1 milliárd közpénz (az EU-s támogatás is közpénz!) elment a Liget Projekt klf. hatástanulmányaira (köztük csupán homályos becslések formájában van jelen a jövő, úm. turisztika vs Liget Projekt), milliárdos szintűek lesznek az építészeti tervek, mindeközben a vállalkozások alapját jelentő (ez is vállalkozás mégha nemzeti, kulturális és mega- is) közép v. középhosszú távú üzleti terv sehol. Ugye senki nem gondolja, hogy ezek önfenntartó intézmények lesznek? Egy olyan országról beszélünk, ahol az állami támogatások a kultúrán belül nem az elmúlt 4-5 éve, de évtizedek óta csökkennek és azon belül is elképesztő aránytalanságot mutatnak (gondoljunk csak a „vízfejek”, mint pld. Operaház, Müpa, Nemzeti Színház fölülfinanszírozására). Tőkeerős, a jelenlegi méretű kulturális intézményrendszert folyamatosan és megbízhatóan támogatni képes piac (bankok, ipar, kereskedelmi stb. vállalatok, a kkv-szektorból érkező mecenatúra) egyértelműen nincs. Vagyis szakmai bizottságok, nemzetközi tervpályázat és nagyszabású tervek születnek, de könyörgöm: nem „egyszerűen” házak épülnek, hanem megbízható anyagi hátteret igénylő intézmények. Kicsiben elég csak a közelmúlt beruházásaira gondolnunk: nyilvánvalóan fontos megőrizni, felújítani a régi értékeket, és újakat is fontos létrehozni, de pld. a Várkert Bazár, a várbéli volt honvédségi épület, de akár mondhatnék újat is: cet/bálna is kínos és botrányos példái az utólagos funkciókereséseknek, a totális működési zavarnak és így a bizonytalanságnak: mi lesz ezekkel az épületekkel, miből lesz a működésük?

Hartmann György Sándor
2015.04.14.
13:56

Nem tudom, hogy a tegnapi eseményen, amely megelőzete a hivatalos erendményhírdetést, hogyan derülhetett ki az, hogy ezek szerint Zoboki mester nem a tervpályázati kiírásban foglatakra tette meg javsalatát!

Ki az aki kiszívárogtatatott. Talána mester? Pedig őt kötelzik a tervpályázat szabályai! Más meg a zsűrin kivűl, hogyan tudhatott volna róla? De úgy látszik ma már semmi sem szent.

Másrészt, ha valaki nem az adott feladatra ad be pályázatot, az ne csoldálkozzon, hogy pályaművét kivágják - minat ahogy mifelénk mondják -, mint a macskát szarni. (Azt csak mellékesen jegyzem meg, hogy az itt égig marasztalt - Skardelli mester kitaációja, stadion a stadionban - sem működik, mint ahogy az napokon belül kiderül, nem a koncepció nem volt kellően átgondolva!

Ryhe

mzsblogger
2015.04.14.
14:30

@Hartmann György Sándor: Nem tegnap, hanem április 10-én derült ki a lizse.blog.hu Zobokit gyalázó írásából. A nevezett blog a Városliget zrt szócsöve.

bardóczi
2015.04.14.
22:53

@Hartmann György Sándor: A mellékes megjegyzéshez: Skardelli "kitalációja" mindaddig működött, amíg a megbízói oldalról úgy tele nem pakolták (utólag) a programot, hogy az egy szörnyeteggé változott. Ettől még az elképzelés az egyedül üdvözítő volt, amennyiben a tájolásnak, örökségvédelemnek is meg akar valaki felelni. A szivárogtatáshoz: előbb L. Simon szivárogtatott a Narancsban, majd dühös reakcióként erre rátett egy lapáttal a lizsé blog - névtelenül, de nagyon jót személyeskedve (mert úgy az igazi).

Garay Klára
2015.04.14.
10:43

Kár, hogy nem értesültem róla időben. Köszönet a beszámolóért....ami szerencsére mindig szubjektív...de az asztalok lejtésének mérésére nagyon is objektív mérce a vízmérték! Mert vannak "mértékek" amelyek, amelyekről tudomást kell venni! Ha nem is víz mutatja. Vannak mondat panelek, gondolati sémák és leegyszerűsítések, amelyekkel a szegény tudatlan városlakót akarják kábítani, de nem sikerül, mert csak az önmérgezés tud megvalósulni. Ha igazgatalan dolgot állítanak, az attól még igazgatalan marad, ha minden létező fórumon azt sulykolják a fejünkbe. Legföljebb még idegesítőbb.

Érdemes lenne az alternatív tervekről és azok készítőiről is említést tenni! Hiszen Zobokin kívül más értelmiségiek, építészek, tájépítészek, urbanisták is tettek, tesznek alternatív javaslatokat. Előttük emeljük le a kalapunkat, és ne fogadjuk el azt sem, hogy elszigetődtek az építészek az urbanisták, a városvédők. Mert különbség van az önkéntes elszigetődés és a tudatos, tervszerű, szisztematikus agyonhallgatás, kirekesztés között.

És az elhallgattatás, egzisztenciáslis fenyegetettség között.

Kár, hogy a hivatalos kánon ezeket a beszélgetéseket úgy tünteti fel, hogy "ők egyeztettek"...holott az nem egyeztetés, nem vita, amikor hagyon néha megszólalni a másikat, de fülöm botját sem mozgatom arra, amit mond.

Kösz a tudósítást. ...vagy mi volt ez :-)

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Hilton szálló // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:37
9:40

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Nézőpontok/Történet

A Tóth Árpád sétány // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:34
9:25

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.